„… v Radiu Tirol proběhla diskuse o prezidentských volbách v Americe.
Ve 13:41 zavolal bývalý rakouský generální konzul z Pensylvánie, který žije v Americe 50 let, studoval u Donalda Trumpa a osobně ho zná.
Chtěl vysvětlit, že ještě není jisté, že Biden zvítězil … po té moderátor dusí rozhovor, a nakonec se zeptá, kolik má nyní volající hodin.
Ten ️odpovídá:

„Je 9:44, 7. prosince 2020, a jsme přesně DVA DNY před okamžikem, kdy Spojené státy vyhlásí válku Evropské Unii.”

Poslechněte si to na ORF Radiothek tam T (pro Radio Tirol), vysílání: Hallo Tirol Minuta 13.41 – 13.44 [Rozumí se jasně, že je to kvůli německé a španělské účasti na volební loupeži].
https://radiothek.orf.at/tir/20201209/THAL

Generál námořní pěchoty posílá vzkaz, že „jsou připraveni čelit jakékoli krizi nebo nepředvídaným událostem, které se ve světě vyskytnou“

Vlastenecký zpravodajský tým pod vedením generála Flynna jménem ASOG zabavil a analyzoval počítače volebního podvodu Dominion v Michiganu.

Když vstoupíte na web nedávno vytvořené organizace veřejného zpravodajství vedené generálem Flynnem, ASOG, a kliknete na nabídku, zobrazí se vám před očima sekce s názvem „The Looking Glass blog“. „, s nímž 8. prosinec 2020 jednoduše vstoupí do historie jako ten, ve kterém

americká armáda uznala, že vlastní stroj času.

ASOG je skupina globálně zapojených profesionálů, kteří přišli z různých disciplín, aby se stali součástí ministerstva obrany, Tajné služby, Ministerstav bezpečnosti otčiny, a CIA. Naši zaměstnanci a kontraktoři, kterým záleží na tomto světě a usilují o vytvoření mezinárodní komunity a lepšího místa pro všechny.

Izraelsko-americký dokument, v němž uznávají kontakt s jinými mimozemskými civilizacemi, zveřejněný minulý víkend, je samozřejmě součástí jediné strategie odhalování a zveřejňování Kabalou utajených technologických pokroků, které si privatizovala. Mýtický Majestic 12 již není tajemstvím. Jak rád jsem, že žiji v tomto okamžiku, k jehož vytvoření jsem přispěl svou knihou „Mimozemšťané“, která trvala 12 let před touto událostí popisem politického spiknutí, které skrývalo technologii budoucnosti během desetiletí cenzury! Těchto technologií se dočkáme, a to velmi brzy.
https://asog.us/

Pentagon pověřil izraelský think tank, aby podal zprávu o tom, co sami zakrývají!Důkaz
že organizaci, která strážila tajemství mimozemských civilizací, Majestic Jehova 12(známý jako Majestic 12), veleli Hebrejci, protože, jak už roky obhajuji, židé získali svou moc právě prostřednictvím smlouvy s těmito typy entit. Náhlý výskyt monolitů po celé planetě je velmi pravděpodobn v plné souvislosti s tímto faktem, a pravděpodobně jde o prostředek komunikace s těmito entitami. “Atentát vedený izraelskou armádou na vrchního velitele Mossadu jen dokazuje, že alespoň část Židů se osvobodila od posedlosti démonem.

Každá základna nebo pozemská jednotka má vždy své osobní plavidlo, které se vznáší ve svém víru, pro osobní, okamžité předávání zpráv do nebo z této jednotky. Tato stanice nebo nástupiště se nikdy nezmění, ačkoli zúčastněné osoby mohou být dočasně odstraněny kvůli odpočinku a relaxaci, aby se později vrátily. Všechny naše signály, paprsky a kontakt jsou přenášeny na naše posly prostřednictvím média těchto jednotlivých kontaktních platforem. V atmosféře nad základní jednotkou je neviditelný identifikační paprsek, který pro účely identifikace vyčnívá neuvěřitelně vysoko nad něj.
Tato projekce paprsku identifikuje konkrétní příkaz sponzorující základní jednotku.
Ti z vás, kteří slouží na vašich místech, si můžete být jisti, že všichni, kteří se účastní tohoto programu, vědí, že tam jste.
Skutečné meziplanetární plavidlo, Ventlas našich sil, se vaší optice bude jevit jako barevná světla, obvykle zelená, červená a bílá. Někdy budou vypadat neustále červeně a zeleně, jindy budou blikat.
Byly položeny otázky, proč na obloze není vidět více kosmických lodí. Rádi bychom na to odpověděli tím, že tam jsou. Není nutné, aby byli v současné době viděny v tak velkém počtu, aby mohli realizovat svou práci. Brzy přijde čas, kdy na obloze budou vidět jejich velké flotily, obrovské armády, a to vám, kteří jste nám tak blízko k srdci řekne, že začala další fáze naší práce.
V tuto chvíli očekáváme podmínky příznivé pro přijetí těch, kteří jsou vnitřně připraveni na kratší nebo delší cesty. Víme, že po tom všichni toužíte. Váháme jenom proto, že nechceme jakýmkoliv zúpůsobem zapříčinit zklamání v jakémkoli srdci, a přesto musíme říci, že v některých případech nemohlo fyzické tělo takový let podniknout.
Milovaní, vaše tělo musí bezpodmínečně být v dokonalém fyzickém zdraví, v určitém druhu duchovního smíření, a v určitém stupni vývoje duše a ve stavu duševní bdělosti a pohotovosti.

Viděli jste to? Venuše zářící neuvěřitelně jasně na večerní obloze? Vyjděte ven asi 20:15 a hledejte nejjasnější objekt na noční obloze (nyní v prosinci 2020 je vidět po ránu, před východem Slunce, článek je z května t.r.). To je planeta Venuše „na steroidech“! Ve skutečnosti je to co vidíme jako Venuši je docela pěkná (viz obrázek) galaktická mateřská loď „Nový Jeruzalém“ a to, co vidíme, je sluneční světlo odražené od této zaparkované lodi (z naší perspektivy) přímo před planetou Venuší. Pokračujte … jděte stranou a podívejte se na tento fenomén sami, pociťujte, jak je na naši Zemi přenášena kvantová LÁSKA, a poté BUĎTE v …
Kvantové radosti!

A já Jan jsem viděl Svaté město, nový Jeruzalém, který pocházel od Boha z nebe, připravený jako nevěsta zdobená pro jejího manžela. Zjevení, kapitola 21, verš 2

Možná vám můžeme naši loď popsat a můžete si ji ve své mysli představit:

Když se podíváte vzhůru ze svého světa, uvidíte obrovskou loď vznášející se jako velké město, větší než cokoliv ve vašem světě. Dokonce září a je živá – organická. Není podobná žádnému pozemskému dopracvnímu prostředku. Nový Jeruzalém je starý mnoho milionů let. Ve vaší bibli byl mnohokrát zmíněn (verze King James), a dokonce se vzathuje k jednomu městu na vaší Zemi. Tato mateřská loď byla od starověku vždy umístěna přímo před planetou Venuší. Pokud se podíváte na oblohu brzy ráno a podíváte se na jasnou hvězdu, kterou jsme tradičně nazývali jako Venuši; ve skutečnosti je světlo Venuše světlem Nového Jeruzaléma – mateřské lodi. Světlo, které vidíme, není samotná Venuše, byla to vlastně mateřská loď umístěná před ní. Jas planety Venuše umožnila mateřská loď NJ před ní. Ve srovnání s planetou Mars, Venuše, jak se zdá tak jasná není, protože před ním není žádná mateřská loď, přestože vzdálenost Marsu od Země je téměř stejná jako u Venuše. A teď byl dán signál ke spuštění spolu se všemi loděmi Galaktiků, aby se přiblížili k Zemi a nechali svou přítomnost na očích celému světu.

Nový Jeruzalém je největší z „Nebeských hostinců“; plovoucí éterický svět, v němž sídlí velitelství … pokoje lorda Sanandy, lorda Aštara a Aštarovo velení. Nový Jeruzalém je perleťově bílé město. Je dlouhý 2 000 mil a široký 2 000 mil. Je to jedna z deseti mateřských lodí, které budou vidět od pobřeží k pobřeží. Má dvanáct úrovní:

 1. Dolní část – Vstupní a výstupní portál pro průlety plavidel. Zahrnuje platformy pro vylodění, parkovací doky, garáže, oddělení údržby, skladovací prostory a ústředí registrace.
 2. Rozsáhlá zoo, včetně výzkumu chovu zvířat a ptačí země s tvory z mnoha světů.
 3. Zemědělský výzkum. Je to jako obrovská zemědělská půda dobře udržované zeleniny, zahrad a ovocných sadů. Velká část porostu je namísto zelené modrá.
 4. Centrum bydlení pro všechny techniky a osoby, které slouží na čtyřech úrovních níže.
 5. Rekreační úroveň a krásné upravené parky pro obyvatele všech věkových skupin.
 6. Lékařský komplex. Zařízení pro pacienty, péče o zuby, biologický výzkum, lodní toalety a pokoje pro veškerý zdravotnický personál.
 7. Bydlení připravené pro evakuované pozemšťany. Obsahuje salónky pro jednotlivce a apartmány pro rodiny. Existuje nespočet společných jídelen, společenských sálů, oddělení péče o děti, prádelny a informační kanceláře.
 8. Univerzitní areál. Síň Moudrosti, rozsáhlé knihovny, nekonečné koncertní sály a kulturní zájmy, sály učení pro všechny věkové kategorie, hudební místnosti a počítačové učebny.
 9. Speciální apartmány pro návštěvu hodnostářů ze všech dimenzí, kasárna pro mimozemšťany, salónky a apartmány s několika rozptýlenými konferenčními místnostmi a krásnými rozlehlými jídelnami a salonky.
 10. Velitelství Aštara a jednací sál Velké rotundy. Pozemští evakuovaní jsou přivedeni do této Velké síně na nezbytná skupinová shromáždění. Zde se nachází komunikační komunální centrum.
 11. Důstojnická pozorovací paluba a řídící středisko pilota, které lze navštívit po domluvě.
  více od Aštara http://www.earthascends.com/page/482703586

Příprava energetické sítě Země na první kontakt

Z knihy „Lord Ashtar and the Galactic Federation“, strana 14:
„Lord Ashtar a Lord Sananda Jesus jsou jedinými rozhodujícími osobami při vzestupu planety Země a v tom, kdy je vhodné odkrýt StarShips ve flotilách na oběžné dráze Země.
Když k tomu dojde, Aštar má na starosti vytváření silového pole na Zemi prostřednictvím Zemské mřížky propojené pyramidami, zikkuraty a portály Země, které nás přivedou do “nulového bodu” – bodu rovnováhy a absolutní potenciality.
„V rámci této energie budou možné mnohem pokročilejší technologie. Pro ilustraci Zemské mřížky máme příklad hory Hermon. Hora Hermon je místem, kde došlo k transfiguraci Ježíše. Hora Hermon se nachází v oblasti Golanských výšin, které získal Izrael tak, že se jich prostě zmocnil v šestidenní válce v roce 1967. Mount Hermon je hvězdná brána. Ježíš vzal své učedníky, Petra, Jakuba a Jana s sebou na vrchol hory. Všichni tři pak usnuli. Objeví se hvězdná loď a Ježíš se setká s jejími galaktickými cestovateli, Elijášem a Mojžíšem. Vycházejí z lodi na horu a Ježíš se ve své tlumené záři éterického těla objevuje svým učedníkům. Hora Hermon se nachází na 33. zeměpisné šířce Země. Pokud sledujete 33. rovnoběžku kolem Země až na její druhou stranu tak na 33. rovnoběžce najdete také … Roswell, Nové Mexiko, Spojené státy americké. Toto je místo slavné havárie UFO, která vedla k záchraně živých mimozemšťanů. Zemská mřížka je elektromagnetická a krystalická cesta pro éterické lodě.“

Mount Hermon – časoprostorová brána.

Velmi důležité je nezaměňovat Galaktickou Konfederaci Světla (vysloveně pozitivní Aliance) s Galaktickou Federací, která je konglomerátem všech galaktických ras a také těch, které lovili humanoidy a prodávali je (!). Ovšem nezaměňovat je se zlovolnými mimozemšťany, „šedými“ a lidskými smlouvami s bytostmi z jiných galaxií (jsou právě součástí Galaktické Federace!), protože došlo k dvěma diametrálně odlišným smlouvám: zatímco Kabala uzavřela smlouvu s “malými greys-šedivými” mimozemšťany, kteří požadovali únosy lidí na genetické experimenty, Eisenhower měl schůzku na atolu Bimini s benevolentními mimozemšťany (vysokými nordickými plejáďany), jejichž nabídka byla vojensko-průmyslovým komplexem US a Kabalou odmítnuta, protože požadovali odstranění atomové energie, za což by nám věnovali (to byla ta smlouva) zařízení na čistou volnou energii (Teslovu). Tito mimozemšťané (vysocí nordičtí Plejáďané) v 50. letech vycvičili několik námořních důstojníků, aby znovu získali vládu pro celé lidstvo. Pozitivní spiknutí známé jako „Q“ je důsledkem zásahu právě těchto benevolentních mimozemšťanů („andělů“, chcete-li) a generál Flynn a ostatní jsou řekněme v jistém slova smyslu “učedníky” tohoto proudu.

https://www.audible.co.uk/series/The-Secret-Space-Programs-Series-Audiobooks/B07PN618M8 https://www.pinterest.se/pin/672303050610011611/

Existence mimozemského života je skutečnost.

Dva články v hromadných sdělovacích prostředcích a zpráva uvedená Pentagonem do izraelského think-tanku vynášejí na světlo “Tajný vesmírný program” . Jak jsem včera zmínil ve svém videu, ve shodě s touto velkou expozicí korupce Deep State, byla zveřejněna zpráva o mimozemských kosmických lodích, kterou nelze popsat jinak než Velkým odhalením, které ovšem, po pravdě řečeno, není ničím novým, kromě dodatečných detailů. Pokud umíte anglicky, uvědomíte si, že tento dokument napsaný izraelskou nadací, který zadal Pentagon, je úplným přiznáním existence mimozemského života, ale navíc je to ještě tak, že jeho objevení se (na časové ose) shoduje se zveřejněním dvou článků ve velmi známých novinách (MSM) Jerusalem Post a The New York Post, ve stejném duchu: uznávajíc, že ​​jak židovská, tak americká vláda již dlouho mají kontakt s mimozemšťany, a výslovně je jmenujte „Galaktická federace“. V zásadě potvrzují to, co jsem uvedl ve své knize „Mimozemšťané“, kteří čekají, až bude lidstvo připraveno se tyto informace naučit. Velmi důležité je především to, že je odtajněna existence „Warp“ technologie, je schopná ohýbat časoprostor a generovat červí díry, kterými se interdimenzionálně cestuje. https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405 https://nypost.com/2020/12/07/aliens -in-hiding-until-lidstvo-is-ready-ex-izraeli-space-head / amp /

Před pár dny podepsal prezident Trump podivný výkoný dekret o „udržování správy a integrace“, který může souviset s kontinuitou vlády v těchto problémových dobách, kterým budeme čelit v příštích týdnech. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-governance-integration-federal-mission-resilience/

Jak Charlie Ward dnes ve svém videu ujistil, Trumpův plán s vakcínami zní: jakmile budou všechny připraveny k hromadné distribuci a injektáži, požádá farmaceuty, aby prokázali, že byly dodrženy bezpečnostní testy a zkoušky a jeho administrativa bude požadovat výsledky těchto testovacích protokolů, které by měli být dodrženy, ale které zjevně provedeny vůbec nebyly (normálně se vůbec neprovádí ale UPLÁCÍ .. běžná praxe všude i v česku) – a potom se to zastaví …
A zločinné vládní spiknutí masového očkování začíná explodovat do tváří svých tvůrců.
http://euskalnews.com/2020/12/la-agencia-del-medicamento-de-usa-admite-que-la-vacuna-del-coronavirus-puede-generar-efectos-secundarios-infartos-convulsiones-trombos- a až do smrti /

Všechny tyto ROZSUDKY o obchodování se sexem nezletilých jsou ze včerejška. Už vidíte CO se děje ??
Obchodování s lidmi a dětská pornografie
https://www.justice.gov/usao-edwi/pr/waukesha-man-faces-federal-charges-sex-trafficking
https://www.justice.gov/usao-md/pr/laurel-pimp-pleads-sentenced-two-years-federal-prison-enticing-three-women-cross-state
https://www.justice.gov/usao-wdny/pr/amherst-man-who-fled-country-following-search-warrant-pleads-guilty-possession-child
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/bergen-county-man-charged-distribution-and-possession-child-pornography
https://www.justice.gov/usao-md/pr/laurel-pimp-pleads-sentenced-two-years-federal-prison-enticing-three-women-cross-state
https://www.justice.gov/usao-ct/pr/east-hartford-man-charged-making-cell-phone-videos-him-sexually-assaulting-child
https://www.justice.gov/usao-me/pr/former-brewer-resident-sentenced-possessing-child-pornography
https://www.justice.gov/usao-sdoh/pr/cincinnati-man-who-allegedly-advertised-online-babysitting-jobs-arrested-federal-child

Zdroj: Rafael Palacios

převzato:

MOMENTY PŘED ÚTOKEM SPOJENÝCH STÁTŮ NA SIO-NACISTICKOU EVROPU A JEJÍ KABALISTICKO-ZEDNÁŘSKÉ VLÁDY.