Pokud by lidé pozvedli alespoň trochu zrak tak by pochopili, že všechny cesty vedou ke stejnému programátorovi. Kdyby se podívali jasnějším pohledem, tak by to museli spatřit. Od narození jsou vychováváni prostřednictvím již před tím naprogramovaných rodičů, lékařů, učitelů, akademiků, novinářů, politiků, knězů a dalších systémem pověřených “odborníků”. Tato etapa života člověka je vtipně nazývána jako “vzdělávání”. Vzdělávání je nabývání vědomostí, ale většina si nepřipustí myšlenku, že tyto “vědomosti” nemusí být pravdivé a oni také většinou nejsou.


Jsou pouze něčím, čemu máte věřit, že to je pravda, protože vám společnost sdělila, že to všechno, co na vás chrlí, je pravda pravdoucí. To, čemu máte věřit, se většinou dozvídáte z fantomových programů Systému, který bedlivě hlídá, aby si všichni poctivě stahovali do hlavy jen ten jejich software, o kterém všem tvrdí, že je to absolutní pravda.

Když se někoho zeptáte, proč věří do očí bijící nepravdě, tak je vám řečeno, že se to dozvěděli od vědeckých autorit a tím pádem to musí být pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co lež, co se smí učit a co má být potlačeno a ignorováno. Promluvte si s akademiky a učiteli, kteří povzbuzovali žáky k originalitě a nekonformnosti, zjistíte, jak všichni dopadli… Systém má zájem pouze o lidi jemu oddané, o “lidské stroje”, otroky a roboty. To platí jak ve vědě, lékařství, akademickém světě, ale i v silových složkách a stoprocentně v politice. Svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, protože on potřebuje pouze poslušnost bez přemýšlení.

Naše programování Systémem je pravidelně kontrolováno, aby se potvrdilo, zda se správně vzdáváte své jedinečnosti v jeho prospěch. Probíhá to formou písemek, zkoušek, seminárních prací, kde všichni musí papouškovat přesně to, co nás Systém učí a čemu chce, abychom uvěřili. Za úspěšné “absolventy” jste považováni jen tehdy, když uspějete u zkoušek a tak potvrdíte svůj stupeň naprogramování. K poslušnosti jste motivováni různými odměnami, diplomy a mystifikacemi (příslušná zaměstnání jsou přístupná pouze pro nejúspěšnější absolventy zkoušek, tedy pro ty nejvíce naprogramované a poslušné jedince).

Ambiciózní a zpracovaní rodiče, kteří chtějí pro své děti “to nejlepší”, pak nevědomě páchají to největší násilí na svých dětech tím, že potlačují jejich jedinečnost a ve jménu jejich “spokojené budoucnosti” zabíjí jejich originalitu, kreativitu i jejich duši. Využívají jejich pocitu viny a jejich touhy po přijetí a ve své naivitě je ženou přímo do chřtánu Temnoty.

Individuální jedinečnost každého člověka nedává Systému spát, a proto od ní neustále všechny odrazuje, vydává nařízení a zákony, které tyto projevy trestají. Systém si přisvojil právo rozhodovat o tom, co lidé mají vnímat jako úspěch (peníze, sláva, postavení, tituly). Pravdu potlačuje přímou či nepřímou cenzurou a lidé, kterým chybí sebevědomí, přestanou vnímat svou intuici, svědomí a své skutečné potřeby. Podbízí se systému, protože jsou naprogramování uctívat jen hodnoty, které Systém uměle nastavil. Když budete spokojeni a šťastni podle svých kritérií, tak budete považováni za “neschopné lůzry”.

Film Matrix lidem poodhalil skutečnost: “Matrix je systém Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co uvidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí. Ale než se nám to podaří, budou stále součástí systému a tím budou našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není na odpojení připravena a mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že ho budou bránit a bojovat za něj!”

Lidští otroci neustále slepě, naivně a důvěřivě brání systém, který je zotročuje. Tomu se říká v psychiatrii Stockholmský syndrom. Je to něco takového, jako když oni na nás močí a my říkáme, že prší…

Stali jsme se vězni zmanipulované mysli

Nemůžete být vzdělaný, duševně zdravý člověk a zároveň nevěřit v darwinovskou evoluci, říká nám Systém. Evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ eugeniky. Darwin je posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte…
Systém naléhavě chce, abyste tomuto jednoznačně uvěřili.

Chce lidem vštípit strach ze smrti a naordinovat pocit marnosti, aby se lidé snažili urvat za každou cenu co nejvíce, třeba i přes mrtvoly, protože po naší smrti má být absolutní konec. Systém nám tímto nepřímo doporučuje, abychom se řídili slovy Ludvíka XV: “Po nás potopa”. Takže žádná duše, žádný zákon karmy a karmický trest, žádné svědomí “Prostě si to tady užij, jsi tu přece jen jednou”… Morálka, etika a nějaký soucit, takovými zbytečnostmi se nezabývej, buď co nejsilnější, nejúspěšnější a nejmocnější, ale hlavně nebuď hloupý a podívej se na nás, jak se to má správně dělat…

Druhou variantu, kterou Systém používá k naší manipulaci, je ta, že se máte zavděčit jednomu z nabízených bohů (a je mu jedno, ve kterého budete věřit). Pak stačí dělat to, co si bůh přeje. A co si takový bůh přeje? To vám velmi ochotně sdělí některý z jeho zástupců a “pomocníků” na Zemi. Prosím, ale vy sami boha neobtěžujte ani se s ním nechtějte v žádném případě spojovat, to by byla přímo troufalost…
I mainstreamová věda není nic jiného než víra v něco, o čem vás Systém sebevědomě a direktivně přesvědčuje, že to je pravda. Je to náboženství v jiném kabátě a z velké části pochází ze stejného zabedněného dogmatu, kde ty nejdůležitější informace jsou veřejnosti bedlivě skryty.

Zastánci prvního schématu tvrdě kritizují zastánce druhého, ale samozřejmě na vrcholové úrovni slouží oba stejné globální síle. Prosím vyberte si…

Kvantová fyzika prokázala, že naše realita je všechno možné, jen není “hmotná” a prokázala, že nefunguje odděleně od vědomí. Tímto má kvantová fyzika obrovský potenciál zničit celý lživý mainstream, ale Systém to samozřejmě nedovolí. Sice už nemá jinou možnost než brát existenci nehmotného světa na vědomí, ale zatím tvrdošíjně ignoruje všechny logické důsledky z toho pramenící a zarputile propaguje mystifikaci o “hmotném světě”. Vzdělávací Systém přehlíží všechny pro něj a materialismus nebezpečné informace, které odhalují to, co systém nechce, abyste věděli.

Nepohodlné výzkumy a informace nebere vůbec do úvahy, nezmiňuje je, a když, tak je prezentuje jedině jako nedůležité a dávno překonané. Copak by mohl Systém, který je založen na kontrole naší mysli, použít svou instituci k odhalení informací, které ukončí jeho nadvládu? Copak by vězeňští dozorci řekli svým vězňům, jak se dostat rychle z cel? Copak ti, co stojí za vzdělávacím systémem, mají zájem o informované lidi, kteří by byli napojeni na vyšší vědomí? To by přece zrušilo kouzlo, které z nich dělá otroky. Vzdělávání Systému tu není proto, aby učilo a informovalo, ale aby manipulativně naprogramovalo naše vnímání do slepé uličky nevědomí.

Všichni, kteří v tomto systémovém procesu pracují, jsou zároveň vězni, ale i dozorci a jsou produktem této mystifikace. Nevidí, že sedí ve vězení, které všichni dohromady obsluhují a udržují v provozu.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/stali-jsme-se-vezni-zmanipulovane-mysli