Swaruu: Několik bodů k zamyšlení. Nemohu podrobně popsat obyvatele Jupiteru. Nemohu vysvětlit obyvatele Saturnu / Uranu / Neptunu. Zatím není dobré vědět víc. Měli byste ale vědět, že je tu velká sluneční soustava s 13 planetami. Asi budete mít velkou “mezeru”, pokud jde o planety. Nebude tam život, jak ho znáte nebo jak by se dalo očekávat. Pokud se do toho pustíme, vstoupíme do složité metafyzické spirály. A ti z Jupiteru patří k těm, kteří výslovně řekli, že by se o nich nemělo mluvit. Toto téma je choulostivé.

R: Dobře, pojďme po částech, Swaruu. Proč říkáš, že je tato sluneční soustava velká s 13-ti planetami?
Swaruu: Protože má víc planet, než se říká. Jenomže vlády skrývají 4 chybějící a další, které my považujeme za planety, vlády nepovažují, viz Pluto. Na všech je život, ale některé takříkajíc “odcházejí”. Měly život a teď jdou do útlumu a v procesu návratu jsou potenciální energií… jako Merkur nebo Pluto nebo jako 3 ze 4, které na Zemi neznáte.
.

Jiné jsou v plném lesku jako Venuše, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Další jdou nahoru… rozvíjejí složitý život, přijímají nové z jiných míst. Jako Evropa, Titan. Jupiter se podobá spíše slunci, méně planetě. Pro Federaci se na hvězdných mapách tato sluneční soustava nazývá Slunce-13.

R: Dobře. Začněme od začátku. Představte si, že vyjdete portálem hvězdy Slunce-13, a dorazili byste do této sluneční soustavy. První planeta je Merkur?
.

Swaruu: Merkur. Horká planeta zbavená života, pouze prvotní vědomí, které je samo o sobě životem. Ale je to jen planeta sama jako vědomí. Jako entita. Je velmi blízko Slunci, energie je tam velmi vysoká. Není však příznivá pro biologický organický život, jak ho znáte. Je respektována. Nedá se tam toho moc dělat. Nejsou tam ani žádné základny, prostředí je příliš nepřátelské. Příliš mnoho záření (ne tepla, ale radiace). Mohou tam být technologické retranslační stanice, značky, jako majáky. Na Merkuru jsou jenom retranslační stanice nebo opakovače muonických signálů.

R: Kdo ty majáky postavil? Má umělé družice?
Swaruu: Jsou jako námořní majáky, aby tam lodě nenarážely. Nemá žádné umělé družice, jen povrchová zařízení. Jsou tam i vědecké senzory různých ras, včetně Taygety. Vysílají lodím signály o sluneční aktivitě a průletu vesmírných lodí. To je vše. Jsou od několik ras, včetně nás.

R: Pojďme na další planetu. Pokud si dobře vzpomínám, je to Venuše. Jaká je Venuše?
Swaruu: Stejně jako Mars je Venuše planetou s největším příběhem. To, co lidé vidí ze Země pomocí přístrojů, je jen filtrovaná část většího energetického spektra. Vidí jen velmi malou část toho, co se zde nachází. Venuši vidí jako místo plné kyseliny, metanových mraků a strašně vysokých teplot. To, co vidíte vy, je “3D” část Venuše, ne celá. Vše, co je mimo Zemi, je 5D, jak jsme si již řekli. Vidíte jen do čísla 3, ale nevidíte složky 4 a 5 Venuše.
.

Venuše není pekelná planeta, je to tropická rajská planeta, srovnatelná s Temmerem. Z větší části ji tvoří moře s velkými ostrovy. Je plná života. Zejména mořského života. Její podnebí je mírné až teplé, s průměrnou teplotou kolem 30 °C. Je plná palem a dalších stromů. Venuše je nejpřátelštější planetou pro život, jak ho známe, v celé sluneční soustavě. Není to Země. Je to Venuše. Země je jako Erra, převážně lesy, jako Země před potopou, protože teď má víc vody než Erra.

Obývají ji lidští Venušané, úplně stejní jako ti na Zemi. Tranzity ze Země na Venuši a naopak se uskutečňovaly přes antarktické základny pomocí raketoplánů s pevnými trasami až do blokády Federace. Nyní je lze uskutečnit pouze prostřednictvím portálů.

Venuše je pro tropické letovisko pro Kabalu. Je zabraná. Má normální obyvatelstvo, stejné problémy jako na Zemi, jenomže tam už je “NWO”. Mají tam peněžní ekonomiku, stejnou jako na Zemi.

“Domorodci z Venuše”, pokud něco takového existuje, vyhynuli nebo se začlenili do normální populace asi před 50 až 80 lety. Federace udržuje vesmírnou uzávěru i na Venuši, protože je součástí stejného pozemského problému. Venuše je připojena k Zemi. Stejný problém, jako by to byla spíš Země…

Hlavní základnou Federace na Venuši je biosférická loď Varena, identická sestra Viery přítomné zde na oběžné dráze Země. Malá biosférická loď dlouhá 811 km a široká 300 km, ve tvaru klínu nebo velkého trojúhelníku (větší biosférické lodě jsou sféry).

(Malé trojúhelníkové lodě, které létají kolem Země a jsou běžně k vidění, jsou lidského původu, reverzní inženýrství a patří do skupiny TR: TR-3A, TR-3B, TR-4 a podobné. Trojúhelník používá nespočet ras, ale ty s červenou plazmou v každém ze tří rohů, jsou lidského původu).
Kyslík je lepší než pozemský. Venuše je nejlepší planetou pro lidský život.

R: Nejsou na Venuši v 5D? Žádné Van Allenovy pásy? Na Merkuru také žádné Van Allenovy pásy, nejsou?
Swaruu: Ne, jsou to planety 5D.

R: Mohou lidé žít na Venuši?
Swaruu: Žádný problém. Naopak, “elita” se tam jezdí omlazovat. Aktivovaná DNA. Z velké části je to důvod, proč Rothschildové a další mumie jako G. Sorros neumírají, protože tam chodí na “facelift”.

Q: Chtějí se sem později vrátit? Říká se, že po životě v 5D se nechcete vrátit na Zemi.
Swaruu: Samozřejmě že ne, ledaže bys byl arogantní miliardář, který chce ovládnout svět. Mnozí se tam schovávají. Celá ta “elita”, která mizí, o které se říká, že opustila Kalifornii… Celá ta “elita”, která záhadně cestuje do Antarktidy. Teď už víte, co dělají!

R: Co se stalo s původními lidmi? Byli jako Skandinávci tady na Zemi?
Swaruu: Smísili se s normální populací, které není moc milionů. I v 5D jsou regresoři, ale nejsou stejní jako na Zemi, ani se stejně neovládají. Jako na Zemi. Používají tam lidská těla, jako tělo Sorroše).
Mluví více jazyky, ale všechny jsou založené na Zemi. Většinou angličtina.
Náboženství stejné jako na Zemi, jen pokroucené.
.

Nepotřebují čipy, jako ty, o kterých vám vyprávějí, v podobě zrnka rýže pod kůží. Používají pokročilé nanočipy nebo inteligentní prach (už je i na Zemi).

Q: Oni tam opravdu nejsou ET… je to planeta, kterou ovládla Cabal. Jsou tam lidé importováni? Nebo jsou tam i původní obyvatelé Venuše? A jak jsou na tom autentičtí Venušané bez lidského vlivu?
Swaruu: Tuto informaci jsem vynechala, nebyl jsi na to připraven. Tito lidé jsou spíše lidští. Byli tam implantováni ze Země. To, že Cabal skrývá data, může způsobit problémy. Toto téma je přísně utajované. Jde ruku v ruce se zmizením mnoha lidí v šedesátých letech.

Tajný vesmírný program neboli SSP byl na přelomu padesátých a šedesátých let využíván k invazivním účelům proti obyvatelstvu Venuše. Dnes přísně tajný projekt s utajovanými dokumenty se nazýval “Operace Venus Haven”- válečná operace Pentagonu ze srpna 1959. Povrch Venuše byl rozdělen na části jako území Cabal. Projekt probíhal snad až do roku 1972-75.

Válka ve Vietnamu byla zčásti zástěrkou a odváděla pozornost od významnější války, která probíhala ve stejné době. Dobývání Venuše. Právě proto musela být vietnamská válka velmi dlouhá, trvala stejně dlouho jako ta druhá válka. Vietnam jen ospravedlňoval výdaje a ztracené životy. Sloužil k odvedení pozornosti nebo jako záminka pro výdaje a vojenský personál. Záminka k ospravedlnění výdajů a úmrtí vojáků.

Ne že by se vietnamská válka nekonala, samozřejmě že ano, ale byla odváděcím prostředkem – krytím pro operace SSP na Venuši. Jako vždy Cabal přišla se zbraněmi, které neměli, nebyli tak vyspělí, jak je Adamski líčí. Většinou byli zabiti. Bylo jich asi 60 000 000. Holografická civilizace, ale s malým technologickým pokrokem, zranitelná vůči invazi zvenčí, přesně tak, jak se to stalo.
.

Použili všechny zbraně, které byly v dosahu Cabal, včetně tanků a útočných pušek M16. Více než cokoli jiného stejná technika, která byla použita ve Vietnamu, protože boj byl současně.
.

Q: Nerozumím tomu, jak dokázali přesunout tolik lidí do 5D… vojáků atd? A pak je zase vrátit zpět na Zemi do 3D? Všichni se aktivovali? Aby mohli vést tyhle války, dovedu si představit, že pro ně pracovalo hodně lidí.

.

Swaruu: Stejným způsobem byl vyvinut program Apollo. Všechno rozdělené a z určité pozice nevidíte celek. Mnoho vojáků, kteří tam bojovali, a válečné zásoby, letouny F-4 / A-6 / A-4 atd. atd. vrtulníky typu HU-1 Huey a AH-1 Cobra klasifikovány jako ztracené v boji nad Vietnamem, byly převezeny na Venuši. Obyvatelstvo Venuše nebylo tak početné a nebylo technologicky rozvinuté. Byly to snadné cíle, nebylo potřeba tolik mužů.

R: Jak stará by byla Venuše ve srovnání se Zemí?
Swaruu: Bylo to jiné, ale srovnatelné s útokem na vyspělou planetu typu starověkého Řecka. Velký duchovní pokrok, ale málo technologie.

R: Takže lidstvo by se provinilo genocidou vůči jiné mimozemské civilizaci. Plazi?
Swaruu: Lidstvo jako rasa neexistuje. Lidstvo ve 3D je kompendium neboli směs bezpočtu mimozemských ras, které používají v podstatě stejný biooblek.

R: Jak to, že lidé stříleli ostatní, když byli v 5D?
Swaruu: Lidé si s sebou berou 3D jako nízkofrekvenční 3D bytosti, které si vytvářejí svůj svět, jak postupují. Pamatuj, že lidé jsou Matrix. Pokud je někdo Matrix, vezme si ho s sebou, kamkoli jde. Jsou to Cabal, ti samí, kteří vedou války na Zemi. Ti samí.

Q: Mám otázku ohledně lidského bioobleku. Říkáš, že lidská rasa jako taková neexistuje, tomu rozumím… ale jak to souvisí s lyřanskou rasou? Myslela jsem, že lidé jsou Lyřané. Jejich potomci.
Swaruu: Ano, to je základ pro vytvoření takzvaného “bioobleku” neboli lidského těla. Jako 3D humanoidní bytosti jsou jedinými existujícími. Geneticky upravení manipulací vědomí a přímou manipulací v laboratoři s podporou lunárních frekvencí generujících 3D, aby potlačili spojení lidí s původním Zdrojem. Kdyby lidé měli úplné spojení, reaktivovali by svou DNA a vymazali by změny, které na nich byly provedeny v laboratoři. K tomu slouží potlačení frekvencí.
.

Laboratoří bylo několik v průběhu staletí. Ovládání mysli je způsob, jakým se provádějí změny nebo jak se uměle vytvořené změny stmelují. V průběhu dějin byly provedeny změny v laboratoři, ale jak víte, jsou přirozeně zvráceny. Jediný způsob, jak zabránit jejich zvrácení, je udržovat lidi ve stavu nízkých vibrací. I dnes v laboratořích vytvářejí věci. Většinou jsou to plazi. Není pochyb o tom, že změny byly provedeny v laboratoři, ale nejsou to změny, které by definovaly celý druh. Jsou to ojedinělé změny tu a tam v průběhu tisíců let, z lyřanské na lidskou.

R: To znamená, že jdeme do regrese?
Swaruu: To není regrese, to jsou změny. Z určitého hlediska degenerativní pro lidi, změna je negativní. Největší změna je v tom, že lidské tělo bylo navrženo jako schránka pro více duší, které přicházejí s různými požadavky podle druhu, k němuž dříve patřily. Proto to nevnímám jako druh, ale jako biooblek.

Q: Na těchto laboratorních projektech s plazy se podílely i jiné mimozemské rasy? K přípravě tohoto bioobleku?
Swaruu: Říká se, že se většinou neúčastnily. Teprve když už existoval 3D Matrix, začaly na Zemi vstupovat jiné rasy, aby získaly zkušenost, že jsou lidmi.

R: Když se vrátíme k Venuši, Van Allenovy pásy má jen Země? Venuše ne?
Swaruu: Pouze Země. Venuše nemá měsíc. Mars také ne, protože Fobos a Deimos jsou základny, lodě ve tvaru skály, nejběžnější formy.

R: Ti ze SSP “podrazili” někoho dalšího?
Swaruu: Chystali se podvést Karistus. Založili základny na Marsu tím, že militarizovali 1/3 Marsu. Mars je nyní rozdělen na 3 silně militarizované sektory s hranicemi, vedle nichž vypadá hranice mezi Severní a Jižní Koreou neškodně. 3 stejně velké sektory. Jeden plazí / pozemská Cabal, druhý kudlanka, poslední maitre nebo vysocí šedí. Na Venuši jsou plazi vojensky v podzemí v DUMBs.s technologií na udržování frekvence.


Q: Tam se také snaží snížit frekvenci na 3D, nebo to lze technologicky provést pouze z Měsíce a stmelit pouze pomocí ovládání mysli?
Swaruu: Nemohou to provést, protože nemají měsíční matrici. Dělají to pomocí technologie Guenovy věže a venušského HAARPu. To je ale nedostatečné, takže mohou žít jen v lidském bioobleku nebo ve speciálních DUMBs. Skrze biooblek se mohou vydat do jiných míst vesmíru. Lidský biooblek je pro plazy a další retrográdní či regresivní rasy nezbytný, bez lidského těla se nemohou dostat daleko nebo osídlit některé planety.

R: A na Venuši vědí něco o Zemi?
Swaruu: O existenci Země jako obecné populace nevědí. Země je pro ně místo s jedovatými plyny a velmi chladné, protože je dál od Slunce a podobné lži. Mají jinou dynamiku ovládání mysli, protože byli právě napadeni a snaží se prodat příběh, že byli “osvobozeni” jako Irák, Afghánistán a tak dále.

Q: Myslela jsem, že v 5D už takovéto manipulace a situace nejsou možné, nebo že nejsou běžné.
Swaruu: Ano, je to možné, ale s jinou metodikou. 5D není hustota totální lásky, je to zoologická zahrada.

R: Byl SSP mezihvězdný? Měl warpovou technologii? Jak se dostali na Venuši?
Swaruu: Zpočátku neměli warp, pak na malých lodích. Ty velké SSP měly iontový pohon a další formy, ale to je pohon při nízkých rychlostech, jako je 60 % rychlosti světla.
.

Portály jsou problém a jsou na mnoha místech. Jsou starověké a v ruinách (proto napadli Irák, aby se portálů zmocnili) a mají moderní, v oblasti S-4 51, 28, 34, pod Pentagonem, pod Norad Cheyenne Mountain. A dokonce i v některých zvláštních budovách. Je obtížné je najít a zničit. Jsou zejména v DUMB´s, velmi hluboko pod zemí.

Q: Říkala jsi, že unikají pouze portály. Ale když mohou “obsadit” lidské tělo… mohou se vydávat za ty hodné a dostat se tak kamkoli ve vesmíru. Čeho přesně chtějí tito Plazi dosáhnout? Proč nezůstanou šťastní na jednom místě?
Swaruu: Šíření je jejich instinkt. “Potřebujeme prostor k dýchání.” Hitler 1938

R: Venuše nemá měsíce ani Van Allenovy pásy, má stejně jako všechny ostatní planety tvar toroidu se dvěma dutinami na severu a na jihu.
Swaruu: Všechny planety mají takový tvar, protože se tak zformovaly. Jsou jako buňky, také toroidy s dutinami na severu a jihu, vnitrozemský život atd. jako každá jiná planeta.

Q: Vojáci, kteří tam šli, věděli, kam jdou a kde jsou? Když se vrátili, nebylo nebezpečné je pustit na svobodu?
Anéeka: To se nedá s jistotou vědět a já jsem si položila stejnou otázku. Většina terénu na Venuši vypadá z hlediska klimatu a vegetace jako Vietnam. Je dost dobře možné, že je tam někdo odvezl a oni si mysleli, že jsou ve Vietnamu. Co se týče původního obyvatelstva, je možné, že s nimi nepřišli do přímého kontaktu, ale to je spekulace.

Problémem této teorie je, že obyvatelstvo Venuše bylo spíše nordické s alfratsko-latinským vzhledem, a ne orientální jako ve Vietnamu. Nicméně během mnoha operací vojenského personálu ve Vietnamu jsou hlášena setkání s nordicky vypadajícími nepřáteli s podivnou technikou, což je však oficiálně vysvětlováno jako setkání s poradci a ruskou vojenskou pomocí severnímu Vietnamu-Hanoji.
.

Hlášeny jsou také kontakty s bojovými bytostmi nelidského vzhledu, shodnými s Yautija, které údajně inspirovaly film Predátor z roku 1986. Uvádí se, že do Vietnamu byly vyslány vrtulníky Huey UH-1, které tam nikdy nedorazily a byly poslány na Venuši. Typ vojenských sil vyslaných do Vietnamu nebyly běžné síly, ale speciální operace, jako jsou Navy Seals a elitní jednotky armády, z nichž se později stalo to, co je dnes Delta Force, která byla založena na začátku 80. let. Jednalo se o vysoce vycvičené vojáky v malých skupinách po 4 až 8 mužích. Podobně jako Taygetské speciální jednotky Hashmallim a Shinonim.

Mám to všechno strukturované a zdokumentované.
Není mnoho údajů o tom, co se nyní děje na Venuši. Je zcela ovládána pozemskou cabal a je jakousi pobočkou Země. Velení a řízení Cabal je však na Zemi. Považují ji za letovisko pro superelitu, která se tam dostává pomocí skokanských můstků (portálů). Planetu Venuši si zcela rozdělili tím, že tamním ostrovům a oblastem dali kabalistická jména, například názvy jako Nová Kamčatka.
.

Nejsem si jistý, proč se liší. Je možné, že dnes se říká, že je to způsobeno něčím jiným. Mapa skutečně odpovídá tvaru ostrovů, ale proč se jednotlivé oblasti jmenují právě tak, to nemohu potvrdit. Tvar mapy odpovídá mým navigačním mapám. Poloha ostrovů je správná.

R: Jak to, že Federace vůbec dovolila lidem napadnout Venuši. Jak to bylo možné?
Anéeka: Protože sami prorokovali invazi na Venuši, která je jen variantou Země, která se tak udržuje ze stejných důvodů. To znamená, že Země je tréninkový zábavní park pro duše a Venuše je další, příbuzná a propojená, ale jiná.
Cabal se pohybuje v dualitách na obsesivní úrovni, neboť vidí Zemi jako místo, kde musí být vše udržováno v nízkofrekvenčním utrpení, a Venuše musí být udržována v tom, co je pro ně idylickým místem pro elity.
Téma Venuše je obtížné pochopit, protože je tak extrémní. Byť je pro lidi Venuše pouze planetou kyselin a vysokých teplot a pozemské vědecké důkazy to potvrzují, v jiné hustotě je to planeta tropického ráje.

R: Jiní lidé žili na Venuši v “idylickém matrixu”? Jak se lidé dostali na Venuši? A kdo poskytl souřadnice pro přístup k této hustotě a místu?
Anéeka: Byli tam “domorodci”, spíše Lyřané. Kteří se tam dostali také díky velké expanzi.
Dostali se tam výhradně přes portály, a mimo jiné i proto byla vietnamská válka, nejen kvůli zakrytí invaze na Venuši, ale kvůli mnoha věcem jako celku, například kvůli ovládnutí drogových sítí v oblasti a jako kontrola populace.
.

Souřadnice místa jsou obsažené v tisíciletých informacích, které má pod kontrolou Cabal, a také ve zdrojích Federace, která s invazí souhlasila, nebo ji dokonce plánovala. Jde o rozšíření 3D Matrixu, protože dnes jsou na Venuši pětihvězdičkové hotely a noční kluby, jachty s vodními skútry a všechny druhy vodních sportů, úplně stejné jako na Zemi, ale přístup na to místo mají jen lidé velmi blízcí Cabal, “elita”. Pro průměrné obyvatele Země nepochopitelné.
.

Říká se, že “elita” uniká do podzemí, a proto nemůže zničit lidstvo, protože by to postihlo i je. Neunikají pouze do podzemí, a to i s velkými zařízeními tam umístěnými. Přesouvají se tam portály na svou druhou planetu Venuši a třetí planetu (Mars).

R: A proč nejdou na Venuši, místo aby si hráli se Zemí?
Anéeka: Protože ji chtějí. Jsou invazivní.

Q: Ještě jedna otázka. Venuše je v 5D. Jak se podařilo, že k ovládnutí Cabalou došlo i tam? Lidské projevy se dostaly i tam? Nebo Venuši ovládá i samotná Federace?
Anéeka: Stejná Federace ovládá Venuši prostřednictvím Země. S Marsem je to složitější. Ano, tam je to zmatek. Na oběžné dráze Venuše se právě teď nachází další andromedská biosférická loď jménem Varena, stejně jako tady Viera. Jsou to sesterské lodě, malé trojúhelníkové biosféry, ne kulovité jako velké andromedské.

R: Jací byli Venušané? Byli všichni jedna rasa? Ne jako na Zemi, kde jich je mnoho.
Anéeka: Jedna rasa, ale jako lidé byli lidštější. To, co se na Zemi označuje za rasy, jsou jen barvy a varianty téže. Rasa na Zemi ani nedosahuje toho, aby byla rasou, protože je uměle pozměněná, ale ne tak, jak říkají sumerské tabulky.
.

Mezi Venušany a lidmi nebyl velký rozdíl. Z pohledu Země ji lidé vnímají jako jinou planetu. Venuše, vzdálená a cizí. Z hvězdného pohledu a pro nás jsou to velmi blízké planety, extrémně blízké, 80 % nebo více druhů rostlin a živočichů je mezi nimi stejných. Nejsou daleko. Jak uvidíte, vše je vnímání.
Dokonce i Faethon neboli planeta Alfrata Alfa Centauri A – 1 je téměř stejná jako Země. Můžete se na ni dívat velmi rozšířenou optikou, uvidíte, že tento kout Galaxie je celý propojený a vše je velmi blízko, mluvíme-li o druzích a jejich vývoji, planetách a samotných sluncích.

.Venku v Galaxii jsou velmi zvláštní věci, které se zcela liší od toho, co je na Zemi považováno za normální, je tam všechno, podobné i odlišné. Pro jiné je však třeba jít o něco dál. Nebo se podívat dovnitř právě těch planet, ale na odlehlá místa. K tomu ani nemusíte opustit Zemi, stačí udělat totéž, hledat na podivných místech, třeba uvnitř Amazonie, belgického Konga nebo pod oceány či v hlubokých jeskyních.

R: Proč tvůj kolega, Thorel nebo tak nějak, říká, že je z Venuše?
Anéeka: On se skutečně jmenuje Thorel, ale používal jméno Valiant Thor. Dnes probíhá kampaň, která má zdiskreditovat, že byl skutečný. Nevím přesně proč to řekl, jako prostředek k infiltraci do systému, jako jejich součást z Pentagonu. Kvůli bezpečnosti, dalo by se říct.

R: V té době už byla Venuše napadena, nebo ještě ne?
Anéeka: Ještě ne. To, co se stalo s Valiant Thorem, se odehrálo v letech 57-58 až 60-61 a invaze na Venuši proběhla v letech 65 až 72. Je to všechno velmi zamlžené. Dokonce jsem zaznamenal snahy o diskreditaci jeho skutečné fotografie. Ta událost je v zasedací místnosti USS Eldridge, právě na tom torpédoborci z experimentu Philadelphia(!).

R: A co tam dělal? Předával jim technologie?
Anéeka: Ano, pomáhal. Někdy aniž by o tom věděl. Věřil, že existuje “dobrá” strana.

R: Anéeko, co se stalo s tou lodí? Zmizela? Přešla do jiné hustoty? Je pravda, že se odhmotnila?
Anéeka: Eldridge byl stále v provozu, byl přestavěn, a pak se prodal do šrotu. A ano, šla do jiné hustoty, ale mnohokrát, protože první pokus byl v říjnu 1943 a Valiant Thor je na lodi kolem roku 1960. Vytvořili kolem ní portál.

R: Něco se pokazilo, že?
Anéeka: Poprvé, ano. Ale bylo jich víc. Později už ne. Problém byl v tom, že to byl nízkoenergetický portál pro nestabilní hmotu lodi, nestejnoměrný a s chaotickými frekvencemi. Tato technologie je zdokonalená a v provozu na ponorkách třídy Los Angeles a Virginia. Přešly na jiné místo, stejným způsobem jako hvězdné lodě, změnou molekulární frekvence, ale udělaly to neuspořádaně a s nízkou technologií, což způsobilo katastrofu a mnoho mrtvých na palubě.

Umístili do ní generátory elektromagnetismu, které obepínaly celou loď, podobně jako kosmické lodě, ale o frekvenční modulaci nevěděli nic. Jen na ní vytvořili spoustu elektromagnetismu a to je vše. To způsobilo, že loď přeskočila na jiné místo, neví se kam, ale podle toho, co jsem pochopila, to nebyl jeden kus, který by šel na jiné místo, ale spíš po částech nebo na různá místa, proto se uvádí, že uvnitř kovu lodní paluby byli námořníci napůl a další hrozné věci.

Použili stejný princip zabalení lodi do toroidního elektromagnetického kokonu, aby ji dominantní frekvence odtud přemístila (nebo jí dodala neviditelnost), ale neměli tušení o důleţitosti řízené modulace této frekvence.

R: Říká se, že se posádka stala v očích ostatních neviditelnou.
Anéeka: Ano, v jiné hustotě chaotickým způsobem.

R: Hustota nebo časová linie?
Anéeka: Obojí se prolíná, je neoddělitelné, hustoty i časové linie.
Nemůžete cestovat Éterem (hyperprostorové cestování), aniž byste zároveň necestovali časem.https://swaruu.org/transcripts/mercury-venus-and-vietnam-war-what-s-on-venus-direct-extraterrestrial-information

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpracoval:

http://channeling.safo.cz/detail.php?id=1238