Již několik let se mluví o konci světa. Má k němu dojít 21. prosince 2012. Údajně to předpověděli Mayové již tři tisíciletí před naším letopočtem, protože v tento den má končit jejich kalendář.

maysky-kalendarSoučasní Mayové i vědci se však shodují na tom, že taková interpretace jejich odkazu je holým nesmyslem, zajímavým tak maximálně pro Holywood. Konec světa Mayové nepředpověděli.

Odkaz kamenné desky z Tortuguera

V 60. letech minulého století byla při stavbě silnice v Mexiku nalezena kamenná deska. Lépe řečeno její fragment, který obsahoval podle názoru vědců datum, kdy na zem sestoupí některá božstva. Po přepočtení na náš kalendář se vědci domnívali, že se jedná o rok 2012. David Stuart, expert na mayské nápisy z univerzity v Austinu v Texasu tvrdí, že jde o významné výročí světa. Ale nejde o jeho konec. Zkrátka budoucí výročí Mayové zaznamenali na kamennou desku. A podle všeho se má jednat o pozitivní událost.

Přepočet Mayského kalendáře na náš může být chybný

Mayové byli posedlí počítáním a většinu svých záznamů označovali datem. Přepočet na náš kalendář však není vůbec jednoduchý. Mayové totiž používali hned několik kalendářů. Ten pro náboženské účely měl 260 dní. Kalendář používaný zejména v zemědělství měl 365 dní a další, připomínající náš týden, měl 9 dní. Katunovský kruh byl cyklus o 93.600 dnech.

Mayové navíc měří čas i v dalších cyklech – baktunech, které jsou dlouhé přibližně 394 let. Vědci se domnívají, že kalendář po třinácti cyklech končí. Podle nejuznávanější teorie GMT (Goodman, Martínez a Thompson) Mayský kalendář začíná v roce 3114 př.n.l., a proto by měl končit po 1.872.000 dnech v roce 2012.

Teorií přepočtu Mayskéko kalendáře na náš je ale asi 50. Jeho konec je podle různých autorů nejen v roce 2012, ale také v letech 1493, 2116, 2532 a 4772 našeho letopočtu. Tyto rozdíly v řádech tisíců let jsou docela veliké a jsou dané jinými podklady, ze kterých výzkumníci vycházeli.

Bohumil a Vladimír Böhmovi tvrdí, že Mayský kalendář končí v roce 2116

Čeští badatelé publikovali v německém prestižním astronomickém časopise Astronomische Nachrichten teorii, které nadchla i další vědce. Podle nich GMT a další teorie vycházejí z pramenů, které již ve své době byly neplatné. Byly totiž ovlivněny jinými kulturami a přestaly se v nich vyskytovat některé důležité cykly.

Böhmovi vycházejí ze základních cyklů. 365 denní a 260 denní cykly se setkávají vždy po 18.980 dnech. Spolu s 9 denním cyklem se všechny setkávají po 170.820 dnech. Spolu s Katunovským kruhem se všechny cykly potkaly po 6.832.800 dnech. K tomu probíhá klíčový dlouhý počet o 1.872.000 dnech.

Vycházejí tedy z původních a neovlivněných pramenů v Drážďanském kodexu. Mayského rukopisu uchovaného v drážďanském muzeu, počítajícím se všemi původními cykly a bez chyb.

Teorie Bohumila a Vladimíra Böhmových začíná porážet dosud všeobecně uznávanou GMT a oslovuje čím dál víc vědců po celém světě. Mayský kalendář tedy s nějvětší pravděpodobností končí až v roce 2116. A ani toto datum neznamená konec světa pro naše potomky.

Bohumil Böhm je matematikem a jeho bratr Vladimír učitelem dějepisu a španělštiny. Oba bratři se velmi zajímají o mayskou kulturu. Pro vznik přelomové práce o mayském kalendáři nejlepší kombinace!

Současní Mayové o konci světa v roce 2012 také nic nevědí! Dovolím si také malé poselstvíčko: Užívejme každý den, jako by byl poslední. Ale pracujme stále na tom, ať se za sebou můžeme kdykoliv ohlédnout.

Zdroje:
http://tech.ihned.cz/c1-49065440-konec-mayskeho-kalendare-v-roce-2012-omyl-tvrdi-cesti-badatele
http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/645958
YouTube.com

Převzato: http://pravdu.cz/2012/mayove-zadny-konec-sveta-nepredpovedeli

foto: Flicker.com