Louise L. Hay:

Miluj svoj život je znamenitou ukážkou pozitívneho prístupu k životu a návratom do krajiny harmónie. Príčinou ľudských problémov a chorôb sú negatívne psychické návyky. Liečebná metóda kalifornskej psychoterapeutky Louise L. Hayovej je založená na duševnej očiste. Ponúka spektrum pozitívnych tvrdení, ktoré pôsobia nielen preventívne, ale dokážu vyliečiť aj najvážnejšie ochorenia…

Absces – vred

Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.

Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojim myšlienkam, aby sa oslobodili.

Afty

Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.
Pozitívne tvrdenie: Vo svojom láskyplnom svete vytváram len a len radostné zážitky.

AIDS

Zavrhnutie seba samého, sexuálna vina, zakorenené presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Som dokonalým stelesnením života, ktoré pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rád.

Akné

Odmietanie seba samého a odpor voči sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som stelesnenie života, ktorý pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, akým som úžasným človekom, mám sa rád.

Alergia

Na koho sme alergickí? Sebaodmietanie.
Pozitívne tvrdenie: Svet je bezpečný a priateľský. Som v bezpečí, som uzmierený so životom.

Alkoholizmus

Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita.
Pozitívne tvrdenie: Žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Alzheimerova choroba

Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.
Pozitívne tvrdenie: Všetko prebieha v správnej chvíli, v správnom čase a priestore. Boh koná vždy správne.

Anémia – chudokrvnosť

Nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa naplno tešiť zo života, je to bezpečné a mám rád život.

Angína

Strach a potláčané emócie a tvorivosť.
Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok, vyjadrujem myšlienky pochádzajúce od Boha a som uzmierený.

Apatia

Vzdorovanie citom a umŕtvovanie seba samého, strach.
Pozitívne tvrdenie: City sú bezpečné, otváram a teším sa zo života.

Artérioskleróza

Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.
Pozitívne tvrdenie: Úplne sa otváram životu a radosti, na svet pozerám s láskou.

Artritické prsty
Túžba trestať, pocit previnenia a diskriminácie.

Pozitívne tvrdenie: Na svet hľadím s láskou a pochopením, všetky zážitky vystavujem lúčom lásky.

Astma priedušková

Potláčanie vlastných emócií, “dusivá láska”, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné niesť zodpovednosť za svoj život. Som ochotný byť slobodným.

Astma, detská
Strach zo života.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa je v bezpečí a je obklopené láskou a starostlivosťou.

Bedrá

Nesú telo v dokonalej rovnováhe a stimulujú pohyb vpred. Strach postupovať dopredu na základe dôležitých rozhodnutí, bezcieľnosť.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa, som v dokonalej rovnováhe a v každom veku postupujem ľahko a s radosťou dopredu.

Besnota

Zúrivosť, presvedčenie, že odpoveďou na všetko je násilie.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne aj v mojom okolí vládne pokoj a mier.

Bolesti – akútne

Túžba po láske a bezpečí.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, mám rád ľudí a oni majú radi mňa.

Chronické bolesti 

Obviňovanie a vina si vždy hľadá trest.
Pozitívne tvrdenie: S láskou sa zbavujem minulosti, som slobodný a „oni“ tiež, v mojom srdci je teraz všetko v poriadku.

Bradavica

Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.
Pozitívne tvrdenie: Úplne vyjadrujem lásku a krásu života.

Bradavica na chodidle

Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Prirodzene a sebaisto kráčam vpred a dôverujem životu, oddávam sa toku života.

Bronchitída

Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Pozitívne tvrdenie: Vyhlasujem pokoj a harmóniu v sebe i vo svojom okolí, všetko je v poriadku.

Celulitída

Lipnutie na neúspechoch z minulosti a neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, odpúšťam všetkým a odpúšťam všetkému minulému, som slobodný.

Cukrovka

Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Nesmierny smútok, zaťatosť.
Pozitívne tvrdenie: Tento okamih je plný radosti, rád si osladím život.

Cystická fibróza

Utkvelá predstava, že od života sa nedá očakávať nič dobré, sebaľútosť.
Pozitívne tvrdenie: Život ma má rád, mám rád život a prijímam ho naplno a slobodne.

Cysty
Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný myslieť iba na krásne veci a mám sa rád.

Čeľusť – problémy

Zloba, hnev, túžba po pomste.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný zmeniť spôsob uvažovania, ktorý mi privodil tento stav, mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Členok

Predstavuje pohyblivosť a smer.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom.

Črevá

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa zbavujem všetkého, čo nepotrebujem.

Dermatomykóza – pleseň

Sklamanie z toho, že ma okolie neprijíma a neschopnosť postupovať prirodzene vpred.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, môžem sám sebe dovoliť ísť vpred a môj pohyb je bezpečný.

Dna – ochorenie kĺbov

Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, som uzmierený so sebou i s ostatnými.

Duševná choroba

Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.
Pozitívne tvrdenie: Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť, je vyjadrením Božej tvorivosti.

Dutiny

Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.
Pozitívne tvrdenie: Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj a harmónia, všetko je v poriadku.

Dýchacie problémy

Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je žiť naplno a slobodne. Zaslúžim si lásku a chcem žiť naplno.

Dýchavičnosť

Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť a stať sa dospelým, svet je bezpečný a som v bezpečí.

Ekzém

Vnútorné protiklady, “psychická vyrážka”.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne a v mojom okolí je harmónia, pokoj, láska a radosť.

Endokrinné žľazy

Zlé rozmiestnenie myšlienok podporujúcich rozhodnosť a aktivitu.
Pozitívne tvrdenie: Boh mi poskytuje všetky potrebné myšlienky, som aktívny, práve teraz, v tomto okamihu postupujem vpred.

Epilepsia

Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť život ako večný a naplnený radosťou, mám radosť zo života.

Fistula

Strach, prekážka v procese zbavovania sa už nepotrebných vecí zo života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, bezvýhradne verím v tok života, život je tu pre mňa.

Frigidita

Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé, necitliví partneri.
Pozitívne tvrdenie: Mať radosť zo svojho tela je bezpečné a teším sa, že som žena.

Gastritída 

Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Genitálie 

Predstavujú ženský a mužský princíp.

Problémy: Obava, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, teším sa zo života, som dokonalý taký, aký som, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Grganie

Príliš rýchle hltanie života.
Pozitívne tvrdenie: Na všetko, čo potrebujem urobiť, mám čas aj priestor.

Hemoroidy

Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého, čo nie je láska, na všetko, čo chcem urobiť mám dostatok času a priestoru.

Hluchota

Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam Boha a teším sa zo všetkého, čo môžem počuť, som súčasťou vesmíru.

Hnačka

Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam, asimilujem a vylučujem sa úplne normálne, som uzmierený so životom.

Hnisavá angína

Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je uspokojiťvšetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem.

Horúčky

Zloba, rozhorčenie.
Pozitívne tvrdenie: Som spokojným a vyrovnaným stelesnením harmónie a lásky.

Hypofýza

Sídlo sebaovládania.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ a moje telo sú v dokonalej rovnováhe, ovládam svoje myšlienky.

Hypoglykémia

Únava, vyčerpanosť, život je pre mňa príliš ťažkým bremenom.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný urobiť svoj život svetlým, ľahkým a plným radosti.

Chodidlá

Predstavujú chápanie seba samého, života, ostatných, tiež strach z budúcnosti a z ustrnutia na mieste.
Pozitívne tvrdenie: Všetkému jasne rozumiem, som ochotný meniť sa zároveň s časom, som v bezpečí a prirodzene kráčam vpred.

Cholesterol

Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný mať rád život, radosť vo mne voľne prúdi a prijímať je bezpečné.

Chrápanie

Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.
Pozitívne tvrdenie: Vypúšťam z mysle všetko, čo nie je láska a radosť, smerujem od minulosti ku všetkému novému, sviežemu a vitálnemu.

Chrbtica

Predstavuje životnú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Viem, že mi je vždy oporou.

Bedrová chrbtica

Vina, ustrnutie v problémoch minulosti, túžba mať od všetkého pokoj.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred.

Hrudná chrbtica

Nedostatok citovej opory, pocit, že ma nikto nemá rád, potláčanie prejavov lásky.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou.

Krížová kostrč

Strach z peňazí, nedostatok finančnej podpory.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí.

Krčná chrbtica

Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.
Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí.

Zakrivená chrbtica

Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene.

Chrípka

Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.
Pozitívne tvrdenie: Som mimo dosahu spoločenských predsudkov, nepodlieham žiadnym vplyvom.

Chronické choroby

Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný rásť a meniť sa, vytváram si bezpečnú budúcnosť.

Chuť do jedla – nadmerná

Strach, potreba ochrany, odmietanie citov.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a to, čo cítim, je bezpečné, normálne a prijateľné.

Impotencia

Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a spontánne nechávam pôsobiť silu svojho pohlavného princípu.

Infarkt

Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svojmu srdcu radosť, všetkému vyjadrujem lásku.

Infekcia

Podráždenosť, hnev, rozladenosť.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný žiť v pokoji a harmónii. Tým, že sa o seba starám, starám sa aj o svojich blížnych, som k sebe láskavý a pozorný.

Ischias

Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti.

Pozitívne tvrdenie: Ustavične smerujem k svojmu vyššiemu dobru, moje dobro je všade a vo všetkom.

Kandidóza – pleseň u žien

Pocit roztrieštenosti, veľké sklamanie a priveľké nároky a nedôvera vo vzťahu k iným.
Pozitívne tvrdenie: Zasluhujem si v živote iba to najlepšie, mám sa rád aj ostatných, vážim si seba aj ostatných.

Kinetóza

Strach, že nemám všetko pod kontrolou.

Pozitívne tvrdenie: Svoje myšlienky ovládam v každej situácii, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Klimaktérium

Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Pri všetkých zmenách cyklov som pokojná a vyvážená, s láskou žehnám svoje telo.

Kĺby

Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa mením, nad mojím životom bdie Boh a preto sa vždy uberám tým najlepším smerom.

Koleno

Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.
Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý, všetko je v poriadku.

Kóma

Útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Obklopujem Ťa bezpečím a láskou, vytvárame priestor, aby si sa vyliečil, si láska.

Konečník

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa zbavujem všetkého, čo už nepotrebujem.

Kosti

Predstavujú štruktúru vesmíru.
Pozitívne tvrdenie: Som dobre členený a vyvážený.

Zlomeniny 

Vzbura proti autorite – rodičom, partnerovi, nadriadenému.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom svete jedinou autoritou, pretože iba ja ovládam svoju myseľ.

Deformácie 

Psychický tlak a svaly sa nemôžu pretiahnuť, strata duševnej pohyblivosti.
Pozitívne tvrdenie: Zhlboka vdychujem život, uvoľňujem sa a verím v chod života.

Koža

Zmyslový orgán, ktorý ochraňuje našu individualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou.

Kožné problémy

Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne sa chránim za pomoci harmonických a pokojných myšlienok. Minulosť je odpustená a zabudnutá, som slobodný.

Krivica

Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, živí ma láska samotného vesmíru.

Krk – problémy

Priechod sebavyjadrenia a tvorivosti, problémy vznikajú pri potláčaní tvorivosti a odmietaní zmien.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem sa s radosťou, slobodne a tvorivo, ľahko a prirodzene sa hlásim o svoje práva, som ochotný zmeniť sa.

Krv 

Predstavuje radosť voľne prúdiacu v tele.
Pozitívne tvrdenie: Dávam a prijímam radosť zo života.

Krvné zrazeniny

Zablokovaný priechod radosti.
Pozitívne tvrdenie: Prebúdzam v sebe nový život, plyniem.

Krvácanie

Unikanie radosti z tela, zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyvážene dávam a prijímam radosť zo života.

Krvný tlak – vysoký

Dlhodobo nevyriešený citový problém.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, som uzmierený.

Krvný tlak – nízky

Málo lásky v detstve, prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti, môj život je radosť.

Kŕče

Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený a dovoľujem, aby sa moja myseľ uzmierila.

Kŕčové žily

Zotrvávanie v nepríjemnej situácii alebo postavení, skľúčenosť, pocit prepracovanosti a preťaženosti.
Pozitívne tvrdenie: Spočívam v pravde, radujem sa z pohybu, pohybujem sa prirodzene a spontánne, mám rád život a teším sa z každej chvíle.

Leukémia 

Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa cez minulé obmedzenia do slobodnej prítomnosti a je bezpečné byť sám sebou.

Lono

Predstavuje zraniteľnosť a citlivosť, lonová kosť predstavuje ochranu genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť zraniteľný a citlivý, moja sexualita je v bezpečí.

Lupienka

Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.
Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života, zaslúžim si v živote to najlepšie, prijímam svoje dobro a mám sa rád, som so sebou spokojný.

Lupus – tuberkulóza kože

Celková kapitulácia a pocit, že radšej zomrieť, než sa prihlásiť o svoje práva, zloba a trest.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne a prirodzene žiadam o svoje práva, poznám svoju silu a mám sa rád, som so sebou spokojný, som slobodný a som v bezpečí.

Lymfatické problémy

Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne sústredený na lásku a radosť zo života, prispôsobujem sa životu, som pokojný.

Maternica

Predstavuje sídlo tvorivosti.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom tele doma.

Mdloby

Strach, neschopnosť vyrovnať sa s danou situáciou,”okno”.
Pozitívne tvrdenie: Mám silu, schopnosti aj znalosti na to, aby som v živote všetko zvládol.

Menštruačné ťažkosti

Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté.
Pozitívne tvrdenie: Úplne prijímam svoju ženskosť a svoje telesné pochody považujem za normálne a prirodzené. Mám sa rada, som so sebou spokojná.

Migréna

Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy. Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života, nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa.

Močový mechúr

Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko a spontánne sa zbavujem starého a vítam nové, som v bezpečí.

Mononukleóza

Návyk znevažovať a bagatelizovať život, presviedčať ostatných, že nemajú pravdu, veľa sebakritiky.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote so životom, vidím sa v druhých a to, čo vidím, mám rád. Teším sa z toho, že žijem.

Mozog

Predstavuje “počítač”, riadiace centrum.
Pozitívne tvrdenie: S láskou riadim svoju myseľ.

Mozgová mŕtvica

Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.
Pozitívne tvrdenie: Život je zmena a ja ľahko prispôsobujem všetkému novému, prijímam život – minulý, prítomný aj budúci.

Mozgový nádor

Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko mením svoje svoje myslenie, celý život je zmena a moja myseľ sa neustále premieňa.

Nádcha

Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy a presvedčenie typu: “Každý rok chytím v zime tri razy nádchu!”
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojej mysli, aby sa uvoľnila. Vo mne aj v mojom okolí vládne čistota a harmónia.

Chronická

Vnútorný plač, detské slzy, obeť.
Pozitívne tvrdenie: Uznávam, že vo svojom svete som jediná tvorivá sila, som ochotný radovať sa zo života.

Senná

Nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote s celým svetom, som vždy v bezpečí.

Nadobličky

Úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný a je bezpečné starať sa o seba.

Nádory

Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko odpúšťam, mám sa rád a odmeňujem sa pochvalnými myšlienkami.

Narkománia

Útek od seba samého, strach, neznalosť, ako mať rád sám seba.
Pozitívne tvrdenie: Objavujem, aký som dokonalý, som ochotný mať rád sám seba a som ochotný mať radosť zo seba.

Nehody

Neschopnosť ujímať sa svojich práv, vzbura proti autorite, viera v násilie.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil a som uzmierený, zaslúžim si dobro.

Nechty

Predstavujú ochranu – ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život.

Nechutenstvo (chorobná pažravosť)

Odopieranie si života, extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, som dokonalý taký, aký som, som ochotný žiť a prijímam sa taký, aký som.

Neplodnosť

Strach a odpor voči životu, pocit, že nepotrebujeme zažiť rodičovstvo.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Nervové zrútenie

Sebectvo, zablokovaná komunikácia.
Pozitívne tvrdenie: Otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku.

Nervozita

Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času, komunikujem so svojím srdcom, všetko je v poriadku.

Nespavosť 

Nedôvera v chod života, vina a strach.
Pozitívne tvrdenie: S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba.

Neuralgia

Trest za vinu, úzkosť z komunikácie.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, mám sa rád a som so sebou spokojný, ku všetkým a ku všetkému sa obraciam s láskou.

Nevoľnosť

Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro.

Nohy

Nesú nás životom.
Pozitívne tvrdenie: Život je tu pre mňa.

Stehná

Lipnutie na traumách z detstva.
Pozitívne tvrdenie: S pochopením prijímam to, ako konali a správali sa moji rodičia, lebo robili najlepšie, ako vedeli a mohli, oslobodzujem ich.

Lýtka
Odpor k pohybu.

Pozitívne tvrdenie: S radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku.

Nos

Predstavuje sebapoznanie a intuíciu.
Pozitívne tvrdenie: Som si vedomý svojich intuitívnych schopností.

Nosné mandle

Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa obklopuje láska, toto dieťa chceme a prijímame.

Obezita

Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.
Pozitívne tvrdenie: Som uzmierený s vlastnými pocitmi, som v bezpečí, vytváram si bezpečné prostredie, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Obličky (zápal, Brightova choroba)

Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote prebieha vždy všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť!

Obrna

Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.
Pozitívne tvrdenie: Všetkého je dosť pre všetkých a láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu.

Oči

Predstavujú schopnosť zreteľne vidieť.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa s radostnými a láskavými očami.

Astigmatizmus

Strach skutočne vidieť seba samého.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti.

Krátkozrakosť

Strach z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí.

Ďalekozrakosť

Strach z prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí.

Detské problémy s očami

Odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie.

Glaukóm – zelený zákal

Tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám na svet nežne a láskavo.

Šedý zákal

Temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou.
Pozitívne tvrdenie: Život je večný a plný radosti.

Rozbiehavá škuľavosť

Strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť.

Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som.

Zbiehavá škuľavosť

Odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vidieť svet.

Opar

Všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu, verejná hanba, viera v trestajúceho Boha, zavrhovanie genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Moje chápanie Boha mi je oporou, som normálny a prirodzený, teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela, som dokonalý.

Opuchy

Čoho alebo koho sa nechceme zbaviť?
Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého, je to bezpečné, som slobodný.

Páchnuci dych

Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnivajúce myslenie, špinavé ohováranie.
Pozitívne tvrdenie: Hovorím vľúdne a láskavo, vydychujem iba dobro.

Páchnuci pot

Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Pálenie záhy

Strach, strach, strach, zvieravý strach.
Pozitívne tvrdenie: Dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí, verím v dokonalý chod života.

Pankreas – zápal 

Predstavuje sladkosť života.
Pozitívne tvrdenie: Mám sladký život.

Paradentóza

Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom.
Pozitívne tvrdenie: Som so sebou spokojný, vždy sa rozhodujem správne.

Paralýza – ochrnutie

Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.
Pozitívne tvrdenie: Som zjednotený so životom, som v bezpečí, s prehľadom zvládam všetky situácie.

Parkinsonova choroba

Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.
Pozitívne tvrdenie: Uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí, život je tu pre mňa, verím v chod života.

Pásomnica

Silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých, pocit, že som nečistý, bezmocnosť nad postojmi ostatných.

Pozitívne tvrdenie: Moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám, mám sa rád a schvaľujem všetko to, čím som.

Pečeň

Sídlo hnevu a primitívnych emócií.
Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť.

Problémy s pečeňou 

Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.
Pozitívne tvrdenie: Hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom.

Peptický vred 

Úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým, presvedčenie, že nestojím za nič.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som dokonalý.

Plač

Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne uzmierený so svojimi emóciami, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Platničky

Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Život podporuje všetky moje myšlienky a preto sa mám rád, som so sebou spokojný a v mojom svete je všetko v poriadku.

Plynatosť

Zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul.

Pľúca

Schopnosť prijímať život.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam život v dokonalej rovnováhe.

Pľuzgiere

Odpor, nedostatok citovej ochrany.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti.

Pohlavné choroby

Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre.

Pomliaždeniny

Drobné životné problémy, trestanie seba samého.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a láskyplne sa o seba starám, správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku.

Pomočovanie (detí)

Strach z rodiča, väčšinou otca.

Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku.

Popáleniny

Zloba, hnev, podráždenosť.
Pozitívne tvrdenie: V sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu, zaslúžim si, aby mi bolo dobre.

Potrat

Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.
Pozitívne tvrdenie: Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu, mám sa rada a som so sebou spokojná.

Predmenštruačný syndróm

Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne zodpovedná za svoju myseľ a svoj život, som silná a energická, každučká časť môjho tela vynikajúco pracuje, mám sa rada.

Prostata
Predstavuje mužský princíp.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam svoju mužskosť a radujem sa z nej.

Problémy s prostatou

Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, prijímam svoju vlastnú silu a som naveky mladý duchom.

Prsia

Predstavujú materinskú lásku, starostlivosť a výživu.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe.

Uzliny, cysty, nádory v prsiach

Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.
Pozitívne tvrdenie: Môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú, pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť.

Prsty

Predstavujú detaily života.
Malíček – symbolizuje rodinu a predstieranie.
Pozitívne tvrdenie: Cítim sa dobre v rodine a živote.
Na nohách – symbolizujú detaily budúcnosti.

Pozitívne tvrdenie: Všetky detaily sa vyriešia samy.
Palec – predstavuje intelekt a obavy.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je uzmierená.
Prostredník – predstavuje hnev a sexualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je príjemné byť mužom/ ženou.
Ukazovák – predstavuje ego a strach.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí.

Rakovina

Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobe vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Reumatická artritída

Kritika autority a pocit, že ma niekto prenasleduje a týra.
Pozitívne tvrdenie: Moja osoba je mojou jedinou autoritou, mám sa rád a život je dobrý.

Reumatizmus

Pocit diskriminácie, nedostatok lásky, chronická zatrpknutosť, odpor a nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Svoje zážitky si vytváram sám, moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rád seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojný.

Roztrúsená skleróza

Zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.
Pozitívne tvrdenie: Vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí, som slobodný.

Ruky

Všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami, držanie a manipulácia, zovretie a povolenie, pohladkanie, štipnutie, stisk, hmat.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko, radostne a láskyplne využívam všetky svoje skúsenosti.

Semenníky

Predstavujú mužský princíp.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť mužom.

Senilita

Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.
Pozitívne tvrdenie: Božia ochrana, bezpečnosť, pokoj, kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života.

Sklerodermia

Pocit neistoty a zraniteľnosti, pocit, že ostatní ma ohrozujú a dráždia, vytváranie vlastnej obrany.
Pozitívne tvrdenie: Boh ma vždy ochraňuje, všetko, čo robím, je v poriadku, prináša mi to lásku, ktorú s radosťou a potešením prijímam.

Skolióza

Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.
Pozitívne tvrdenie: Stojím vzpriamene a slobodne, mám sa rád, môj život je zo dňa na deň lepší a radostnejší.

Slezina

Posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život je tu pre mňa, som v bezpečí, všetko je v poriadku.

Srdce

Predstavuje centrum lásky a bezpečia.
Pozitívne tvrdenie: Moje srdce tlčie v rytme lásky.

Srdcové ťažkosti

Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.
Pozitívne tvrdenie: Radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami.

Starnutie

Spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou, zavrhovanie prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý.

Strata pamäti

Útek pred životom, strach, neschopnosť ujímať sa svojich práv.
Pozitívne tvrdenie: Inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné, je bezpečné žiť.

Strata rovnováhy

Roztrieštené myslenie, nevyrovnanosť.
Pozitívne tvrdenie: Bezpečne nachádzam svoj stred, prijímam dokonalosť svojho života, všetko je v poriadku.

Strnulosť

Strnulé, rigidné myslenie.

Pozitívne tvrdenie: Môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí.

Struma

Nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky, obeť, pocit premárneného života, nenaplnenie.
Pozitívne tvrdenie: Svoj život ovládam iba ja, môžem byť sám sebou.

Stuhnutie šije

Neústupčivá tvrdohlavosť.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné poznať názory iných.

Svalová dystrofia

Obrovský strach, nesmierna túžba ovládať všetko a všetkých, naliehavá potreba bezpečia, strata viery a dôvery.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť živý, byť sám sebou. Som dostatočne dobrý taký, aký som, verím si.

Svrbenie

Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.
Pozitívne tvrdenie: Je mi dobre tam, kde som, prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia.

Šedivenie vlasov (predčasné)

Stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí.
Pozitívne tvrdenie: Som harmonický, som silný a schopný.

Štítna žľaza

Poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť.
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení, teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo.

Hyperfunkcia (zvýšená činnosť štítnej žľazy)

Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svoju silu tam, kam patrí, robím svoje vlastné rozhodnutia, uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby.

Tetanus

Potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila a aby zahojila celé moje telo a všetky moje city.

Trombóza

Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem.

Pozitívne tvrdenie: Splývam so životom, vesmír ma bezvýhradne podporuje, všetko je v poriadku.

Tuberkulóza

Sebectvo a panovačnosť, kruté myšlienky odplata.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, vytváram si tak pokojný svet plný radosti.

Tuk

Predstavuje ochranu, precitlivelosť.
Pozitívne tvrdenie: Ochraňuje ma Božia láska, som vždy v bezpečí.

Tvár

Predstavuje to, čo ukazujem svetu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, vyjadrujem, kto som.

Únava

Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.
Pozitívne tvrdenie: Som plný energie a nadšenia zo života.

Ureteritída (zápal močovodu)

Hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera, obviňovanie ostatných.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav, som ochotný zmeniť sa, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Ústa

Predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok.
Pozitívne tvrdenie: Žijem z lásky.

Problémy s ústami

Skostnatené názory, neprístupná myseľ, neschopnosť hlásať nové myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie.

Uši

Predstavujú schopnosť počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam s láskou.

Bolesti uší

Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Obklopuje ma harmónia, s láskou počúvam všetko ddobré a príjemné, som stredobodom lásky.

Úzkosť

Nedôvera v prirodzený chod života.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, verím v chod života, som v bezpečí.

Vaječníky

Predstavujú stvorenie aj tvorivosť.

Pozitívne tvrdenie: Som vyvážená vo svojej tvorivosti.

Vitiligo

Pocit, že som úplne mimo hry, nezapadám do nijakého spoločenstva.
Pozitívne tvrdenie: Som v samotnom strede života, som spojený s láskou.

Vredy (žalúdočné)

Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu, čo vás zožiera?
Pozitívne tvrdenie: Som spokojný sám so sebou, mám sa rád a všetko je v poriadku.

Vrodené chyby

Karmické, vybrali ste si takto prísť na svet, rodičov si vyberáme sami.
Pozitívne tvrdenie: Pre môj rast je vhodná každá skúsenosť, som uzmierený s tým, kde som.

Vypadávanie vlasov

Napätie, snaha všetko ovládať, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím v chod života.

Vyrážky

Prekypujúca, kvasiaca zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem lásku a radosť, som uzmierený.

Výron

Odpor, odmietanie postupovať v živote určitým smerom.
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru.

Výtok, biely

Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje zážitky si vytváram sama, som jediná sila vo svojom živote, teším sa z toho, že som žena, som slobodná.

Zajakávanie

Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava – “nie je dovolené plakať”.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa slobodne vyjadrovať, je to bezpečné, so všetkými komunikujem iba s láskou.

Zápal

Strach a zloba z toho, čo sa odohráva vo vašom živote.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky, mám sa rád, som so sebou spokojný, moja myseľ je pokojná a vyvážená.

Zápal bedrovníka

Obavy, presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Snažím sa zo všetkých síl, som dokonalý, som uzmierený.

Zápal hrubého čreva

Prehnané nároky zo strany rodičov, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.

Pozitívne tvrdenie: Vytváram si svoju vlastnú radosť, som rozhodnutý byť úspešný.

Zápal kĺbov
Pocit, že ma nikto nemá rád, kritika, nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Som láska, som ochotný mať sa rád, byť so sebou spokojný, s láskou hľadím na svoje okolie.

Zápal kostnej drene

Sklamanie a zloba na samú podstatu života, pocit, že ma nikto nepodporuje.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života a som s ním uzmierený, som v bezpečí.

Zápal obličiek

Precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech.
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote sa dejú iba správne veci, zbavujem sa starého a vítam nové, všetko je v poriadku.

Zápal očnej rohovky

Nesmierna zloba, túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku.

Zápal pečene

Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je čistá a slobodná, zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové, všetko je v poriadku.

Zápal pľúc

Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový.

Zápal pankreasu

Odmietanie, hnev a sklamanie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou.

Zápal pošvy

Hnev na partnera, sexuálna vina, trestanie samej seba.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rada, druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality.

Zápal slepého čreva

Strach zo života, zablokovanie toku dobra.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a uvoľňujem sa a nechávam život radostne plynúť.

Zápal spojiviek

Hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám.
Pozitívne tvrdenie: Hľadím očami lásky, existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam.

Zápal žíl

Zloba a sklamanie, málo radosti v živote, obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia.

Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby mnou voľne prúdila radosť, som uzmierený so životom.

Zápästie

Predstavuje pohyb a uvoľnenosť.
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou.

Zápcha

Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové, svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou.

Závrat

Prelietavé, neusporiadané myslenie, odmietanie pozrieť sa niečo alebo niekoho.
Pozitívne tvrdenie: Som hlboko sústredený, vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa.

Zdurenie
Slepá ulička, bezradnosť v myslení, obmedzujúce, bolestné myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Moje myšlienky plynú ľahko a spontánne.

Zimnica

Psychické chvenie, túžba stiahnuť sa do seba, tvrdenie typu “nechajte ma na pokoji”.
Pozitívne tvrdenie: Som vždy v bezpečí, som obklopený láskou, ktorá ma chráni, všetko je v poriadku.

Zuby

Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.
Pozitívne tvrdenie: Rozhodujem sa na základe princípov pravdy, cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci.

Zuby múdrosti – ťažké prerezávanie

Nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu.
Pozitívne tvrdenie: Otváram svoje vedomie rozkvetu života, mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa.

Žalúdok

Obsahuje výživu nielen fyzickú, ale aj psychickú, zažíva myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam život.
Problémy odzrkadľujú hrôzu a neschopnosť asimilovať nové veci a myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Život mi robí dobre, v každom okamihu asimilujem všetko, čo je nové, všetko je v poriadku.

Ženské choroby

Popieranie seba samej, zavrhovanie ženskosti a ženského princípu.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa zo svojej ženskosti a ženského princípu. Som rada, že som žena, mám rada svoje telo.

Žihľavka

Zveličovanie problémov, robíme z “komára slona”, utajovaný strach.
Pozitívne tvrdenie: Vnášam pokoj do každého okamihu svojho života.

Žily

Roznášajú radosť zo života.
Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť, prúdi mnou pri každom údere srdca.

Žlčové kamene

Zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, život je príjemný, je mi sladko.

Žltačka

Predsudky voči sebe i druhým, nevyrovnanosť.
Pozitívne tvrdenie: Som tolerantný, súcítiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.

Úryvok je z knihy autorky L. L. Hayovej “Miluj svoj život”

Převzato:

https://www.cez-okno.net/clanok/duchovna-veda/louise-l-hay-duchovne-priciny-chorob

Duševní příčiny nemocí:

Andrea Maya

Na této stránce najdete výčet některých nemocí a možné postoje z vašeho života, které způsobily, že se nemoc v této podobě projevila na fyzickém těle. A jak se říká: “Uzdravte svou Duši, uzdravíte své tělo”. Cílem tohoto článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale přes poznání potlačovaného problému zkusili najít cestu ze svých trápení ven… Pokud jste něco nenašli, napište nám, heslo doplníme.
andrea maya


AFTY
Příčina: Naštvanost na sebe za určitá nesprávná rozhodnutí, pocit strachu, popírání vlastních potřeb, nesoustředění, frustrace a zlost…

Co dělat: Naučit se rozhodovat sama za sebe, nebát se možných chyb, přiznat si, co si člověk vlastně přeje, s Láskou přijímat nejen sebe, ale i druhé…

AKNÉ
Příčina: Odmítání sebe sama, naštvanost, potlačený vztek a agrese, neschopnost a nemožnost se bránit, opovržení

Co dělat: Snažit si vymezit si hranice, naučit se bránit, říci vše, co se člověku nelíbí ne s úmyslem ublížit, ale stylem, mně se líbí, když…, mně vadí… Přijmout sám sebe.

ALERGIE, OSLABENÁ IMUNITA
Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka…

Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.

ALKOHOLISMUS
Příčina: Pocit marnosti, viny, neschopnosti, odmítání sebe sama, člověk nevidí žádný smysl života.

Co dělat: Snažit se zjistit vlastní hodnotu, najít smysl v každodenním konání, hledat smysl v pomoci druhým, žít přítomností. Přijmout sám sebe a odpustit sobě, druhým i poprosit druhé o odpuštění.

ALZHEIMEROVA CHOROBA, SENILITA, STAŘECKÁ DEMENCE
Příčina: Snaha navrátit se zpátky do dětství, do pocitu bezpečí, vyžadování pozornosti a snaha ovládat tak své okolí. Útěk a bezmoc. Neochota zabývat se čímkoliv.

Co dělat: Vědomé rozhodnutí, že chci svůj život prožít jinak, najít radost v maličkostech, odpustit křivdy z minulosti a naprosto se od ní oprostit, změnit zarputilé názory a postoje a pustit je…

ANGÍNA
Příčina: Člověk se neumí sám prosadit, neumí prosadit své potřeby, chtěl by něco říct, křičet to do světa, vysvětlit druhým své pocity křivdy, ale raději ze strachu či pocitu bezmocnosti polkne a mlčí… nebo se v afektu, ale bez nějakého významu, brání. Potlačované emoce. Strach, nerozvíjená tvořivost. Falešný postoj, že je “vše v pořádku”.

Co dělat: Žádat v klidu a s lehkostí druhé o to, co potřebuji. Nebát se říci svůj názor, nebát se odmítnutí. Přiznat si skutečné problémy, bolest, vnitřní křik.

ANOREXIE
Příčina: Odmítání vlastního já, extrémní strach, nenávist vůči sobě, popírání sebe, touha po dokonalosti, obavy, nedůvěra vůči životu…

Co dělat: Hledat pocit jistoty, uvěřit, že život je bezpečný a radostný, přijmout sebe se vším všudy, hledat více než jen dokonalé tělo, snažit se pracovat na vlastní Duši.

APNOE-SPÁNKOVÁ APNOE
Příčina: Člověk nemůže něco rozdýchat, něco polknout, dlouhou dobu mu nedá něco spát, nemůže někomu něco odpustit, nejradši by tu nebyl…, je těžké se “nadechnout” a žít v “tomhletom” dál…

Co dělat: Odpustit, přiznat si, že to, co mi vadí na ostatních, je i můj problém, skrytý hluboko také ve mně – jsem pouhým zrcadlem. Jsem v bezpečí, všechno bude dobré, mohu klidně a s důvěrou spát a dýchat. Vesmír je spravedlivý.

ARTRÓZA
Příčina: Neopětovaná Láska. Kritizování a odmítání. Touha změnit životní směr, dát se do pohybu.

Co dělat: Nebát se změn, splynout se změnami, nechat se vést a věřit, že jdete tím nejlepším směrem.

ASTMA
Příčina: Jde o přehnané projevy Lásky, člověk není schopný dýchat sám za sebe. Pocit ztuhlosti. Potlačovaný pláč. Naštvanost, vztek, agrese, neschopnost se bránit nebo vyjádřit. Strach ze života a touha tady nebýt.

Co dělat: Rozhodnutí žít svobodně a svobodně se vyjadřovat. Přijmout zodpovědnost sám za sebe. Přiznat si nevyplakané slzy. Vypustit emoce.

BARTHOLINIHI ŽLÁZA, CYSTA, PROBLÉMY S POHLAVNÍMI ORGÁNY
Příčina: Pocit viny ve vztahu k sexu, touha po trestu, přesvědčení, že genitálie je cosi hříšného a nečistého, zneužívání druhých, nevážení si sebe sama, problém v partnerství, nevěra ve vztahu, utlačování ženství, posilování starých “filmů” plných bolestí, posilování ran, falešný růst.

Co dělat: Je třeba uzavřít minulost a nechat si “probíhat” v mysli krásné filmy, začít si vážit sebe sama, přijímat sebe i svou sexualitu, přestat se vinit či obviňovat

BOLEST
Příčina: Člověk touží po Lásce a objetí.

Co dělat: Přijmout sám sebe, uvěřit v Lásku.

BOLEST HLAVY, MIGRÉNA
Příčina: Naštvanost, potlačené myšlenky, nevyřčená slova. Neochota podléhat vedení. Podceňování a kritizování sebe sama. Strach.

Co dělat: Pokud mě něco trápí, snažím se to vyjádřit, nikoli zlostným způsobem, ale věcným. Podlehnout proudu života a nechat se vést. Věřit sobě a svým schopnostem.

BOLESTIVÁ MENSTRUACE
Příčina: Popření vlastního já, chybí radost z vlastního ženství, z toho, že jsem žena. Odmítání ženství. Pocit viny, strach, nedůvěra v partnerství kvůli sobě.

Co dělat: Přijmout vlastní ženskou sílu a využít ji tvořívým způsobem, všechny tělesné projevy ženskosti jsou normální a přirozené.

BRADAVICE
Příčina: Drobné projevy nenávisti, obavy z budoucnosti, víra ve vlastní ošklivost.

Co dělat: Změnit postoj, hledat Lásku. Vyjádřit Lásku a krásu života. Kráčet kupředu s jistotou a lehkostí. Důvěřovat.

BRONCHITIDA
Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu.

Co dělat: Hledat harmonii, mír uvnitř sebe. Nebát se říct svůj názor.

BULIMIE
Příčina: Veliký strach, beznaděj, nenávist vůči sobě, posilování negací proti sobě samému.

Co dělat: Hledat bezpečí, radost, jistotu, výživu, podporu. Není třeba obracet zlost proti sobě samému ani proti nikomu jinému. Každý si zaslouží Lásku.

CELULITIDA
Příčina: Člověk je plný zlosti, zloby a touhy po trestu. Obviňování druhých i sebe sama. Smutek ze života. Chybí radost, smysl. Všechno je pryč.

Co dělat: Odpustit sobě, druhým a poprosit druhé, aby odpustili i mně. Svobodně milovat a užívat si života, najít radost a smysl v tom, co dělám.

CROHNOVA NEMOC
Příčina: Strach, pocity méněcennosti, obavy.

Co dělat: Najít klid, dělat to nejlepší, co mohu, začít si věřit, důvěřovat a hledat důvěru a jistotu.

CUKROVKA
Příčina: Velká touha a potřeba ovládat, hluboký smutek, chuť na něco sladkého, co už je dávno pryč, neuskutečněné touhy.

Co dělat: Hledat radost každý den v každém okamžiku. Nechat některým věcem volný průběh.

CYSTY, CYSTA
Příčina: Neustálé si připomínání staré bolesti, člověk si svým chováním, myšlením a postoji posiluje staré nezahojené rány. Místo, aby rostlo něco “nového”, je tu falešný růst bolestných prožitků.

Co dělat: Přestat sledovat své staré životní “filmy”, místo růstu cysty nechat vyrůst něco jiného, krásného v činech či myšlenkách.

DÁSNĚ
Příčina: Člověk si nedokáže stát za svým, vlažný životní postoj, člověk nechá za sebe rozhodovat ostatní, je mu vše jedno. Neumí se bránit ani si vytvořit hranice.

Co dělat: Dát si za úkol udělat některá důležitá rozhodnutí. Pečovat o sebe. Vytvořit si jasné hranice.

DECH
Příčina: Ukazuje, jak člověk přijímá svůj život.

Co dělat: MIlovat svůj život, nebát se, nehudrovat.

DĚLOHA
Příčina: Symbol ženskosti, tvořivosti, domova. Více mužské energie, více mužských činností.

Co dělat: Mé tělo odráží to, jak vnímám své ženství, svůj domov, svůj tvořivost. Hledat a vytvářet jemnost.

DĚTSKÁ OBRNA
Příčina: Snaha zabránit určitým událostem či věcem, zničující závist, neláskyplné myšlenky.

Co dělat: Změnit myšlenky na láskyplné, přinášet dobro, Lásku, svobodu. Každý má právo na svůj život, na své štěstí, Lásku, radost.

DUŠEVNÍ CHOROBY
Příčina: Útěk, únik, snaha utéct od rodiny, uzavřenost, násilné oddělení od života.

Co dělat: Najít pravou totožnost vlastního já, neutíkat, věřit.

DÝCHÁNÍ (PROBLÉMY)/DUŠNOST
Příčina: Strach, nedůvěra v proces života, lpění na dětství, odmítání žít naplno, pocit, že člověk nemá nárok na vlastní prostor.

Co dělat: Uvědomit si, že minulost je pryč a dospívání je za námi, svět je bezpečné místo, zkusit žít naplno a svobodně. Nebát se Lásky, zklamání.

EKZÉM
Příčina: Rozporuplnost, protichůdné pocity, potlačený vztek až agrese, neschopnost se bránit nebo nemožnost říct svůj názor, duševní erupce.

Co dělat: Naučit se vyventilovat své emoce, nepotlačovat je, nebát se říct svůj názor, projevit se, hledat harmonii, klid, bezpečí, Lásku, radost.

ENDOMETRIÓZA
Příčina: Pocity nejistoty, zklamání, frustrace, viny, odmítnutí. Snaha nahradit Lásku cukrem. Obavy, že člověk není oblíbený, že ho nikdo nemá rád.

Co dělat: Uvědomit si vlastní sílu, zjistit, že jsou lidé, kteří vás mají rádi, najít radost v tom, že jsem žena.

ENURÉZA/NOČNÍ POMOČOVÁNÍ U DĚTÍ
Příčina: Strach z rodičů, většinou jde o strach z otce. Dítě neunese autoritativní chování rodičů, má strach, že není dost dobré, je neustále v napětí, křeči, napětí dokáže uvolnit pouze ve spánku – počůráním.

Co dělat: Dát dítěti najevo Lásku, pocit, že je přijímáno se vším všudy, vzbudit v něm pocit bezpečí, změnit přístup.

EPILEPSIE
Příčina: Člověk ubližuje sám sobě, má pocit, že jej ostatní perzekuují, odmítá život jako takový, člověk vyvíjí v určité oblasti velké úsilí.

Co dělat: Připustit, že život může být veselý, toužit vnímat život jako věčný a radostný, snažit se přiblížit pochopení věčnosti, vyhledávat radostné situace a klid

FÓBIE
Příčina: Pocit strachu a nedůvěra v život. Obavy ze samotného procesu života.

Co dělat: Přijmout pocit, že jsem v bezpečí, vyjadřovat se svobodně a radostně, věřit, že život je tu právě pro mne a já ho mám žít.

FRIGIDITA
Příčina: Vliv otce v negativním smyslu, často může jít o strach z otce, představa, že intimní spojení je něco špatného, zkušenost s necitlivými partnery. Hluboce uložený strach.

Co dělat: Snažit se přijmout své tělo, radovat se z toho, že jsem žena, radovat se z ženství.

HEMEROIDY
Příčina: Strach z určitých rozhodnutí, z tlaku kvůli určitým termínům či událostem, potlačená agrese a zlost na minulost, strach z uvolnění a pocit přetíženosti. Může jít také o pocity viny a touhu po trestu. Naštvanost vůči tomu, čeho se nechcete zbavit. Frustrace.

Co dělat: Je nutné se zbavit všeho, co se nepodobá Lásce, přijmout, že vše má svůj čas. Přestat lpět na minulosti. Uvolnit se, zbavit se všeho, co v životě nepotřebujete.

HERPES, PÁSOVÝ OPAR
Příčina: Hledání chyb na druhých, čekání na jejich selhání, strach, napětí, přecitlivělost

Co dělat: Uvolnit se a důvěřovat v proces života, nehledat chyby na druhých, ale přehodnotit své postoje, názory a myšlenky.

HERPES GENITALIS
Příčina: Pocit viny, špinavosti, potřeby potrestat, veřejná pohana, odmítání.

Co dělat: Přijmout sám sebe, své tělo i své nedostatky. Hledat hlubší poznání, Lásku, radovat se, milovat. Stanovit si vlastní hranice.

HLUCHOTA
Příčina: Odmítání slyšet určité věci, pocit, že mě někdo pořád s něčím otravuje, odmítání, tvrdohlavost, izolace… Už nechci nic poslouchat!

Co dělat: Radovat se ze všeho, co lze slyšet, vyhledávat společenství, radost, žít. Naslouchat božskému vedení. Rád si něco poslechnout.

HOREČKA
Příčina: Pocity hněvu, užírání se zlostí, naštvanost, vztek.

Co dělat: Snažit se přijmout do svého srdce mír, lásku, radost. Vyjadřovat mír, klid a radost. Být mír, klid a radost.

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA
Příčina: Pocit přetěžování, pocit oběti, pohled na život plný překážek, život plný nespokojenosti, strach udělat určité změny.

Co dělat: Svůj život mohu řídit sám/a, ne vše si musím nechat líbit, učím se říkat ne, vím, co je mi příjemné a co nikoliv. Vše, co se děje a veškeré změny jsou z vyššího hlediska pro můj prospěch.

HRDLO, ZÁNĚT MANDLÍ, ANGÍNA
Příčina: Možnost vyjádřit se, kanál tvořivosti. Neschopnost mluvit sám za sebe. Strach se vyjádřit naplno. Potlačení slov a pocitů hněvu. Touha vzbouřit se, vzepřít v rozporu s možností či odvahou se projevit. Obava z autority. Spolykaný hněv. Odmítání změn. Spoutaná tvořivost.

Co dělat: Nebojím se projevit a vyjádřit svůj názor, nebojím se vyjádřit nesouhlas. Na hluku není nic špatného. Promlouvám zlehka a jasně. Umím srozumitelně vyjádřit vše, co si přeji. Chci se měnit. Vyjadřuji svou tvořivost.

HUČENÍ, ŠUMĚNÍ V UŠÍCH
Příčina: Neochota někoho poslouchat, zatvrzelost, lpění na svém názoru. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Už mám všeho dost, mlčte!

Co dělat: S důvěrou naslouchám druhým, umím vyjádřit svůj názor i vyslechnout názor druhého. Přijímám svůj vnitřní hlas a naslouchám mu. Mně se můžete svěřit.

HYPERAKTIVITA
Příčina: Jde o pocit přetíženosti, neschopnosti či nemožnosti vyrovnat se s dopadajícím stresem, nároky. Pod povrchem tohoto problému je zakotvený strach, nezvládání věcí. Může jít o důsledek sporů a problémů rodičů, které se na dítě přenášejí. Mohou vkládat mnoho energie do svých sporů a dítě si upoutává pozornost a snaží se získat nějaký čas pro sebe. Lepší nadávky, než ignorace.

Co dělat: Je potřeba získat pocit jistoty, pokud jde o hyperaktivní dítě, chybí mu pocit jistoty, lásky, bezvýhradného přijetí, bezpečí, čas a péče ze strany rodičů.

HYPERTENZE
Příčina: Napětí, nedostatek radosti, nezájem o nové, chybí nápady a realizace.

Co dělat: Uvolnit se skrz nové zážitky, něco nového se naučit, poznat, přijmout. Radovat se z maličkostí. Nechat věcem volnější průběh, “netlačit na pilu”.

HYPERVENTILACE
Příčina: Člověk nemá důvěru v proces života, žije ve strachu, snaží se změnám tvrdě odolávat.

Co dělat: Přijmout fakt, že špatné věci, smutné události nebo problémy na nás mohou mít ve svém důsledku pozitivní dopad.

CHOLESTEROL
Příčina: V životě chybí radost, člověk za něčím jde, ale uvnitř je prázdno. Nádrž Lásky není naplněná. Neochota přijímat radost. Ucpání kanálků Lásky.

Co dělat: Přijímat Lásku, hledat radost v maličkostech, pochopit, co člověku opravdu chybí, co hledá. Napojit se na duchovní rovinu. Hledat Boha.

CHRÁPÁNÍ
Příčina: Člověk odmítá zbavit se starých názorů, postojů, životních schémat. Zatvrzelé postoje.

Co dělat: Hledat nové podněty, radostné prožitky, změnit staré, přijmout životadárné prožitky.

CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Příčina: Dlouhodobá stagnace, neschopnost pohnout se z místa, přijmout změnu, strach z budoucnosti, pocit nejistoty.

Co dělat: Snažit se rozvíjet v nových oblastech, něco nového se naučit, přihlásit se do nějakých kurzů, kroužků… Vytvářet novou a bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA
Příčina: Reakce na negativní názory a postoje ve společnosti, strach, víra ve statistiky. Víra v předsudky. Omezování. Vliv ostatních, především negací a strachu. Vyděšenost a strach, co by se mohlo stát.

Co dělat: Předsudky na mne nemají moc. Osvobozuji se od všech omezení, vlivů, předsudků a názorů. Věřím v Lásku.

IMPOTENCE
Příčina: Sexuální přetlak a napětí spojený s pocity viny. Vliv společnosti a jejích názorů. Nenávist vůči bývalému partnerovi. Strach z matky. Nevyrovnaný vztah k matce.

Co dělat: Uvolnit se, odpustit, pochopit svou závislost na postojích a chování matky. Nevěřit všemu, co se říká. Poznat své pocity viny. Odpustit si.

INFARKT
Příčina: Pocit osamělosti a strach. Pocit, že je člověk k ničemu, že se málo snaží, že “to” nikdy nezvládne.

Co dělat: Věřit v přirozené procesy života a podporu. Přijmout běh života. Odevzdat se.

INFEKCE
Příčina: Jde o pocity podrážděnosti, zlosti, rozmrzelosti, naštvanosti… Chybí harmonie, klid a bezpečí. Nedostatek radosti v životě, zahořklost.

Co dělat: Hledat své dobré stránky, přijmout sám sebe i se svými chybami a pracovat na nich, radovat se, plynout se životem, vyhledávat klid, harmonii a příjemné okamžiky.

INKONTINENCE
Příčina: Přebytek emocí, dlouhodobá snaha ovládat a potlačit emoce, přemáhání se, přetvařování se, namlouvání si, že něco není tak hrozné, zastření reality.

Co dělat: Otevřít se pocitům a snažit se volně vyjádřit své emoce, uvědomit si hry, které člověk hraje a co ho skutečně trápí, čeho se bojí, co potlačuje.

JÁTRA
Příčina: Játra jsou centrum zloby, naštvanosti, zlosti a základních emocí. Chronické stěžování, ospravedlňování vlastních chyb ke klamání sebe sama. Nepříjemné pocity.

Co dělat: Láska, mír, radost. Snaha žít v otevřeném prostoru svého srdce. Hledat Lásku a všude ji nacházet. Přestat obelhávat sám sebe. Optat se na názor ostatních, poradit se s druhými, přijmout nezávislý názor zvenčí.

JAZYK
Příčina: Jazyk představuje schopnost vychutnávat si radosti života.

Co dělat: Nástroj, který je třeba velmi dobře ovládat. Raději někdy mlčet, než ho mít ostrý jako meč. Hledat dary života. Neubližovat slovem.

KANDIDA, KANDIDÓZA
Přičina: Pocity nesoustředěnosti, frustrace, zlost. Příliš velké nároky na vztahy. Nedůvěra v partnerství, vztah. Touha jenom brát, ne dávat.

Co dělat: Naučit se nejen dávat, ale také přijímat, aby vše bylo v rovnováze. Netajit se vlastními pocity. Nepodléhat druhému proti vlastní vůli z pocitu donucení nebo snahy vyhovět. Polevit tam, kde to bude přínosné. Uvidět, co mi ubližuje, co dělám pro druhého, ale ne s radostí. Propustit vztek a poznat jeho příčiny.

KAPAVKA
Příčina: Odsuzování sebe sama a touha potrestat se.

Co dělat: Najít zpátky své hranice, postavit je a držet se jich. Netrestat se za minulost. Odpustit si vlastní chyby, odpustit druhým, poprosit druhé o odpuštění. Uvěřit. Začít žít nově a jinak.

KAŠEL
Příčina: Snaha křičet do světa: “Všímejte si mě, poslouchejte mě!” Strach přijímat život naplno, se vším všudy. Snažit se upoutat na sebe pozornost: “Já jsem taky důležitý, vidíte mne?”

Co dělat: Uvidět, že si mě ostatní všímají, že jsem pro ně důležitý, že jsem součástí velkého cyklu života. Zapojit se do různých aktivit, být nápomocný, nezaměřovat se jen na sebe.

KLOUBY
Příčina: Klouby představují změnu směru života a snadnost pohybu. Pocity neopětované Lásky, smutek, přílišná kritika, odmítání…

Co dělat: Přijmout, že dokáži snadno plynout se změnami, které život přináší a jdu vždy tím nejlepším směrem. Vážím si sebe sama. Poznat vlastní smutek a sebehodnocení. Uvidět se novýma očima. Změnit navyklé postoje a myšlení.

KOLENA
Příčina: Pýcha a ego přerostlo nad důležitými lidskými hodnotami. Neústupnost. Nepřizpůsobivost v životě. Neohebnost. Strach. Zatvrzelost. Ego je neústupné a nade vším.

Co dělat: Odpustit, přizpůsobit se, pochopit, plynout, slepě nebojovat, soucítit s druhými.

KOLIKA
Příčina: Duševní podrážděnost, netrpělivost, vliv negativního okolí, sporů.

Co dělat: Umožnit, aby dítě, případně jiná osoba, mohla reagovat na láskyplné okolí a aby bylo (byla) okolím přijímáno/a bez výhrad.

KOLITIDA
Příčina: Pocit nejistoty, strach z uvolnění, lpění na minulosti. Nánosy minulosti, zmatené myšlenky, přežité názory.

Co dělat: Zbavit se snadným a jednoduchým způsobem všeho, co už je minulost, co je přežité, co nepotřebuji. Minulost je pryč. Projasnit myšlení, žít přítomností.

KONEČNÍK
Příčina: Uvolnění, vylučování.

Co dělat: Snadno a příjemně se zbavit všeho, co už v životě nepotřebujeme.

– absces
Příčina: Zlost, naštvanost, pocity vzteku vůči něčemu, čeho se nechcete nebo “nemůžete” zbavit.

Co dělat: Uvolňuji se a zbavuji se všeho, co mi vadí a co už nepotřebuji.

– bolest
Příčina: Pocity viny, touha po trestu, pocity méněcennosti.

Co dělat: Oprostit se od minulosti, minulost skončila, rozhodnout se pro Lásku, milovat. Vnímat přítomnost a sebe v této přítomnosti.

– fistule, píštěl
Příčina: Nedokonalé odstraňování starých záležitostí, pocitů, názorů a postojů. Uchovávání “špíny a odpadu” z minulosti. Lpění na minulosti.

Co dělat: Láskyplně se od minulosti oprostit, přijmout svoji svobodu.

– svědění
Příčina: Pocity viny z minulosti leží člověku “na bedrech”. Výčitky svědomí. Provinění.

Co dělat: Láskyplně si odpustit, získat svobodu.

– krvácení, hemeroidy, hematochezie
Příčina: Člověk je plný zlosti a frustrace.

Co dělat: Začít důvěřovat v proces života, přát si a věřit, že v mém životě se budou dít pouze dobré a “správné” věci.

KOPŘIVKA
Příčina: Drobné skryté obavy, člověk si dělá zbytečnou hlavu z maličkosti, přehánění až hnaní věcí do extrémů.

Co dělat: Vnést míro do všech koutů svého života.

KOSTI, KOSTRA
Příčina: Představují obrazně strukturu celého světa.

Co dělat: Zaměřit se na vnitřní klid, uspořádat si život a žít v rovnováze.

– deformace kostí, kloubů
Příčina: Vzepření se autoritě. Tlak ze strany “silnějšího”, kterému je třeba se bránit.

Co dělat: Nikdo mne nemůže ovládat, jsem zodpovědný za své činy a myšlenky sám.

KOUSÁNÍ NEHTŮ
Příčina: Frustrace, užírání se, zášť vůči rodičům. Zloba, odpor, nevraživost, nenávist, nepřátelství vůči rodičům, příp. nějaké autoritě.

Co dělat: Přijmout dospívání jako něco, co není problém. Zvládám svůj život v pohodě, s radostí a lehkostí.

KOŽNÍ PROBLÉMY, VYRÁŽKA
Příčina: Úzkost, potlačený strach, pocit, že je člověk neustále v ohrožení. Bahno usazené na vzpomínkách, které drží člověka na dně.

Co dělat: Ochraňuji se láskyplnými, radostnými a klidnými myšlenkami. Minulost je zapomenutá, pryč, vše je odpuštěno, začínám znova, cítím hluboké uvolnění, svobodu, volnost.

KREV
Příčina: Obecně: nedostatek radosti.

Co dělat: Nechat proudit radostné představy, snažit se některé zrealizovat.

– chudokrevnosta
Příčina: Představuje schopnost cítit a vyjadřovat emoce pozitivním způsobem.

Co dělat: Nebát se vyjádřit vše s láskou. Nechat život volně proudit.

KREVNÍ TLAK
– nízký
Příčina: Nedostatek lásky v dětství, pocity rezignace ve smyslu: “K čemu je to všechno vlastně dobré? Stejně to zase nevyjde…”

Co dělat: Vyhledávat radost, radostné situace, příjemné lidi. Oprostit se od minulosti. Přestat se bát, začít si věřit a zkoušet to znova a znova.

– vysoký, hypertenze
Příčina: Dlouhodobě neřešený emocionální problém. Člověku zkrátka stoupne tlak…

Co dělat: S radostí se zbavím všeho, co mi vadí, jsem v klidu, umím si přiznat své pocity a nepotlačuji je.

KRČNÍ PÁTEŘ
Příčina: Nepřizpůsobivost, člověk se neohlíží, nedívá se kolem.

Co dělat: Podívat se na problémy z jiného úhlu, z pohledu druhých lidí. Nejít zarytě, bezhlavě jen za svým.

KRK, PROBLÉMY
Příčina: Člověk odmítá jiný úhel pohledu, tvrdohlavost, nepřizpůsobivost.

Co dělat: Přijmout pocit bezpečí a možnost řešit situace jinými způsoby, hledat lehkost, přizpůsobivost.

KRVÁCENÍ
Příčina: Unikání radostným událostem. Skrytá zloba. Člověk utíká, neví kam, ani proč.

Co dělat: Nechat na sebe dopadnout krásu života, hledat radost, odpustit minulost, přijmout realitu. Před něčím se utéct nedá, je třeba to přijmout, vyloučit ze života, změnit nebo přehodnotit.

KRVÁCENÍ DÁSNÍ
Příčina: Člověk dělá závažná rozhodnutí, ale bez radosti či zcela bez své vůle.

Co dělat: Věřit, že vše, co člověk dělá, je správné. Snažit se být v klidu.

KŘEČE
Příčina: Napětí, strach, sevřenost, lpění.

Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, nelpět na minulosti a starých vzorcích chování.

KŘEČE BŘICHA
Příčina: Zadržování zloby, živit se myšlenkami strachu, přehnané obavy.

Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, přestat lpět na nedůležitých věcech a událostech, na minulosti a starých vzorcích chování.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Příčina: Setrvání v situaci, která člověk nevyhovuje. Není odvaha. Pocit přepracování a přetížení.

Co dělat: Prosadit pravdu a žít s radostí, milovat život a svobodně jím proudit.

KULATÁ ZÁDA
Příčina: Břímě života, které si člověk nese. Pocit bezmocnosti a beznaděje.

Co dělat: Stát vzpřímeně a uvolněně, milovat sám sebe a přijmout sebe takového, jaký jsem. Každý den může být lepší.

KUŘÍ OKA
Příčina: Tvrdohlavé lpění na bolestech a ublíženích z minulosti, neschopnost oprostit se od toho, co zlého se mi stalo. Mé myšlení je zatvrdlé.

Co dělat: Jít dopředu bez zatížení minulosti, odhodit své břímě, co bylo to bylo, nyní začínám znova, za vším dělám tlustou čáru.

KŮŽE
Příčina: Smyslový orgán, který chrání naši individualitu. Neschopnost vymezit, potlačený strach či vztek.

Co dělat: Poznat svá přání a touhy, nebát se prosadit je, říci o nich druhým, poznat obavy a nahradit je akcí.

KVASINKOVÉ INFEKCE
Příčina: Popírání vlastních potřeb, člověk nedokáže podpořit sám sebe, ustupuje, není si jistý sám sebou.

Co dělat: Rozhodnout se, že budu oporou sám sobě, jednat s láskou a radostí, nedělat kompromisy za každou cenu a v duchu se sžírat.

LARYNGITIDA
Příčina: Člověk je tak rozzlobený, že ani nemůže mluvit. Strach vyjádřit své myšlenky. Naštvanost. Odpor k autoritám.

Co dělat: Nemusím se bát, když chci o něco požádat, mohu se otevřeně vyjádřit. Umím vyjádřit druhému i to, že mě něčím naštval a říct, jak jsem to chtěl/a či očekával/a já.

LEDVINOVÉ KAMENY
Příčina: Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek.

Co dělat: Opouštím minulost. Nebojím se ji oplakat, nepláču jen uvnitř.

LEDVINY, PROBLÉMY, ZÁNĚT
Příčina: Pocit nadměrné kritiky, nespokojenosti, neúspěchu, bezmocnosti, hanby, odstrčení, neschopnosti… Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek. U dospělého jedince jde čistě o “reakce malého dítěte”.

Co dělat: Opouštím minulost. Říct, co mě trápí těm, kterých se to týká, najít něco, co mi bude dělat dobře, získat zpátky svou jistotu. Nebojím se minulost oplakat, nepláču jen uvnitř. To, že na mne někdo křičí neznamená, že jsem špatný já, problém má ten druhý, protože nezvládá své emoce.

LEUKÉMIE
Příčina: Tvrdé potlačování jakékoliv inspirace, duševní chudoba, strach, hluboký vnitřní smutek, nejistota.

Co dělat: Snaha překonat své limity, přijmout svobodu, najít vnitřní jistotu, sebedůvěru.

LIPOM, TUKY, NADVÁHA, TUKOVÉ BULKY
Příčina: Po duševní stránce je možné, že člověk je více přecitlivělý, neumí se bránit, touží po ochraně a strachem maskuje skrytou zlobu a neochotu odpouštět.

Co dělat: Snaha rozvíjet se a přijmout zodpovědnost za svůj život, přiznat si naštvanost a odpustit sobě i druhým, najít místo a prostředí, kde se budu cítit jistě a bezpečně, nebát se bránit a ochránit tak sám sebe.

LUPUS, LIŠEJ, ERYTHEMATOSUS
Příčina: Pasivita. Člověk má pocit, že snad je lepší zemřít, než si stát za svým. Potlačené já. Potlačená vůle. Zlost a touha po trestu. Absolutní bezmocnost. Strach. Zloba.

Co dělat: Dokáži se vyjádřit svobodně a s lehkostí, umím projevit svou sílu, své tužby, miluji sám sebe a přijímám se. Jsem svobodný/á. Mé sebevědomí roste.

LUPÉNKA
Příčina: Je možné, že člověk v sobě skrývá pocity ublížení, potačeně vnímá své vlastní já, může odmítat odpovědnost za své vlastní pocity

Co dělat: Člověk by měl začít přijímat sám sebe a přát si pro sebe to nejlepší v životě a přijímat to s radostí.

MASTITIDA, ZÁNĚT PRSNÍ ŽLÁZY, PROBLÉM PRSA, CYSTA, BULKA
Příčina: Odmítání výživy, upřednostňování druhých, mateřský komplex.

Co dělat: Znám svou cenu, lidé se mnou počítají. Pečuji nejen o druhé, ale i o sebe s láskou a radostí. Dopřávám ostatní volnost, aby mohli být tím, kým jsou. Všichni jsme svobodní a to je v pořádku. Hledám pro sebe “duševní potravu”.

MASTOIDITIDA, ZÁNĚT VÝBĚŽKU SPÁNKOVÉ KOSTI
Příčina: Zlost a frustrace, touha neslyšet, co se děje. Většinou u dětí. Strach ochromující vnímání.

Co dělat: V mém nitru i kolem mne je božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. Vše je v mém světě v pořádku.

MENOPAUZA, KLIMAKTÉRIUM, PROBLÉMY
Příčina: Strach z nezájmu druhých. Strach ze stárnutí. Odmítání sebe sama. Pocity méněcennosti.

Co dělat: Rozvážně a klidně přijímám všechny změny životních cyklů a láskyplně žehnám svému tělu.

MENSTRUACE PROBLÉMY, MENSTRUAČNÍ PROBLÉMY
Příčina: Neochota být ženou. Popírání vlastního já. Ublížení. Pocit méněcennosti.

Co dělat: Raduji se z toho, kým jsem. Jsem krásný projev plynoucího života. Hledám duševní potravu místo sžírání se pocity ublížení.

MDLOBY, ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY
Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.

Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

MIGRÉNA
Příčina: Neochota podléhat vedení. Člověk se snaží odolávat proudu živata. Strach ze sexu, ze sexuálního života. Sexuální napětí. Naštvanost, nevyřčená slova, nadávky. Potlačený vztek. Odpor k autoritě. Vnitřní touha se vzepřít. Agrese vůči autoritě. Vysoký krevní tlak u matky v těhotenství.

Co dělat: Podvoluji se proudu života a umožňuji mu, aby mi dal vše, co potřebuji. Život tu je pro mne. Vím, co mě štve a umím se s tím vypořádat. Dokážu se vzepřít a vyjádřit svá přání a názory. Nebojím se, žádný člověk není “mým pánem”.

MOČOVÝ MĚCHÝŘ, CYSTITIDA, URINÁLNÍ INFEKCE
Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství).

Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu.

MOZEK
Příčina: Mozek představuje centrálu, “počítač”.

Co dělat: Láskyplně řídím svou mysl.

– nádor na mozku
Příčina: Nesprávně “nainstalované” postoje. Tvrdohlavost. Absolutní neochota změnit stará schémata a programy. Lpění na maličkostech jakoby byly to nejdůležitější na světě. Neústupnost.

Co dělat: Není pro mne problém přeprogramovat ve svém počítači moji své mysl, život je změna a má mysl je pružná a dokáže přijmout nové. Dokáži najít kompromisy a o problému diskutovat. Nelpím jen na svém názoru, přemýšlím i o jiném.

MYOM
Příčina: Žena má nějaká přání, tužby, může toužit i po miminku, ale vše se neděje v realitě, nýbrž pouze uvnitř. Jde tedy především o nenaplněné a nezrealizované touhy. Může jít také o problém ve vztahu, o pocit bezmoci vůči druhému pohlaví, pokoření, zradu, o nevěru ve vztahu, utajovaný smutek apod.

Co dělat: Oprostit se od minulosti a přiznat si svá přání. Pochopit svou roli ve vztahu a přezkoumat svou ženskost či mateřkost.

NADVÁHA/TUK
Příčina: Strach, potřeba ochrany, člověk utíká před vlastníZmi pocity. Touha po naplnění. Pocit nejistoty, odmítání sebe sama.

Co dělat: Dostat se do souladu se svými pocity, být v bezpečí právě tam, kde jsem. Vytvářet si vlastní jistoty. Milovat a přijímat sebe sama.

– boky:
Příčina: Zatvrzelý hněv ze strany rodičů, omezení rodičovskými limity, stará vzpoura, lpění na minulosti.

Co dělat: Odpustit minulost, přenést a překonat limity a omezení rodičů.

– břicho:
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatečnu či nevhodnou výživou.

Co dělat: Naplnit své hladové potřeby duševní “potravou”, prožít spokojenost a volnost.

– paže:
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatkem Lásky, pocity odmítání, nenaplnění, nedůvěra.

Co dělat: Rozdávat Lásku všude, kde ji bude třeba a kde může růst a pomáhat.

– stehna:
Příčina: Nahromaděný vztek z dětství, většinou se jedná o vztek a zlost na otce a jeho přístup.

Co dělat: Přijmout fakt, že otec mohl být nemilované dítě a odpustit mu. Oba se uvolníte.

NADMĚRNÉ POCENÍ, POCENÍ, NOČNÍ POCENÍ
Příčina: Strach, člověk se potí strachem, něco skrývá, něčeho se obává, nedá najevo své strachy, hraje hru, maskuje, noční pocení ukazuje, že člověku něco doslova nedá spát, skrytá hrůza…

Co dělat: Přiznat vlastní strach a slabost, najít ústupové cesty, které nás ochrání, najít vědomé způsoby, jak svůj strach vyjádřit, konfrontovat se se svým strachem a vejít do něj, otevřít se kontaktu a komunikaci, nebát se promluvit o tom s někým. Může jít také o nevědomé přijetí některých strachů z filmy, knih a podobně. Tyto strachy je nutno vynést na povrch a vědomě se jim postavit, překonat je třeba za pomoci druhého člověka, kterému důvěřujeme.

NADÝMÁNÍ
Příčina: Lpění na všem, co nám brání žít volně a svobodně, strach, který nás ovládá a brzdí, nepřijaté představy.

Co dělat: Nechat život volně proudit, nelpět úplně na všem, ale “pustit to, ať se stane, co stát se má”, poznat svůj strach, a tím ho oslabit, uvolnit se.

NACHLAZENÍ
Příčina: Stahování se do sebe, touha uniknout, duševní křeče, pocit a touha “nechte mě všichni být!”

Co dělat: Uvědomit si, že Láska mě může ochránit, uvolnit se a otevřít se ostatním, přiznat své slabosti a touhy, hledat pocit jistoty.

NEHODY
Příčina: Člověk se neumí ozvat, bojí a vzpouzí se autoritám, věří v násilí a bolest, neschopnost odporovat, vyříkat si věci a získat svá práva.

Co dělat: Najít svou vlastní hodnotu, zaměřit se na vlastní sebeúctu, nebát se říci věci na rovinu a vyjádřit své pocity, uvěřit v Lásku.

NEHTY
Příčina: Ochrana vlastního já.

Co dělat: Naučit se bránit sám sebe, bezpečně se dál rozvíjet, pracovat na sobě a duševní rovině.

NERVOVÉ ZHROUCENÍ
Příčina: Člověk se zaměřuje jen sám na sebe, nedokáže komunikovat s druhými, strach, potlačené obavy, uvíznutí v sebelítosti, vidění jen vlastních problémů.

Co dělat: Podat pomocnou ruku tam, kde je to třeba, naučit se komunikovat láskyplně, chápat i problémy druhých a soucítit s nimi, věřit, že vše bude v pořádku.

NERVOZITA
Příčina: Člověk se uzavřel do strachu, úzkosti, spěchu. Marná úsilí. Nedůvěra v život a v to, co život přináší.

Co dělat: Přijmout a pochopit své strachy a úzkosti, snažit se dosáhnout určitých změn, ale nevnímat pouze daný cíl jako jediné východisko, ale cestu k němu jako možnost, jak více pochopit sebe sama, objevit víru.

NESPAVOST
Příčina: Trápení se díky pocitům viny, nedůvěra, strach.

Co dělat: Přestat se bát opustit den a ponořit se do spánku s vědomím, že zítra o mne bude dobře postaráno. Najít to, co mi nedá spát. Téma odpuštění.

NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY
Příčina: Dostupné prostředky nedokáží nemoc vyléčit, ale víra umí dělat zázraky. Je třeba hledat “uvnitř” nemoci.

Co dělat: Změnit své tvrdé srdce na měkké. Polevit v zatvrzelých názorech. Hledat Boha.

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ
Příčina: Strach z rodičů, většinou jde o strach z otce nebo z nějaké většinou mužské autority. Vnitřní pláč. Neschopnost bránit se. Nemožnost ozvat se. Marný boj.

Co dělat: Přijmout dítě, které se počůrává s Láskou a péčí. Soucítit s ním a pochopit jej. Dát mu pocit jistoty, že vše bude v pořádku. Zajistit mu pocit, že je v bezpečí a v láskyplném prostředí.

NOHY
Příčina: Nohy nesou člověka kupředu životem…

Co dělat: Každý den je důležitý, každý den mohu nově vykročit.

NOS
– krvácení z nosu
Příčina: Člověk touží po uznání, má pocit nedocenění a vnímá nezájem okolí. Volá po Lásce.

Co dělat: Poznávám svou pravou hodnotu, pracuji na své sebeúctě. Věřím v Lásku.

– rýma
Příčina: Vnitřní pláč, volání o pomoc.

Co dělat: Pečuji o sebe, udělám si čas také sám na sebe.

– ucpaný nos
Příčina: Člověk nevnímá svou vlastní hodnostu, chybí sebeúcta.

Co dělat: Pracuji sám na sobě, abych si mohl vážit sám sebe. Dávám věci a svůj život do pořádku. Obracím se.

OBRNA
Příčina: Neschopnost se pohnout, paralyzující myšlenky, které člověka drží a svazují. Strach.

Co dělat: Vyjádřit se, změnit směr svého života, uvolnit se.

OČI, PROBLÉMY
Příčina: Oči symbolizují naši schopnost jasně vidět, dá se doslova říci “podívat se na věc” a také naši budoucnost.

Co dělat: Nebát se podívat kolem sebe, přijmout hotová fakta, nenamlouvat si bludy, nenechat se “vodit za nos”, neomlouvat to, co je neomluvitelné, nebát se budoucnosti, přijmout přítomnost

astigmatismus, nepravidelné zakřivení oční rohovky
Příčina: člověk se bojí podívat sám na sebe a raději se stará o jiné, problémy s vlastním já

Co dělat: nemohu posuzovat jiné, pokud jsem “nežil v jejich kůži”, zjišťuji toho více o sobě, vím, co mě trápí, vím, co mám rád, vím, co chci změnit, poznávám sám sebe

barvoslepost
člověk vidí vše v ponurých barvách, těžko hledá radost, je pro něj problém si uvědomit rozdíl mezi stimulací a uklidněním

Co dělat: Uvědomit si, že život je pestrý a rozmanitý, poznat nebezpečí jednostranného vnímání, vědomě projít problémy, poznat, co mi chybí, co by mi udělalo radost

dalekozrakost
člověk potlačuje strach z přítomnosti, nechce vidět, co se děje, není spokojený, ale snaží se raději dívat “někam dál”

Co dělat: Poznat a připustit si vlastní trápení, nepotlačovat bolest, ale raději ji vytáhnout “na světlo”, tedy problém pojmenovat a vypustit, poznat své výchozí body, poznat, jak si stojím

krátkozrakost
člověk potlačuje strach z budoucnosti, bojí se podívat na důsledky svých kroků, bojí se, co bude, odmítá převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, je mu jasné, že to “co se děje teď nic dobrého nepřinese”

Co dělat: Rozhodnout se, jestli chci takovou budoucnost, jakou si právě “tvořím”. Není něco, co bych mohl/a změnit? Neměl/a bych se do něčeho aktivně zapojit, než jen přihlížet? Přijmout budoucnost jako něco nevyhnutelného, ale více se emočně a prožitkově zaměřit na to, co je teď a tady

odchlípnutá sítnice
Oči symbolizují vhled, průhled, zrcadlo duše. Je pravděpodobné, že s vnímáním světa z mé strany něco není v pořádku. Nevnímám celou skutečnost.

Co dělat: Snažím se získat vhled, hlubší porozumění, zaměřuji se na hlavní a důležité věci, učím se hledět do nitra, vnitřně se orientuji, vnitřní obrazy stavím vedle obrazů vnějších

oteklé oči
neochota se dívat, neochota otevřít oči a podívat se, člověk nechce vidět svět a vlastní situaci, nemožnost dále přihlížet a “jenom” se dívat, tíhá na víčkách, strach dívat se dopředu

Co dělat: Zavřít oči a odpočinout si, občas je dobré oči přimhouřit a poznat vlastní přetížení, nad některými věcmi se dá oko přimhouřit, poznat, kdo nebo co mi ztěžuje život

slepota
Člověk nemůže vidět vnější podněty a obrazy, obrazně řečeno jde o “slepotu vědomí”, člověk je nucen hledět jen do svého nitra, protože mu jsou odňaty vnější obrazy

Co dělat: Je dobré se zorientovat ve vnitřním světě a poté se učit otevřít se i vidění vnějšímu

slzení
Jedná se o nevědomý pláč, člověk se něčím trápí, ale nechce si to přiznat. Duševní pláč. Staré křivdy. Pocity ublížení, nepochopení, sebelítost.

Co dělat: Umožnit duši plakat, vědomě plakat, umýt okna své duše, najít vnitřní zdroj mých slz a věnovat se mu. Dovolit svým citům, aby se volně projevovaly.

slzní váčky
Neprojevené a zadržované emoce, strach, že člověk něco ztratí, nevyplakané slzy, rezignace

Co dělat: Poznat svůj nahromaděný smutek a dovolit mu se projevit, dát nevyplakaným slzám šanci, vyplakat se, vědomá rezignace a svěření se proudu života – přijmout fakt, že některé věci tak prostě jsou a byly, ale život jde dál…

suché oči
Oči jsou suché a zatrpklé, bez slz, člověk se dívá kolem sebe bez emocí, chladně, člověk nedokáže vyjádřit emoce (radost, bolest, smutek), ustrnutí

Co dělat: Jsem v nadhledu, znám své emoce, ale nejsem v nich zapletený/á, umím je vyjádřit a vypustit, důsledně a soustředěně se na vše dívám, žiju, nejsem chladný/á, raduji se

šedý zákal
strach a neschopnost podívat se do budoucnosti, strach z temné budoucnosti, raději člověk uhýbá a uniká od toho, co by bylo třeba řešit, nespokojenost, strach

Co dělat: Bojím se udělat rozhodnutí, ale udělám, a i když bude chybné, je to lepší než se takto trápit a utápět v nerozhodnosti. Temná budoucnost mě nemůže zaskočit, “řídím” si svůj život sám/a, dělám “dobrá” rozhodnutí, a když se něco nepovede, tak to tak prostě mělo být a příště to zkusím jinak… Však se svět nezboří…

šeroslepost
Člověk se již nedokáže orientovat v “tom tmavém prostoru”, cítí se ohrožený, zvláště večer, bezmocný v říši stínů, potíže s ženskou stránkou

Co dělat: Přijmout fakt, že v noci si má člověk v klidu odpočinout, protože není vidět, poznat svoji ženskou stránku a přijmout ji, smířit se s ženskou stránkou v okolí, naučit se najít i na tom “špatném něco dobrého”, najít “světlo ve tmě”

šilhání
rozpory, jednostranný pohled (při šilhání jedním okem), skrytá potřeba pomoci, člověk již nedokáže snášet obě strany skutečnosti, rozpory jsou nesnesitelné, problém dát životu směr, rozpor v pohledech na věc, okolí mi předkládá úplně rozdílné pohledy, nemohu se v tom vyznat, nevím, kam se mám podívat, komu důvěřovat, strach ukázat se, jaký jsem, strach přiznat svůj názor, schovávání se, přijmutí dogmatu přes vnitřní rozpor

Co dělat: Přiznat, že potřebujeme pomoct, ukázat, že nám ještě něco k dokonalosti chybí, ověřit si v kruhu přátel a rodiny, který pohled je ten “správný”, zbavit se rozporu a ujasnit si názory, nebát se projevit se, vím, že se umím i bránit, ne vše si nechám líbit, postavím se

tiky
pocity strachu, že člověka někdo sleduje

Co dělat: Oprostit se od falešných strachů a prozkoumat opravdu dobře svou situaci, poradit se s přáteli, nežít v bludech, získat nadhled, pokud člověk žije dlouhodobě v nějakém stresu či “problému”, je třeba se mu otevřeně postavit a nějakým způsobem dořešit nebo uzavřít

zánět duhovky
Člověk má chuť zavřít oči, aby už nic neviděl, útěk a únik před tím, co se děje, člověk neslyší a nevidí, dívání se na určité situace nebo běh života mi přináší bolest

Co dělat: Vybrat si, které dojmy, chci pustit a které ne. Nezavírat oči nevědomě a přede vším. Střetnout se vědomě se svými problémy. V klidu zavřít oči a vklidu je zase otevřít.

zánět oční rohovky
člověk nechce vidět, co se děje “venku”, zajímá se jen sám o sebe, “tupá” zahleděnost, řešení jen svých problémů, neochota pomoci

Co dělat: Svět se netočí jenom kolem mne, jsou tu také lidé, kteří mě potřebují. Jsou lidé, kterým mohu pomoci. Jsou lidé, kteří mi pomohou odpoutat se od mých “problémů” tím, že zjistím, že potřebují pomoci více než já. Překonat vlastní způsob vidění. Radost mě opět naplní. Vidím smysl života.

zánět sítnice
Jedná se o vnitřní konflikt vidění situací, špatné náhledy na některé věci, přemrštěné postoje, spálení se

Co dělat: Připustit do života více světla v duchovním životě, podporovat svou duševní rovinu a záblesky ducha a myšlenek, namísto záblesků fyzické energie, snažit se, aby se mi často “rozsvítilo, zabřesklo”

zánět spojivek
Člověk se snaží před konfliktem zavírat oči, je lepší “strčit hlavu do písku” (nic neuvidím a nikdo neuvidí mě) a nedívat se problému do očí

Co dělat: Pohlédnout pravdě do tváře, utkat se s problémy, kterým se vyhýbáme, odpočinout si, ale pak statečně pohlédnout skutečnosti do očí

zelený zákal
člověk není schopný odpustit, neochota odpustit, dlouhodobé sužování se pocity ukřivdění, bezmocnost, strach, užírání se

Co dělat: Odpustit sobě, druhým a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Vypsat si všechny pocity křivdy, bezmocnosti a strachu a rozloučit se s touto minulostí, papír zmuchlat a vyhodit… Oprostit se tak od minulosti, která nás tíží a bolí. Najít úlevu. Přijmout bolestivé situace z minulosti, ale nežít je už dále, nepitvat se v nich

OCHABLOST
Příčina: Zvláčnělé, ochablé myšlenky, odmítání života, rezignace.

Co dělat: Začínám vidět nový smysl života. Nacházím nový směr a víru.

OPAR
Příčina: Nevhodná, zlostná až sprostá slova, která nebyla vyslovena, touha vyslovit něco špatného, ale ze strachu či určitého pocitu, tomu tak není.

Co dělat: Oprostit se od zloby a naštvanosti, říci věci jasně, bez zbytečných urážek, vykřičet se o samotě.

OSLABENÁ IMUNITA
Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka…

Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.

OSTEOPORÓZA/ŘÍDNUTÍ KOSTNÍ TKÁNĚ
Příčina: Pocit nedostatečné opory v životě.

Co dělat: Nebát se stát si za svým, ale nikoli slepě za každou cenu.

OSTEOMYELITIDA/ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ
Příčina: Člověka trápí pocit marnosti, je plný zlosti ze svého života, má pocit, že ho nikdo nechápe a nepodporuje.

Co dělat: Nebojím se stát za svými, přijímám koloběh života a to, co mi život přináší.

OTOKY
Příčina: Člověk má zatvrzelé a bolestné představy, nepružné myšlení. Strach, že člověk něco ztratí.

Co dělat: Nechat věci volně plynout, přijmout nové názory s lehkostí. Uvolnit se. O co se bojím, že to ztratím?

PÁLENÍ ŽÁHY, PÁLENÍ JAZYKA
Příčina: Veliký strach, svíravé pocity strachu a bezmoci. Strach něco říct, ozvat se, sjednat si ve svém životě pořádek. Hořkost na jazyku. Vyřknuté kletby, zlá slova, ublížení slovem. Ublížit někomu “zlým jazykem.”

Co dělat: Začít zase volně a naplno dýchat. Přijmout pocit, že jsem v bezpečí. Důvěřovat procesu života. Nebát se říci věci, které v sobě dusím. Vyplivnout hořká sousta a najít něco “sladkého”. Omluvit se za zlá slova. Poprosit o odpuštění.

PÁTEŘ
Příčina: Páteř symbolizuje oporu života.

Co dělat: Věřit, že život sám mne podporuje.

PLÁČ
Příčina: Slzy symbolizují řeku života, tečou jak z radosti, tak ze smutku nebo strachu.

Co dělat: Přijmout všechny své emoce s klidem, nebát se své emoce vyjádřit. Poznat hluboce ukrytou bolest. Oplakat minulost.

PLEŠATOST
Příčina: Život v napětí a strachu, snaha a touha ovládat druhé, pocity nedůvěry, zklamání.

Co dělat: Přestat se snažit řídit druhým život, důvěřovat druhým a důvěřovat i jiným názorům. Nebát se zklamání za každou cenu.

PLÍCE, PNEUMONIE
Příčina: Člověk se utápí v depresi, smutku, má strach ze života, ví, že nedokáže žít naplno, pocity neschopnosti, nezvládání situací. Beznaděj, únava životem. Emocionální rány, které nebyly vyléčeny.

Co dělat: Dát svému životu “šťávu”, zbavit se upjatosti a obav, co zase udělám špatně. Odpustit.

PLÍSNĚ
Příčina: Převládají ustrnulé názory, neochota zbavit se minulosti a navyklých postojů, minulost je natolik “důležitá”, že zcela ovládá přítomnost a zasahuje do ní.

Co dělat: Pustit minulost a staré upjaté myšlení, vyzkoušet nové životní postoje a názory.

POHLAVNÍ NEMOCI
Příčina: Člověk se trápí pocity viny, které souvisí s intimní oblastí. Může dokonce toužit po potrestání, být přesvědčený, že je zkažený, nečistý hříšník, který musí být potrestán. Zneužívání druhých.

Co dělat: Urovnat si názory a postoje v intimní oblasti, dělat jen to, s čím jsem opravdu v souladu, vyznat své hříchy a poprosit o odpuštění, aby došlo k osvobození.

POPÁLENINY
Příčina: Časté naštvaní, unáhlená vzplanutí, impulsivita, popudlivost, zlost.

Co dělat: Láska a harmonie v mém srdce je důležitější a prospěšnější mne i mému okolí.

POTRAT, SAMOVOLNÝ
Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, nejasná budoucnost, otázky a myšlenky typu: Co bude dál, jak to zvládnu? Teď raději ne, až později… Všechno je tak nevhodně načasované…

Co dělat: Přijmout, že vše je perfektně načasované přesně tak, jak to má být.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM
Příčina: Odmítání ženství, procesu ženského těla, ženských principů. V životě je přítomný zmatek.

Co dělat: Přijmout svou ženskou roli, zaměřit se na ženské činnosti, nebát se být ženou, hledat a přijímat čistě ženské principy. Užívat si to, že jsem žena. Rozdávat svou “ženskost” ostatním.

PROSTATA
Příčina: Symbolizuje mužnost, která je oslabena duševním strachem. Pocity rezignace, bezmoci. Strach ze stárnutí. Pocity viny, tlak a naléhání v intimní oblasti.

Co dělat: Hledat skutečné duchovní hodnoty, které převýší každou malichernost tohoto světa. Přijmout, že vše je zde pouze dočasné, oddat se životu.

PRSA
Nemoci prsou obecně vyjadřují problémy spojené s mateřstvím, výchovou dětí, v partnerském soužití. Reprezentují výživu, mateřství, a oporu.

– cysta, bulka v prsu
Příčina: Žena se podle svého příliš obětovala svému dítěti či okolí, strádá v Duševní rovině, a nosí si hluboce v sobě zakořeněné pocity ublížení, svázanosti a nedoceněnosti, co vše ona narozdíl od ostatních dělá. Nespokojenost. Smutek. Vnitřní pláč. Volání o pomoc.

Co dělat: Najít ve všech svých činnostech soulad, naučit své děti zodpovědnosti, neobětovat se ale dělat věci s láskou a pro druhé, najít si čas i na sebe a svůj duševní růst.

– malá prsa
Příčina: Pocity ublíženosti ze strany mužů, strach z mužů, hluboce zakořeněný pocit z minulosti, že nechci být ženou, snaha nepoutat na sebe zbytečně pozornost, strach ze silnějšího pohlaví, tendence nechat se ovládat, strach vzepřít se. Hledání chyb na vlastním těle, strach být ženou. Snaha být silná jako muž. Nedávat na sobě znát bolest ani křivdy, hrát silnou za každou cenu.

Co dělat: Odvážit se být ženou, dělat ženské věci, projevit svou slabší stránku a stát se křehkou bytostí, která potřebuje ochránit. Nebát se odevzdat se muži. Naučit se umět bránit a vyjádřit své obavy i svou slabost. Přestat si hrát na “chlapa”. Radovat se, smát se, nesnažit se zaujmout svým tělem.

– ochablá prsa
Příčina: Uvadnutí po narození dítěte, žena žije bez radosti, nenašla trvalý pocit štěstí do Duše, žije ze dne na den z povinností do povinností, obklopená starostmi a tím se prohlubuje její smutek. Žena uvadá a s ní chřadnou i její symboly ženství.

Co dělat: Hledat radost v každodenních maličkostech, zažívat pocity štěstí se svou rodinou, říci o svých pocitech partnerovi, který může ženu vhodnými slovy, skutky a podporou pohladit po Duši a opět rozzářit štěstím.

– nadměrný růst prsů
Příčina: Hluboce zakořeněná touha zalíbit se mužům za každou cenu, mnohdy uložené v podvědomí z minulosti – snaha poutat pozornost svým tělem. Abnormální růst prsů, za která se žena nakonec stydí.

Co dělat: Srovnat si své hodnoty, vyrovnat myšlenkové pochody do rovnováhy, oprostit se od fyzické krásy a hledat duševní hodnoty.

– rakovina prsu
Příčina: Smutek, neschopnost radovat se ze svého ženství, problémy v partnerství, touha po jiném partnerovi, touha líbit se za každou cenu. Snaha brát si chyby druhých za své, především chyby svých dětí. Nadměrná touha pomoci druhým a vyřešit to za ně.

Co dělat: Nechat jít své děti jejich cestou, ač může být bolestná, aby se samy poučily z života, neřešit jejich problémy za ně. Dát dětem zodpovědnost za jejich činy. Radovat se ze svého ženství, ze svého partnera, z dětí, ze své rodiny. Najít svou duševní rovnováhu, zklidnit svůj “hlad” po nemožném. Obrátit se k Bohu.

PRŮJEM
Příčina: Problém je především v potlačeném strachu, člověk se snaží před něčím utéct, něco urputně odmítá.

Co dělat: Snažit se přijímat běh života se vším všudy, zpracovávat zážitky a emoce, a vylučovat vše, co je člověku nepříjemné. Zkusit se sladit s tím, co přináší život.

PŘEJÍDÁNÍ, BULIMIE
Příčina: Touha po ochraně, posuzování emocí, strach. Snaha zahnat nepříjemné pocity a situace, zapomenout, zajíst to, radši nic neřešit, nehledat řešení.

Co dělat: Vyhledávat místa a situace, kde se cítím bezpečně, přijmout pocit, že jsem v bezpečí. CítiT se opět “v normě” a příjemně díky změnám, které učiním.

PRŮDUŠKY
Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu. Děti se stahují do sebe, snaží se upoutat pozornost nemocí, žádají péči, Lásku a klid. Dopřát dítěti důvěru a vnitřní klid, porozumění, teplo domova.

Co dělat: Hledat harmonii, mír uvnitř sebe. Nebát se říct svůj názor. Podpořit u dětí, aby řekly, co je trápí, co je dusí.

PUPÍNKY/UHRY
Příčina: Poukazují na výbuchy hněvu.

Co dělat: Zklidnit tok svých myšlenek, najít odpuštění, přestat hledat chyby jen v druhých.

RAKOVINA
Příčina: Člověk se cítí zraněný, vnímá mnoho hlubokých ran, kterých se neumí zbavit, dlouhodobě a zatvrzele cosi odmítá, skrytá tajemství, zármutek, který užírá jeho vlastní já… Nosí si břemeno a pocit, že téměř nic nemá smysl.

Co dělat: Láskyplně odpouštím, zbavuji se minulosti, přestávám lpět na starých názorech a křivdách, naplňuji svůj život radostí. Obracím se. Začínám znovu. Odpouštím sobě, druhým a žádám o odpuštění i ostatní. Svěřuji se Bohu.

ŘÍHÁNÍ
Příčina: Člověk se utápí v nejrůzněších obavách a strachu a hltá život příliš velkými doušky.

Co dělat: Dát svému životu klid, přijmout, že vše má svůj čas a místo, najít svůj vnitřní klid.

SEKRECE Z NOSU
Příčina: Trápení a vnitřní pláč, skryté slzy, které nikdo nesmí vidět. Dětinské slzy, trápení se maličkostmi. Pocit oběti, sebeobětování, nikdo mne nechápe.

Co dělat: Některým věcem nechat volný průběh, řešit jen důležité věci, k maličkostem zaujímat postoj nadhledu. Neočekávat, že všichni vždy ocení to, co pro ně děláte, možná to ani od vás nečekají a nechtějí. Přiznat si svá slabá místa zcela otevřeně.

SENNÁ RÝMA, ALERGIE
Příčina: Návaly emocí, strach z důležitých událostí. Představa o perzekuci. Skryté pocity viny. Na koho jsem vlastně alergický/á? Ke komu skrývám zlost? Odmítání vlastní síly. Problém s otcovskou autoritou, neschopnost či nemožnost se vzepřít (v dětství).

Co dělat: Jsem v bezpečí, jsem v jednotě s celým životem. Umím prosadit svá přání. Nebojím se. Jsem svým pánem/paní. Umím říct, co mě štve i si to vyříkat s druhými.

SKLERODERMIE
Příčina: Ochrana před životem, stará ublížení, strach. Nedůvěra v sebe a v to, že se člověk o sebe dokáže postarat. Možná nenávist sama k sobě. Zlo ze strany rodičů, např. zneužívání dítěte.

Co dělat: Zcela se uvolňuji, protože vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji životu a věřím si. Odpustit minulost druhým, sobě a poprosit druhé, aby odpustili i mně. Vypořádání se s následky rodičovského vlivu a udělat tlustou čáru.

SKOLIÓZA
Příčina: Člověk si nese na svých zádech těžké břímě, se kterým se neumí porvat ani vyrovnat. Beznaděj, smutek, bezmocnost, zoufalství.

Co dělat: Postavit se životu čelem, rovně a vzpřímeně, pustit se do boje s tím, co je třeba vyřešit. Vše má nějaké řešení, hledat i řešení kompromisní.

SLEZINA
Příčina: Až zoufalá posedlost a zaměření se na materiálno, hmotu, věci.

Co dělat: Najít skutečné životní hodnoty. Oddat se Bohu.

SRDCE, SRDEČNÍ INFARKT
Příčina: Srdce představuje centrum lásky a bezpečí. Dlouhodobé emocionální problém, člověk nežije v radosti. Je dlouhodobě nespokojený, není citově naplněný. Zatvrzelé srdce. Člověk podléhá napětí a stresu, neumí se dostat do nadhledu, brát život s lehkostí takový, jaký je. Člověk odpírá sám sobě skutečné pocity radosti a staví na první místo peníze, postavení, kariéru, hmotu…

Co dělat: Do svého srdce je nutné přivést opět radostné pocity, lásku, štěstí, oddat se radosti z drobných maličkostí, najít na všem to dobré, odprostit se od zbytečností, přijmout zklamání jako součást života a nechat je minulostí, najít skutečné duševní hodnoty v Bohu.

STERILITA
Příčina: Strach být rodičem, odpor vůči přirozenému běhu života ve smyslu koloběhu.

Co dělat: Přijmout rodičovství jako součást života, důvěřovat sobě, že to zvládnu, přijmout, že vše je správně načasováno a nemá smysl snažit se věci řídit podle sebe.

STŘEVA
Příčina: Střeva symbolizují odpad, který je třeba uvolnit. Problémy se střevy mohou naznačovat strach zbavit se všeho nepotřebného, starého,nepotřebného. Lpění na minulosti, minulých zvyklostech, ukřivdění, strach něco změnit.

Co dělat: Zbavit se všeho nepotřebného s lehkostí a radostí. Začít znova a jinak. Odpad je třeba vyhodit, není čeho litovat, jen je třeba začít načisto.

SUCHÉ OČI
Příčina: Člověk se užírá pocity zlosti, nedokáže odpustit, odmítá vidět láskyplný pohled na dané situace, radši by zemřel, než odpustil… Potměšilé chování a jednání.

Co dělat: Soucítit s druhými a jejich problémy, odpustit a rozpustit všechnu zlost vůči druhým, přijmout, že druzí nemohou vědět, co nás štve, pokud jim to neřekneme. Přijmout, že druzí se nemusí chovat tak, jak chceme my. Odevzdat svůj vztek Bohu.

SVALOVÁ DYSTROFIE
Příčina: Pocit nebo rozhodnutí “nechci dospět, nechci být dospělý.”

Co dělat: Překonat omezení od svých rodičů, nebát se dospět, mít svůj názor, postarat se sám o sebe, nebát se života. Druzí mne budou milovat, i když budu dospělý, ne pouze jako roztomilé malé děťátko.

SVALY
Příčina: Převládá odpor vůči novým zážitkům a zkušenostem. Hybná síla kráčet životem vpřed je omezena.

Co dělat: Pustit se do života, vyzkoušet nové věci, které mne obohatí a udělají radost nejen mne, ale i druhým. Pohnout se kupředu.

SVĚDĚNÍ
Příčina: Mnohé touhy nebyly naplněné, člověka hryžou výčitky svědomí, nespokojenost je nade vším, touha vypadnout, zmizet, nebýt…

Co dělat: Přijmout své místo, ať již jsem kdokoli a kdekoli, najít radost v tom, co se naplnilo a podařilo, nezoufat nad tím, co se nezdařilo. S lehkostí přijmout i své prohry.

SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU, KARPÁLNÍ TUNELY
Příčina: Člověk je ovládán svým hněvem z neúspěchů a nespravedlností života. Člověk se neumí správně rozhýbat, není uvolněný.

Co dělat: Pustit se do nových činností s lehkostí a radostí, přijmout neúspěchy jako součást života, nespravedlnosti vypustit jako nedůležité, najít dobré i na tom špatném.

ŠEDIVÉ VLASY
Příčina: Stres, dlouhodobé napětí, veliká psychická zátěž.

Co dělat: Uvolnit se, najít skutečně důležité věci, kterým je třeba se věnovat, vypustit zbytečné, nepřetěžovat svou psychiku, ale raději se pustit do fyzických činností, které přinesou užitek a radost.

ŠEDÝ ZÁKAL
Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, člověk vidí všude jen temno, neschopnost dívat se radostně do budoucnosti.

Co dělat: Důležité je, co prožíváme nyní, radovat se z toho, co máme a prožíváme teď, budoucnost nemáme ve svých rukou my, může být tak nebo jinak.

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Příčina: Pocity oběti, nespokojenost, nejrůznější překážky v životě, které člověka omezují a “nejdou” překonat, člověk má příliš “naloženo”, nadměrná zátěž, příliš mnoho úkolů, pocit, že to “člověk musí udělat”, i když nechce, a z toho vzniklé protichůdné pocity povinnosti a oběti

Co dělat: Dokáži si sjednat ve svých věcech pořádek, umím se “postavit”, nejsem “oběť”, dělám to z vlastního rozhodnutí, některé překážky jdou překonat, s jinými se umím smířit ve smyslu “život běží”

TIKY, ZÁŠKUBY
Příčina: Člověk má pocit, že ho stále někdo sleduje. Strach.

Co dělat: Věci jsou jinak, než se zdají. Jsem v bezpečí.

TINITUS
Příčina: Neochota někoho poslouchat, zatvrzelost, lpění na svém názoru. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Už mám všeho dost, mlčte! Člověk ví, že by něco měl změnit, ale nechce to slyšet a uniká do svého vlastního světa, kde “brblá”. Hučení mu “nedá spát”.

Co dělat: S důvěrou naslouchám druhým, umím vyjádřit svůj názor i vyslechnout názor druhého. Přijímám svůj vnitřní hlas a naslouchám mu. Mně se můžete svěřit. Vadí mi to a to a hodlám to změnit.

TRAČNÍK, DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK
Příčina: Minulost je břemenem, tíží člověka, neschopnost odpoutat se od minulosti, lpění na minulosti a událostech minulých, které člověka brzdí… Strach uvolnit se a žít.

Co dělat: Minulost je minulostí, vše je pryč, umím se zbavit toho, co již nepotřebuji.

TRÁVENÍ
Příčina: Nespokojenost v životě, člověk nadává, brlbá, stěžuje si…. Objevují se pocity strachu, děsu, člověka svírá úzkost, změny nepřicházejí, smíření také ne.

Co dělat: Vše, co se děje, přijímám a raduji se z toho. Vím, že na všem špatném se dá vždy najít ve svém důsledku i to dobré.

ÚNAVA
Příčina: Fyzická únava poukazuje na potřebu duševního odpočinku, je třeba vyhledat klid, ticho, přírodu, i samotu.

Co dělat: Moje mysl má dovolenou, užívám si klidu, nemyslím, nedělám si domněnky, přijímám, co přichází

VAJEČNÍKY
Příčina: Jsou symbolem tvořivosti, kreativity.

Co dělat: Tvořím a jsem kreativní, nacházím radost v drobných činnostech a maličkostech.

VARLATA
Příčina: Symbolizují mužnost, mužský princip, mužský pohled na svět.

Co dělat: Svou mužskou roli přijímám bez výhrad, cítím se silný, jsem muž.

VIROVÉ INFEKCE, ZÁNĚTY
Příčina: Smutek, smutné události v životě, nedostatek radosti, zahořklost, odpor k životu. Vzpoura.

Co dělat: Umím se radovat i z drobných událostí, smutek přijímám a vypouštím, minulost je za mnou. Žiji.

VIRUS EPSTEIN-BARROVÉ
Příčina: Vyčerpanost, stres, chybí vnitřní opora a přesvědčení o tom, co konám, strach z vlastní nedostatečnosti, pocity méněcennosti, které se člověk snaží různě maskovat, nejčastěji zvýšenou aktivitou na úkor fyzické a duševní únavy, překračování limitů a vlastních schopností. Snaha být “dokonalý”, vždy skvělý.

Co dělat: Uvolnit se, některé věci nechat být, přiznat, že něco už prostě nezvládnu. Jsem dobrý/á v něčem, v jiné oblasti jsou lepší ostatní. Mám právo selhat. Mám právo něco neumět, neudělat, odmítnout, nezvládout. Přesto jsem člověk, který má vlastní hodnotu.

VITILIGO
Příčina: Člověk je poznamenaný na Duši a tyto životní skvrny se odráží na těle, místy chybí v životě “barva”…

Co dělat: Vnést do života barvu a jas, poznat bílé skvrny na mapě Duše, přimout označení a nechat se jím pobídnout k novým životním zkušenostem, cílům a pohledům. HLedat zvláštní jev, kterým jsme výjimeční, a díky kterému jsme takto “označení”. Vyznamenat se v životě.

VŘEDY, ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb.

Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít.

VYRÁŽKA, KOPŘIVKA
Příčina: Snaha o získání pozornosti, dětinský způsob, jak zaujmout, určité zpoždění v životě, něco nepřišlo nebo nevyšlo v pravý čas

Co dělat: Nepotřebuji na sebe poutat pozornost, jdu si za svým cílem a jsem zodpovědný za svá rozhodnutí, některé události jsou načasované a důsledkem jiného, jiné přicházejí nečekaně

VÝRON
Příčina: Člověk není ochotný kráčet určitým směrem, vadí mu vytyčený životní směr, cítí zlost a odpor, bojuje

Co dělat: Přijímám svou cestu, některými událostmi zkrátka projít musím, ale život jde dál, a na všem špatném se dá najít i to dobré

VÝRŮSTKY
Příčina: Neschopnost odpoutat se od starých křivd a ublížení, přehrábávání se a utápění v minulosti, pocity oběti, odmítavé postoje

Co dělat: Dělám za minulostí tlustou čáru, co se stalo, stalo se, žiju dál dnešními událostmi

VÝTOK (ŽENSKÉ PROBLÉMY)
Příčina: Pocit bezmoci, vztek a zlost na partnera a na mužské pohlaví obecně, přesvědčení ženy, že je vůči muži či mužům naprosto bezmocná, odevzdanost ve smyslu oběti, bezmocnost, rezignace, uraženost, ublíženost

Co dělat: Vše co se stalo, je minulostí, pokud chci, mohu svůj život ihned změnit tím, že udělám nějaká nová rozhodnutí a za těmi si budu stát. Jsem žena a nejsem bezmocná, naopak, umím použít svou ženskou sílu. Jsem ochránkyně slabších a umím je bránit. Umím bránit i sama sebe. Nebojím se. Muži jsou prostě muži, není důvod se vůči nim cítit poníženě nebo bezmocně.

ZÁCPA
Příčina: Chybí ochota a touha zbavit se starých představ, názorů a postojů, uvíznutí v minulých událostech, zlost, naštvanost až zuřivost. Ztuhlost ve všech projevech. Neochota něco změnit. Pevné stání si za svým, aniž by člověk dokázal přijmout jiné názory či postoje.

Co dělat: Měním své postoje, na kterých urputně lpím, anebo dokáži jen pokrčit rameny… volně vypouštím vše, co mě trápí. Raduji se z maličkostí.

ZÁDA
spodní část zad, bedra
Příčina: Nedostatek peněz, který člověka tíží, strach z finanční situace, bezmoc, závislost. Člověk si toho doslova hodně naložil “na bedra”.

Co dělat: Jsem zdravý/á, jsou horší starosti, hledám a najdu řešení své situace. Některou tíhu musím nést, jinou mohu ze se ztřést.

horní část zad, lopatky
Příčina: Trápení z pocitů osamělosti, strach z lásky, útěk před láskou, vyhýbání se lásce, nedostatečné emocionální prožitka, citová chudost, nedůvěra, zklamání, zrada

Co dělat: Láska zde není proto, abych se kvůli ní člověk trápil, láska se musí žít. Zbavení se křivd z minulosti. Tlustá čára za minulostí tak, aby nepůsobila strach z lásky. Opět dokáži důvěřovat druhému.

střední část zad
Příčina: Trápení z pocitů viny, břemeno viny, uvíznutí v událostech minulých.

Co dělat: Oprošťuji se od minulosti, a proto mohu opět volně kráčet vstříc životu s láskou ve svém srdci.

ZÁNĚT LEDVIN
Příčina: Človek se cítí kritizován, je nespokojený, plný vzteku, smutku, slz, nedokáže se bránit, trpí hanbou či neúspěchem. U dospělého jedince se jedná o “reakce malého dítěte” na určité situace.

Co dělat: Nebát se vyjádřit, co člověka trápí, poznat své skryté trápení a slzy, nevyhýbat se vnitřní konfrontaci a přijmout realitu, postavit se životu, okolnostem. Přijmout, že vše, co se děje, má nějaký smysl. Dospívání není/nebyl problém, dokážu ze svých zážitků vytěžit to dobré.

ZÁNĚT POCHVY
Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu, strach se oddat druhému, strach z nevěry, nedůvěra k mužům

Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech. Důvěřuji druhému

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST, MOČOVÉ TRUBICE
Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství). Vnitnří pláč, člověk je navenek silný, naštvaný, nepřipustí si, že se trápí, ale uvnitř vlastně pláče.

Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu. Přiznat si vnitřní smutek, bolest, ublížení a pláč, vědomě jej vypustit.

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA
Příčina: Sužování se strachem z neznámého, strach z obyčejných věcí, které život přináší. Odmítání dobra, lpění na pocitu oběti.

Co dělat: Všechna ublížení a křivdy jsou pryč, začínám opět žít. Dělám nová rozhodnutí, která mi přináší radost.

ZÁNĚT SPOJIVEK
Příčina: Člověk se hněvá sám na sebe, za to, jaký je, jaké má postoje, jaký má pohled na život. Lpění na fyzické kráse. Člověk se na něco nedokáže dívat.

Co dělat: Láskyplně přijímám své názory a postoje, získávám nové a nové informace, a díky nim dokáži své postoje a názory klidně měnit. Dívám se na vše kolem sebe nezaujatě0 Nejsem kritický/á, nehodnotím. Pracuji na své vnitřní kráse. Už vidím jasně, co mi ubližuje, co mě trápí.

ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA
Příčina: V prostředí, kde se dítě pohybuje, se křičí, není klid, rodiče si nerozumí, uvažují o rozvodu… Dítě se uzavírá do sebe, nechce nic slyšet, necítí se bezpečně, vyjadřuje své city a dává vám najevo: “Všimněte si mě, potřebuji ticho a klid, chci se cítit bezpečně”. Může se tak stát i rok po problémech.

Co dělat: Vytvořit láskyplné prostředí pro vaše dítě. Pracovat se svými emocemi, slyšet druhou stranu, co vám říká a nehájit jen svůj opoziční názor.

ZÁPACH Z ÚST
Příčina: Člověk touží, aby ho někdo podpořil. Skrývá v sobě zlostné a pomstychtivé myšlenky. Vydává se za někoho jiného. Člověk je v jádru “zlý”.

Co dělat: Odpouštím sobě, druhým a žádám, aby ostatní odpustili i mně. Zbavuji se všech zlých myšlenek tím způsobem, že je nejprve přijmu (připustím si je) a poté je vědomě vypustím.

ZAPÁCHAJÍCÍ POT
Příčina: Odmítání vlastního já, strach z lidí, z okolního světa, strach, kdy se člověk doslova zpotí. Strach sám ze sebe, ze svých činů, myšlenek… Strach usnout. Strach nemít vše pod kontrolou. Touha všude být a o všem vědět.

Co dělat: Přijímám své strachy, už vím, čeho se bojím, co mi nedá spát, co mi rozlije studený pot po těle. Věci mají svůj spád, nemůžu o všem vědět, vše hlídat, mít vše pod kontrolou. Mohu bez obav usnout a nechat si něco hezkého zdát. Důvěřuji druhým. Nejsem v ničí moci. Co udělám si vždy pořádně rozmyslím.

ZAROSTLÝ NEHET
Příčina: Člověk má strach ze svého vlastního vývoje, z toho, jaký je.

Co dělat: Dokáži jít svým vlastním směrem, pracuji na sobě, na svém duševním rozvoji. Na to, jaký jsem, mohu mít vliv. Vyzkouším nové věci, vytvořím něco originálního, naučím se něco nového. Navštívím kreativní kurzy.

ZÁVISLOST
Příčina: Člověk utíká sám před sebou, je sevřený strachem. Špatné zkušenosti z minulosti související s nedůvěrou v sebe samého. Neschopnost mít rád sám sebe, přijmout se se všemi svými vlastnosmi. Utíkání do nereálného světa. Aspoň na chvíli se ukonejšit, na chvíli zapomenout, co bude potom mi je jedno… Neschopnost přijmout zodpovědnost za své činy. Odmítání budoucnosti. Sobeckost.

Co dělat: Zavírám dveře za svou minulostí a přijímám zodpovědnost za své činy. Neubližuji ani sobě ani druhým. Jsem na sebe hrdý/á, že jsem to dokázal (přestat). Jsou lidé, kterým na mě záleží. Poprosit o odpuštění.

ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY, MDLOBY
Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.

Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

ZLOMENINA, FRAKTURA
Příčina: Člověk žije pod psychickým nátlakem a neustálým napětím, svaly nejsou tak pružné. Zároveň dochází ke ztrátě psychické pružnosti a odolnosti.

Co dělat: Dýchat naplno, uvolnit se, zjistit, co mě tlačí, pod čím už nedokáži déle žít… Oddat se proudu života, věřit.

ZTUHLOST, ZTUHLOST ŠÍJE, KRKU
Příčina: Zatvrzelost, urputnost, nepřizpůsobivost, odmítání jiných úhlů pohledu, odmítání jiných názorů z pohledu “já to vím lépe”, neschopnost ohlédnout se za tím, co jsem způsobil, neschopnost ohlédnout se do minulosti, tvrdohlavost.

Co dělat: Ochotně přijímám jinénázory, snažím se na sobě pracovat, růst. Vidím důsledky svých činů. Dívám se kolem, ne jen na sebe a své “problémy”.

ZUBY
Příčina: Zuby jsou symbolem rozhodnosti. Člověk se neumí rozhodnout. Není schopne podrobit své úvahy analýze, zjistit si další informace a dojít k nějakým závěrům. Ulpívání na místě. Stagnace.

Co dělat: Než udělám rozhodnutí, zamyslím se a zjistím si potřebné informace. Zvážím důsledky do budoucnosti. Nedržím se krkolomných řešení “zubynehty”.

ZVĚTŠENÉ MANDLE
Příčina: Jedná se o neshody v rodině, hádky v manželství, partnerství, strach ozvat se, říci svůj názor. Obavy, že člověka nikdo neposlouchá, strach, že člověk nikoho nezajímá. U dětí možné pocity, že jsou nechtěné, nepochopené, nikoho nezajímají, nemohou říci svůj názor, nezajímá ostatní jejich názor. Pocit, že se člověk “nesmí ozvat”, ale musí to dusit v sobě.

Co dělat: Co potřebuji vyřeším, co mě trápí, zvážím, proberu i vyslovím. Nebojím se o svých potížích diskutovat nebo je svěřit druhému. Umím se ozvat. Nelpím na tom, jestli někoho zajímám nebo nezajímám. Znám svoji hodnotu. Jsou lidé, kteří mě mají rádi, kterým na mě záleží.

ZVRACENÍ
Příčina: Člověk má strach ze všeho nového. Násilné odmítání jiných názorů. Urputné lpění na vlastních představách, postojích, názorech. Sevřenost strachem. Strach z odmítnutí. Strach z neúspěchu. Výrazný nesouhlas.

Co dělat: Přijímám do své Duše klid a Lásku, není mi na zvracení z toho, co se kolem mne děje. Prostě se to děje. Jsem součástí všeho. Nelpím na svých názorech, rád si vyslechnu druhé. Zajímám se o druhé lidi, nejenom sám o sebe.

ŽALUDEČNÍ KŘEČE
Příčina: Strach, že se přeruší něco, v čem žiji… Sevřenost. Úzkost z odhalení vlastních slabostí.

Co dělat: Přehodnotit to, co je pro mne skutečně důležité. O co se bojím, že přijdu? Co maskuji před druhými? Za koho se vydávám?

ŽALUDEK, ŽALUDEČNÍ VŘEDY
Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb. Až nezdravá touha potěšit druhé. Touha za úspěchem, zajetí v rámci vlastního ega “jsem někdo, protože umím…”, pod kterým se ale skrývají hluboké komplexy méněcennosti.

Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít. Nejsem nijak víc důležitý než druzí. Jsem součást všeho. Každý umí něco.

ŽENSKÉ PROBLÉMY, ŽENSKÝ ZÁNĚT
Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu,

Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech.

ŽLÁZY
Příčina: Člověk se příliš drží určité pozice či názorů za každou cenu, má pevně řízené aktivity a vůbec celý svůj život.

Co dělat: Upustit od dogmat, které mě svírají, dát životu volnější průběh, anebo, je-li problém opačný, začít svůj život řídit tím směrem, o kterém sním.

ŽLOUTENKA
Příčina: Problém s úsudkem, nejrůznější předsudky, které člověka omezují a svazují. Nevyvážená rozhodnutí, názory a úsudky.

Co dělat: Než se rozhodnu, získám si co nejvíce informací o daném problému. Stojím si za svým rozhodnutím. Umí ale přijímat i názory druhých. Vyhodnotím si situace sám na základě nejrůznějších podkladů.

ŽLUČOVÉ KAMENY
Příčina: Přílišná zatrpklost, lpění na všem, co je pro mne tak strašně “moc důležité”, nepřizpůsobivost v myšlení, v přijímání jiných. Nadměrně posilované ego… já to dokázal… já si to myslel… já to umím… já to říkal… Posuzování druhých. Hodnocení druhých. Pýcha. Hořkost. Zlost. Vztek. Naštvanost. Zloba.

Co dělat: Odpoutávám se od minulosti, jsem v myšlení svolný k diskuzím, ze kterých už nevycházím jako “vítěz”, ale s novými informacemi. Nelpím na sobě. Nesnažím se prosadit svůj názor za každou cenu. Umím odstoupit. Umím říci, mám jiný názor s klidem, bez povýšeneckého postoje “však vy uvidíte”.

Text napsala © andrea maya

© BYLINKY MAYA e-shop sušené bylinky, bylinkové čaje, zdravá výživa, přírodní kosmetika

www.bylinky-maya.cz

Tento text je možno kopírovat pouze v úplném znění
PODOBNÉ