Celá struktura veškerých států se řídila dle určitých řádů, nám zde stanovených několika málo rodinami, které postupovaly v důrazném a pomalém tempu do konce jejich cíle. Tím bylo vyvraždění většiny obyvatelstva a následné zotročení pozůstatků lidstva.

DĚKUJEME VŠEM HRDINŮM ZA ÚKLID ZEMĚ.

Pokud si stále myslíte, že vám vaše vláda říká pravdu, a stále si myslíte, že má na mysli vaše nejlepší zájmy… možná byste se měli podívat na tyto informace.

Nastudujte si následující společnosti či odkazy. Na internetu a Youtube jich najdete celá Quanta.

Project Bluebird
Project Bluebeam
Project Evergreen
Project Artichoke
MK-Ultra
MK-Naomi
Project Monarch
Operation Chaos
Operation Gladio
Operation Mockingbird
Operation Paperclip
Operation Northwoods
Operation Ranch Hand
Operation Popeye
(Doomsday Project) (Projekt Soudný den)
Cointelpro
Operation Project Seal
Operation Stargate – Operace Hvězdná brána
Operation Highjump
Operation Delirium
Project Rainbow
Operation Midnight Climax
Project Woodpecker
Project Stagate – Grill Flame, Sun Streak
Operation Cloverleaf
Operation Fishbowl
Project Bluebook
Project Coast.
Musical Control ( Rockefeller )
Project Groom Lake
Jekyll Island.
The creation of the Federal Reserve. (Vytvoření Federálního rezervního systému.)
Fiat currency.
Operation High Jump.
Rear Admiral Richard Evelyn Byrd.
Agartha.
Operation Paperclip.
Flouridation effects. – účinky fluorizace (zubní pasty, voda, sůl, jídlo….)
Agenda 21.
Agenda 30.
Monsanto.
Aspartame.
B G H (Bovine growth hormone). – (hovězí růstový hormon) na snížení plodnosti žen a degradaci lidí.
Rothschild’s family history. Rodinná historie Rothschildů.
Albert Pike.
Adam Weishaupt.
P.N.A.C
Council of Foreign Relations – Rada pro zahraniční vztahy
(CFR).
Committee of 300. – Výbor 300 osob.
13 families. – 13 rodin.
Skull and Bones Society. – Společnost lebky a kostí.
The Bush family’s business dealings. – Obchodní aktivity rodiny Bushových.
General Wesley Clark.
Bill Cooper.
William Guy Carr.
MILABS.
Zacharaiah Sitchen.
Annunaki.
Nephalim.
Nibiru (Planet X).
Ninth Circle Cult. – Kult devátého kruhu.
Nazi eugenics. – nacistická Eugenika.
Council of 13. – Rada ve složení 13 členů.
Council of Nicea. – Nicejský koncil.
Library of Alexandria. – Alexandrijská knihovna.
Vatican Catacombs. – Vatikánské katakomby.
Emperor Constantine. – Císař Konstantin.
Bloodlines of the Illuminati. – Pokrevní linie iluminátů.
Freemasonry. – Svobodní zednáři.
Plantagenets. – Plantagenetové.
Merovingians. – Merovejci.
Jesuits. – Jesuité
Sabbatean Frankists. – Sabatští frankisté.
D.U.M.B.S
Phil Schneider.
Protocols of the learned Elders of Zion. – Protokoly učených sionských mudrců.
Tavistock Institute.
Frankfurt subversion techniques. – Frankfurtské techniky podvracení.
Fabian society. – Fabiánská společnost
Satanic ritual abuse. – Satanistické rituální zneužívání.
Adrenochrome.
Elm St Guest house.
788 – 790 Finchley Road, Hampstead.
Christchurch Primary School, Hampstead. – Základní škola Christchurch, Hampstead.
Balfour Declaration and the Creation of Israel. – Balfourova deklarace a vznik Izraele.
The Samson Option – Názory Samson

přeložil carsten

zdroj: Tribunal of Justice

Převzato:
https://tadesco.org/spousta-bastardu-k-vycisteni-a-odstraneni-proto-vse-dlouho-trva-vsichni-budou-odstraneni/

Kdo byl již odsouzen a popraven:
http://knihya.cz/category/vojtr/