Regenerace poškozené míchy pomocí technologie lingvistické vlnové genetiky (LVG – лингвистико-волновой генетики (ЛВГ)).

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ PRO LÉČBU PORANĚNÍ MÍCHY

Jedná se o terapie pomocí zvukových lingvistických vlnových genetických matric podle P. P. Garyaeva a kmenových buněk, které jsou léčeny vlnovým genetickým neurogenetickým kvantovým programem. Na rozdíl od klasické medicíny, která využívá skutečné geny, technologie LVG využívá kvantové ekvivalenty genů. Do mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z tukové tkáně pacienta se vstříkne soubor kvantových genových ekvivalentů, který spustí genezi neuronů a provede naprogramování mezenchymálních kmenových buněk, jež se vstříknou do krevního oběhu pacienta.

Přiložená prezentace informuje o precedentu úspěšné léčby Matthewa Cohena.

SOUČASNÝ NEUTĚŠENÝ STAV

PORANĚNÍ MÍCHY (Spinal Cord Injury – SCI)

POČET LIDÍ POSTIŽENÝCH PORANĚNÍM MÍCHYNEUSTÁLE ROSTE

POSOUZENÍ NÁKLADŮ NA LÉČBU PORANĚNÍ MÍCHY

Léčba pacientů s poraněním míchy je nákladná, časově náročná a bez záruky úplného uzdravení.

  • Roční náklady (v miliardách USD) – Kanada – 2,67, USA – 7,7, Austrálie – 1.
  • Celkové náklady na osobu během celého období po úrazu: Kanada 1,47 – 3,03 mil.
  • Roční náklady na osobu (USD) USA (2015) – v 1. roce od 317 do 1 mil. 065 tis., v dalších letech náklady od 42 do 185 tis.
  • Přibližně 1 000 klinik SCI v 87 zemích. > 600 000 pacientů s SCI jen v USA a ES.
  • http://www.campaignforcure.org/index.php/general-informaron – The International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis(ICCP)
  • http://www.iscos.org.uk – International Spinal Cord Society | ISCoS

ZASTARALÉ ZPŮSOBY LÉČBY PORANĚNÍ MÍCHY

Jedná se o komplex různých nákladných diagnostických metod, chirurgických a terapeutických zákroků a dlouhodobé rehabilitační léčby pacientů s poraněním míchy(respirační terapie, funkční elektrická stimulace, zlepšení motorických funkcí atd.). Nejslibnější oblastí zájmu je léčba pacientů s poraněním míchy pomocí kmenových buněk, protože souvisí s možností regenerace poškozené míchy. Navzdory řadě pokroků však mohou kmenové buňky způsobovat rozvoj nádorů díky jejich trvalé schopnosti proliferovat, tj. dělit se, množit se množením. Jejich používání je rovněž omezeno řadou etických, sociálních a přísných právních omezení. Vzhledem k extrémně nízkému regeneračnímu potenciálu mozkové tkáně není v současné době k dispozici žádná terapie k poranění míchy, která by umožnila kompletní opravu poškozené míchy.

Prameny

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

 

Zdroj: https://vlnovagenetika.cz/kvantove-programovani-kmenovych-bunek-cloveka-regenerace-michy/