Dotazy, které byly směřovány na popravy lidí v Gitmu (satanističtí politici, herci, nejvyšší vládní představitelé a další vysoce postavení pedofilové) a jejich znovuobjevení na jakékoliv mediální platformě v televizi či v novinách, máte vysvětleny v následujícím článku. Klon vám udělají z vaší bytosti během krátké doby. Je to tak když někteří naši “vrcholní politici” mluví nekonzistentně, protiřečí si a už nejsou těmi, kterými byli před vstupem do politiky, BIDEN není Bidenem, TOM HANKS není Tomem Hanksem ad. … Jsou to již vnitřně kontrolovaní “lidé” bez duše a empatie. Asi se nebudete stačit divit, kdo všechno ze známých osobností je klonem svého originálu.

Je tu samozřejmě ovce Dolly, která byla naklonovaná a každý si to můžete velmi lehce vyhledat. Klonovány ale byly i kočky, králíci, koně, psi, kozy, ad. V roce 2004 byla klonovaná pomocí jádra buňky, myš. Klonování začalo v roce 1958. Ve skutečnosti bylo vytvořeno mnoho filmů, které odhalují praktiky Hlubokého státu, aby v případě, že se tyto informace někde “nečekaně” objeví, ONI mohli jednoduše povědět, že je to jen podle filmu, který není skutečný. Tato praktika se právě týká i výroby klonů.

Mnoho lidí slyšelo, co se stalo jednomu americkému prezidentovi, který na návštěvě Číny pozvracel čínského premiéra. Byl to typ klonu, robotoid, které vytváří v Marylendu. Tam posadí dotyčného člověka do kabiny a analytik ho zasáhne paprskem částic o nízké frekvenci. Ten jím projde a zanalyzuje jeho genetiku a stáhne všechny jeho vzpomínky, myšlenky, pocity i emoce. Potom vše uloží na pevný disk. Částicovému paprsku pak zvýší intenzitu a pak už celý “výrobní proces” pokračuje takřka jako v Star Treku.

Z energie doslova vytváří kopii hmoty. Tyto kopie, ale nemají vnitřní zdroj energie, a tak se musí podobně jako ve filmu “Tron” pravidelně vracet do Camp Davidu, aby se dobíjely. Toho prezidenta tehdy zasáhli zvukovou frekvencí, která byla na jeho rezonanční frekvenci, což by ho zabilo. (Proto nyní mají prezidenti na každé straně dva předměty, které, takové paprsky odrážejí). Protože ale byl klonem robotoidního typu, tak, jak vysílaná frekvence snižovala svoji hodnotu, tak mu začalo být velmi zle. Proto nejdříve zvracel a pak se sesunul pod stůl.

Dalším typem klonu je vril. Vril může vniknout vpichem do očního nervu ještěrem. Jsou to dle dostupných informací vlastně původní živočichové, kteří žijí pod zemí v tunelech, jeskyních a propastích. Byli objeveni v rámci zahájení projektu “Mark Rand”, což je velký projekt budování všech těch DUMBs a všichni horníci o nich vědí a obávají se jich. Proto byli vždy velmi opatrní, protože se vyskytly situace, když někde uvízli nebo byli omráčeni, že tento ještěr “vnikl” do toho člověka, když byl v bezvědomí. Člověk zemřel a později se vzkřísil, ale již s jiným vědomím. Dříve takové osoby upálili, protože si uvědomovali, že jsou posedlí. A nyní tohoto využívají elity a umožňují Cabal, aby si vytvořila takové jedince, kopie, které nebudou mít empatii, soucit a budou jim jen slepě a oddaně sloužit přesně tak, jak oni chtějí…

Když se dostane určitá látka vpichem do mozku toho člověka a on zemře, tak po něco více jak týdnu dojde k oživení, ale tato bytost už je jiná. Tento Vril, kromě toho, že tuto osobu doslova oživí, převezme i jeho osobnost i jeho vzpomínky. Taková bytost pak funguje dva až tři roky. Má plný přístup ke vzpomínkám původní osobnosti, ale funguje jen na prvních čtyřech energetických centrech, tedy má vyřazeno energetické centrum srdce.

Má funkční ale kořenové centrum, centrum solárního plexu, takže tuto bytost dokáže ovládat. Po dvou až třech letech začne ale ztrácet kontrolu i přístup k paměti. A v tomto momentě tato osoba vypadá přesně jako někdo, kdo je dementní a má Alzheimerovu nemoc. Začne zapomínat, neorientuje se, kde se nachází, zapomíná jednotlivá slova a má problém si většinu zapamatovat. Jeho stav se neustále zhoršuje, až nakonec zemře.

Posledním typem klonování je proces, kdy mohou doslova získat jakoukoliv buňkovou tkáň nebo DNA a pak ji přenést na někoho jiného. I David Wilcock udělal vlastní experiment, když přenesl laserovým světlem zápis žabí buňky do vajíčka salamandra, a když to vajíčko pak vyšlo ven, byla to žába. Takto lze přepsat DNA tím, že ji přenesou z jedné buňky do druhé a zároveň vymažou centrální informace v buňkovém jádře.

Klonování a vrilování jsou odlišné procesy. Mohou vám vzít krev a pak vás naklonovat v klonovacích centrech a lidé (spíše bytosti), kteří tyto klonovací centra řídí, jsou podle informací ti, kterým reptiliáni unesli tělo, do kterého pak přenesli svoje vlastní vědomí, když před tím původní lidské vědomí v tomto lidském těle zabili. Proto nyní vidíme tolik pedofilů a tak mnoho cynického obchodovaní s lidmi. A mnozí si říkají: “Jak jen toto mohou lidé dělat druhým lidem a obzvláště dětem?” No, je to tak proto, že vědomí těchto bytostí už není lidské.

Mají sice lidská těla, ale ty už ovládli paraziti. “Ještěři”, kteří přesunuli svoje vědomí do těchto bytostí, prostě nemají žádnou empatii. Jsou jen velmi dobří v předstírání lidskosti a empatie. Podívejte se kolem sebe, zejména do vrcholné politiky a uvidíte takových příkladů bezpočet… Naše duše – naše morální centrum je to, co nám říká, co je správné a co ne, vede nás k tomu, že jsme laskaví, ohleduplní a máme určitou úroveň empatie a respektu vůči ostatním. Bez této schopnosti se stanete sociopatem nebo psychopatem. Dá se to rozpoznat podle pohledu očí.

Politiky a celebrity klonují častěji, protože je pak mají pod kontrolou. Když se na ně podíváme pořádně, uvidíme, že vypadají jinak. Pokud se plně nepodřídí, tak některé mučí v klonovaném těle, nakonec je zabijí a přesunou jejich vědomí zase do jiného klonovaného těla a opakují tu stejnou situaci. Takže tak probíhá nekonečné vraždění, nekonečné mučení té stejné osoby v celé řadě těl, dokud se nepodvolí. Pokud ví, že se ta celebrita stane velmi slavnou, tak si ponechají její originál v kleci. Protože pokud by kopírovali stále jednu kopii, došlo by ke genetickému vyblednutí, stejně jako když se kopíruje pořád jedna kazeta ve starém videorekordéru.

Po několika kopiích již nebude kopie kvalitní a dokonce takto kopírovaný film ztratí i zvuk. To stejné se děje i s genetickou klonovanou kopií. Nazývá se to genetický drift a taková kopie přestane být životaschopná. A tak, pokud ví, že budou potřebovat mnoho kopií, budou věznit příslušný originál v kleci. Tento originál je kvantově provázaný s klonem a tak si uvědomuje a prožívá všechno to, co klon. Tyto hvězdy, když se s těmito temnými bytostmi spojí, tak skutečně upisují svoji duši Temnotě. Jsou naklonováni a často ani netuší, že to je součástí jejich smlouvy či dohody. Jsou odvezeni do klonovacích center a pak prožijí svůj život v kleci, pokud se stanou klony.

Tak to probíhá i s vysoce postavenými lidmi v politice, vládách či médiích až na malé výjimky. Potom jsou veřejní politici i velmi slavní lidé takto ovládnutí a řízení Cabalou. Možná takové bytosti znáte a jistě si jich všimnete, protože nemají duši, a tím pádem ani empatii a svědomí. Takový člověk začne výrazně měnit svoje jednání, myšlení a názory, které měl dříve. Začne se projevovat mnohem méně empaticky. Jedná tvrdě a bez svědomí. Podceňuje vás, přehlíží a nesouhlasí s vámi i ve zcela zásadních tématech, které by dříve vnímal zcela jinak.

Časem se to stále zhoršuje, až ztratí i ty nelepší přátele a všechny lidi, s kterými si dříve rozuměl, protože zjistí, že je to zcela jiný “člověk”. A řada klonů ani neví, že byli vyměnění. A když se zúčastníte nějaké konference, kde je většina lidí, kteří byli vyměněni, tak si můžete všimnout, že způsob, jakým hovoří a také o čem hovoří, už často nedává smysl, protože jen pravda dává smysl. Pokud si uděláte bedlivý průzkum, začne všechno najednou do sebe zapadat. A lži, i když budou rozsáhlé, do sebe nezapadnou…

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/klony-a-klonovani-lidi-proc-politici-kteri-jsou-popraveni-jsou-opet-ci-jeste-mezi-nami-nastesti-hra-a-stav-mysli-ve-kterem-se-nachazite-jiz-konci-2-cast

Osud vůdců chazarské mafie je zpečetěn… seznam rozsudků

https://knihya.cz/osud-vudcu-chazarske-mafie-je-zrejme-zpeceten/