…..na nesčetné dotazy, které se navršili ohledně GP, Vám sdělím následující data. Mnoho z Vás bude překvapeno a nebudete tomu chtít věřit. Přednášky o GP a jeho směru, který má vytýčen, jsem měl od roku 2003. Lidé nechápali a nevěřili tomu. Neustále na něm trvá a chce ho úspěšně dostat do závěrečné fáze. Fáze, kterou si nikdo z rozumných lidí nemůže na planetě Zemi přát. Klidně si ale všichni myslete, že co píši je sci-fi…..

GP je člověk z masa a kostí jako každá jiná lidská bytost na planetě Zemi. Je to vykonavatel cizí vůle, která mu nebyla vlastní, ale dostal se do pozice, kterou nyní zastává. Působil, kdysi dávno, jako probošta či kazatel v západním Německu ve městě Würzburg. Jmenoval se Michal Freedmann. Je úřadujícím kardinálem, který řídí, zde na planetě Zemi, momentálně veškeré procesy ovládání lidstva. Říká si kardinál Judas nebo tak byl jmenován.

Nachází se ve velkém městě, které je 3 kilometry pod Vatikánem.  Žije tam asi v současné době se 40.000 lidmi bíle pleti. Byly převzaty zde z obyvatelstva nacházejícího se uvnitř duté Země, čili od nás. Po celá desetiletí nevysvětlitelná zmizení lidí a dětí v Evropě (velká část) je připisováno právě jim. Chce založit novou společnost na planetě Zemi, jen s těmi lidmi, kteří převzali jejich víru bezvýhradně.

Sezení dělá s 22 bratry, čili je jich celkově 23, a to každý měsíc. Možná v dnešní době i častěji? Po sezení se bratři rozejdou a poselství, která MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNA, předávají na nižší stupně řízení. Na vlády.

V roce 2003 a to 06.01. bylo s 23 bratry rozhodnuto následující. Podotýkám význam symboliky:

2003 = 2×3= 6

06.01= 6×1= 6

23 = 2×3    = 6

V tento den bylo rozhodnuto uspořádání 3 světové války v budoucnu a totálního vyhlazení lidstva? Založení nové odnože lidí, která bude „vypěstována“ právě v těchto podzemních městech. Za tímto účelem jsou zde lidé přijímáni.

Tvrdil v roce 2003, že světu nevládnou Illumináti, židé, USA, NATO, Rusko, Čína a mnohé jiné organizace, ale že jsou to jeho vykonavatelé, gerily, divize, jednotky tak jak je sám nazval. Dokonce do celého systému začlenil i lékaře a farmacii a potravinářský průmysl. Všichni poslouchají jeho rozkazy a činí tak proti jakékoliv jiné vůli. Vlády byly a nyní taky jenom jsou, teátr pro lidi. Je to ohromný teátr pro lidstvo.

Nepočítal ale s tím, že Rusko a Čína, které také dříve ovládal a řídil, se mu vymkne z rukou. Vše bylo vystupňováno hlavně spojením semknutím Ruska a Číny s původními obyvateli planety Země a sice s Védy. Žijí na povrchu Země. My žijeme uvnitř. Stačí trochu logického myšlení – poznámka tm.

POZOR SOUVISI

Některé zbraně, které byly těm skutečně pravým lidem předány, mají nepochopitelné vlastnosti. Psal jsem o nich. Jsou to zbraně které používají morfogenetická a morfická pole. Naštěstí je nemají jamici.

S tímto tématem úzce souvisí:

  1. Jemen – obrana klíče k lidstvu a telemetrické lasery
  2. Otevírání teleportačních kanálů pro androidy – poslední nad Amerikou přes urychlovač v Cernu
  3. Urychlovač v Cernu, který měl těžkou havárii právě 13.11.2015 a pravděpodobně ho zapříčinilo UFO. Zatím jsou to jenom dohady. Za hodinu po zveřejnění tohoto článku bude článek o katastrofě v CERNU.
  4. Blackgoo – vysoce inteligentní černý olej a válka na Falklandech.

Vše má pod patronací GP. Uvědomte si prosím, že svět momentálně žije v boji „válce“ temna a zla, i když obyčejní lidé o tom nic nevědí…..

Chápu, že mnoha lidem vše přijde nepochopitelné a divné, nic Vám nevnucuji, jděte cestou své intuice. Nevěřte mně a všechno si ověřte…..

Veškerá církev a všechna náboženství jsou vedeny od 14. století „svatou inkvizicí“. (GP)  Všechna náboženství podléhají této společnosti a jsou jenom jejich tiskovými mluvčími přes kazatele, probošty a jejich vůdce v jiných církvích a náboženstvích. (spadají pod ně všechna náboženství na planetě Zemi). Svatá inkvizice rozhodla na konci 19 století, že život na planetě Zemi je nutné z 99.9% vyhladit. V minulosti bylo zlikvidováno církví  70.000.000 žen, které nazvali čarodějnicemi (prosím přečtěte si knihu kladivo na čarodějnice). Ta nejhorší rasa, která se na planetě Zemi nachází, je dle svaté inkvizice a GP právě rasa Germánů. Germáni a jejich nejhorší odnož Němci nikdy nebrali svaté učení GP vážně. Nic v zásadě nepovažovali za pravdivé. Proto se katolická církev, kterou zastupuje GP, rozhodla přes společnosti cizích legií, které musí před lidmi zůstat v naprostém utajení, jako jsou svobodní zednáři, sionisté, veškeří politici, veškeré  politické strany, diktátoři, všechny církve. Tyto spolky jsou vedení svatou inkvizicí.  A proto v prvé řadě musí vyhladit tu nejhorší rasu, kterou jsou podle GP, Němci. Jsou velice úzce spjati s přírodou. A to jim vadí nejvíce.

tm: jako kdyby se to díky MADAMME MERKELOVÉ nedělo????? Že ano???? Ale to je přece jenom náhoda! Kdo by tomu mohl věřit?????

Celé schéma bylo naplánováno právě první a druhou světovou válkou, bohužel se jim to nepovedlo. Zlikvidovali díky bojům mnohem méně Němců, než předpokládali. Svatá inkvizice v čele s GP se snaží v poslední době na planetě Zemi rozpoutat 3. světovou válku, nikdo jiný za tím nestojí. Za tímto účelem ženou do Evropy spoustu azylantů s nízkým IQ a hlavně s velice nízkou morálkou, aby  vznikly nepokoje, které vyústí v celé Evropě ve WWIII. Nenechali vše, jako v minulosti, na armádě, ale spolehli se (GP) právě na barevné obyvatelstvo, které má dílo zkázy dokonale vyřešit.

Co se týká osobně Kardinála Judase, je to člověk, který řídí skoro veškeré dění na planetě Zemi. Je řízen nehmotnými bytostmi, které se občas na požádáni při setkání 23 bratrů, vtělí do některých z nich, jak jsem psal v prvním díle, a pronesou přání, která jimi musejí být splněna. Tyto nehmotné bytosti jsou padlí andělé, je jich celkem šest a vlastní planetu M51, kde stvořili ANDROIDY, neboli rasu ANIMUS. Nemají duše a potřebují je získat od lidských bytostí. Za tímto účelem bylo také postaveno zařízení CERN, které zaplatili všechny státy na planetě Zemi a hlavně jejich daňoví poplatníci. Kdyby se jim to podařilo, jedním rázem by získaly všechny lidské duše z planety Země. Androidi nebo také rasa ANIMUS, jak se jim říká, jsou bioroboti bez duší. Právě o lidské bytosti je v poslední době velký boj. Kvůli jejich duším…..

…..V roce 2003 unikla tajná nahrávka (z města 3 km pod Vatikánem). Kdo ještě nenašel, hledejte dál….

Na mnoho otázek které se vyskytly z Vaší strany, jak GP řídí celou planetu Zemi a jak se postupně dostávají rozkazy k nižším a nižším stupňům nadvlády, najdete perfektní odpovědi v následujícím filmu. Udělejte si čas a pusťte si tento film, je komentován česky. Je dobré jej zhlédnout předtím, než budeme na toto téma diskutovat dále.

…..a jak všechno, co se děje na planetě Zemi, skloubit dohromady? Paralelní děje, odehrávající se poslední dobou kolem nás všech, jsou nepochopitelné, mnozí ztrácejí přehled a víru, že by mohlo být na matičce Zemi ještě dobře. Vydržte, určitě bude. Vždy jsem tvrdil, že ke konci časů lidstva musejí lidem říci pravdu. ZAČALI. Mnohé děje se nyní vymykají logickému myšlení, ale lidská bytost právě není o logice. Myslete si, co je Vám libo…..

Vzhledem k tomu, že GP stále ještě řídí velkou část planety Země  a jeho řídí zase šest padlých andělů, začínají se zde odehrávat vskutku někdy i komické situace. Situace, které lidem připomínají sci-fi.

Padlí andělé, kterým patří planeta M51, stvořili biorobotické bytosti – Androidy, rasu Animus. Elektronika, počítače, mobily a podobné technologie jsou jejich vynálezy. Vše založeno pouze na logice. Vždyť vám to už řekli naplno – operační systém pojmenovali Android. Uvědomte si prosím, že mikročipy s hustotou 60.000.000 tranzistorů na jednom milimetru čtverečním asi není dílo lidských bytostí! A přesto je používáte! Jsou to perfektní nástroje na postupné ovládnutí lidstva.

Na planetě Zemi byly umístěny teleportační kanály právě pro tyto bytosti (Androidy), které se sem neustále snaží dostat. Původní obyvatelé planety Země (žijící na povrchu) museli učinit jistá opatření, aby zabránili jejich vstupu.  Chtěli jste po mně důkazy. Aspoň jeden důkaz. Zde máte tedy zařízení, které chrání jak interdimenzionální telemetrické lasery, tak klíč k lidstvu! Nikdo tam nemá přístup.

Je to minuta 3:10 – 3:40. Znázorněno na vrtulníku. Nyní ho mají i Rusové.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GvHJwvRtyUM

tm – mimo jiné: David Coperfield, který před několika lety zmizel z veřejnosti, bydlí na 3 ostrovech, které si koupil, a má stejnou ochranu. Vykládal jsem o této ochraně po zmizení Coperfielda na přednáškách. Zná toho více, než si myslíte. Chtěli ho dostat do vězení za znásilnění. Letadla a lodě, které za ním byly vyslány, na této ochraně ztroskotaly. Čest památce neznalým lidem…..

Vše jsem popsal v níže uvedených článcích:

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 1…..

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 2.

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 3.

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 4.

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 5. – ROZLUŠTĚNÍ…..

Zdroj: https://tadesco.org/kdo-je-gp-neboli-globalni-prediktor-dil-1/