Tento soudní spor vznikl na základě článku zveřejněného na webovém portálu spolku Manipulátoři.cz, ve kterém se jeho autor, samozvaný fact-checker s pseudonymem Iluminátor, pokouší vyvrátit obsah článku Davida Šubíka publikovaného na našem webu o tom, že Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o reálné existenci viru SARS-CoV-2.

Rozbor našeho článku Iluminátorem by nás vůbec nezajímal, pokud by jej server Manipulátoři.cz, údajně odhalující dezinformace a hoaxy, který je citován veřejnoprávními médii a také některými oficiálními institucemi, neprezentoval jako pravdivý s označením „dezinformace“ na úvodním obrázku našeho článku. Dehonestoval tak Mgr. Davida Šubíka, se kterým úzce spolupracujeme a k jehož úspěšné knize o podvodu s HIV/AIDS jsme nedávno financovali dotisk v nákladu 1000 kusů.

Panu Cemperovi ze spolku Manipulátoři.cz jsme posílali žádost, aby článek ze svého webu stáhnul. Ten však odepsal, že si za obsahem článku pevně stojí (i když není jeho autorem). První soudní kauzu, která proběhla proti Manipulátoři.cz z.s., vedl spolek Resetheus z.s.. Výsledkem této kauzy byla smírčí dohoda o tom, že Manipulátoři.cz uvedou před předmětným článkem upozornění, že obsah článku nijak nehodnotili. Více v tomto sporu nebylo možné dosáhnout, jelikož právnická osoba nemá nárok na náhradu nemajetkové újmy.

Abyste si mohli sami udělat názor, jak argumentuje samozvaný fact-checker Iluminátor, jehož články server Manipulatoři.cz běžně přebírá, přečtěte si nedávno publikovaný článek Jak argumentuje Iluminátor?, Jak argumentuje Iluminátor? – 2. část, Jak argumentuje Iluminátor? – 3. část.

Zdroj: Resetheus.org

Šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper, který napsal nepravdy o textu deníku Echo24, je ekologický aktivista a angažuje se mimo jiné i v politice. V letech 2014-2018 byl členem Strany zelených, za kterou neúspěšně kandidoval ve Středočeském kraji v roce 2017 do Poslanecké sněmovny. Jeho jméno také figuruje v dokumentu ministerstva vnitra z roku 2012, který se věnuje extremismu. – Zdroj: echo24.cz (11.11.2019)

Jan Cemper ve vlastním medailonu na webu Manipulátoři.cz sebejistě tvrdí: „Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří.“ Implicitně z toho plyne, že tedy Cemper ví, co je pravda (jíž jsou „dezinformace“ pravým opakem). Na to existuje jen dvojí vysvětlení. Buďto Cemper (a vzhledem k technickému vzdělání na SŠ by se to dalo předpokládat) netuší, že kdysi chodil po světě jakýsi Sokrates, jenž proslul (v originále trochu květnatějším, ale pro běžnou praxi zestručněným) tvrzením: „Vím, že nic nevím.“ V překladu pro Cempera: Pravda je již od dob antických filozofů až do dnešních dnů veličinou odkrývanou jen po částech, postupně, také rozvojem vědeckého poznání a technologií, a především náročnou intelektuální prací. Pravda není to, o čem Cemper řekne, že je pravda. Ledaže – a to je to druhé vysvětlení – tu vzorovou pravdu odněkud dostává k náležitému využití. Jako klacek určený k bití těch, co si dovolují pochybovat. Jenomže, a to na SŠ energetické asi rovněž nebrali, jiný myslitel, Descartes, je znám výrokem cogito, ergo sum, v překladu „myslím, tedy jsem“.

Někdy se to překládá též jako „pochybuji“ (latinsky dubito), tedy jsem. Neboť pochybnost je živnou půdou pro myšlení, a tedy dosahování vyššího stupně pravdy. Ale vykládejte to někomu, kdo všechnu pravdu už zná! – Zdroj: Parlamentní Listy, (16.5.2021)

Dvě videa s Cemperem, čistě pro pobavení:

 

https://tadesco.org/kauza-mgr-david-subik-vs-manipulatori-cz-aneb-chces-videt-manipulatora-nazivo/