2.díl: http://www.knihya.cz/16284/kartel-federalnich-rezerv-cast-ii-svobodni-zednari-bus-a-house-of-rothschild

illuminatiTento díl se zabývá převážně tajnými společnostmi. K pochopení tajných společností, stejně jako je to i u chápání přírodních národů či starých civilizací, je nezbytné nutné se seznámit s jejich mytologií a symbolikou. Ta tedy bude v této části výrazně pojednávána, aniž by u toho byl nějaký interpretující výklad, co si o ní myslet. To je ponecháno na čtenáři a jeho sklonech k racionální skepsi či k mysticismu.

Podle knihy bývalého agenta Britské rozvědky Johna Colemana The Committee of 300 – Komise 300 – prosazovali Rothschildové politickou kontrolu přes utajený Kulatý stůl businessu, který vytvořili v roce 1909 za pomoci lorda Alfreda Milnera a jihoafrického průmyslníka Cecila Rhodese.

 

Rhodesovo stipendium bylo uděleno Cambridge University, na základě čehož propagandista olejářského průmyslu a energetický kmenový výzkumník v Cambridge fungoval.

Rhodes založil De Bedra a Standard Charter Bank. Podle expozé Gary Allena The Rockefeller Files – Rockefellerovy složky – Milner v zastoupení Rothschilda financoval ruské bolševiky s pomocí Jovova Schiffa a Maxe Waburga.

V roce 1917 britský sekretář zahraničí Arthur Balfour napsal dopis Druhému lordovi Sionistů Lionelu Walterovi Rothschildovi, v němž vyjádřil podporu pro židovskou domovinu na Palestinci kontrolovaných územích Středního východu. [1]

Balfourova deklarace ospravedlnila brutální uchvácení palestinských území po WWII se založením Izraele. Izrael měl sloužit nikoliv jako nějaká vysoce ceněná „Židovská domovina“, ale jako předmostí pro Rothschildy a Osm rodin ke kontrole světových dodávek ropy. Baron Edmond de Rothschild postavil první ropovod od Rudého moře ke Středozemnímu, aby přivedl iránskou ropu od BP do Izraele. Založil izraelskou General Bank a Paz Oil. Mnohými je považován za otce moderního Izraele. [2]

K Vnitřnímu kruhu iniciátorů Kulatého stolu patřil lord Milner, Cecil Rhodes, Arthur Balfour, Albert Grey a lord Nathan Rothschild. Kulatý stůl převzal své jméno od legendární rytířů krále Artuše, jehož pohádkový Svatý grál se stal svatou předlohou Iluminátských tvrzeních o Sangreal čili svaté krvi.

John Coleman v Komisi 300 píše: „Kulatý stůl je vyzbrojený nesmírným bohatstvím z monopolu na zlato, diamanty a drogy stažené z celého světa, aby jimi získali kontrolu nad fiskálními a monetárními politikami a politickým vedením ve všech zemích, kde operovali.“

Zatímco Cecil Rhodes a Oppenheimerové šli do Jižní Afriky, Kuhn Loebové si hrabali při rekolonizaci Ameriky. Rudyard Kipling byl vyslán do Indie. Schiffové a Warburgové manipulovali s Ruskem. Rothschildové, Lazarové a Israel Mores Seifové se tlačili na Střední východ. V Princetonu New Jersey Kulatý stůl založil Institut pokročilých studií Institute for Advanced Study (IAS) jako partnera All Souls College v Oxfordu. IAS byl financován Rockefeller’s General Education Board. Členové IAS Robert Oppenheimer, Neils Bohr a Albert Einstein vytvořili atomovou bombu. [3]

V roce 1919 Kulatý stůl businessu Rothschildů zplodil v Londýně Královský institut mezinárodních záležitostí – Royal Institute of International Affairs (RIIA). RIIA brzy sponzorovala sesterské organizace po celém světě včetně US Council on Foring Relations (CFR) – US výbor pro zahraniční záležitosti – asijský Institute of Pacific Relations, kanadský Institute of International Affairs, v Bruselu sídlící Institute des Relations Internationales, dánskou společnost Foreign Policy Society, indický Council of World Affairs a australský Institute of International Affairs. Další pobočky vznikly ve Francii, Turecku, Itálii, Jugoslávii a v Řecku. [4]

RIIA je registrovaná královnina charita a podle svých výročních zpráv je financována převážně Čtyřmi jezdci. Bývalý britský sekretář zahraničí a Kissingerův kolega spoluzakladatel lord Carrington byl presidentem jak RIIA tak i Bilderbergu. Vnitřnímu kruhu RIIA dominují Rytíři svatého Jana Jeruzalémského, Maltézští rytíři, Templářští rytíři a Svobodní zednáři 33. stupně skotského ritu. Rytíři svatého Jana byli založeni v roce 1070 a zodpovídají se přímo britskému House of Windsor. Jejich vedoucí pokrevní linií je dynastie Villierů, do níž se přiženila Hong Kongská rodina Matheson. Do gangu Villierů se přiženila i rodina Lyttonů. [5]

Plukovník Edward Bulwer-Lytton vedl anglickou tajnou společnost Rosenkruciánů, o kterých se tajemně zmiňoval Shakespeare jako o Rosencranzech, zatímco Svobodní zednáři převzali roli Guildensternů. Lytton byl duchovním otcem jak RIIA tak nacistické formy fašismu. V roce 1871 napsal román s názvem Vril: Síla přicházející rasy. O sedmdesát let později se Společnosti Vril dostalo hojných zmínek v Mein Kampfu Adolfa Hitlera. Lyttonův syn se stal v roce 1876 místokrálem Indie těsně před tím, než v této zemi vyvrcholila produkce opia. Dobrý přítel Lyttona Rudyard Kipling pracoval pod lordem Beaverbrookem jako ministr propagandy spolu se sirem Charlesem Hambro z bankovní dynastie Hambrů. [6]

James Bruce, potomek zakladatele Svobodných zednářů skotského ritu sira Roberta Bruce byl 8. Earlem z Elginu. Dohlížel na karibský trh s otroky jako generální guvernér Jamajky v letech 1842-1846. Za Druhé opiové války byl britským vyslancem v Číně. Jeho bratr Frederick byl sekretářem kolonie Hong Kong během obou Opiových válek. Oba byli prominentními Svobodnými zednáři. Britský lord Palmerston, který Opiové války vedl, byl pokrevním příbuzným s Bruceovskou monarchií stejně jako sekretář zahraničí John Russell, dědeček Bertranda Russella. [7]

Děti z elity Kulatého stolu byly členy Dionysiánského kultu známého jako Děti Slunce. K iniciovaným patřil Aldous Huxley, T. S. Eliot, H. H. Lawrence a H. G. Wells. Wells vedl během WWI britskou rozvědku. Jeho knihy mluví o „jediném světovém mozku“ a o „mentální policii“. William Hitler Yeats další člen Slunce byl kámoš Aleistera Crowleyho. Ti dva vytvořili Kult Isis založený na rukopise Madam Blavatské, který apeloval na britskou aristokracii, aby se organizovala do Isidiných árijských kněžstev. Nejprominentnější spisovatelé anglické literatury pocházeli z hodnostářů Kulatého stolu. Všichni podporovali imperiální expanzi, ovšem jemně. Blavatské Theosofická společnost a Bulwer-Lyttonští Rosenkruciáni spojili síly, aby vytvořili Společnost Thule, z níž se později vynořili nacisté. [8]

Aleister Crowley vytvořil britskou paralelu Společnosti Thule, Isis-Uranův hermetický řád Zlatý úsvit. Vedl guru LSD Alduse Huxleyho, který v roce 1952 přijel do US, ve stejném roce CIA spustila program kontroly mysli MK-ULTRA za pomoci Waburgem vlastněné švýcarské Sandoz Laboratoriem a Rockefellerova bratrance Allena Dullese šéfa stanice OSS v Bernu. Dulles získal informace od Muslimského bratrstva z House of Saudi ohledně vytváření vrahů s kontrolovanou myslí Assassinů. Dullesovým asistentem byl James Warburg. [9]

Atlantická unie (AU) byla pobočkou RIIA založenou Cecilem Rhodesem, který snil o návratu US k Britské Koruně. AU v roce 1939 zřídila svou první kancelář v Americe v prostorách věnovaných Nelsonem Rockefellerem na 10 E 40th St v New York City. Mezi lety 1949-1976 AU každoročně vydala rezoluci Kongresu apelující, aby odvolal Deklaraci nezávislosti a po „novém světovém řádu“. Další pobočka RIIA byla Spojenectví světových federalistů United World Federalists (UWF) založená Normanem Cousinsem a Dullesovým asistentem Jamesem P. Wartburgem. Moto UWF bylo „Buď jeden svět nebo žádný“. Jejich první president Cord Meyer odstoupil, aby převzal klíčovou pozici v CIA Allena Dullese. Meyer formuloval cíl UWF: „Jakmile se připojí k Federální vládě jednotného světa, tak už žádný národ nebude moci odstoupit či revoltovat … s atomovou bombou ve vlastnictví Federální vlády se takový národ vymaže z tváře země.“ [10]

V roce 1950 James Warburg, jehož starší bratři Max a Paul seděli ve správní radě nacistického obchodního kombinátu IG Farben, vypovídal před senátní Komisí zahraničních vztahů: „Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí, nebo ne – konkvistou nebo konsensem.“ AU a UAF mají blízko k CFR a Trilaterální komisi (TC) – založené Davidem Rockefellerem a Zbigniewem Brzezinskim v roce 1974. [11]

TC vydala The Triangle Papers, které rozšiřují „speciální vztahy mezi US se Západní Evropou“ i k zařazení Japonska, které se rychle stávalo věřitelem zbytku světa. Bývalý předseda Federálních rezerv Paul Volcker byl předsedou TC. Insider TC/CFR harvardský profesor Samuel Huntignton, který nakonec nedávno argumentoval o „Střetu civilizací“ mezi Západem a Muslimským světem, napsal publikaci TC Krize v demokracii, „…vláda, která postrádá autoritu, bude mít málo schopnosti zkrátit kataklyzmatickou krizi a na své lidi uvalit oběti, které mohou být nezbytné.“ [12]

Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem

Ilumináti

Ilumináti slouží jako rada vládnoucí všem tajným společnostem. Jejich kořeny sahají až ke Strážcům světla v Atlantidě, Bratrstvu hada v Sumérii, afghánským Roshaniya, školám Egyptských mystérií a Janovským rodinám, které financovaly Římské impérium. Britský ministerský předseda Benjamin Disraeli, který „handloval“ se zakladatelem mafie a Zednářem 33. stupně Guiseppe Mazzinim, se o Iluminátech zmínil při projevu před Dolní sněmovnou v roce 1856 s varováním: „V Itálii je síla, o které se zřídka zmiňujeme. Myslím tajné společnosti. Evropa … je pokryta sítí tajných společností zrovna tak jako je povrch světa pokryt sítí železnic.“ [13]

Ilumináti jsou pro tyto tajné společnosti tím, co je Bank of International Settlements pro centrální bankéře Osmi rodin. A jejich klientela je přesně ta samá.

Předchůdci Svobodných zednářů – Templářští rytíři – vynašli koncept bankovnictví a vytvořili trh s dluhopisy jako způsob kontroly evropské šlechty přes válečné dluhy. Do 13. století využívali Templáři své zlato naloupené z Křížových výprav, aby si po celé Evropě nakoupili 9 000 hradů a vedli impérium rozprostírající se od Kodaně k Damašku. Vynalezli techniky moderního bankovnictví a legitimizovali lichvu s placením úroků. Pobočky templářských bank podpořené jejich špinavě nahrabaným zlatem se všude rozbujely. Dávali 60% úrokové sazby na úvěry, spustili koncept finanční institucí vedených účtů a zavedly systém kreditních karet pro poutníky do Svaté země. Fungovali jako výběrčí daní, z nichž si však přes římské úřady zřídili výjimku, a budovali mohutné evropské katedrály, když našli návody k tajným stavebním technikám spolu i se zlatem vytahaným z pod Šalamounova chrámu. Barevné sklo používané u katedrál bylo výsledkem tajných gotických technik, které znal málokdo. Jeden z těch, kdo toto umění zvládl, byl Omar Khayvam, dobrý přítel zakladatele Assassinů Hasana bin Sabaha. [14]

Templáři kontrolovali obrovskou flotilu lodí a jejich vlastní námořní flotila kotvila ve francouzském atlantickém přístavu La Rochelle. Měli zvláště kamarádské vztahy s králi Anglie. Koupili si od krále Richarda Lví Srdce ostrov Kypr, ten byl avšak později uzmut Turky. V pátek 13. října 1307 se francouzský král Filip IV. spojil s papežem Klementem V. a začal Templáře zatýkat na základě obvinění týkajících se od nekromancie až po využívání černé magie. Od tohoto dne si už nese pátek 13. negativní konotace. O „Sionu“ se věří, že je to transkripce Zion, což je samotné transkripcí pro pradávné hebrejské jméno Jerusaléma. Převorství sionské se dostalo do veřejné pozornosti v červenci 1956. V roce 1981 uvedl francouzský tisk 121 hodnostářů jako členy tohoto Převorství. Všichni byli bankéři, členové královských rodin nebo členové mezinárodní politické smetánky. O Pierru Plantardovi se uvádělo, že je velmistrem. Plantard je přímým potomkem krále Dagoberta II. z královského rodu Merovejců. Plantard vlastnící majetky v oblasti Rennes-le-Chateau na jihu Francie, kde Převorství sionské sídlilo, a uvedl, že řád má ve svém vlastnictví ztracený poklad zachráněný z pod Šalamounova chrámu a vrátí se v pravý čas do Izraele. Uvedl rovněž, že v blízké budoucnosti bude ve Francii a u dalších národů obnovena monarchie. Templáři tvrdí, že mají tajné vědomosti o tom, že Ježíš Kristus byl ženatý s Marií Magdalenou, otcem dětí zahajujících Merovinganskou pokrevní linii a byl synem Josefa z Arimathea. [15]

Josef byl synem krále Šalamouna. Šalamounův chrám je modelem pro Zednářské chrámy, které se objevily bez problémů v každém jakkoliv velkém městě Ameriky. Byla to místa se špatnou pověstí, kde bylo normou smilstvo, opilství a lidské oběti. Podle britského badatele Davide Ickeho jeho umístění na jeruzalémské hoře Moriah mohlo znamenat, že šlo o řídící středisko letů Anunnaki. Annunaki byli plazí nepozemšťané odhalení na sumerských hliněných tabulkách – u nejstarších lidstvu známých účetních zápisů. Křižáčtí Templářští rytíři vyloupili jejich velké zásoby zlata a četné svaté artefakty z pod Chrámu. Král Šalamoun byl synem krále Davida – který za své vlády 1015 před Kristem zmasakroval tisíce lidí.

Icke nazývá krále Davida „řezníkem“ a tvrdí, že tento král napsal dost velký kus Bible. Jeho syn Šalamoun zabil svého vlastního bratra, aby se stal králem. Radil egyptskému faraonovi Šešonkovi I., aby si vzal jeho dceru. Šalamoun studoval v Achnatonově egyptské škole mystérií, kde byl důraz na kontrolu mysli. Velká káhirská lóže zplodila celou síť tajných společností včetně Assassinů, Kabalistů, Svobodných zednářů a Afghánských Roshaniyů. Tito prošli k nejvyšším hodnostem, aby se stali Osvícenými – Illuminati.

Icke tvrdí, že Kananejské bratrstvo bylo veden božským králem Melchizedekem, který mohl být Annunaki. Král se zaměřil na hebrejské chápání dávných mystérií. Melchzedekův řád se stal tajnou společností spojovanou s Kabalou. Král Šalamoun rozvinul svou moudrost studiem sumerských tabulek z dědictví, které původně vlastnil Abrahám. Abrahám mohl být též původem od Anunnaki.

On i Melchiezedek byli vedeni sumerským Bratrstvem hada, jehož jméno má možná něco společného s biblickým příběhem o stvoření, kde jsou Adam a Eva vylákáni ze zahrady hojnosti v Edenu (od lovecko sběračského způsobu života?) do světa „hříchu a poddanství“ právě hadem. Když Bible říká, že ten první pár jedl zakázané ovoce, mohlo by to snad znamenat, že Eva byla tímto hadem – Annunakijský hadem (Nephilim z Knihy Genesis) – prodchnuta, čímž byli všichni Adamité zatraceni k životu hříček pod kontrolou hadí královské pokrevní linie?

Na základě sumerských Tabulek osudu, které Abraham vlastnil, se stal známým jako Ha Qabala,  hebrejský „světlo poznání“. Ti, kdo porozuměli těmto skrytým tajemstvím, říkali, že byla zakódována i do Starého zákona, a mluví se o nich jen zdráhavě jako o Ramu. Toto slovo používají jak keltské, tak i buddhistické a hinduistické duchovní kruhy. Templářští rytíři tu kabalistickou znalost s návratem z jejich křižáckých dobrodružství na Středním východě přinesli do Evropy. [16]

Tito rytíři v 11. století zřídili Převorství sionské – Prieure de Sion na hoře Mt. Zion u Jeruzaléma, aby střežili takové svaté ostatky jako Turínské plátno, Schránku úmluvy a Kopí osudu Habsburské rodiny – kterého bylo použito k zabití Ježíše Krista. Ještě důležitějším účelem tohoto Převorství bylo střežit zlato Templářů a uchovat údajnou Ježíšovou pokrevní linii – královský Sangreal – o čemž věřili, že jejími nositeli jsou čtyři rodiny francouzská rodina Bourbonských Merovinganů a příbuzní Habsburští monarchové ve Španělsku a Rakousku. [17] Francouzská dynastie Lorraine, která pocházela z Merovinganů, se přiženila k domu Habsburků, aby získala rakouský trůn.

Habsburkové řídili Svatou říší římskou do jejího rozpuštění v roce 1806 přes krále Karla V. a další. Kořeny této rodiny lze vystopovat až ke švýcarskému sídlu známému jako Habichtburg, který byl postaven v roce 1020. Habsburkové jsou integrální součástí Převorství sionského. Mnozí badatelé věří, že španělský habsburský král Filip bude korunován králem světa Šangrily v Jeruzalémě. Habsburkové jsou příbuzní s Rothschildy přes císaře Svaté říše římské Fridricha Barbarossu, druhého syna Archibalda II.

Rothschildové – vůdci Kabaly, Svobodného zednářstva a Templářských rytířů – sedí na vrcholku jak Iluminátů, tak bankovního kartelu Osmi rodin. Tato rodina shromáždila ohromné bohatství vydáváním válečných dluhopisů Černé šlechtě už po staletí, včetně britských Windsorsů, francouzských Bourbonů, německých von Thurnů a Taxisů, italských Savoysů a rakouských a španělských Habsburků. Těch Osm rodin je také provázáno vzájemnými sňatky s královskými rodinami.

Spisovatel David Icke věří, že Rothschildové představují hlavu Anunnakijských hadích králů, když uvádí „Ti Rothschildové měli evropské korunované hlavy zadlužené a patřily do toho i dynastie Černé šlechty, Habsburkové, kteří vládli Svaté říši římské po 600 let. Rothschildové rovněž kontrolovali Bank of England. Pokud byla válka, byli Rothschildové za scénou, vytvářeli konflikty a financovali obě strany.“ [18]

Rothschildové a Warburgové jsou hlavními akcionáři německé Bundesbanky. Rothschildové kontrolují i největší bankovní dům Japonska Nomura Seucrities přes vazby mezi Edmundem Rothschildem a Tunao Okumurou. Podle několika rodinných životopisců je více než polovina potomků poslední generace Rothschildů ve sňatku v rámci rodiny, údajně proto aby si udrželi svou Sangreal. [19]

Velká pečeť Spojených států z roku 1782 je zaplněna symbolismem Iluminátů. Stejně je to i se zadní stranou US $1 bankovky Federálních rezerv, kterou navrhli Svobodní zednáři. Pyramida na levé straně představuje ty egyptské – údajně možná zdroje paprsků kosmické energie k Anunnakiům – jejichž faraoni dohlíželi na otrockou práci využívanou na stavbu těchto pyramid.

Pyramida je pro Iluminátské bankéře důležitým symbolem. Používají Triád, Trilaterálních a Trinity věcí, aby vytvořili společnost ovládanou maličkou elitou Sangreal, co vede masy – jak je to představováno pyramidou. Bratrstvo hada uctívalo Trinity Isis, Osiris a Horus – což by mohli být potomci Anunnaki. Toto Bratrstvo rozšířilo ten koncept Trinity do věrouk křesťanství (otec, syn a duch svatý), hinduismu (Brahma, Šiva a Krišna) a Buddhismu (Buddha, Dharma a Sangha). [20]

Plazí oko na vrcholu pyramidy vyobrazené na $1 bankovce je to vševidoucí oko afghánského Roshaniya, známé jinak i jako Řád a Řád hledajícího – což jsou názvy přijaté i společnostmi Skull & Bones, Germanorden a JASON Society. [21] Vezměte si lupu a podívejte se do zornice toho oka. Je tam uvnitř toho oka obrázek mimozemšťana. A to nekecám.

Pod pyramidou se objevuje Novus Ordo Sedorum, zatímco nad vševidoucím okem se objevuje Annuit Coeptis. Annuit Coeptis znamená: „Možná se směje našemu úsilí (Velké práci věků).“ Nad orlem na pravé straně bankovky jsou slova E Pluribus Unum, latinsky „jeden z mnohých“. Orel svírá v spárech 13 šípů a 13 olivových ratolestí, přičemž nad hlavou orla se objevuje 13 hvězd. Ameriku založilo 13 kolonií. Templářský pirát Jaques de Molay byl popraven v pátek 13.

Čísla 3, 9, 13 a 33 jsou pro tajné společnosti významná. 33. stupni Svobodných zednářů se říká Ilumináti. Podle zesnulého badatele Williama Coopera má Skupina Bilderberg mocnou Politickou komisi o 13 členech. Je to jedna ze 3 komisí, které se zodpovídal (do svého nedávného skonu) princ Bernhard – člen Habsburské rodiny a vůdce Černé šlechty. Politická komise Bilderbergů se zodpovídá Kulatému stolu 9 Rothschildů. [22]

AC24.cz: Zítra přineseme část IV: Finanční parazité

Dean Henderson

[1] “The Secret Financial Network Behind ‘Wizard’ George Soros”. William Engdahl. Executive Intelligence Review. 11-1-96

[2] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000. p.83

[3] Ibid. p.89

[4] Fourth Reich of the Rich. Des Griffin. Emissary Publications. Pasadena, CA. 1978. p.77

[5] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.195

[6] Ibid

[7] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992. p.264

[8] Ibid. p.538

[9] Dope Inc.

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] Marrs

[13] Icke. p.148

[14] Bloodline of the Holy Grail. Laurence Gardner. Element Books, Inc. Rockport, MA. 1996

[15] Holy Blood, Holy Grail. Michael Bagent, Richard Leigh and Henry Lincoln. Dell Publishing Company New York. 1983

[16] Icke.

[17] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.79

[18] Children of the Matrix. David Icke. Bridge of Love Publishing. Scottsdale, AZ. 2000.

[19] Marrs. p.71

[20] Icke. 1994. p.42

[21] Ibid. p.71

[22] Cooper

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: deanhenderson.com

Převzato: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1339-kartel-federalnich-rezerv-kulaty-stul-a-illuminati