Po 29 letech intenzivního výzkumu se Dr. Hawkins těší z těchto působivých výsledků:

Každý, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci optimismu bez posuzování, vyrovnává negativní energii 90 lidí, kteří vibrují na nižší úrovni.

Každý člověk, který dosáhl vyššího vědomí a vibruje na frekvenci čisté lásky, odpuštění a úcty ke všem živým bytostem, transformuje negativní energii ze 750 lidí vibrujících na nižších úrovních.

Každý, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci osvícení, štěstí a míru, kompenzuje negativní energie 10 000 lidí vibrujících na nižších úrovních.

Každý, kdo dosáhl vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci milosti, a když čistý Duch této bytosti je jedno se vším, dorovnává negativní energii 70 000 lidí vibrujících na nižších úrovních.

Už chápete, co znamená dosažení takzvaného kritického počtu lidí? Vidíte, jak to vše závisí na každém jednotlivci? Chápete, jak je to celé propojeno?

Ti, kdo vám říkají, že přijde vysoká bytost a zachrání vás, lžou. Chtějí, abyste spoléhali na síly mimo sebe a pokračovali v dramatu rozdávání své Pozornosti a Sil. Máme jeden úkol. My všichni, kteří se postupně probouzíme a zvědomujeme. Zvýšíme svou vlastní frekvenci. Musíme na sobě pracovat. Čím výše se dostaneme k vibracím, tím více hojnosti lásky, zdraví a bohatství si přitáhneme. Čím více lidí tím ovlivníme, tím bude vzestup pro každého zrychlený.

Musíme se vážně nad sebou zamyslet a zjistit, co vlastně chceme. Ale ať je to cokoliv, bez práce na sobě samém, bez dosažení klidu a míru ve svém nitru si to neudržíme. Začátek této cesty je jednoduchý… neposuzujme a dívejme na svůj Život s optimismem.

Sir David R. Hawkins, M.D. Ph.D.

Kdo byl  David R. Hawkins, MD, Ph.D. (1927 – 2012)?

Byl vědec, spirituální učitel, filozof, ale především psychoanalytik světového formátu, který navázal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda a po 20letém výzkumu přišel s pracemi o výzkumu lidského Vědomí a také o výzkumu atraktorových polí, která souvisí s lineárním a nelineárním prostorem, takže s tím, co vědci nazývají Chaos, a věřící Univerzum nebo Bůh.

Rozbor nelineárního bezčasového atraktorového pole dotáhl do smysluplných a pochopitelných znalostních úrovní, které roztřídil do cca 17 stupňů, ve kterých se může nacházet lidské Vědomí. Spolu s tím také ukázal (av praxi také na mnoha případech otestoval) skutečný průběh událostí, které dosud mohli číst pouze zasvěcenci z takzvané Akáše. Všechno to převedl do praktického použití a tak dnes pro všechny lidi na světě je dostupný průběh jakýchkoli událostí, které se zde na Zemi odehrály a to do všech detailů, přičemž je zaručeno a to ve všech případech, že jde o pravdivý průběh.

Stanovil logaritmickou stupnici úrovní Vědomí od 1 do 1000, kde nejvyšší hodnotu mají například Ježíš nebo Buddha.

Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně | Energie života

Do hodnoty 200 jde o lidi, kteří jsou sobečtí, pravdu a lež běžně a vědomě
zaměňují. Tito lidé nejsou vůbec schopni testovat a zjišťovat výše uvedené události na Pravdivost.

Lidé nad hodnotou 200 už ano, pokud nejsou dogmatiky a slepě věřícími v něco, co není v souladu s Univerzem (např. materialisté jsou slepě věřící
lidé v moc hmoty).

Zdroj: http://www.zijemevedome.sk/ako-nasa-frekvencia-ovplyvnuje-masy/