Chazarské impérium bylo domovem globální finanční mafie. Nikde v dějinách nebylo umění vydělávat peníze z ničeho rozvinuto lépe než ve starověké Chazarské říši, která vyrostla z klanů kočovných zlodějů působících na západních karavanních trasách v pohoří Kavkaz, severním Iráku a mezi Černým a Kaspickým mořem. V 10. století vytvořili Chazaři říši, která se rozkládala od severního Černého moře po Ural a od západního Kaspického moře po Dněpr.

Chazarští vojevůdci se rozhodli, že obchodování a půjčování peněz bude výnosnější a méně nebezpečné než přepadávání karavan. Byl tu ale jeden problém. Chazarská říše byla téměř rovnoměrně rozdělena mezi křesťany, muslimy a Židy. Křesťané i muslimové považovali za hřích účtovat si úrok z půjčky, kterému se tehdy říkalo lichva. Pouze Židé si otevřeně účtovali úroky z půjček. Chazarští aristokraté se pod nátlakem okolních států vzdali “na oko” svých temných satanistických rituálů a přijali judaismus, většinou z praktických a zištných důvodů.

Rothschildové, Rockefellerové a další bohatí chazarští konvertité neměli žádné spojení s Židy, přesto se prohlašují za sionistické Židy. Přesněji řečeno, Židé nejsou sionisté a sionisté nejsou Židé. Moderní “magie” vytváření peněz ze vzduchu vznikla ve starověkém Babylonu. Obchodníci, kteří se tímto obchodem zabývali, byli historicky známí jako “směnárníci”, konkrétně “měnili cizí peníze z jejich rukou do svých”.

Když Ješua ve spravedlivém hněvu vtrhl do chrámu, převrátil stoly směnárníků a bil je po hlavě a ramenou, utekli z chrámu, zatímco Ješua tehdy prohlásil: “Nedělejte z domu mého Otce dům obchodu.” Ježíš Kristus byl ukřižován, protože odhalil a postavil se praktikám směnárníků. Tito směnárníci si o několik dní později vyžádali jeho smrt. To byl zásadní důvod velké nenávisti vůči němu.

Římané ovládali stejné babylonské kodexy obchodu s otroky. To naznačuje spojení mezi římskými otrokáři a farizeji a ukazuje to na jejich společné kulturní předky. Před Kristem, kolem roku 50 př. n. l., byl také zavražděn Julius Caesar, když se pokusil převzít kontrolu nad měnovým systémem království ražbou mincí, které se daly používat v každodenní směně. Díky dostatku skutečných peněz království vzkvétalo, obchod rostl. Všichni z toho měli prospěch kromě směnárníků, jejichž příjmy se velmi ztenčily, když byli zbaveni kontroly nad financemi země.

Celý systém světových financí je jedna obrovská lež, od shora dolů a všude mezi tím. Tato lež je pečlivě ukrývána, maskována a je na každé úrovni jiná! Výsledkem je absolutní globální korupce, úplatkářství, vydírání, vraždy, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, globální prodej zbraní, ovládání mysli, obchodování s lidmi, pedofilie, a nakonec satanistické rituální krvavé obětí malých dětí, jak to ukázalo vyšetřování Pizza_Gate a mnohé další kauzy.

Je to důsledek mimozemského ovládání lidstva. Energie strachu generované těmito brutálními a hrůznými rituály jsou využívány k napájení beztělesných bytostí žijících na jiné frekvenční úrovni, těsně mimo náš dosah. Na světě je přibližně 200 milionů “státních zaměstnanců” s čipy, kteří jsou buď kříženci Draka, klony reptiliánů či šedých, nebo to jsou měňavci. Všichni dohromady to jsou zcela zkorumpovaní “poslušní sluhové”, kteří tvoří základní kostru tohoto podivného mimozemského matrixového ovládání lidstva.

Lidé se snažili a dělali to, co jim bylo nařízeno, aniž by věděli, kam to povede. Jejich nadřízení, velitelé či panovníci nebyli z tohoto světa, jakkoli je těžké to pochopit a přijmout! Skupině uctívačů satana – luciferiánů/satanistů/uctívačů Baala se podařilo infiltrovat do nejvyšších pater financí a moci – Vatikán – jednotlivé vlády – armády – náboženské klíčové skupiny a i staletí staré tajné společnosti, jako jsou templáři, jezuité, svobodní zednáři a maltézští rytíři. Lež se stala tak velkou, že doslova splynula s pravdou!

Tito zločinci se infiltrovali také mezi armádní velitele, bankéře, velké podnikatele, duchovní, vedoucí představitele médií, vysoce postavené soudce, strážce zákona, vysoce postavené právníky, hollywoodské producenty a herce. Pronikli i do vedení a managementu organizací, jako jsou NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 a MI6. Všechny tyto agentury a instituce jsou rozděleny a jsou informovány pouze o malé části toho, co se plánovalo, takže věděly pouze informace potřebné k tomu, co měly provést v rámci celého globálního plánu, aniž by měly úplný přehled o konečných cílech a všech důsledcích, které jejich činnost přinese. Není třeba zdůrazňovat fakt, že kdyby znali celou skutečnost a celý cíl, tak by mnoho z nich nechtělo spolupracovat!

Celá lidská manipulace probíhá prostřednictvím globálně kontrolovaných médií, která šíří den, co den pečlivě vybrané a vytvořené zprávy za účelem vytvoření kolektivní hypnózy, která slouží velmi dobře k ovládání lidí. Chazarská mafie vede tajné války proti všem národům a suverénním zemím pomocí terorismu pod falešnou vlajkou. Prostřednictvím nezákonného a protiústavního Federálního rezervního systému a téměř všech centrálních bank se infiltrovala a zmocnila všech bankovních institucí pomocí babylonské černé magie, která je známá jako babylonská peněžní magie neboli tajné umění vyrábět peníze z ničeho.

Tak využívala sílu zlovolné lichvy k hromadění úroků a postupného získávání obrovského jmění a tyto prostředky nakonec chtěla použít k úplné kontrole nad světovou populací! Chazaři přikládali obrovský význam tomuto svému plánu – získání naprosté kontroly nad světovou populací a nahromadění vlastnictví veškerých světových zdrojů, do čehož investovali biliony. Hlavními jejich cílem bylo zlato, stříbro, stejně jako absolutní kontrola nad zásobami ropy, vody a nad úrodnou půdou. Toto vše byly privilegované zdroje k prosazování jejich záměrů.

Každý, kdo jejich plány odhalil a prokoukl a postavil se proti nim, byl zlikvidován, stejně jako tomu bylo v případě venezuelského prezidenta Huga Cháveze, který byl záměrně zabit infekcí rakovinových buněk. Války vznikaly a vedly se jen proto, aby ONI získali tyto komodity; Irák a Libye jsou dva nedávné a zjevné příklady. ONI prosazovali názor, že žádná země by neměla vlastnit své vlastní surovinové zdroje. Země, které nechtěly Nový světový řád, bránily svou suverenitu, skutečnou demokracii a práva svých občanů byly rozdrceny.

Ukrajina byla “Západem” okupována ze stejného důvodu, aby tato mafie získala přístup k ropným zdrojům Střední Asie a také, aby kontrolovala trasy ropovodů, protože ten, kdo kontroluje ropovody, kontroluje také všechny nové zdroje ropy, které budou přicházet. To je důvod, proč byla zahájena válka v Sýrii, jelikož prezident Asad bránil jejich projektům ropovodu z Afghánistánu a bránil ovládnutí syrských ropných zásob a zřízení centrální banky v Sýrii kontrolované Chazary.

Zdroj:https://celostnivzdelavani.cz/jak-chazari-vlastnili-nas-svet-2-cast