Covid nedává smysl. O to jde. Jsme vychováváni k následování podvodných, iracionálních, nemorálních a sebedestruktivních nařízení. (Foto: Flickr)

Nyní se podívejme, jak se k tomuto tématu vyjádřil představiteljedné z nejbohatších a nejzákeřnějších parazitických rodin na planetě Jacob Rotschild.

Otevřená slova

Pro Nový světový řád (NWO) jsme potřebovali mnohem hlubší a trvalejší poslušnost. Největším vítězstvím, o jakém se našim strukturám mohlo kdy zdát, bylo, když si naprostá většina obyvatelstva nechala píchnout látku, kterou by každý svobodný a myslící člověk odmítl. Navíc, když ani nevěděli, co je to vlastně za látku, a jen slepě věřili své vládě a médiím!

Rozsáhlý program očkování nejenže otevírá dveře k ovládání lidského chování pomocí genových modifikací, ale co je pro současný provoz důležitější, vytváří psychologickou kontrolu chování pomocí vakcín. Bez ohledu na to, zda jsou vakcíny nezbytné k porážce viru, nebo zda jsou pro mnoho lidí dokonce škodlivé, představují nejjednotnější a nejkoncentrovanější psychologickou zbraň, jaká kdy byla vyvinuta k ovládání lidského chování.

A samozřejmě masky jsou proti viru naprosto zbytečné. Ale tady jde o poslušnost a dodržování našich příkazů. Proto je velmi důležité, aby se všichni podřídili jednotným vládním nařízením. Jde o nastolení pocitu jednoty, konformity, poslušnosti a hlavně rovnosti.

Je důležité, aby se mezi lidmi vytvořil pocit konformity a podřízenosti, který pak vytvoří pocit rovnosti a důvěry. Ty jsou pro většinu lidí natolik osobní a neodmyslitelné, že rozhodují o tom, co si lidé do svého těla pustí, například sex nebo náboženské rituály. Tyto věci jsou spojeny s jejich myslí a přesvědčením, kterého se v každém případě již vzdali, ať už dobrovolně, nebo násilím. Násilí, které dnes páchají vlády mnoha zemí světa.

J. Edgar Hoover kdysi řekl o satanismu následující:

„Jedinec je konfrontován s tak obludným spiknutím, že nemůže uvěřit v jeho existenci. Naše mysl si není vědoma ďábla, který do ní byl implantován.

Naše mysl pak odmítá i myšlenku, že by lidé mohli zastávat filozofii, která ničí vše dobré a slušné.“

J. Edgar Hoover

Henry Makow

https://www.ac24.cz/komentare/jacob-rotschild-pandemickymi-opatrenimi-trenujeme-vasi-poslusnost/