Nejsi tady ty a ti ostatní – je tu jen množství různých objektů, kterými prostupuje Vědomí. Vědomí (Bůh = dosaď sobě vhodné synonymum)vytvořilo všechny objekty, hraje všechny role a zároveň zakouší odpovídající následky.

Ve vesmírné výrobně kostýmů si zapůjčil pro každou roli odpovídající tělo s vlastnostmi, které zajistí dokonalé ztvárnění předepsané role stejně, jako když si herec na sebe navlékne divadelní kostým určený pro roli sedláka, princezny nebo řidiče.

Proto tvé tělo a tvé vlastnosti jsou přesně takové, jaké jsou, aby dokonale zajistily ztvárnění role podle kosmického scénáře. Vědomí – Bůh – Tao se poté nastěhuje do všech objektů – těl a hýbe s nimi tak, aby se divadelní představení jménem Život odvíjelo podle toho, jak . A aby to byla opravdu zajímavá hra se všemi možnými situacemi, událostmi, emocemi a myšlenkami, tak Vědomí záměrně na sebe zapomnělo a úplně se ztotožnilo s rolí stejně, jako když herec zapomene na sebe a propadne se do role, kterou hraje. Proto i TY – Vědomí si myslíš, že jsi tělem, jménem a pocitem , který automaticky při ztotožnění vznikne.

Vědomí – TY ve své pravé podstatě tak zapomnělo, kdo je kdo, samotný tvůrce se domnívá, že je nástrojem, který vytvořil. Malíř si myslí, že je malířským plátnem. A aby bylo divadelní představení opravdu rozmanité, Vědomí začlenilo do hry i jakousi pojistku – skrze některé role toto nevědomé ztotožnění chce odstranit a znovu si uvědomit, kým opravdu je. Hledání, která zažíváš, je tedy jakýsi návrat domů, prozření a rozpoznání hry jako hry. Je to uvědomění si své pravé podstaty – sebe jako tvůrce této geniální hry, tohoto bláznivého divadelního představení.

V tomto poznání najdeš úlevu od role, protože nejsi malířským plátnem ani řidičem, jsi ten, který vše pozoruje a zároveň zažívá. Tak se z herce stane hrající divák, ale to už je jiný příběh.