V pobočce Ústavu lingvistické vlnové genetiky v poddivizi „Bioquant“ byla použita technika informačně-energetické pyramidy. Základna pyramidy má rozměry tři krát tři metry a pyramida má dva a půl metru na výšku. Vnitřní a vnější obrysové vrstvy jsou z hliníku a bronzu. Vše je spojeno s výslednými frekvenčně bezpečnými elektromagnetickými poli, převedenými do zvuku, který nese prospěšnou biologickou informaci, která přenáší spintronickou informační matici (Informační Medicína a Vlnová Genetika). Rám pyramidy je ze dřeva a překližky. Završeno křemenným pyramidovým zařízením. Uvnitř je židle pro zaujetí lotosové pozice během sezení.

Technologie lingvistické vlnové genetiky umožňuje zaznamenat geneticko-metabolickou spinovou lékařskou informaci na pevných i kapalných nosičích (Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)). Genetický aparát využívá tohoto jevu k cílenému požadavku na vlastní chromozomy, aby zavolal potřebné holografické programy zlepšující zdraví.

Pyramida využívá informace o ekvivalentech bioaktivních látek přírodního původu pro zdravotní účely a rozvoj lidské energie. Při návštěvě pyramidy také využíváme další kapsule Garyaeva. Komplex procedur trvá 1 hodinu při jednom sezení, což umožňuje objektivně posoudit dopad principů lingvistické vlnové genetiky na lidský organismus.

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

https://vlnovagenetika.cz/dr-peter-p-garyaev-doktor-biologickych-ved-rans-a-ramtn/

https://vlnovagenetika.cz/informace-a-energie-pyramidy/