Časopis THE ECONOMIST sdělil lidem pravdu. Rozbory, které jsem četl v zahraničí i v ČR, střelily 1000% kozla. Všechno špatně. Lidé se mají věnovat tomu, čemu rozumí a neplést druhým hlavu.

Po přečtení několika rozborů jsem zjistil, že slova vědmy z filmu MATRIX byla naprosto trefná. Vyjádřila se u jedné otázky NIJA, že na co se ptá je zcela zřejmé, ale podstata věci je zcela vzdálená. Pro mnohé oči a mozky neviditelná. A jiná. To, co vidíte v obrázcích, je na první pohled naprosto nepodstatné. Jasné????? Tak tomu je u odborníků, kteří se pletou do vyšších úrovní a nemají o materii ani ponětí. Nejen, že u lidí falešným rozborem a výkladem mohou vyvolat paniku, ale také těžké deprese. Dokonce i tyhle blbosti převzaly některé zahraniční weby. Jak mluvící německy, tak anglicky.

Pamatujte na slova, která opakuji neustále dokola: Na konci časů lidstva musejí říci lidem pravdu.

Jak bylo kdysi řečeno Q / 17. Žlutá barva…..

COVID byl test inteligence a Q je další úroveň. Pak veliký skok. Jeden z dalších mnohonásobných levelů jsou vícedimenzionální šachy, které hrají dva největší muži na planetě Zemi. Ale pozor. Zde patří také zakódované vzkazy z druhé strany. Podívejme se, co bylo vidoucím sděleno.

Obálka časopisu THE ECONOMIST je toho dnes důkazem. Podívejme se na vzkaz.

Kromě podkladové bílé barvy se nachází na obálce pouze barva zelená a červená. Zde je při prvním pohledu poukázáno na dvojitou dualitu!!!!!

Na horní levé straně obálky (nesprávně naučeno ve škole jako na pravé straně obálky – obraz hovoří k Vám jako člověk a u toho také pojmenujete pravou a levou stranu těla správně), máte zdůrazněno pod nápisem CHRISTMAS DOUBLE ISSUE. Dvojité vydání, které opět zdůrazňuje a upozorňuje na dvojitou dualitu, ve které je nutné rozbor brát. Je poslán tentokráte od šesti padlých andělů. Čísla 24 = 4×6 / 2022 = také 6 / January6 = 6 čili 6×6 = 36 (opět poukaz na dvojitou dualitu) pro rok 2023.

Dále zarámovaný obrázek ve směsici slov (zleva, zprava, nahoře i dole) oddělenými vždy jednou tečkou poukazuje také vždy na číslo dvě. Opět na dvojitou dualitu!!!!

Shrnuto – 4krát upozorněno na dvojitou dualitu = 2x2

V horní části obrazu se nacházejí tři a tři padlí andělé, kteří opouštějí Planetu Zemi a dávají příkaz červenou barvou STOP, nejste už námi, tedy zlem, podporováni. Jsou to ti červení „ptáci“. Červená barva vyjadřuje STOP. I když někdy v první polovině roku 2022 opustilo 6 padlých andělů planetu Zemi a přestalo podporovat zlo (psal jsem ZDE) a zdůraznilo zde STOP, vše nyní dojíždí zbytkovou kinetickou energií. Je to jako elektrický vlak, který je rozjetý na 200 km/h, opustila ho napájecí trakce a musí ještě několik kilometrů dojet, než se úplně zastaví. Jednoduše převedeno do smyslu obálky časopisu THE ECONOMIST, opustili jsme Zemi, přestali jsme podporovat zlo a všemu zlému dáváme červenou.

Proto veškeré děje připravované GLOBALISTY jsou v červených kruzích. Znamenají pro ně STOP ze strany padlých andělů.

Zakódované obrazy se čtou vždy zprava doleva, čili od čínského znaku.

Musel jsem se zasmát právě kulatému obrázku nad čínským znakem. Je druhý. Tento čínský znak zcela nepodstatný. Ale obrázek nad ním ve dvojité dualitě znamená stop rozboru lidem, kteří mají střevní trakt v hlavě. Skvělé, lépe to nemohli vyjádřit. Velice trefné. Naprosto zřejmé, že obrázek dělal odborník, který chtěl vytrolit rádoby „znalce“…..

Dále je podstatné 16 zelených hvězd vpravo, (vy jste naučeni vlevo), 8 + 8 = 16 čili opět ve dvojité dualitě 8 jako nekonečno. Pro 15 hvězd vlevo (vy jste naučeni vpravo), 15 = 5 + 5 + 5 čili 555 symbol pro lidské bytosti na planetě Zemi, že jsou navždy osvobozeny od zla a padlých andělů. Jsou zelené, lidstvo bude mít ke všemu přístup. ALE POZOR!!!! Vlak ještě dojíždí a proto se zlo musí do posledního zlomku energie vyřádit.

Jak říká Prezident trump. Vítězství je naše, už jsme vyhráli. Máme je všechny.

Všemu zlu dali padlí andělé červenou a proto budou lidem otevřeny možnosti, nevídané možnosti i s cestováním na jiné planety, proto jsou hvězdy znázorněné zeleně.

Centrum obrazu tvoří 6 větví vlevo, 6 větví vpravo a nahoře bývalí světlonoši – 6 zapálených svíček hořících červeným plamenem. I těmto světlonošům je nyní konec. Střed obrazu byla planeta Země, které vládli zmínění světlonoši. Jednoduše řečeno – KONEC HRY pro veškeré zlo. Hra, která se na planetě Zemi dohrává je už nepodstatná, budoucí děje a možnosti budou pro lidstvo (555) s neomezenými možnostmi.

Proto Vám všem přeji do nadcházejícího roku 2023 skvělé zážitky, a opět opakuji, nezúčastněte se dění a pozorujte SHOW, kterou musí armáda dohrát do konce. Ale buďte klidní a vyrovnaní. Přeji všem mnoho úspěchů a klidu v následujících měsících.

Nenechte se nikým a ničím zviklat a odradit z Vaší nastoupené cesty.

Rozbor napsal tm

https://tadesco.org/je-nutne-uvest-veci-opet-na-pravou-miru/