Velký dóm

pokračování: https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-6-promena-lidske-farmy-v-misto-vecne-svobody/

Představte si, že Universum není jen nahoře, ale všude okolo nás. Tam nahoře – hlavně na nočním nebi – se vše zrcadlí. (Jak nahoře, tak i dole, to, abychom měli představu o tom, jak okolí našeho a dalších okolních světů vypadá). Představme si, že přísně střežená Antarktida není kontinent, jak nám ho představují, ale je to hranice se vstupy do dalšího obrovského prostranství jiných světadílů, moří a otevřených nebo uzavřených světů. Tyto oblasti jsou pro člověka bezpečné, neutrální i nebezpečné. Nejbližší tyto světy jsou přibližně 8 000 mil od antarktického ledu.

Předtím než začnu s popisem každého ze světů, je nutné objasnit, co znamená “Velký Dóm neboli Velká kupole” a co mám na mysli, když ji zmiňuji. “Velký dóm” nebo také nazývaný “Konec Známého” je to, co pokrývá a obklopuje nějakým způsobem VŠECHNY ostatní světy včetně toho našeho. Jen málokdo dokázal uvidět tento “konec” a dokonce si ho i “osahat”. Lze se ho skutečně dotknout? Říká se, že byly provedeny určité experimenty, které měly za úkol tuto bariéru překonat, ale nikdy se to nikomu nepovedlo. Existuje ještě jedno místo přímo uvnitř Velkého Dómu, další Svět (ne tak daleko od zemských kontinentů), který v “tzv. kolonizátorských rasách” vyvolává nejistotu a obavy, jelikož nikdy nebyli schopni tento Svět pokořit a dostat se dovnitř. Nazýváme ho “Nebeská země”. V tomto “Velkém dómu” je 178 světů neboli “Kruhových oblastí”, které mohou mít jeden nebo několik malých místních dómů, které jednotlivé země uzavírají, obklopují a chrání jejich odlišné podnebí a civilizace.

Proniknout těmito kopulemi každého kruhu není snadný úkol. Jak šel ale čas, technika vstupu byla zdokonalována a nyní existuje spousta technologií, jak vstup provést. Tyto dovednosti byly vyvinuty výhradně kolonizujícími rasami, které prozkoumaly mnoho jiných ras a jejich světy nebo také tzv. nezávislé země (postrádající kupole). Dómy/kupole je téměř nemožné překonat vzduchem, někdy je ale možná cesta po zemi. Nejběžnější a nejlehčí je provést vstup do bariéry jiného světa skrz vodu, kde se nejsnadněji najde způsob, jak otevřít průchody, které propojují vnitřní a vnější světy. Je to téměř jako dvě membrány v jakékoli buňce, které fungují jako bariéra, která může v určitém čase a místě umožnit průchod. S lepšími technologiemi lze vstup provést i vzduchem, i když to může být někdy docela nebezpečné. V mnoha světech se stále nachází portály, které spojují světy mezi sebou. Manipulace s těmito portály byla v minulosti ale tak velká, že to způsobilo mnoho problémů a některé portály se staly nestabilními, takže některé bytosti pak zmizely někam, kde je nebylo možné již následně vypátrat. Dodnes je běžné najít světy a bytosti, které mají dokonalý stav portálů a spojují určité oblasti ve Velkém dómu. Samotný Velký Dóm ale nelze proniknout.

Když mluvíme o 178 světech, nepočítám do nich tzv. Nezávislé země. To jsou místa, která existují mezi jednotlivými Světy a ty jsou využívány různými rasami při jejich cestách, aby se vyhnuli obrovským vzdálenostem, které jednotlivé světy spojují. Obecně se věří, že všechny Světy byly stvořeny tak, aby byly přátelsky a mírumilovně navštěvovány a že my všichni budeme mít touhu hledat a poznávat naši svobodu, jiné rasy a být schopni jednoho dne vstoupit do místa i za “Velkým dómem”.

Dozorci

Vedle Anunnaki jsou Dozorci naši největší kolonizátoři. Tzv. Dozorci, Hlídači, Ochránci stromů, Kuijas a další jejich názvy zde jsou téměř od počátku lidstva, a ať se nám to líbí nebo ne, dodnes spravují a mají kontrolu nad těmito zeměmi. Dá se proti tomu něco dělat? Ano, ale k tomu, abychom se vymanili z jejich sevření, musíme nalézt mnoho jejich slabých i silných stránek. Nejdřív musíte poznat dokonale nepřítele a pak teprve najdete nejlepší způsob, jak se dostat z jeho kontroly a nakonec ho i porazit. Tato rasa jsou bytosti, jejichž společnost je založena na technologiích, kolonizacích a parazitickém využívání jiných zemí a bytostí, které v zemích naleznou. Jejich počátek je nejasný. Teorie mezi Obry říká, že tato rasa Dozorců byla sama kdysi napadena jinou rasou, která pocházela mimo Velký Dóm a že se spojili s místními obyvateli, aby vytvořili velkou sílu. To by vysvětlovalo důvod jejich prudkého rozvoje oproti jiným rasám, které byly ještě v plenkách a snažily se přežít v jejich zemích. Říká se, že Dozorci byli první, kdo opustili svůj svět a začali vstupovat do jiných světů s velkou ničivou a kolonizační silou. Pokusili se také prozkoumat známý “Konec světa – hranice Velkého Dómu”. Byli ale také sami poraženi a to minimálně dvěma jinými rasami.

Dozorci byli také jediná rasa, která se pokusila vstoupit do “Nebeských zemí”. Tyto země jsou nejtajemnější ze všech známých světů, a i když téměř všechny rasy, které dnes existují, toto místo znají, jen málokdo se odváží do těchto zemí proniknout. Příběh vypráví, že lidstvo pochází z těchto zemí a že každý z lidí odtud má tzv. “Zdroj”, “Životní energii” (také nazývanou jako “duše”). Je velmi důležité si být vědomi toho, co se zde děje. Až nastane příležitost k osvobození lidstva, musí být plně využita. Nemůžeme dělat chyby, které jsme dělali v minulosti. Je možné, že bychom pak už nikdy neměli další příležitost k osvobození. S každým resetem se zotročení lidstva stává silnější a lidský standard života se stává stále méně svobodným. Lidstvo, které nyní žije v těchto zemích, není stejné jako za dob mých předků. Každý reset je horší, přísnější, s menší volností lidí a s větší manipulací.

Dozorci pohřbili velkou část lidské historie a přepsali ji. Nejhorší ze všeho je, že spoustu lidí přesvědčili a zmanipulovali tak, že nyní mnozí tuto historii a tuto zotročenou zemi, kterou obývají, slepě hájí. Tento svět je velmi těžké místo k přežití. Kromě vysoké toxicity v tom, co dýcháte, jíte, pijete, je zde také dostatek nebezpečí, která z něj dělají velmi nepřátelské místo. Ti, kterým se podaří uprchnout, mají malou touhou se vrátit zpět. Ale já říkám, v srdci mám tyto země tak zakořeněné, že pokaždé, když sem vkročím, znovu se spojuji se svou minulostí, se svým drahým otcem Williamem Morrisem, který přísahal, že bude bránit, chránit a snažit se vyprostit toto nové lidstvo z parazitických rukou Dozorců.

Tyto země by měly patřit lidské bytosti, myslím skutečné lidské bytosti a ne té falešné, která jen přikyvuje hlavou tomu, co je jí vnucováno shora. Tyto země musí být naše, protože tak to bylo diktováno z “Nebeských zemí” do Hyperborey. Lidská bytost by se neměla snažit odtud uniknout, ale podmanit si svého kolonizátora a vyhnat ho. To je nutné uskutečnit ještě před dalším resetem. Snažte se obklopit lidmi, kteří nejen doručují poselství empatie a lásky, ale kteří jej skutečně nesou kupředu a nevytvářejí žádné rozdělení. Přijměte myšlenky, které se vám nejvíce líbí, pevně je obejměte a důvěřujte tomu, co cítíte, co vychází z vašeho srdce. Vaše mysl se vás bude snažit zmanipulovat a zmást.

Během “Velké války” nám Obři pomohli vytvořit velký blok a postavili se spolu s lidmi proti „Dozorcům“, ale pak se všechno dostalo mimo naši kontrolu a přišla tvrdá porážka

Věděli jsme, že vše pro zde narozené se zhorší. Dozorci tušili, že mnozí utekli a že budou velkým nebezpečím pro veškerou jejich další manipulaci a lži v těchto zemích a tak se tato vzniklá situace stala pro mnohé otázkou života a smrti. Bylo by těžké vygenerovat další “Novou Velkou Tartarii” s volnou technologií a velkými městy, které jsme kdysi dokázali vytvořit. Pravdou je, že jsme doufali, že vítězství a svoboda budou konečně naše, ale nedosáhli jsme toho. Děti, kterým bylo méně než sedm měsíců, byly ponechány v těchto zemích naživu a Dozorcům k dispozici a ti je s jejich technologií postupně přivedli k novému začátku. Děje se to dodnes v různých částech známých kontinentů.

Vždy budou existovat děti, které při různých konfliktech přijdou o rodiče, prarodiče a tím pádem jsou lehčeji ovládnutelní. Jakmile je dosaženo nastaveného počtu lidí v populaci, začnou se všemi patřičně manipulovat, aby si je podmanili v systému, který chtějí nastavit. Vnutí jim věřit v jejich lži a přijmout vymyšlenou historii za vlastní. Nedovolí nic zpochybňovat a vše je neustále a masívně omíláno a demonstrováno dosazenými vůdci, médii, vědci, historiky, učenci, celebritami a všemi druhy fikce, kterou si vymyslí podle toho, v jaké fázi vývoje se lidstvo (nebo jiná kolonizovaná rasa) nachází. Technologie je koloniím dodávána po malých částech, dokud nedosáhne úrovně, kterou si předem Dozorci stanovili.

Dozorci jsou arogantní bytosti, které nenávidí lidi. Pro ně je člověk jen hrozná bytost, která smrdí a nezaslouží si svobodu. Jsou opravdu nepřátelští, necitliví a bezohlední a vždy takoví byli. Vše zde ovládají a nedovolí, aby se něco dostalo mimo jejich předem stanovenou kontrolu. Mnohokrát se mezi nimi samotnými diskutovalo o úplném odstranění lidské rasy, ale i mezi nimi to přineslo mnoho diskuzí a nevole, protože existuje malá část, která má dobré vztahy s některými lidmi, kteří jsou součástí lóží nebo jsou to vojáci. Někteří politici nebo jiné osoby, kteří s nimi přišli do přímého kontaktu a jsou vůči nim loajální, byli odměněni tím, že dostali možnost přejít do jiných zemí za antarktickým ledem.

“Poslední reset”, kdy se mým prarodičům podařilo ve Velké válce uprchnout spolu s mou matkou, která v té době byla miminko, se v těchto zemích odehrál v 18. století. Dozorci si mysleli, že pevně ovládají tyto země, dokud úzké spojení Obrů a lidí skutečně neotřáslo jejich mocí. Říká se, že ve válce tehdy rukou Obročlověka zemřel jeden z jejich nejdůležitějších vůdců a to způsobilo, že nový lidský začátek (s miminky několika měsíců) probíhal pod přísnou kontrolou a manipulací. Po každém resetu jsou lidé vedeni k provádění úkolů v zemědělství a chovu zvířat, aby pak mohli zvýšit co nejrychleji své “chovné” populace.

Tito paraziti žijí z lidského strachu nebo smutku a tou “negativní” energií jsou doslova “pohlceni” a doslova si ji užívají. Proto byly vyžadovány ty velké oběti ve starověkých civilizacích a organizovány všechny ty velké tragédie žíznící po lidské krvi. Z těchto obětí se doslova těší a z mnoha příběhů můžeme zjistit, že se touto energií sytí a “živí”. Ve svých koloniích nastavují určité klima a je běžné, že kolem kolonizovaných zemí vytvářejí velké ledové stěny, které jim slouží jako skvělý štít, aby zde mohly uzavřít i více kolonizovaných ras. Pro zotročené obyvatele je velmi obtížné z tohoto sevření uniknout.

Povídání Helen Morris – Během 'Velké války' nám Obři pomohli vytvořit velký blok a postavili se spolu s lidmi proti 'Dozorcům', ale pak se všechno dostalo mimo naši kontrolu a přišla tvrdá porážka

Země Draco

Draconi nebo také známí jako “Etamini”, jsou obyvatelé Dračích zemí, severozápadně od našich kontinentů – za kontinenty Venuše. Tyto bytosti, které kdysi navštívily naše země, jsou známé svým velkým technologickým pokrokem v útočných i obranných zbraních. Mají i veliké psychické a mentální schopnosti. Některé z jejich bytostí mohou komunikovat i telepaticky a jsou schopni podmanit si každého kolonizujícího nepřítele a kolonizovat jiné země. Etaminové pomocí smlouvy dosáhli spojení s Dozorci, i když zpočátku tomu tak nebylo.

Dozorci zaútočili také na jejich země, když ještě nebyli Draconi v takovém pokročilém vývojovém stádiu. Dračí Země postrádají ostrovy, ale mají dva velké kontinenty, kde se nachází rozsáhlá vegetace. Zde rostou ty nejexotičtější rostliny všeho druhu. Nikde jinde v prostředí Velkého Dómu takové rostliny nerostou. Jejich velká ledová stěna nebyla nikdy překážkou toho, aby ji překročili a navštívili další dómy. Kolonizační snahy začali v zemích, které kupole nemají. Příkladem je jim blízká země Osiris, ale později přesunuli svou technologii na rajské ostrovy Anubis, kde mnoho z těchto bytostí zůstalo.

A co se tehdy stalo ve starověké bitvě mezi Etaminy a Dozorci? Dozorci zvítězili a zanechali na Dračí zemi obrovskou ledovou stěnu. Věk, kterého mohou tyto bytosti dosáhnout, je přibližně 190 let – ve srovnání s lety na našich kontinentech. I když jim Dozorci tenkrát nakazili jejich atmosféru a vzduch, dnes nemají žádné nemoci. Dnes nevedou žádnou velkou válku, ačkoli jsou to většinou zlomyslné a zahořklé bytosti. Byla zde také vytvořena velká povodeň, která dodnes znepokojuje většinu obyvatel. Okolo své ledové zdi mají technologii, která chrání jejich kontinenty a kterou používají jako radar. V případě potřeby mohou zaútočit na jakéhokoli nepřítele, který by chtěl násilně vniknout na jejich zem. Dozorci i Anunnaki mají údajně o tento jejich typ ochrany velký zájem. Chtějí tímto systémem nahradit vaši ledovou zeď i na vašich kontinentech.

Před válkou zde nebyl žádný led. V průběhu války prakticky bylo zničeno veškeré obyvatelstvo a muselo dojít k novému osídlení. Obři při své návštěvě varovali lidstvo, že Dozorci chtějí znečistit vzduch na planetě (Chemtrails)… Bezprostředně za ledovým prstencem, asi po 50-70 kilometrech, začíná moře, říká se mu Anak Sea. 270 kilometrů od ledového kruhu jsou země Anak. 20-30 kilometrů jižně od Anak jsou země Eden. 1200 kilometrů jižně od Edenu je Hádův most, který vede do Talos, Atos a Argos a nový prstenec (Mars) začíná 170 kilometrů jihovýchodně od Argosu.

Povídání Helen Morris – Země Draco

Život za Antarktidou – Saturňané

 

“Saturňané” mají namodralou kůži podobně jako ti z filmu “Avatar” nebo modří hinduističtí bohové. Jsou to bytosti vysokého vzrůstu. Někteří dosahují až 14 metrů na výšku. Jejich mentální vývoj spolu se stavbou jejich těla z nich dělá velmi silné bytosti. Z těchto důvodů a také pro jejich skvělý technologický pokrok nikdy nebyli dobyti žádnou parazitickou rasou. Tyto země, i když jsou gigantické a přitahují pozornost, protože mají okolo sebe velké prstencové kruhové hradby, nebyly navštěvovány, až do relativně nedávné doby, kdy je Anunnaki navštívili poprvé.

Nicméně Anunnaki rychle zjistili, že domorodé bytosti jsou velmi silné a těžko kolonizovatelné. Dále Anunnaki pochopili, že proti nim nemají moc šancí a z toho důvodu souhlasili s přátelskými vztahy při setkání s jejich zástupci. Když se Anunnaki pokoušeli najít jejich vůdce, uvědomili si, že tam nefunguje žádná hiearchie, nejsou tam žádní vůdci nebo někdo, kdo reprezentuje jejich rasu. Všichni řeší záležitosti společně jako celek. Průzkumné lodě, které Saturňané vlastnili, byly na svou dobu extrémně pokročilé a říká se, že Saturňané předali mnoho informací Anunnaki o “Velkém dómu”.

Dovolili Anunnaki, aby je několikrát navštívili. Jednoznačně ale odmítli, že jim budou pomáhat proniknout do “Nebeských zemí”, jelikož Saturňané považují tato místa za posvátná, stejně jako mnoho jiných ras. Tyto bytosti jedí pouze ovoce a téměř všichni mají namodralou barvu kůže s bílými tóny na břiše. Tito obři navštívili naše země během několika různých resetů a přinesli tisíce příběhů, které se dnes prolínají s mytologií a zmanipulovanou historií. Někteří byli ve vašich zemích tenkrát uvedeni do nesmrtelného stavu a lze je nalézt ve velkých kamenech, v horách nebo jako součást stromů. Tenkrát je zasáhla technologie Anunnaki. Dozorci a Anunnaki se ale dnes bojí nejen obrů Anakim (tartárijských), ale i těchto Saturňanů, protože je považují za skutečně velkou překážku v realizaci svých koloniálních plánů.

Povídání Helen Morris – Život za Antarktidou – Saturňané

https://celostnivzdelavani.cz/povidani-helen-morris-zivot-za-antarktidou-saturnane