Přečtěte si prosím prvně ÚVOD!

Než se budete dívat na první díl, je nutné poznamenat, že zvukový záznam byl nahrán v roce 2003 a to na tři krále 06.01. POUZE ZVUKOVÝ ZÁZNAM. Bylo to 3000 metrů pod Vatikánem. Ve filmu herec, který přeložený záznam z latiny do němčiny vše nahrál, byl režírován jedním z bratrů, který se sezení zúčastnil. Jak po asi měsíci skončil, Vám musí být jasné.

GP je člověk se svými bratry, kterým dává příkazy a bratři vykonávají po celé planetě Zemi jim uložené úkoly. Je jich celkem 23.

Máte zde vysvětleno veškeré dění na planetě Zemi a to mnoho let dopředu. Zatím se jim vše plní celkem přesně. Kdo vymyslel dnešní dění v Evropě, a proč přistěhovalce právě do Evropy, Vám bude z filmu okamžitě jasné. Bylo to přesně naplánováno právě 06.01.2003. Nemějte obavu, pro lidstvo je řešení. Pravděpodobně my sami si ale nepomůžeme. Naštěstí jsou zde i jiné bytosti, původní obyvatelé planety Země, které právě GP tak nenávidí. Vše se dozvíte.

Upozorňuji, že teprve po zhlédnutí třetího dílu Vám, vážení čtenáři tadesca, zapadnou kamínky do mozaiky. Nedělejte zatím žádné závěry a diskutujte k tématu. Děkuji….

Chtěl bych upozornit, že dokument se týká veškerého lidstva na planetě Zemi. Proroctví minulých proroků a hlavně Malachiáše, Fatimy jsou také velice trefné a úzce souvisí.

Abyste mohli vidět tento dokument, jeden z bratrů, který vynesl nahrávku na světlo světa, musel zaplatit tím nejcennějším. Važte si toho.

Bylo by dobré vážení, kdyby jste si uvědomili, že na planetě Zemi nežijeme sami. Nikdy jsme sami nežili. Bydlí zde jedna lidská rasa, ta původní, Árijská, která sídlí na povrchu planety Země. Asi se to mnohým bude zdát divné, ale je tomu skutečně tak. Myslete si o tom co chcete. Právě na povrchu planety bydlí lidé z třetí říše a mají pro lidstvo nepochopitelné zbraně. Jsme zde drženi v nevědomosti, to  mnozí z Vás už zjistili.

Nemějte ale obavu. To, o čem se hovoří ve filmu, je už díky Putinovi zažehnáno. Kdyby měla vzniknout třetí světová válka, právě díky silám z povrchu planety, které poslední týdny v maximální míře monitorují celou planetu uvnitř duté Země, tedy nás, způsobili by tak zvané EMP a veškerou elektroniku by vyřadili z provozu. Nešel by žádný počítač, mobilní telefon, televize, rádio, lednička, pračka, auta, letadla a mnoho jiného. Veškerá elektronika by byla navždy zničena.  Planetu budeme potom muset asi uklidit od nepoužitelného šrotu.

Co se týče zařízení lidí z povrchu, nemají žádné elektronické zbraně fungující na mikroprocesorech, vše je řízeno plasmatickými produkty přes morfogenetická pole.

Pokud jste se nedívali na první a druhý díl s veškerým vysvětlením, prosím, nedívejte se na díl třetí, nepochopíte potom souvislosti!

Nutné vysvětlení k filmu třetího dílu, který bez přečtení následujících řádků není k pochopení.

Ve filmu zjistíte, že se hovoří o falšování času. V roce 2003, kdy byl ustavující konzil co udělají s planetou Zemí, se ve skutečnosti psal rok 707 po Kristu. Je to pravda, udělali to z jistého hlediska, protože numerologie pro ně hraje velkou roli. Vše potřebovali posílit čísly, kdy rok 1998 pro ně byl zlomový a startovním bodem pro Armageddon. Rok 1998 je v podstatě 666 krát 3. Důležité pro vznik dolaru a odvíjející se děje od 01.05.1932. Psal jsem o tom v článcích o dolaru.

Na planetě Zemi se mohou pohybovat nehmotné bytosti (energetické bytosti) a vtělovat se do jiných lidí. Jak uvidíte sami na začátku.

Šest padlých andělů není výmysl, ale super tvrdá realita.

Veškerá náboženství na planetě Zemi jsou ovládána padlými anděli přes církev a 23 bratrů.

Nezapomeňte na důležitý fakt, pro ně BŮH, tak jak ho nazvali před lidmi = SATAN. Ten pravý Bůh (stvořitel) je také nehmotný, je energetickou bytostí, ke které patří všichni lidé. Část energie má každá lidská bytost v srdci, je to tzv. hot spot. Kdysi znázorněn na české papírové padesátikoruně.

U svatého GRÁLU, o kterém se bude hovořit, je záměrně použit špatný výklad, vysvětlím v jiném článku jako dovětek pro KARDINÁLA JUDASE. Dozvíte se něco, co zatím pro lidi nebylo odhaleno. Proč je svatý grál pro lidstvo tak důležitý a pro 6 padlých andělů tak nebezpečný, se dozvíte v dalším článku.

Prosím pochopte, že na planetě Zemi byli kdysi dva Hitlerové. Jeden hodný a druhý zlý. Ten hodný byl z povrchu Země, kam zase zpět odešel. Tam se lidé dožívají 999 let.

Pro důležitost tématu bude ještě dovětek s dalšími důkazy, kterým asi nebudete věřit, tak jako tomuto filmu. Ty budou ale pro Vás pro všechny hmatatelné…..

tm

Zdroj:https://tadesco.org/kardinal-judas-33/