Konceptuální paradox: Západ roní krokodýlí slzy kvůli úmrtí posledního generálního tajemníka ÚV KSSS, protože odešel destruktor s kladivem, který rozkladem Sovětského svazu prodloužil život a prosperitu Západu o zhruba 30 let! Teď ale přichází nevyhnutelné, žádný další Gorbačov na rozložení Ruska a Číny už na obzoru není! Gorbačov byl spolu s Donaldem Trumpem jedním z vrcholných kádrů tzv. Bílých klobouků, ale Boris Jelcin to celé zkazil a Západ vůbec nic nepochopil, proč musel Sovětský svaz padnout rukou muže pod bílým čepcem!

V úterý 30. srpna 2022 zemřel Michail Gorbačov, poslední generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a současně první a poslední prezident SSSR, protože funkce prezidenta byla ustanovena až v roce 1988, ve které Gorbačov setrval až do rozpadu SSSR v roce 1991. Gorbačov zemřel po dlouhodobé nemoci a podle svědků se jeho zdravotní stav zhoršil po začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině, když pro média prohlásil, že Vladimir Putin svojí politikou zkazil jeho celoživotní dílo.

Michail Gorbačov, generální tajemník ÚV KSSS

Ve vší úctě ke Gorbačovovi je ale potřeba říct, že bohužel on jako gój pocházející z ruské dělnické a navíc křesťanské rodiny vůbec nic nepochopil, protože je to přesně naopak. Jeho celoživotní dílo bylo naopak Vladimirem Putinem dokončeno a korunováno triumfem a uchopením moci nad Ruskem těmi, pro které Gorbačov ten Sovětský svaz měl za úkol rozložit.

Gorbačov si až do své smrti myslel, že rozpadem SSSR pomáhal obyčejným lidem v zemích bývalého SSSR a jeho kritikové si pro změnu mysleli, že pomáhal Západu k porážce SSSR a k tomu, aby Západ zvítězil ve Studené válce. Oba tábory příznivců a odpůrců Gorbačova jsou ale od začátku až do konce v úplném omylu a nevědomí toho, co se vlastně stalo, a co se od té doby, co padl SSSR, vlastně děje.

Když Michail Gorbačov v roce 1991 odpískal projekt SSSR, tak ještě nebylo hotovo a u moci byl stále Nejvyšší sovět

Pokud sledujete konceptuální procesy řízení, musíte doslova v těchto hodinách zírat s otevřenými ústy na neuvěřitelný paradox. Celý kolektivní Západ v čele s médii roní doslova krokodýlí slzy nad smrtí Michaila Gorbačova, jako kdyby šlo o heroický symbol svobody a všech západních hodnot, jenže ve skutečnosti tyto slzy jsou prolévány pro bývalého a posledního generálního tajemníka ÚV KSSS, který pomohl Západu zažehnat hrozící mamutí hospodářskou krizi na konci 80. let.

A to prostě jen tím, že rozbil Sovětský svaz a Západ zaplavil SSSR a Východní blok západním zbožím, a tím o 30 let prodloužil konjunkturu a odložil demisi západních ekonomik a kolaps západních ekonomických modelů založených na nekonečném růstu HDP. Hlavní úloha Gorbačova ale dosud zůstává veřejnosti skryta a utajena, protože není žádoucí, aby se o těchto souvislostech hovořilo. Michail Gorbačov totiž neměl nikdy za úkol rozložit SSSR a předat jej Západu, ale někomu úplně a dočista jinému. Jenže, chybička se vloudila.

Michail Gorbačov u Zdi nářků v Jeruzalémě dne 18. června 1992

Když Michail Gorbačov koncem roku 1991 odpískal projekt Sovětského svazu, tak se mohlo zdát, že je hotovo. Jenže to rozhodně nebylo. Ve zhrouceném SSSR v Moskvě byl u moci stále Nejvyšší sovět, tedy sovětský parlament s poslanci volenými podle sovětského systému zástupců rukodělného lidu a inteligence, který odmítal přijímat zákony, které mu navrhoval Boris Jelcin, který po Gorbačovovi se ujal funkce prezidenta.

Jednalo se o privatizační zákony, převody státních podniků do majetků západních investorů, jednalo se i o zákony důchodové reformy a především mohutného snížení obranyschopnosti Ruska formou krácení vojenských rozpočtů, výsluh a nároku na služební byty, které se staly rovněž předmětem privatizačních záměrů. Boris Jelcin se s Nejvyšším sovětem přetahoval o moc celkem dva a půl roku a trpělivost mu došla v září 1993, když 21. září nechal rozpustit Nejvyšší sovět.

Boris Jelcin v září 1993 zorganizoval puč a uchvátil veškerou moc na úkor Nejvyššího sovětu a pléna z lidu. To byl skutečný konec Sovětského svazu

Spolu s ním rozpustil i Sjezd lidových poslanců, ve kterém byli zastoupeni obyčejní dělníci ze závodů a provozů. Jednalo se o lidový nejvyšší komitét. Tyto dva ústavodárné útvary blokovaly Jelcinovi všechny privatizační kroky. Rozpuštěním obou komor došlo ke krizi. Nejvyšší sovět obvinil Jelcina z pokusu o uchvácení absolutní moci a poslanci se zabarikádovali v budově Nejvyššího sovětu.

Boris Jelcin po telefonické konzultaci se svým nadřízeným, tedy s americkým prezidentem Billem Clintonem, nařídil Ruské armádě zahájení útoku na Nejvyšší sovět. Ten povolal na obranu rovněž armádu řízenou loajalisty Nejvyššího sovětu. Vojska pod velením Borise Jelcina budovu dobyla a poslanci byli pozatýkáni. Teprve v tom okamžiku skutečně a doopravdy zanikl Sovětský svaz, když Boris Jelcin poslance a zástupce Nejvyššího sovětu rozpustil, aby mu už neblokovali jeho privatizační zákony.

Tanky pod velením Borise Jelcina zaútočily na budovu Nejvyššího sovětu, 4. října 1993

Jakmile byl Nejvyšší sovět zlikvidován, zahájil Boris Jelcin upevňování moci a nově ustavená Ruská duma začala schvalovat privatizační zákony doslova jako na běžícím páse. Začalo drancování státního majetku zahraničními společnostmi, které si v Kremlu u Borise Jelcina podávaly dveře. Jenže, tento scénář měl jednu zásadní chybu. Rozpad Sovětského svazu zařízený Michailem Gorbačovem měl za úkol po dlouhých desetiletích vlády ateistických bolševiků předat systém moci a kontrolu nad majetky Ruska do rukou Ruského židovského kongresu!

Právě pro ně, a nikoliv pro Západ, rozbíjel Michail Gorbačov Sovětský svaz! Jenže, po Gorbačovovi dosazený Jelcin se vymkl kontrole a vodkou i mocí opilý Jelcin začal Rusko a jeho majetky předávat do rukou Londýnských kanceláří, namísto do rukou kanceláří v Jeruzalémě. Boris Jelcin zahájil proces sionistické westernizace Ruska, což rozhodně nebylo v plánu, když ruští Židé ze zákulisí a pomocí lobbingu dostali na sklonku éry SSSR Gorbačova do křesla generálního tajemníka.

Boris Jelcin zahájil proces drancování Ruska podle plánu Trockistů z roku 1917, a to vůbec nebylo v plánu

K majetkům v Rusku se dostávali oligarchové, kteří prodávali a vyváželi ruské bohatství na Západ doslova způsobem, že co nebylo přivázáno řetězem, to bylo odvezeno. Boris Jelcin zahájil tak mamutí proces westernizace Ruska, že Ruský židovský kongres začal cítit, že postupně přijde o veškeré majetky a jejich kontrolu, protože veškeré majetky se dostávaly do rukou amerických, britských, francouzských a německých korporací, které všechny jsou ale ovládány Rotshchildovými bankami.

De facto se dá říct, že rozpad SSSR byl monumentálním triumfem Trockistů, kteří se zpožděním více jak 70 let začaly realizovat výprodej Ruska na Západ, tedy přesně to, co bylo v Londýně naplánováno již v roce 1917, když vyslali do carského Ruska jistého Vladimira Uljanova, aby tam provedl revoluci a svrhl cara. Tomuto procesu dal ale stopku nejen samotný Lenin (vydáním dekretu o půdě), ale zejména jeho nástupce z Gruzie, jistý Džugašvili, který se přejmenoval na “ocelového” muže (Stalin). Jelcin však naplnil plány Rothschildů beze zbytku. Plundrování Velké Rusi jelo jako po másle, zatímco Jelcin nebyl doma a jezdil po světě, kde se opíjel do němoty.

Boris Jelcin s Billem Clintonem. Tato fotografie nejlépe vystihuje krizi Ruska po rozpadu SSSR

A takový proces po rozpadu SSSR rozhodně v plánu nebyl. Došlo tedy k ustanovení procesů krizového řízení a v roce 1999 byl s proděravělými játry Boris Jelcin odstaven z funkce a byl nahrazen mladým rozvědčíkem z KGB, který měl židovský původ, na rozdíl od Borise Jelcina, a na rozdíl od Michaila Gorbačova. Do funkce přišel Vladimir Putin a začal podle zadání Ruského židovského kongresu okamžitě dělat pořádky mezi oligarchy. Ruský židovský kongres postupně získal nad Kremlem plnou kontrolu a dnes se tam bez něj nic nepohne.

Ruský židovský kongres už podruhé chybu neudělal a do Kremlu dosadil židovského prezidenta s průkazkou od KGB

Když v roce 1999 přivedl Lev Leviev, tedy šéf Evropského židovského kongresu, Vladimira Putina do Kremlu, aby ho představil Borisi Jelcinovi, byl to jasný signál, že teprve tehdy ve skutečnosti bylo dílo Michaila Gorbačova dokončeno! Teprve nástupem Vladimira Putina! Nikdy nebylo v plánu rozdání ruského majetku na Západ do rukou Domu Sion, tedy Londýnských kanceláří!

To spískal Boris Jelcin, alkoholik, konceptuální tragéd, který si neuvědomoval, že Sovětský svaz byl rozložen ne kvůli Západu, ale kvůli návratu Ruského židovského kongresu k moci, kterou ovládal v dobách cara Mikuláše II. To byl ten hlavní plán a projekt instalace Michaila Gorbačova do funkce bílého klobouku, tedy destruktora procesů řízení zevnitř! A to je funkce bílých klobouků!

Ruský prezident Vladimir Putin dosazený do Kemlu Ruským židovským kongresem

Michail Gorbačov v roce 1992 navštívil Jeruzalém a společně s Yitzhakem Rabinem se poklonil u Zdi nářků a Gorbačov si nasadil jarmulku, čímž konceptuálně dokončil kruh. Pokud se ptáte jaký kruh, tak to znamená, že tyto procesy řízení jste dosud nepochopili. Až do doby Gorbačova neexistovalo, aby sovětský generální tajemník se přiblížil ke Zdi nářků a dal si na hlavu symbol klobouku v podobě jarmulky. Když chcete stavět od základů něco nového, musíte to staré nejprve zbourat.

A tento proces je označovaný jako “white hatting” ve smyslu bourání starého systému a ukotvování systému nového. V tomto ohledu Gorbačov splnil funkci, rozboural Sovětský svaz a nasadil si bílou jarmulku na znamení toho, kdo boural systém řízení. Tu samou roli má v USA Donald Trump, tedy jeden z nejvyšších bílých klobouků v USA, který má za úkol rozbít systém Pax Americana v USA zevnitř úplně stejně, jako to v roce 1991 zevnitř SSSR provedl Michail Gorbačov se Sovětským svazem. Trump sice nosí černou jarmulku, protože je konceptuálně zasvěcen, na rozdíl od Gorbačova, ale to nehraje roli. Barva nehraje roli v našich očích, bílá barva klobouků je totiž symbol v okultní rovině, nikoliv v té naší.

Donald Trump a Michail Gorbačov jako dva bílé klobouky, které mají a měli za úkol ukončit světomocenství svých států zevnitř

V čem to bude mít Donald Trump usnadněné, to je společenská destrukce, která již v USA probíhá mezi populací a USA se hroutí zevnitř už natolik zřetelně, že nástup Donalda Trumpa k moci v roce 2024 pouze tento proces rozpadu ve společnosti urychlí. Každopádně to byl Donald Trump, který během prvního mandátu rozpoutal konceptuální válku s Čínou, a tím zničil celoživotní dílo Henryho Kissingera, který přátelstvím s Čínou chtěl zadržovat Sovětský svaz. Dnešní americké vedení je tupé a vhání Peking do náruče Moskvy a naopak, Moskvu do náruče Pekingu. Tato zásluha ale nesmí být Trumpovi upřena, protože to byl on, kdo zničil Kissingerův čínský bezpečnostní pilíř světosystému Pax Americana

Michail Gorbačov v Praze v Paláci kultury dne 10. dubna 1987

Jak už jsem dříve napsal a jak tvrdí i Kissinger, USA mohou vést válku proti Číně, nebo proti Rusku, ale ne proti oběma současně. Ale to je už jiný příběh. Rozbití systému Pax Americana bouracím kladivem muže v bílém klobouku bylo započato. Michail Gorbačov a Donald Trump tak mají jedno společné. Společně pomohli rozbourat své státy zevnitř s cílem ukončení jejich světovlád a systémů řízení. To byla a je role bílých klobouků, nic víc, nic míň. Ano, chápu, někomu teď spadly hodiny ze zdi, ale taková je konceptuální realita. Když někdo zevnitř bourá svoji zemi, její ukotvení, její světovou moc, tak se neptejte, proč to dělá, ale ptejte se, kdo bude na staveništi po odvezení sutin stavět nový projekt. Právě ten je totiž tím, kdo najal, zaúkoloval a řídil bourače s kladivem

Zdroj: https://aeronet.news/konceptualni-paradox-zapad-roni-krokodyli-slzy-kvuli-umrti-posledniho-generalniho-tajemnika-uv-ksss-protoze-odesel-destruktor-s-kladivem-ktery-rozkladem-sovetskeho-svazu-prodlouzil-zivot/