V nadcházejících letech, s nevyhnutelným odchodem Klause Schwaba ze scény, ztratí fórum svou významnost a stane se jen dalším exkluzivním předraženým švýcarským klubem se vstupným 250 000 dolarů,“

říká ředitel Institutu pro analýzu globální bezpečnosti.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra se konalo v Davosu ve dnech 16. až 20. ledna 2023. Mezinárodní pozorovatelé se posadili se Sputnikem, aby ve zkratce vypracovali hlavní poselství shromáždění.

„Letošní fórum představovalo nový stav světa: rozdělený, rozhořčený a ponurý,“ řekl Sputniku Gal Luft, ředitel washingtonského Institutu pro analýzu globální bezpečnosti. „Davos se stal šatnou Západu a je více než kdy jindy oddělený od ostatních. Již nepředstavuje skutečné obavy většiny světové populace. Jeho posedlost změnou klimatu, sociální spravedlností, genderem a dalšími formami probuzení z něj udělala terč pro posměch a pohrdání většinovým světem.

Světové ekonomické fórum (WEF), mezinárodní nevládní a lobbistická organizace, byla založena v lednu 1971 německým ekonomem Klausem Schwabem. Původně se tento subjekt jmenoval „Evropské manažerské fórum“; v roce 1987 změnilo svůj název na Světové ekonomické fórum.

Fórum sdružující obchodní manažery, myšlenkové vůdce a prominentní politiky se snažilo stát se globální platformou, která by prosazovala myšlenky globalizace a řešila naléhavá ekonomická a politická dilemata. Někteří západní komentátoři však poznamenali, že fórum se rychle proměnilo v technokratický globalystický elitářský klub, který se snažil diktovat pravidla pro zbytek světa.

„Globalizace byla postavena na předpokladu širokého přijetí globálních institucí, norem a pravidel, stejně jako na volném toku zboží, peněz a informací,“ řekl Luft. „Každá z těchto oblastí byla v posledních několika letech kompromitována, nejprve oddělením USA a Číny a podruhé válkou v Evropě. Místo toho tu máme globální rozdělení na dva tábory – kolektivní Západ plus čestní členové a všichni ostatní – spolu se vznikem nových institucí, aliancí, finančních nástrojů, obchodních bloků a nastavených priorit.“

„Není návratu do systému vzniklém po druhé světové válce. Kromě toho jsme svědky masivního odmítání některých institucí a jednotlivců, kteří byli s globalizací nejvíce spojováni: média, Davos, zábavní průmysl atd. Deglobalizaci lze také pozorovat podél kulturních zlomových linií. Západní myšlenky, etiky a ‚hodnoty‘ odmítají miliardy lidí, kteří jsou považováni za nebezpečné a destabilizující,“ pokračoval americký vědec.

Ruská nezávislost se nehodí do davovského „ideálního světa“

Nezbytnost „porazit“ Rusko se stala hlavním motterm shromáždění, přičemž německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že k ukončení probíhajícího konfliktu na Ukrajině musí ruská speciální operace „selhat“. Kancléř vyzval k posílení vojenské pomoci pro Ukrajinu, ale nepotvrdil, že Berlín pošle své hlavní bitevní tanky Leopard 2 do Kyjeva, k čemuž ho nabádá ukrajinský režim, Polsko, Finsko a Spojené království.

Harvardský profesor Kenneth Rogoff, bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu (MMF), ze své strany naléhal na Západ, aby nejen zpřísnil protiruské sankce, ale aby vytvořil podmínky pro „změnu režimu“ uvnitř Ruska.

„Fórum v Davosu je kongresem přívrženců globalismu,“ řekl Sputniku Konstantin Babkin, prezident Asociace Rosagromash a spolupředseda Moskevského ekonomického fóra (MEF). „Tito lidé by rádi viděli jednotný svět, kde vládnou globální korporace, ovládající dokonce i oficiální státní struktury. To, co se děje na Ukrajině, odporuje jejich představám o ideálním světě. Mnoho nadnárodních korporací muselo Rusko opustit. Takže [Rusko] vypadlo z kontroly těchto západních korporací. To je v rozporu s jejich představami o ideálním stavu věcí.“

Zatímco davoští účastníci trvali na tom, že je nutné podpořit Ukrajinu a zajistit, aby Rusko dodržovalo pravidla stanovená Západem, zdá se, že mnoho zemí je podle Babkina unaveno touto bojovnou rétorikou.

„Biodiverzita“ v ekonomice a politice, namísto globálního sjednocení

Západně-centrickým globalizovaným světovým řádem se podle Babkina rozpadá ve švech, přičemž další země přijímají status nezúčastněných a realizují své vlastní scénáře vývoje pokud jde o jejich finanční politiku, zahraniční obchod a daňovou politiku. Ruský vědec tvrdí, že re-industrializace a posílení národních ekonomik by mohly zajistit stabilitu světa a různorodost modelů.

„Bylo by hezké mít různé modely, různé státy, různé národy, různé kultury,“ řekl ruský odborník a vykreslil paralely s přirozenou biodiverzitou. „[Bude] íránský model, indický model, čínský model, západní model a globalismus bude odmítnut. Myslím, že je to dobrá věc a Rusko potřebuje rozvíjet svou vlastní ekonomiku. Mohu také radit Íránu, Číně a dalším velkým státům a státním sdružením (…) Myslím, že svět, který Davos prosazuje, je opravdu nestabilní.“

Je pozoruhodné, že velké rozvojové země, včetně Ruska a Číny, se „fóru vyhýbaly a inspirovaly ostatní, aby udělali totéž,“ řekl Luft a nazval tyto země „blokem odporu“.

„V nadcházejících letech, s nevyhnutelným odchodem Klause Schwaba ze scény, ztratí fórum na významu a stane se jen dalším exkluzivním předraženým švýcarským klubem se vstupenkou 250 000 dolarů,“ řekl Luft. „Už se stal symbolem elitářství a arogance, reprezentující zahradu vzdorující džungli, abychom použili terminologii Josepa Borrella, a platformy pro prosazování Západních priorit.“

Babkin souhlasil s Luftem, když řekl, že i když je pravděpodobné, že davoské fórum bude i nadále sdružovat západní vedoucí pracovníky a politiky, tak přestalo být skutečně mezinárodní platformou a nikdy se nestane tím, co někteří nazývají „světovou vládou“.

„Globalizace, jak ji známe, zemřela a Davos 2023 byl jejím pohřebním obřadem,“ uzavřel Luft.

 

AUTOR: Ekaterina Binova

ZDROJ: Sputnik / infowars.com/posts/globalization-has-died-and-davos-2023-was-its-funeral-ceremony-scholars-sum-up/k

Překlad: Martin Kirschner/vipnoviny.cz