Občané začínají postupně chápat, že pouhá personální změna v obsazení vlády nic nezmění. Ani nemůže, neboť stará i nová vláda „jedou“ ve stejném systému. V principu jde o starý dluhový finanční systém, který směřuje obyvatelstvo země k jejich úplnému ovládnutí prostřednictvím dluhu a k jejich cílenému zbavení majetku.

Nejprve střední třídu, drobné podnikatele apod., pak budou přicházet na řadu ti větší. Nakonec zůstanou jen největší koncerny, jejichž majitelé jsou součástí mocenské pyramidy NWO. Totéž se bohužel týká jak parlamentních, tak i neparlamentních politických stran a hnutí, která usilují zatím o jediné. A to vystřídat některou z parlamentních stran, dostat se do sněmovny a tam sloužit starému finančnímu systému a jeho protagonistům bez ohledu na to, kam svět přivedl a že sám již kolabuje.

Pokud nedojde v krátkém čase k radikální změně, frustrace občanů silně vzroste. Problémem většiny našich občanů je ale to, že hledají dosud řešení v rámci starého systému, kde ho nalézt nemohou. Politické strany a hnutí pak sklouzly do stereotypu a v podstatě žádné skutečné řešení vesměs ani nehledají. O skutečné alternativě nemají zatím ani potuchy.

Řešení existuje

Je zřejmé, že k řešení je zapotřebí zásadní systémová změna Není ale přitom třeba nic vymýšlet, řešení existuje. Aniž to většina lidí tuší, tato systémová změna již postupně nabíhá. Spočívá v:

již zaváděném novém světovém finančním systému a
agendě GESARA, která má pomoci tento nový světový finanční systém ve světě zavést.

Příslušnou dohodu GESARA připodepsalo všech 209 zemí světa k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015. Tedy i Česká republika. Jen to vcelku nikdo neví a oficiální místa u nás se s tím nechlubí, neboť oficiální vyhlášení dohody GESARA bude spojeno s okamžitým provedením těchto 3 kroků:

1) Globální a veřejné prohlášení globálního svátku – tzv. Jubilea neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické Federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovením republiky Spojených států (a zároveň ukončením Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího nelidského (mimozemského) života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

Pak následuje dalších 25 podmínek s tím, že jejich výčet není ještě zdaleka konečný.

V souvislosti se zaváděním nového světového finančního systému dojde k obnově zlatého standardu a k podložení jednotlivým národních měn zlatem, stříbrem a dalšími aktivy, bude ukončen starý finanční systém založený na dluhu a staženy fiat měny.

Toto je současně agenda prosazovaná tzv. Aliancí Země v čele s Trumpem, Putinem, čínským prezidentem Si a indickým premiérem Módim. Některé podmínky jsou již plněny, aniž si to lidé vztahují k této agendě (nař. celosvětová unifikace daně z obratu pro firmy či daně z prodeje zboží /DPH/, odstavování FEDu, přechod na využívání kvantového počítače atd.).

A kde to zlato a další aktiva k tomu všemu vezmou? No přece z obrovských zásob nakradených bankstery a špičkou mocenské elity NWO. A právě o ně a o moc ve světě se vedou již po více let ve světě zápasy, o nichž se u nás dovídáme jen minimum a ještě často zkresleně.

Tento boj vedený Aliancí Země se ale blíží k vítěznému konci.

K realizaci velkých systémových změn jsou přitom zapotřebí podmínky vnější a vnitřní.

Podmínky vnější se již naplňují formou zmíněného boje a zavádění jednotlivých opatření vztahujících se k novému finančnímu systému s využitím kvantového počítače a agendy GESARA.

Podmínky vnitřní si budeme ale muset doma vytvořit sami, a to vč. přípravy vlastního plánu rekonstrukce (NESARA) vycházejícího z globální agendy GESARA a jejích podmínek.

„Nevymýšlejme tedy znovu kolo“, které již bylo jinými vymyšleno, pojďme ho u nás zprovoznit. K tomu ale jednoznačně platí, že předchozí systémová změna je nezbytná. Teprve návazně na ni má smysl dělat komplexní personální obměnu. Promptní rozpuštění vlád, parlamentů a soudů po oficiálním vyhlášení agendy GESARA, sestavení prozatímní vlády a uspořádání nových voleb do 120 dní patří mezi další z podmínek GESARA a je vynutitelné i silou.

Kdy s přípravou změn máme začít?

Hned zítra, pokud se k tomu najde potřebná skupina lidí z jednotlivých oborů (právo, obrana, zahr. věci, vnitro, národohospodářská ekonomika, finance, průmysl, zahr obchod, vnitřní obchod, zemědělství, doprava, zdravotnictví, sociální věci). Pro začátek to může být příprava jednotlivých bodů české NESARA (národní program agendy GESARA) v souladu s podmínkami globální agendy GESARA, z nichž by měl vzniknout i základní program pro občany. K tomuto účelu bude postačovat uvedená skupinka odborníků. Po jejich projednání s voliči pak lze tyto body dále rozpracovat a případně rozšířit. Podle potřeby pak rozšířit i dotyčnou pracovní skupinu.

Závěr:

V zásadě je touto formou předkládán prvotní náčrt možného postupu. Přípravu nelze odkládat, je třeba mít na paměti, že po celosvětovém vyhlášení agendy GESARA budou mít jednotlivé státy 120 dní na uspořádání nových neovlivňovaných voleb. Přípravě a prvotnímu projednání základních bodů agendy NESARA, která se tak současně stane volebním programem občanů, je tedy třeba věnovat náležitou pozornost s potřebným předstihem.

Zdroj: internet