Vatikánská knihovna je jednou z největších známých knihoven, která má spoustu podzemních mnohakilo-metrových podlaží. Mnoho starověkých artefaktů a pravých písemných pramenů starověkých civilizací je zde utajených před celým lidstvem a pouze velmi úzký okruh služebníků Vatikánu má přístup k širším archivům knihovny.

Jak se všechny tyto artefakty shromážděné v průběhu mnoha staletí ocitly v této knihovně? O tom hovoří ruský cestovatel, biolog, antropolog Georgij Sidorov ve své knize „Tajný projekt vůdce“:

„Jak říká esoterická literatura, nejvyšší zednářská elita je zasvěcena do poznání předchozích civilizaci. Ale pouze jejich nejužší kruh. Střední a nižší zednářská úroveň ví o předpotopním čase pouze to, co je napsáno v Bibli.

Odkud se zednářská elita dozvěděla o dobách zlatého věku? Tato otázka by se také měla osvětlit. Abychom pochopili, jak se jejich nejvyšší kruh dostal k informacím, musíme si připomenout starý zlodějský zákon:

Pokud chcete něco ukrást tak, aby to nikdo nehledal, musíte na tom místě, kde bylo něco ukradeno založit požár. Ať si všichni myslí, že nic nebylo ukradené, ale tyto hodnoty prostě shořely.

Nyní si vzpomeňme, kolikrát hořela největší starověká knihovna – Alexandrijská knihovna. Až třikrát. Poprvé byla zapálena v roce 47 před naším letopočtem legionáři Césara. Spolu s egyptskými loděmi v přístavu. Zajímavé je, že lodě na vodě a knihovna ve městě … Jakou by to mohlo mít souvislost? Pouze jednu, pokud předpokládáme, že knihovna byla nejprve vykradena a následně zapálena… tak, aby Egypťané je nepronásledovali, zapálili jejich lodě.

Faktem je, že César v Alexandrii neměl dost sil, jinak by dobyl Egypt, jak to udělal jeho nástupce Oktavián. Otázka zní, proč Římané potřebovali Alexandrijskou knihovnu? Přesněji řečeno, její tajné archivy.

Knihy, papyrusy a svitky nebyly potřebné pro ně, tito se málo zajímali o znalosti. Všechno toto intelektuální bohatství se rozhodli skrýt před lidstvem ti, kteří používali Řím jako údernou sílu ve Středomoří a Evropě, ti nelidé, kteří i způsobili vznik Říma … Zdá se, že v rámci realizace svého globalizačního projektu, protože pro fenomén Říma neexistuje jiné vysvětlení. Tehdy začali se začišťováním znalostí o starověkých civilizacích.

Druhý úder Alexandrijské knihovně byl způsoben během války s Palmýrou pod císařem Aurelianusem v roce 273. Skutečně Římané pochopili, že neexistuje nic vyššího než intelektuální bohatství? Tento podivný incident se vysvětluje jednoduše: znamená to, že César nevzal všechno. V Alexandrijské knihovně se nacházely knihy, které se neměly dostat do rukou budoucích generací.

K třetímu požáru v největší knihovně na světě došlo v roce 391 v důsledku jejího zpustošení křesťany. Možná to byl poslední akord, poslední revize. Ale zajímavou věcí je, že navzdory třem požárům a dalšímu zpustošení Alexandrijské knihovny na konci 7. století muslimy, přežily geografické mapy sestavené kartografy předpotopní civilizace.

Kopie těchto map jsou nám dobře známé: je to mapa tureckého admirála Piri Reise, mapa severní polokoule Gerharda Mercatora, mapa Atlantidy a Jižní Ameriky Oroniuse Finiuse. Existují důkazy, že Kolumbus Ameriku slepě neobjevil. Měl nějaké mapy.

Z toho všeho je možné vyvodit závěr, že z Alexandrijské knihovny byly vyvezeny nejen knihy, ale i mapy sestavené starověkými civilizacemi. Otázka zní, kam? Ukazuje se, že do Říma. Do Říma byla převezena svého času knihovna ze starověké Makedonie. Také se tam ocitla knihovna z Atén, Pergama, Ponta a nakonec tam skončila v roce 1204 knihovna z Konstantinopole.

Ale kde jsou všechny tyto velké knihovny? Opět stejný trik: pokud chceš něco spolehlivě skrýt, vytvoř požár a to, co jste skryli, nikdo nebude hledat. V Římě došlo k několika velkým požárům. Řím vypálili i Gótové, Vandalové, Byzanci a hořel i v XIV. století i později. V Římě hořelo všechno možné, ale ne staré knihy.

To lze snadno dokázat. Každý ví, že sbírka knih ve Vatikánu je největší na světě. Odkud pochází tato úžasná superknihovna? Snad ne z knih od Galů nebo Němců? Pravděpodobnost nějaká je, že od Galů nějaké knihy jsou, ale ne od negramotných barbarů z úpatí Alp.

Existuje pouze jeden závěr: V podzemí Vatikánu jsou knihy a svitky všech výše uvedených knihoven a nejsou přístupné akademické vědě. A samozřejmě s Vatikánem je spojena tato neviditelná skupina dědiců předpotopní civilizace, která se považuje za tajnou okultní vládu pozemské společnosti. A právě od ní dostávají nejvyšší zednářské kruhy dávkované znalosti o předpotopní době.

A mimochodem, tento proces probíhá i nyní před našima očima, když nejen pravidelné armády, ale i nájemné oddíly „demokratického Západu“ okrádají muzea, v nichž jsou uloženy artefakty, ale tímto se zabývají i teroris-tické skupiny ovládané světovou vládou.

Takto před našima očima byly částečně zničeny, nebo tajně vyvezeny nebo prodány do soukromých sbírek elit, artefakty z Afghánistánu, Egypta, Iráku, Sýrie a Libye. A samozřejmě, nepotřebujete hodně inteligence, abyste uhodli, kdo a za jakým účelem vykradl muzeum v Kyjevě během Majdanu v roce 2014.“

Georgij Sidorov „Tajný projekt vůdce“

Přeložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info