Čakry jsou energetická centra v těle člověka. Existuje asi 40 vedlejších čaker vetšího významu. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu. Čakry většiny lidí mají obvykle průměr okolo 10 cm. Základní čakra se nazývá také kořenová či sakrální, muladhara čakra.

Čakry jsou energetická centra v těle člověka

Některé staré texty uvádějí počet čaker až číslem 88 000. T znamená, že na lidském těle není téměř místa, které by nebylo citlivým orgánem pro přijímání, přeměnu a opětovní výdej energie. Většinou jsou to však čakry velmi malé a hrají v celém energetickém systému pouze dílčí roli.

Existuje asi 40 vedlejších čaker vetšího významu

Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a na chodidlech. Sedm hlavních čaker , které se nacházejí podél vertikální osy těla na jeho přední straně, je tak rozhodujících pro všechny nejdůležitější funke lidského těla, duš i ducha, proto je důležité znát aspoň těchto sedm. Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vibračních polí. Jejich počet je od čtyř takových kanálků u první čakry až k tisíci kanálků sedmé čakry na temeni hlavy. Od prohlubně ve středu každého květního kalichu vede kanálek, jakýsi stonek květu čakry, směrem k páteři, a vniká do ní. Spojuje čakry s nejdůležitějším kanálem energie zvaným sušumna, který prochází páteří a pokračuje dál až k temeni hlavy.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu

Této vlastoti vděčí za své jméno – _ čakra“ v sanskrtu znamená „kolo“. Otáčivý pohyb těchto „kol“ způsobuje, že energie je vztahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie prodí z čaker ven. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Dá se při to rozpoznat protichůdný principu muže a ženy, nebo lépe doplňování ve výrazu různých energií, neboť ty čakry, které se u muže otáčejí doprava (tj. ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva, a naopak. Každé otáčení doprava je výraz převážně mužské kvality, podle čínského učení podstaty jang, znamenajícího vůli a aktivitu, ve svém negativním vyjádření také agresivitu a násilí. Každé otáčení doleva je podstaty jin, vyjadřující přistupnost a pasivitu, v negativním vyjádření slabost. Směr otáčení se mění od čakry k čakře a tak základní čakra muže doprava, vlastnosti toho centra vyjadřuje aktivně – ve smyslu dobývání a vládnutí v materiální a sexuální sféře.

První čakra ženy se otáčí doleva

což ji činí přístupnější pro oživující a plodící sílu Země, která právě touto čarou proudí.

Ve druhé čakře je to obráceně

Otáčení doprava u ženy ukazuje na větší aktivní sílu a vyjadřování pocitů, otáčení doleva u muže označuje spíše přístupnější, často také pasivní postoj. A tak to jde dál: pravotočivost a levotočivost se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti. Tyto vědomosti o otáčení čaker se používájí při např.: aromaterapii se nanášejí vůně v příslušném směru, nebo drahokamem napodobovat otáčivý pohyb čaker a při dalších formách terapie.

Čakry většiny lidí mají obvykle průměr okolo 10 cm

V každém centru energie jsou vibrace všech barev, avšak jen jedna barva odpovídá hlavní funkci této čakry a ta vždy dominuje. Při pokračujícím rozvoji člověka se čakry rozšiřují a frekvence vibrací se zvyšují. Také barvy čaker jsou jasnější a zářivější. Velikost a kmitočet vibrací čaker určují množství kvalitu energií, které jsou čarami přijímány ze zdrojů různého druhu. Jsou to energie z kosmu, z hvězd, z přírody, ze záření ale také z neprojeveného prazákladu všeho bytí. Toto energie jsou přiváděny k čarám částečně kanály nádí, částečně proudí do čaker přímo. Obě nejdůležitější a základní formy energie jsou přijímány základní čarou a čarou temene hlavy. Mezi těmito dvěma čarami probíhá Sušumny, na ktorou jsou napojeny pomocí „květinových stonků“ – a tudy také napájeny všechny ostatní čakry. Právě sušumnou stoupá tzv. síla „kundaliní“, která jinak sočená jako had vyčkává na spodním konci páteře, a jejíž vstupní branou je základní čakra.

Základní čakra se nazývá také kořenová či sakrální, muladhara čakra

Její poloha je u kořene páteře v pánevní oblasti. Vývojový úkol: vůle být. Sakrální čakra je organickým a ezoterickým centrem, spojeným s nadledvinkami. Je to psychické centrum vývoje osobní vůle k identitě a samostatnosti a k potřebě jednat a přežít. Do této rozvojové oblasti patří nutnost osobního významu, individuálnosti a sebeuplatnění, a potřeba bezpečnosti, sebeúcty, úspěchu a uznání. Sakrální centrum je elektrochemickým akumulátorem dojmů, vzpomínek, konfliktů postojů a nadějí, vzniklých na základě našich snah dosáhnout osobní samostatnosti a identity. Odpovídající prvky jsou červená barva, souvisí s planetami Mars a Slunce, vitamínem E a minerálem železa, žlázou je nadledvina a drahokamem je karneol, hudební tón této čakry je C. Symbolem je lotos se čtyřmi okvětními lístky. Smyslovou funkcí je čich. Živlovým elementem je země. Části těla se kterými souvisý je všechno pevné tj. páteř, kosti, zuby, nehty,dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buňek. Z astrologického hlediska: Skopec/Mars: nový začáte, životní praenergie, síla prosadit se, chuť útočit. Býk: Spojenctví se Zemí, výdrž, vlastnictví, smyslový pořitek. Štír/Pluto: Nevědomé fixace, sexuální síla, proměna a obnovování. Kozoroh/Saturn: Struktura, pevnost. V ajurvédě je přiřazováno této makře také Slunce jako původní dárce života.

Čakra pupku nazývaná též centrum kříže, svadhistana čakra

Její poloha je v pupeční oblasti. Vývojový úkol: vůle mít. Čakra pupku je organickým a ezoterickým centrem spojeným s pohlavními žlázami. Je to psychické centrum rozvoje osobní touhy a emoční síly, vůle mít a milovat a úsilí o bezpečí a vlastnění. Do této rozvojové oblasti je zahrnuta snaha o stabilitu(hmotnou i emocionální) a potřeba náklonnosti a bezpečí.. Pupeční centrum je elektrochemickým akumulátorem pro dojmy, vzpomínky, konflikty, postoje a naděje vyplývající z našich snah vyprodukovat životaschopný systém podpory. Odpovídajícími prvky jsou z barev oranžová, planetami: Měsíc a Venuše, vitamin B-komplex a minerálem je kalcium, žláza: pohlavní orgány (varlata, vaječníky, prostata), drahokamem je jantar, hudebním tónem je D. Živlovým elementem je voda, smyslovou funkcí je chuť, symbolem je lotos se šesti okvětními lístky.Základním principem je tvořivé rozmnožování bytí. Části těla, která s ní souvisej jsou hýždě, zormonožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí štávy, sperma. Z astrologie: Rak/Měsíc: Bohatost citu, citlivost, podnost. Váhy/Venuše: Nasměrovanost na ty, partnerské vztahy, smyslnost, umělecké cítění. Štír/Pluto: Smyslová zádost, transformace osobnosti vzdáním se „jáů v sexuálním spojení.

Čakra solárního plexu také nazývána čakra sleziny, žaludku nebo jater, manipura čakra

Centrum solárního plexu je umístěno v oblasti hrudníku okolo bráníce. Vývojovým úkolem je vůle znát. 4akra solárního plexu je organickým a esoterický centrem spojeným se slinivkou břišní a slezinou. Je to psychické centrum vývoje osobní mysli, vůle znát a dozvědět se a potřeby komunikovat. Čakra solárního plexu je elektrochemickým akumulátorem dojmů, vzpomínek, konfliktů, postojů a nadějí, vznikajících v důsledku našich snah o rozvoj inteligence a touhy učit se a vyjadřovat ideály, myšlenky a sny. Shodnými jevy je barva žlutá, planetou je Merkur, vitamín A a minerálem sodík a také křemík, žlázy: slezina a slinivka břišní, drahokam je nefrit a hudebním tonem je E. Živlovým elementem je oheň Smyslovou funkcí je zrak, symbolem je lotos s deseti okvětními lístky. Části těla jen s ní souvisí je spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém. Z astrologie: Lev/Slunce: Teplo, síla, plnost, snaha po uznání, moci a společenském postavení. Střelec/Jupiter: Pozitivní poměr k životu, růst a rozšiřování, syntéza, moudrost, celistvost. Panna/Merkur: Plánování, analýzy, přizpůsobivost, oddaná služba. Mars : Energie, aktivita, ochota k jednání, prosazování vlastní osobnosti.

Čakra srdce – anaháta čakra

Jinými názvy jsou srdeční centrum, anaháta čakra. Poloha: je umístěna v horní oblasti hrudníku. Vývojový úkol: vůle idealizovat a měnit. Čakra srdce je organickým a esoterickým centrem spojeným s brzlíkem. Je to psychické centrum vývoje idealizmu, požadavku rozšiřování vlastní koncepce a pohledu na svět. Do této oblasti patří potřeba rozvíjet schopnost milovat na transpersonální nebo univerzální úrovni. Čakra srdce označuje bod přechodu, nosný bod pro konverzi energií z nižších center do vyšších. Srdeční centrum je téměř vždy v rovnováze, pokud jedinec nepodstupuje v životě významnou změnu. Dojde-li k recyklování a uvolnění některých negativních spojení s nižšími centru, začnou se nižší centra otáčet odstředivě a plynuleji. Zvýšením stálosti rytmické energie pod srdečním centrem začne vibrovat čakra srdce. Významná změna nebo začátek je obvykle výsledkem posunu energií od úrovně personální úrovni transpersonální. Jak říká Ram Dass: : Když slyšíte přicházející zvuk, nemáte na vybranou. Udeří vás do hrudi a srdce. Syrová energie se vzdouvá. Srdce je poslední ochranou před přetížením a když jeho energie volně proudí, můžete s důvěrou přijímat všechna poselství vesmíru, je to vyladěná radiová stanice „stále na příjmu“.Probuzením srdečního centra se lidé často stávají „poutníky“ opouštějícími vše, co dosud znali a milovali, všechno známé a pohodlné. Jevy, které se shodují se čtvrtou čarou jsou barva zelená, planetou je Jupiter, vitamin C a minerál draslík, žlázou je brzlík, drahokamy tyrkys, hudebním tónem je E. Živlovým elementem je vzduch. Smyslovou funkcí je hmat, symbolem je lotos s dvanácti okvětními lístky. Části těla, která s ní souvisejí jsou srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže. Z astrologického hlediska: Lev/Slunce: Vroucnost pocitů, srdečnost, velkorysost. Váhy/Venuše: Kontakt, láska, snaha po harmonii, doplnění v „ty“. Saturn: Překonání individuálního ega, čímž se teprve umožní nesobecká láska. Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky, jí se můžeme spojit také s univerzální části duše, božskou jiskrou v nás.

Krční čakra – višuddhi čakra

Nazývaná také komunikační centrum, višuddhi čakra. Krční čakra je umístěna uprostřed krku, poblíž oblasti, která se obecně nazývá „ohryzek“.Vývojovým úkolem je vůle tvořit a mít odpovědnost. Krční čakra je organickým a ezoterickým centrem spojeným se štítnou žlázou. Je to centrum vývoje tvořivosti, sebedisciplíny, iniciativy a odpovědnosti. Do této oblasti patří potřeba smysluplného přispívání, nezávislého rozvoje a svobodného vyjádření a naplnění vlastních hodnot. Krční centrum se týká převádění energií sakrálního centra do vyšší vibrační úrovně, osobní práce a vyjadřování se stává transpersonálním budováním a tvořením. Ozvěnná krční čakra začíná vytvářet pružnou vazbu mezi fyzikální hybnou silou a tělem Ka vědomé mysli. Krční centrum je čarou „slova“, vibrační tvořivou silou, která spoutává a tvoří hmotu. Úkolem krční čakry je dosáhnout vztahu mezi myšlenkou a formou, mezi myslí a hmotou, a přijmout odpovědnost za obsah i vyjádření mysli.Odpovídajícím prvky páté čakry jsou z barev modrá, planetou je Saturn, vitamin K a minerálem je jód, žláza je štítná, drahokamem je obsidián, hudebním tónem je G. Elementem je éter, smyslovou funkcí je sluch, symbolizuje ji lotos se šestnácti okvětními lístky. Části těla, která s ní souvisejí jsou oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní části plic, průdušky, hltan, paže.Z pohledu astrologie: Blíženci/Merkur:Komunikace, vzájemná výměna vědění a zkušeností. Mars: Aktivní sebevyjádření. Býk/Venuše: Citlivost pro prostor a formu. Vodnář/Uran: Božská inspirace, zprostředkování vyšší moudrosti a poznání, nezávislost.

Čakra čela – třetí oko

Také nazývána „třetí oko“, oko moudrosti, vnitřní oko, příkazová čakra, adžna čakra. Čelní čakra je umístěna uprostřed čela jeden prst nad kořenem nosu.Vývojový úkol této čakry je vůle vést a mít odpovědnost. Čakra čela je organickým a ezoterický centrem spojeným s podvěskem mozkovým (hypofýzou). Je to centrum vývoje vůle vést, tendence ke skupinové integraci a potřeby síly a kontroly. Úkol čakry čela spočívá v převádění energií síly osobní přitažlivosti-touhy (čakra pupku) do vyšší vibrační oktávové úrovně, týkající se charismatu a smysl pro odpovědné vůdcovství a povinnost (čakra čela). Vyladěná čakra čela vytváří pružnou vazbu mezi tělem Haidit nevědomé mysli a fyzickou hybnou sílou. Protože čakra čela otevírá kanál mezi nevědomím a fyzickým já, musí se nyní čelit hlubší vrstvě strachu, fobií a nátlaků a řešit je – obavy, které sídlí na nevědomé úrovni bytí. Proto se tolik charismatických a emocionálně přitažlivých vůdců (zpracované a posílené energie čakry pupku) stane zdroji destrukce – otroky touhy po moci, emocí, peněz nebo sexu. Používají přitažlivou sílu probuzené čakry čela, aniž by odstranili z nevědomí zbytky nedořešených konfliktů, a v důsledku toho dochází k degradačnímu zneužívání síly přitažlivosti a touhy. Shodnými jevy šesté čakry je indigově modrá, planeta: Uran, vitamin B-komplex a minerálem je hořčík, žláza: podvěšek mozkový, drahokamem je akvamarín, hudebním tónem je A. Souvisí se všemi smysly a také nadsmyslovým vnímáním.Symbolem je lotos s 96 okvětními lístky (2 x 48). Částmi těla, která mají souvislost s šestou čakrou je obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém. Z astrologického hlediska: Merkur: Intelektuální poznání, racionální myšlení.Střelec/Jupiter: Komplexní myšlení poznání nitřních souvislostí. Vodnář/Uran: Božstvím inspirované myšlení, vyšší vhled, náhlá poznání. Ryby/Neptun. Síla představivosti, intuice, přístup k vnitřním pravdám odevzdaností.

Korunní čakra – čakra temene hlavy

Nazývá se také čakra temene hlavy, nebo lotos s tisíci okvětními lístky, sahashára čakra. Korunní čakra je umístěna na temeni hlavy, na fontanele. Vývojový úkol: vůle sloužit a mít intuici. Korunní čakra je organickým a esoterickým centrem spojeným s šišinkou mozkovou (epifýzou). Je to sídlo vůle, která rozšiřuje možnost poznání, zkušenost bytí, seberealizaci a potřebu pocitu transcendentní jednoty nebo osobní zkušenosti s Božstvím. Úkolem korunního centra je převést energii centra solárního plexu – sílu osobního vědomí a komunikace do vyšší vibrační úrovně korunního centra – transpersonální mysli (intuice) a předávání. Rezonanční korunní centrum začíná tvořit pružnou vazbu mezi fyzickou hybnou silou a tělem Khu kolektivního vědomí. Tělo Khu sídlí na archetypální úrovni školy-chrámu, pod vedením mistra-učitele. Úkolem rezonančního korunního centra je odpovědné předávání poznatků a vědomé spojení s vyšším Já. Prostřednictvím probuzené korunní čakry je člověk „uvnitř světa a ne pouze jeho součástí.“ Korunní čakra je cestou do fyzické roviny a funguje jako centrum milosti, léčení a duchovní síly. Shodnými jevy jsou fialová barva, planeta: Neptun, vitamin D a minerálem je lithium, drahokamem je ametyst, hudebním tónem je B. Symbolizuje ho lotos s tisíci okvětními lístky. Částmi těla je velký mozek. Z astrologie: Skopec/Saturn: Vnitřní zření, koncentrace na podstatné, proniknutí hmoty božským světlem. Ryby/Neptun: Rozplynutí hranic, odevzdanost, sjednocení. Sedmá čakra je sídlem neječí dokonalosti v člověku.

http://www.pannacz.com/prirodni-lecby.6/uloha-a-funkce-caker.364.html