Celkově zhruba 1800 nových studií uvádí abnormální transkripci genů (oddíl 5); genotoxicitu a jedno- a dvouřetězcové poškození DNA (oddíl 6); stresové proteiny kvůli fraktální povaze DNA podobné RF anténě (oddíl 7); kondenzaci chromatinu a ztrátu schopnosti opravovat DNA v lidských kmenových buňkách (oddíly 6 a 15);

STRESOVÉ PROTEINY A DNA JAKO FRAKTÁLNÍ ANTÉNA PRO RFR

DNA působí jako “fraktální anténa” pro EMP a RFR. vinutá spirálová struktura DNA v jádře způsobuje, že molekula reaguje jako fraktální anténa na širokou škálu frekvencí. Díky této struktuře je DNA obzvláště zranitelná vůči poškození EMP (BIOINICIATIVA 2012 – ZÁVĚRY). Mnoho frekvencí EMP v životním prostředí může způsobit a způsobuje změny v DNA.

NOVÉ NORMY ZALOŽENÉ NA BIOLOGICKÝCH FAKTORECH

Na základě výzkumu stresových reakcí by mohly být vypracovány bezpečnostní normy pro EMP bezdrátové technologie. Normy založené na biologických faktorech.

Nové důkazy naznačují, že koncept SAR, který byl široce přijat pro bezpečnostní normy, není sám o sobě užitečný pro hodnocení zdravotních rizik z netepelných mikrovln mobilní komunikace. Měly by být zohledněny i další parametry expozice, jako je frekvence, modulace, doba trvání a dávka. nižší intenzity nejsou vždy méně škodlivé; mohou být škodlivější.

Většina reálných signálů, které se používají v mobilní komunikaci, nebyla dosud testována.

REZONANČNÍ FREKVENCE

Rezonanční frekvence mohou mít za následek biologické účinky při velmi nízkých intenzitách. (Rezonance – Rezonanční Dutina – Zbraně – Vibrace Buněk – Exploze Kostí a Orgánů – Cirkadiánní Rezonanční Frekvence)

EMF A RFR ZVYŠUJÍ ŠKODLIVOST CHEMICKÝCH TOXINŮ

EMP působí na organismus stejně jako jiné toxické látky z životního prostředí (těžké kovy, organické chemikálie a pesticidy). Jak toxické chemické látky, tak EMP mohou vytvářet volné radikály, produkovat stresové proteiny a nepřímo poškozovat DNA. V případě kombinované expozice se mohou poškození sčítat nebo dokonce synergicky působit a vést k horšímu poškození genů.

DŮKAZY O ÚČINCÍCH NA PLODNOST A REPRODUKCI: LIDSKÉ SPERMIE A JEJICH DNA JSOU POŠKOZENY

Lidské spermie jsou poškozovány zářením mobilních telefonů při velmi nízkých intenzitách v rozmezí nízkých mikrovattů a nanowattů/cm2 (0,00034 – 0,07 uW/cm2). Existuje skutečná záplava nových studií, které hlásí poškození spermií u lidí a zvířat, což vede ke značným obavám o plodnost, reprodukci a zdraví potomků (neopravené de novo mutace ve spermiích). Úroveň expozice je podobná úrovni, která je výsledkem nošení mobilního telefonu na opasku nebo v kapse kalhot nebo používání bezdrátového přenosného počítače na klíně. Spermie nemají schopnost opravovat poškození DNA (BIOINICIATIVA 2012 – ZÁVĚRY).

Považuji vědomí za zásadní. Považuji hmotu za odvozenou od vědomí. Nemůžeme se dostat za vědomí. Vše, o čem mluvíme, vše co považujeme za existující postuluje vědomí.

Max Planck (otec kvantové fyziky – Nobelova cena 1918)

Naše DNA má holografické, lingvistické, vlnové a biochemické vlastnosti … Vše tvoří vědomí … Základ holografie je fraktál. Nejednoduší fraktál je bod, střed všech věcí, singularita vědomí …

Kontext DNA – Chromozomové Kontinuum – Fraktalita – Holografie – Nebezpečí GMO a Synthia – Prostorová organizace Chromozomu – Mechanobiologie

Prameny

https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/