Svědci potvrzují zneužívání ze strany vlád… Je možné, že naši vrcholoví politici, celebrity, královské rodiny, policie, armáda, soudnictví atp. jsou zapojeni do zneužívání, mučení a vraždění dětí?

Náš svět zaplavuje lavina důkazů, které ukazují, že v naší společnosti se děje něco nevýslovně hrozného. Z amerických tajných služeb CIA, FBI a NSA vystoupili bývalí řídící pracovníci, aby prohlásili, že se to děje ve velkém rozsahu, a to na celém světě. Odhalují organizované celosvětové sítě, které obchodují s miliony dětí pro bohaté a mocné. Většina dětí se prodává jako „hračky“, které se zneužívají podle libosti, zatímco jiné se obětují během satanistických rituálů.

V této reportáži si můžete vyslechnout očité svědky, přeživší oběti, právníky, příslušníky orgánů činných v trestním řízení, bývalé ředitele tajných služeb atp. z celého světa. Tito lidé se navzájem neznají, někteří jsou z Evropy, jiní z Austrálie, Anglie nebo USA, ale všichni říkají přesně to samé. Jejich výpovědi se shodují v každém detailu.

Zvu každého čestného člověka, aby neodvracel zrak, ale měl odvahu poslouchat, co se zjevuje.

Pokud je pravda, že nejvyšší představitelé naší vlády, armády, policie, soudnictví, královské rodiny, finančnictví atp. jsou zapojeni do organizovaného rituálního zneužívání a vraždění dětí, tak je to bezpochyby nejhorší zlo na tomto světě…. a je třeba ho zastavit.

Historie dětské oběti

Myšlenka rituálního zneužívání a vraždění dětí vládními úředníky zní mnohým z nás jako šílenství. Proto v krátkosti vysvětlím historickou realitu této hrozné praxe. Koneckonců, je rozšířena od nepaměti v mnoha kulturách na celém světě.

Níže vidíte rytinu s názvem „Obětování králova prvorozeného dítěte“. Vlády původních obyvatel Floridy obětovaly dítě před očima evropských průkopníků („Amerika“ 1599, autor Theodore De De Bry).

To bylo běžné iv Jižní Americe, například u Aztéků. Autority obětovaly děti svým démonickým bohům. Rozřezané dítě je viditelné v dolní části obrázku.

child sacrifice south america
Níže je zobrazeno rituální zabíjení dětí v Indii, které opět uskutečňuje vláda…

Děti se v různých kulturách vraždily jako oběť takzvanému „bohu“ nebo ve skutečnosti temné entitě zvané Bäal, Moloch. Tato modla se zobrazuje jako muž s hlavou býka. Kromě jiných ho uctívali Kanaánci, Féničané a Babyloňané. I dnes se této démonické entitě obětují děti.

baal child

Moloch je několikrát zmiňován jak v Bibli, tak v mnoha historických spisech starověku:

„Postavili Baalovy výšiny, které jsou v údolí Ben-hinném, aby jejich synové a dcery přešli ohněm k Molochovi, což jsem jim nepřikázal a ani mi nesešlo na mysl, aby dělali tuto ohavnost – Jeremjáš 32,35


“Dokonce obětovali své syny a své dcery démonům a přelévali nevinnou krev, krev svých synů a svých dcer, které obětovali kanaánským modlám; a země byla poskvrněna krví“. – Žalmy 106,37
Děti házeli zaživa do hořících pecí, do Molochova břicha.

moloch fire
Byly tam také modly s nataženýma rukama, které byly rozžhavené, jak je znázorněno vpravo dole na tomto obrázku. Uvnitř duté sochy se nacházela kamna, která se rozžhavila, dokud se ruce nerozpálily do bíla. Potom se do ní vložily děti. Doprovázela to hlasitá hudba a zpěv, aby se přehlušil dětský křik.

I ve středověku bylo mučení a obětování dětí běžné, jak ukazují obrázky nižší.

child sacrifice middle ages

Obětování dětí bylo běžnou praxí iv Africe. Nákres níže ukazuje, jak byli kolonisté svědky těchto zvěrstev.

africa sacrifice

Obětování dětí je cesta k moci a bohatství


První svědectví pochází od bývalého špičkového podnikatele v oblasti financií Ronalda Bernarda. Tento muž působil ve vyšších kruzích finančního světa a obchodoval s velkými částkami peněz pro bohatou elitu. V jistém okamžiku dostal nabídku, aby sám získal neomezené bohatství. Mělo to však jednu podmínku: Musel dát své svědomí do mrazničky při teplotě – 100 °. Pak se mu otevřely všechny dveře.

Jak se ukázalo, dostal nabídku účastnit se satanistického rituálního zneužívání a vraždění dětí. Na své zděšení zjistil, že se jedná o praktiku, která je charakteristická pro vyšší vrstvy našeho světa. Je to vstupenka k neomezenému bohatství. Bernard vystoupil z tohoto zvráceného světa bezohledné touhy po moci za každou cenu. Poslechněte si jeho příběh…

ronald bernard

Zasvěcenec finanční elity

Ronald Bernard svědčí o tom, jak byl pozván do vyšších vrstev společnosti, aby se zúčastnil rituálního zneužívání a vraždění dětí. Potom se mu otevřely všechny dveře k bohatství a moci.

Královská rodina organizuje vraždy dětí

Odhalení Ronalda Bernarda potvrzuje šokující svědectví bývalého právníka nizozemského soudnictví: Anne Marie van Blijenburghové. V roce 2014 vypověděla, jak byla třikrát přítomna na setkáních, na kterých se znásilňovaly a vraždily děti na pódiu. Své svědectví poskytla před Tribunálem pro zločiny církve a státu (ITCCS), který založil lidskoprávní aktivista Kevin Annett. Dnes už tento tribunál neexistuje, protože Annett se nyní zaměřuje na boj za práva původních obyvatel Kanady. V době konání tribunálu však bylo zaznamenáno několik svědectví o rituálním zneužívání a vraždách ze strany vlády.

Podle tohoto právníka znásilňování a vraždění dětí nefinancoval nikdo jiný než Beatrix, bývalá nizozemská královna, a zúčastnili se ho představitelé armády, soudnictví, náboženství, médií, školství atd..

Bývalá právnička

Anne Marie van Blijenburghová svědčí o tom, jak byla třikrát přítomna při rituálním zneužívání a vraždění dětí členy nizozemské královské rodiny a nejvyššími představiteli politiky, soudnictví a jinými hodináři.„Jmenuji se Anne Marie van Blijenburghová. Jsem 24 let provdaná za Keesa van Korlaara. Kees van Korlaar spolu se svými třemi bratry založil zločineckou organizaci s názvem Syndikát Chobotnice (v Nizozemsku je to jiný výraz pro zločineckou síť Ndrangheta, která je propojena s italskou mafií).
Jsou aktivní od roku 1960 až dodnes.“„Na příkaz královny Beatrix verbovaly děti, které mučily, znásilňovaly a vraždily před publikem. Tyto děti byly organizovány prostřednictvím detenčních center pro mladistvé v Nizozemsku.“

V nedávném rozhovoru  Kevin Annett z bývalého ITCCS uvedl, že se přihlásil i svědek, který pracoval v centru pro mladistvé a potvrdil Van Blijenburghův příběh. Podle tohoto svědka královna Beatrix nařídila, aby byly děti přemístěny nebo zaměstnány v rámci královského paláce, po čem pokaždé beze stopy zmizely.

„V Zwolle dítě vzali zločinci z vlakového nádraží a přivedli ho do budovy, která vypadala úplně jako skutečný hotel, ale jako hotel nefungovala, ačkoli ve vstupní hale byli lidé, kteří předstírali, že jde o hotel.“

„Dítěti dali něco vypít a tímto nápojem ho omámili. Vedle hotelu byla budova, ve které se mělo konat představení. V této budově si lidé sedli a v jistém okamžiku zločinci přivedli dítě. Před očima diváků ho mučili, znásilnili a brutálně zavraždili.“

Podle svědka bratři Korlaarovi zorganizovali masakr na žádost královny Beatrix, která ho také financovala.

Lidé, které Van Blijenburgh zmiňuje, jsou George Soros, ministři spravedlnosti, předseda Rady pro soudnictví, bývalý velitel armády, soudce a předseda soudu v Amsterdamu, současný premiér atd..

Všichni vysokopostavení lidé z vlády, armády, soudnictví, médií,…

V tomto případě byli všichni z Nizozemska, ale svědectví uvedená níže ukazují, že se to děje v mnoha zemích po celém světě: Spojené království, Kanada, Austrálie, USA, Francie, Německo atd..

Ernst Hirsch Ballin
bývalý ministr spravedlnosti

Mr. Van den Emster 
bývalý předseda Rady pro soudnictví

Dick Berlijn
Bývalý velitel armády

Geert Wilders
Poslanec parlamentu a politický lídr Strany za svobodu

Mark Rutte

současný ministerský předseda Nizozemska

„Když mě tam vzali, bylo tam vždy asi padesát lidí. Byl jsem tam třikrát. Vždy, když jsem tam byl, viděl jsem, že zabili nějaké dítě. Viděl jsem, že zabili dva kluky a jednu dívku. Přišli ze záchytných center a byli naverbováni způsobem, který jsem právě popsal.“

Van Blijenburghová říká, že před více než deseti lety oslovila noviny de Telegraaf, aby tento příběh zveřejnily. Novinářka mluvila se všemi zadržovacími centry pro mládež a potvrdila, že skutečně byly vybrány děti, které měly pracovat na dvoře královny Beatrix. Zaměstnanci těchto záchytných center pro mladistvé však zřejmě po čase nabyli podezření, protože o těchto dětech už nikdy nic neslyšeli.

Tomuto novináři dokonce žertem řekli, že královna Beatrix je zřejmě snědla, protože tyto děti – vždy poté, co je naložili do vlaku do Zwolle – zmizely i se svými spisy beze stopy.

Svědkyně tvrdí, že ví, kde byla těla odhozena. „Nejprve je hodili do chladicího kontejneru, který byl za budovou. Po několika „představeních“ byl tento kontejner převezen do Belgie, kde měli pozemek, kde těla pohřbili do masového hrobu.“ V rozhovoru z 15. října 2016 Kevin Annett později řekl, že spolu se svědkem byli na místě jednoho z těchto masových hrobů.

Van Blijenburgh si nepřeje nic jiného, ​​než aby byli zločinci, kteří se na tom podíleli, uvězněni na doživotí. Tvrdí, že zločiny nahlásila úřadům od roku 2004, ale každý orgán odmítl případ vyšetřit.

„Mluvila jsem s každým policistou, kterého jsem našla, s každým představitelem justice, informovala jsem o tom Interpol, dokonce jsem se obrátila na soud, abych zjistila, zda se najde prokurátor, který by mohl případ vyšetřit. Soud mi řekl, že to není můj problém. Byl to problém společnosti a soud nechtěl nařídit prokurátorovi, aby to vyšetřil.“

„Udělal jsem doslova všechno pro to, aby se to objasnilo. Mám dojem, že všechno bylo sabotováno, protože se do toho zapojila královna Beatrix a soud. Vždy, když chtěl někdo případ vyšetřit, poklepali mu na rameno a řekli: „Nedělej to, protože královna Beatrix si to nepřeje.“ Tehdy se to stalo.
Van Blijenburgh se vyjádřil, že je velmi, velmi rozzlobený.

„Kdybyste viděli to, co jsem viděl já… navždy to ve mně zůstane. Nemůžu to dostat z hlavy, protože je to jedna z nejkrutějších věcí, jaké jsem kdy viděl. Je to hrozné, je to opravdu hrozné. Idioti.“
Tvrdí, že ji její tehdejší manžel nadrogoval a vzal na tato představení. Cestou domů, 70 mil jízdy, se vzpamatovala a uvědomila si, že právě byla svědkem vraždy dítěte. Rozplakala se. Její manžel seděl za volantem, objal ji a řekl: “Neboj se, jsou to děti ze znevýhodněné rodiny, jsou to sirotky, jsou to šmejdi, nezáleží na tom, že je zavraždili.”

Podle Van Blijenburghové je její bývalý manžel stále zapojen do takových vražd. „Když si uvědomíte, kolik lidí bylo zavražděno od roku 2004,… je to už 10 let, ročně zabijí možná 10 až 20 dětí, ne-li víc. Je to hrozné.

„Policii jsem řekl o čtyřech místech v Nizozemsku, které se používají jako masové hroby. Nikdy, nikdy se žádný policista neobtěžoval jít se tam podívat.“

Top modelka zneužívaná elitou


Třetím očitým svědkem je Nathalie Augustina. Dlouhá léta byla vyhledávanou topmodelkou a spolupracovala s významnými módními značkami jako Dior, Cartier, Issey Miyake, Chanel, Armani, Comme des Garçon. Nathalie přitahovala pozornost vysoce postavených politiků, magnátů, slavných herců jako Keanu Reeves a celebrit jako Julio Iglesias a Jeffrey Epstein.

Členové nejbohatších rodin tohoto světa a členové královských rodů ji pravidelně omamovali na sexuálních večírcích elity a mnozí z nich ji znásilňovali.

V roce 2018 odhalila svůj příběh v knize „NATHALIE – Zpověď topmodelky“ (dostupná pouze v holandštině). Tu napsala spolu se známým investigativním novinářem Robinem de Ruiterem. Tento bystrý výzkumník již v roce 2008 (!) podrobně předpověděl celou pandemii covid ve své knize „Corona Crisis“.


Bývalá topmodelka

Nathalie Augustina svědčí o organizovaném systematickém sexuálním zneužívání dětí ze strany královské rodiny a nejvyšších politických, soudních, policejních a vojenských představitelů.

Nathalie vyrůstala jako sirotek a byla umístěna do pěstounské rodiny pedofilů. Tito lidé ji spolu s mnoha dalšími dětmi pravidelně brávali do sídla vlády v Haagu. Tam se nacházejí podzemní místnosti zvané „sexuální sklepy“. Tam je znásilňovaly.

Spolu s dalšími dětmi ji pravidelně brali i na americkou vojenskou základnu, kde je léčili „programováním mysli“. Některé děti byly naprogramovány jako „sexuální koťata“ určené pouze ke znásilňování. Jiné byly navíc připravovány na vstup do světa módy, filmu nebo hudby.

Nathalie hovoří o statisících dívek a chlapců systematicky znásilňovaných královskou, politickou a vojenskou vládou.

Vodili je na večírky bohatých, kde je znásilňovali na pódiu. Nathalie vypráví o tom, jak elita některé děti znásilňovala k smrti a mučila je k smrti a jak se všechno natáčelo na film. Jde o přímé potvrzení svědectví Anne Marie van Blijenburghové.

Nathalie říká, že ji brali na místa „všeho královského, šlechtického, elitního, na hlavy politiky a armády“.
Vypověděla, jak ji brali na vojenská místa, kde se do auditoria dostalo mnoho dětí. Tehdejší generální tajemník ministerstva spravedlnosti Joris Demmink tam vstoupil se svými přáteli. Muži, kteří „dělali jen chlapce“, vybírali chlapce, muži, kteří „dělali jen holky“, vybírali dívky včetně Nathalie Augustinové.

„Tohle všechno jsou velmi hrozné věci a pravda je ještě horší, než by lidé chtěli vědět.“
Nathalie říká, že se vrátila do Nizozemska, protože viděla, že vláda schválila politickou stranu pro pedofilii. Tato strana vydala „Příručku o pedofilii“, která mimo jiné vysvětluje, jak znásilňovat děti od nuly do tří let.

Byla souzena organizací „Vědecká žurnalistika pro pedofilii“, která tvrdí, že sexuální vztahy mezi malými dětmi a dospělými přispívají k přípravě dětí podle přání „holandského pedofilního státu“. Tato organizace je financována vládou.

Zneužívání a vydírání

Mnozí svědci a zasvěcenci prozrazují, že mučení, zneužívání a vraždy dětí se používají jako strategie k získání kontroly nad vedoucími představiteli společnosti. Vysokopostavené osoby jsou nastraženy tak, aby se účastnily těchto praktikách, které jsou zachyceny na film. Tyto záběry se pak později používají k vyvíjení politického nátlaku nebo k vydírání. Tuto celosvětovou metodu potvrdil člen Dutrouxova pověstného gangu Michel Nihoul (Dutrouxův gang obětoval děti po celé Evropě).

„Mám kontrolu nad vládou. Každý má na sebe kompromitující složky, které lze ve správnou dobu použít jako páka.“

MICHEL NIHOUL, ČLEN GANGU MARCA DUTROUXA. CITÁT Z ROZHOVORU PRO DER SPIEGEL Z ROKU 2001

Veřejně světové celebrity přiznávají konzumaci lidského masa a na jaké straně se nachází…

Tunely pod vládními budovami

Podle Nathalie existuje pod sídlem vlády mnoho podzemních chodeb a místností, kde ji a mnohé další děti roky zneužívaly politické orgány. Existenci podzemních struktur v Binnenhofu potvrzuje i toto video. Zda se týká těchto konkrétních tunelů, nevím, ale to jen dokazuje, že pod sídlem vlády skutečně existují podzemní struktury.

Rozsáhlé podzemní sítě byly vybudovány i pod Bielym domom a jinými vládními budovami na celém světě…
Ovládání mysli

Dalším prvkem v Augustině výpovědi je Monarch kontrola mysli, známý také jako MK Ultra. Nathalie svědčí o tom, že viděla, jak mnohé děti odvážejí na americké vojenské základny. Potvrzuje to i video níže, ve kterém mluví důstojník CIA John Kiriakou. Vysvětluje, že v CIA neexistuje žádná etika. Neexistují žádné morální hranice. Podstatou CIA je totiž to, že každý zákon musí být porušen, abyste mohli vykonávat svou špionážní práci. Když důstojník CIA protestuje, jeho šéf mu řekne: „Dělej si svou práci. Dělejte to, co musíte. Vlivní lidé výměnou za informace nebo spolupráci požadují peníze, moc a…děti.

Bývalý šéf FBI promluvil

Bývalý šéf FBI v Los Angeles Ted Gunderson v následujících videích odhaluje rozšířenou realitu satanistického rituálního zneužívání a mezinárodního obchodování s dětmi pro bohatou světovou špičku.

Gunderson vysvětluje, že v domech mnoha z těchto vysoce postavených představitelů se nacházejí podzemní komory, které byly vybudovány speciálně pro tuto praxi, aby zůstala vždy skryta. Jsou to experti na to, aby se o tom nikdo nikdy nedozvěděl,“ říká bývalý šéf FBI Gunderson.

Zdroj

Roky zneužívání na slavných hradech.


Naším dalším očitým svědkem je Toos Nijenhuis. Jako dítě ji brávali na nejrůznější hrady a zámky v Nizozemsku, Walesu, Skotsku, Francii, Německu a dokonce iv Saúdské Arábii a Austrálii. Zahraniční hrady, které Toos zmiňuje, jsou: Hrad Caernarfon u Fordu William ve Skotsku a hrad Hohrenschwangau v Bavorsku.

Vzpomíná i jména účastníků, kteří patří k nejvyšším společenským kruhům.

Jmenuje prince Bernarda (otec Beatrix), kardinála Alfrinka, lorda Mountbattena (rodina prince Philipa, manžela britské královny) a papeže (Pavel IV. nebo svatý Jan Pavel II.).

Cardinal Alfrink

Lord Mountbatten

Princ Bernard Toos vysvětluje, že mnohé hrady a zámky mají speciální mučírny a místnosti, kde jsou děti vězněny. Podle Toose byla v každé místnosti kamera. To by znamenalo, že její svědectví by mohl potvrdit filmový materiál, bude-li někdy k dispozici a někdo bude ochoten tento materiál prozkoumat.

toos nijenhuis

TOOS NIJENHUIS  https://www.youtube.com/embed/-A1o1Egi20c?feature=oembedToos Nijenhuisovou během jejího dětství zneužívali a mučili členové holandské královské rodiny a vysoce postavené osoby včetně představitelů římskokatolické a židovské ortodoxní církve.

Vedoucí kanceláře Bílého domu vlastní umění o zneužívání dětí


Toosino svědectví o mučírnách na hradech nás přivádí k tomuto obrazu. Na jedné straně vidíme podzemní bazén v největším hradě v Americe: Biltmore Estate. Vlastní ho Vanderbiltové, kteří byli kdysi nejbohatší americkou rodinou. Slavný moderátor zpravodajství CNN Anderson Cooper je jedním z jejích synů.

Kromě toho uvidíte dva obrazy, které jsou součástí bizarní umělecké sbírky vlivného muže z Washingtonu DC: Johna Podestu.

Byl personálním šéfem Bílého domu za prezidenta Clintona a poradcem prezidenta Obamy.

Na uměleckých dílech jsou zobrazeny děti mučené v bazénu… který se nápadně podobá bazénu na zámku Biltmore. Proč v bazénu na zámku Biltmore visí tolik lan? Proč je na dně bazénu červenohnědá špína, která vypadá jako zaschlá krev? Proč Gloria Vanderbiltová, zesnulá majitelka tohoto zámku, vytvořila velké množství uměleckých děl poškozených dětských panenek zavřených v klecích z plexiskla?

Za zmínku stojí i to, že právě o tomto hradu byla napsaná detská kniha. Mluví se v ní o holčičce, která měla jen čtyři prsty na rukou a nohou a která se našla na panství Vanderbiltů.

Je svědkem toho, jak muž s černým pláštěm nechá zmizet několik dětí na zámku….

Bývalý nejvyšší představitel vlády USA a důvěrník Clintonové a Obamy má ve svém domě nejen obrazy mučených dětí. Vlastní i níže uvedené „umění“… Kvílící a plačící děti zavřené v klecích, které nesou démoni.

Akta X: Sítě pro zneužívání dětí

V roce 2004 BNN VARA, velká evropská televizní společnost, vydala program s názvem „Akty X“. Svědci v něm uvedli, že byli od dětství znásilňováni vysoce postavenými osobami v Bruselu v Belgii. Jedna z těchto svědkyň, mladá žena z Gentu, způsobila v roce 1997 v Belgii rozruch svou výpovědí o zneužívání a sítích vrahů.

V letech 1973 až 1995 zmizelo v Belgii nejméně 43 dětí, z nichž některé byly později nalezeny zavražděny. Regina Loufová podala v roce 1996 velmi podrobnou výpověď o vraždě tří dívek: Christine van Hees, Carine Dellaert a Katrien de Cuyper. Žandářství potvrdilo, že měla poznatky, které mohl mít jen očitý svědek, a že existovaly jasné stopy vedoucí k pachatelům.

Pak zasáhla vláda: vyšetřování bylo okamžitě zastaveno. Do vyšetřování byla zapojena média, aby tohoto očitého svědka vylíčila jako pomateného fantastu.

REGINA LOUFOVÁ

Regina Loufová vypověděla před belgickým četnictvím, že byla svědkem zneužívání a vraždění dětí. Žandářství potvrdilo pravdivost jejích informací a existovaly jasné stopy, které vedly k pachatelům. Potom vláda zastavila vyšetřování…

Zneužívání britskými politiky

Další svědectví pochází ze Spojeného království. Richard Kerr se doslova přiznává ke všemu, co jsme dosud viděli: léta byl systematicky znásilňován velmi vlivnými osobami v britské politice. Jako zázrakem přežil a po desetiletích našel sílu vyjít se svým příběhem na veřejnost.

Jako teenager byl Richard roky vyměňován mezi elitou v Anglii jako objekt, takzvaný „toy-boy“.

Jako jedno z míst, kam byl odvážen, uvádí Dolphin Square, luxusní komplex pro vojenskou policii a britskou tajnou službu. Po třiceti letech se na tato a další místa vrátil spolu se svým terapeutem, aby zpracoval svou minulost.

RICHARD KERR

Richard Kerr byl v dětství roky zneužíván nejvyššími představiteli anglické politiky, armády, tajných služeb a policie. Podobně jako Anne Marie, Ronald, Nathalie a Regina, i Richard svědčí o rozsáhlé síti sadistické pedofilie v nejvyšších společenských kruzích.

Obvinění úředníci Bílého domu

Jessica Collinsová je Američanka, která byla 17 let zneužívána stejným způsobem, jaký popsali všichni předchozí svědci. Vzpomíná Jeffreyho Epsteina, který měl úzké vztahy s Billem Gatesem a desítkami vysoce postavených celebrit, podnikatelů, politiků, mediálních osobností a filmových producentů v USA. Jessica vysvětluje, jak ji unesl, nadrogoval a zneužil britský princ Andrew Windsor, který byl zároveň vojenským velitelem.

jessica collins

JESSICA COLLINSOVÁ

Jessica Collinsová tvrdí, že ji zneužil Joe Biden a několik dalších lidí, kteří jsou v současnosti v Bílém domě.

Obvinění australští vrcholoví politici


Fiona Barnettová z Austrálie se přihlásila se zcela stejným svědectvím jako všechny ostatní oběti, které přežily, a které jsme uvedli v této zprávě. Podrobná podobnost všeho, co popisují, je nepopiratelným důkazem pravdivosti jejich zážitků. Fiona svědčí o tom, jak ji během celého dětství zneužívali nejvyšší australští politici. Když se to pokusila nahlásit, našla ještě větší trauma:

Bez ohledu na to, kam se obrátila – ať už na policii nebo soudnictví -, byla zesměšněna a odmítnuta.

FIONA BARNETT https://www.youtube.com/embed/zln_Nq-1C0c?feature=oembed

Fiona Barnettová svědčí o tom, že ji během celého dětství zneužívali nejvyšší australští politici.

Nedávno byla odhalena extrémní zvrácenost australských poslanců, která se dokonce dostala do některých médií, která jsou obvykle placena za to, aby tento druh informací utajovala.

Top predstavitelia UNICEF, OSN a WHO znásilňujú deti


Občas se stane, že některou z vysoce postavených osob chytí a zatknou, jak se to stalo Petrovi Dalglishovi. Zastával vysoké

funkce v rámci OSN, UNICEF a Světové zdravotnické organizace a byl zakladatelem mezinárodního hnutí na pomoc dětem ulice. Za svou vynikající humanitární činnost byl vyznamenán Řádem Kanady.

Ve skutečnosti se ukázalo, že jeho aktivity kryly zneužívání nechráněných dětí.

Policie v Nepálu dostala tip a podařilo se jí chytit toto monstrum přímo při činu, kdy zneužíval dva chlapce ve věku 12 a 14 let. Dostal pouze devět let vězení.

Děti na prodej online

Několik velkých internetových obchodů jako WayFair a Etsy je podezřelých z toho, že umožňují obchodování s dětmi. Děti jsou nabízeny jako nábytek, který stojí celý majetek, přičemž výrobky nesou stejné jméno jako pohřešované děti. Zde je několik příkladů…

Toto je polštář, který stojí 10 000 USD, se stejným jménem pohřešované dívky: Dunning. Pod tím je chatrná skříňka nabízena za cenu 13 000 USD, opět se stejným jménem pohřešovaného dítěte: Samyiah.

wayfair child trafficking
wayfair child trafficking

Na portálu Etsy nabídka prodejce „Belle“ s obrázkem pěkné Disneyho postavičky za cenu 50 594,49 USD.

Tyto příklady samozřejmě jen ilustrují zločineckou operaci takových rozměrů, jaké si nikdo z nás neumí představit. Prohlédněte si následující obrázky dětí v klecích…
child trafficking

Facebook centrum č.1 pro zneužívání dětí


SWFI, celosvětový zdroj informací pro institucionální investory, zveřejnila toto prohlášení:

„Podle Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti (National Center for Missing & Exploited Children) bylo v roce 2019 nahlášeno téměř 17 milionů případů online sexuálního zneužívání dětí (CSAM), z nichž 94 % pocházelo z Facebooku. Jako největší světová společnost působící v oblasti sociálních médií a největší zprostředkovatel nahlášených případů sexuálního zneužívání dětí online – kroky společnosti Facebook budou mít v dobrém či špatném zásadní vliv na globální bezpečnost dětí.“
„Facebook je zdaleka největším světovým zdrojem materiálů o sexuálním zneužívání dětí online.“

Rusko varovalo Marka Zuckerberga, šéfa Facebooku, že pokud bude nadále povolovat tento obsah, bude čeliť vysokým pokutám.

Skupiny, které hájí svobodu své země, jsou však z Facebooku vyhazovány. Minulý rok Facebook odstranil tisíce skupin bojujících za svobodu, zatímco skupiny zneužívání dětí mohou zůstat.

Totéž platí i pro Twitter. Rusko obmedzilo Twitter, čím přimělo jeho ředitele Jacka Dorseyho odstranit z Twitteru v Rusku veškerý obsah, který vybízí ke zneužívání dětí. I mnohé příspěvky nabádající děti k sebevraždě jsou na Twitteru jednoduše povoleny. Krátce po tomto odhalení dalekosáhlé zvrácenosti a násilí na Twitteru Jack Dorsey odstoupil.

Film: Sound of Freedom/ Zvuk Svobody

Zvuk slobody je velkofilmové dílo založené na inspirativním skutečném příběhu Tima Ballarda, bývalého agenta CIA, který opustil Národní bezpečnost a vytvořil vysněný tým speciálních jednotek, které vykonávají mise na záchranu dětí před obchodníky s lidmi.

tim ballard

SOUND OF FREEDOM https://www.youtube.com/embed/7oZE2nod4i0?feature=oembed

Sound of Freedom je inspirativní příběh založený na skutečných událostech, který vrhá světlo na pochmurnou realitu obchodování s dětmi. Je to skutečný příběh muže, který riskuje vše, aby přinesl paprsek světla a naděje do nejtajnějších koutů našeho světa a snažil se zachránit děti spoutané ve tmě.


Satanismus elit

Jak uvedl Ronald Bernard na začátku této zprávy, satanismus – nazývaný také luciferiánství – je temnou branou k neomezenému bohatství a moci. Jen ti, kteří se ho účastní, získávají přístup k vysokým funkcím a možnosti zbohatnout. Je to skutečně zřejmé, podíváme-li se například na jednu z nejbohatších rodin na světě: Rothschildů. Vlastní centrální banky 165 zemí. Centrální banka je nad všemi ostatními komerčními bankami. Rothschildové tedy ve skutečnosti kontrolují tok peněz po celém světě. Na následujícím obrázku je jasně vidět poměr sil mezi Rothschildovými a například britskou královskou rodinou.

Multimilionář Evelyn de Rothschild bez studu strká prst do hrudi prince Charlese!

Přestože se zapojení do satanismu před masami pečlivě skrývá, v jistém okamžiku unikly fotografie z večírku Rothschildů. Ze záběrů je jasné, s čím máme co dělat…. Dne 12. prosince 1972 Marie-Hélène de Rothschild uspořádala surrealistický ples na zámku Château de Ferrières, jednom z jejich zámků.

Při vítání hostů měla hostitelka na hlavě rohaté zvíře, které je známým symbolem satanismu.

Oběť organizovaného zneužívání ze strany bohaté elity pod pseudonymem Rose uvedla, že při jednom z rituálů byl přítomen její otec, zřejmě omámený, s jelením parohem na hlavě. Přesně tak, jak to vidíme v případě Rothschildů.

rothschild evil satanism

Způsob zdobení stolů není třeba dále vysvětlovat…. Sochy dětí s odříznutými hlavami a končetinami.

rothschild dinner child ritual

Na dalších stolech byly vystaveny nahé figuríny….

naked woman dinner rothschild

Není žádným tajemstvím, že nejbohatší rodina na světě je zapletena do satanismu. Baronka Filipína W. P. de Rothschild pravidelně nosila náhrdelník s hlavou ďábla, kozy nebo beranů, typických symbolů pro satana.

Baron Joseph de Rothschild, který zařídil a financoval vznik moderního státu Izrael, zde pózuje se známou satanistickou umělkyní Marinou Abramovičovou na obraze s názvem:

„Satan svolává své hordy z podsvětí“.

Abramovičová je umělkyně, kterou oceňují zejména nejvyšší postavy našeho světa. Pod názvem „Spirit Cooking“ pořádá večírky pro politiky, podnikatele a hollywoodské hvězdy. Níže je fotografie z jednoho takového elitního večírku.

hollywood cannibalism

Lidé jsou také napodobováni a mohou být snědeni. Vedle Abramovičové, která si bere naběračku „krvi“, je Lady Gaga, která během inaugurace Joea Bidena zazpívala americkou hymnu.

Přestože Abramovičová popírá, že je satanistka, její „umění“ mluví samo za sebe: nechala se vyfotografovat s hlavou mrtvé kozy a na ženské břicho namalovala pentagram. Obě jsou jasnými symboly satanismu.

Had a rohy, kterými se Abramovičová zdobí, hovoří jasnou řečí

Níže je známá socha používaná na celém světě v rámci satanistických kultů: lidské tělo s kozíma nohama a kozí hlavou.

Vedle postavy ďábla jsou… dvě děti. Zneužívání a obětování dětí mocnostem temna je ústředním prvkem satanismu. To se odráží iv Abramovičově umění. Vlevo vidíte obraz svázaného dítěte, které je zalité krví.

Ve světě pedofilie se používají kódová slova. Kódové slovo pro mladou dívku je…. pizza. Chlapec je hot dog, zatímco velmi malý kluk je „pasta“. Orgie s malými chlapci jsou „omáčka na těstoviny“atd.

Kdo chce ve světě něco znamenat, většinou zaprodává svou duši a přidává se ke kultu pedo satanů…

Jejich odhalení stojí za symboly, které donedávna běžný člověk nerozeznal…

WWG1WGA… Q

Prezident, který se pustil do dětských násilníků

Krátce poté, co se stal prezidentem, Trump oznámil, že jeho administrativa se prioritně zaměří na ukončení těchto hrozných praktik. Informovala o tom následující zpráva, ve které se zmiňujepojem Pizzagate.

Na celém světě se používá slovo a hashtag #PIZZAGATE k pojmenování zločinu zneužívání dětí světovými špičkami. Pokud si na internetu vyhledáte „důkazy pro pizzagate“, uvidíte ty nejstrašnější věci. Buďte opatrní, protože to může být traumatizující. Chraňte se.


Trump byl prvním americkým prezidentem, který přijal rozsáhlá opatření k ukončení obchodování s lidmi v Americe a na celém světě. Za tímto účelem podepsal několik výkonných nařízení.

donald trump human trafficking

V době prvního období  Trumpova prezidentství došlo k mnohým klíčovým zatčením, napríklad Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové, kteří unesli velké množství mladých lidí, které  potom nabízeli mnohým celebritám, politikům a elitám. Létali na Epsteinův ostrov, kde mohli tyto oběti  „konzumovat“.

V záznamech letů z Epsteinova ostrova se našli bývalý prezident Bill Clinton, hollywoodsky filmový producent Steven Spielberg, obchodník s vakcínami Bill Gatesa stovky dalších. Trump tomu udělal konec.

Došlo i k mnoha zatčením sítí obchodníků s lidmi menšího významu, v rámci kterých se na svobodu dostaly tisíce dětí.

Zajímavé je, že hned po Trumpově nástupu do funkce odstoupily desítky generálních ředitelů velkých korporací… Čeho se najednou báli?

Biden mezi tím…

No, stačí se podívat na tyto obrázky:

biden pedophile

A právě takové obrázky se našly v notebooku Huntera Bidena …

Hunter Biden child abuse laptop images
Hunter Biden child abuse laptop images

Osobně jsem viděl několik videí, na kterých se Hunter Biden věnuje různým sexuálním aktivitám s více dětmi. Ty však byly z internetu vymazány, ale věřím, že mnohé z nich budou brzy opět zveřejněny.

Zdroj

Převzato:

https://vitazstvosvetla.org/politici-zneuzivaju-a-vrazdia-deti-tvrdi-sef-fbi-a-svedkovia-2-cast/