Aspartam E951: mění chemické složení mozku

Aspartam E951: mění chemické složení mozku

Aspartam byl vyvinut jako chemická bojová látka. Dnes je nejrozšířenějším umělým sladidlem na světě. Ač bylo provedeno několik výzkumů, které potvrdily jeho vysoce škodlivou sílu. Je zkrátka dostupný, levný a toxický…

V poslední době se roztrhl pytel s různými dietami. Cukr je špatný, tloustne se po něm. Hlavně Američané, které nejvíce trápí obezita, vzali útokem dia nebo light výrobky. Jenže tyto potraviny často vyhánějí čerta ďáblem…

Jedovaté a škodlivé chemikálie jsou součástí našeho jídelníčku. Každý z nás má nějaké zdravotní potíže, ale napadlo vás někdy, že jádro problému může být i obyčejné sladidlo? Že jej nepoužíváte? Blbost. Pouze se nedíváte na složení výrobků. Umělá sladidla nejsou výsadou diabetiků, ale přidávají se například i do ochucených minerálek, jogurtů, žvýkaček nebo dětských vitamínů. Největší hrozbou je aspartam, který mění chemické složení mozku. Takové sladidlo vám může přivodit například depresi nebo rakovinu.

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo jen E951 – to vše je ASPARTAM

Aspartam je nejvíce rozšířené umělé sladidlo. Skrývá se pod názvy NutraSweet, Equal, Spoonful nebo pod zkratkou E951. Aspartam (L-asparty-L-fenylalanin methyl ester) je syntetická chemikálie, která vzniká spojením dvou aminokyselin, kyseliny asparagové, fenylalaninu a metanolu. Metanol, o němž je všeobecně známo, že poškozuje zrak, se v těle metabolickými procesy rozkládá. V konečné fázi v těle vzniká kyselina mravenčí a formaldehyd. Formaldehyd je známý nervový jed (látka se používá při mumifikaci). Fenylalanin se zase rozkládá na diketopiperazin, agens vyvolávající rakovinu mozku. V aspartamu existuje 32 rozkladných produktů, mezi které patří mimo zmiňované látky také epinefrin, fenyletylamin, fenylpyruvát, fenylaktická kyselina, diketopiperazin, aspartylfenylalanin, tyroxin, L-Dopa, dopamin a norepinefrin.

Klíčovou rolí aspartamu jsou neurologické změny

Aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, deprese, fobie, nespavost, závratě. Aspartam může vyvolat i slepotu. Narušuje inteligenci a krátkodobou paměť a ovlivňuje zvýšenou chuť k jídlu vedoucí k nadváze. Má negativní vliv na játra, takže také zpomaluje hubnutí. V Americe to s masovým užíváním aspartamu dopadlo tak, že až 75% uživatelů má zdravotní potíže. Aspartam má také zajímavou, hodně temnou historii. Původně se jedná o chemickou bojovou látku. Byl objeven v roce 1965, když se hledala látka na žaludeční vředy. Chemik James Schlatter se potřísnil tekutinou a olízl si palec. Zjistil tak, že se jedná o velmi sladkou tekutinu. Aspartam je totiž 200krát sladší než cukr. Měl být nadějnou náhražkou sacharinu, který byl v té době obviňován z výskytu rakoviny a byl lékařskou komunitou odmítán.

Aspartam v arzenálu bojových látek: nepozorovaně umí ovlivnit nervovou činnost člověka…

Nastaly spletité intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb, farmaceutických společností a potravinářských koncernů po dvě desítky let. Vedl se souboj o to, zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, protože zcela nepozorovaně umí ovlivnit nervovou činnost člověka. Aspartam dokáže vyvolat ztrátu paměti a navodit stav, který známe pod pojmem Alzheimerova nemoc. Druhou možností bylo, že bude levným sladidlem, na kterém slušně vydělají potravinářské koncerny. Jak to dopadlo, je dnes jasné.

Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a může způsobovat odumírání neuronů.

John Olney, profesor neuropatologie a psychiatrie, provedl na konci 60. a začátku 70. let pozorování účinků aspartamu. Prokázal, že poškozuje mozek jak laboratorním zvířatům, tak dokonce i dětem. Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku, podobně jako glutamát a vyvolává nadměrné dráždění, které vede až k odumření neuronů. Neohrožený badatel nazval tento jev pojmem excitotoxicita. Dr. James Bowen označil NutraSweet za „prostředek instantní regulace porodnosti“.

V roce 1972 byla zveřejněna studie pod označením SC 18862, která sledovala míru toxicity na opičích mláďatech. Aspartam jím byl podáván orálně přidáváním do mléka po dobu 52 týdnů. Ve skupině, která dostávala vysoké dávky, zemřelo mládě pod označením M38 již po 300 dnech testování. Ostatní mláďata sice přežila, ale všechna ve skupinách se středními a vysokými dávkami sladidla trpěla záchvaty epileptického typu. Po vysazení záchvaty přestaly.

“Záchvaty u opic mohou být přiřazeny následkům vysoké koncentrace fenylalaninu v krevním séru”.

V osmdesátých letech poté došlo k totálnímu zvratu a aspartam byl považován za zdravotně nezávadný. Aspartam nejdříve obdržel souhlas FDA ((Food and Drug Administration – americký úřad pro potraviny a léky) pro použití v suchých potravinách v roce 1974, ale poté byl zakázán v důsledku námitek vznesených právním zástupcem Jamesem Turnerem a MUDr. Johnem Olneym. Vyšetřovatelé se vyjádřili o studiích ohledně bezpečnosti aspartamu prováděných společností G. D. Searle v letech 1967 až 1975 jako o „fušerské vědě“ a „lajdáckých testech“. Ze 113 testů týkajících se bezpečnosti aspartamu se objevily až v 90 z nich nesrovnalosti. Vědci z FDA a nezaujatí výzkumníci trvali na pečlivějším testování. I přes velké obavy byl 18. července 1981 aspartam schválen pro použití v suchých potravinách komisařem FDA Arturem Hullem Gatesem. Další zajímavostí je, že tento člověk patřil k veřejné vyšetřovací komisi, která požadovala zamítnutí používaní aspartamu.

V roce 1996 dostal aspartam zelenou a putoval do všech potravin. Paradoxně ve stejném roce bylo zjištěno při testech na laboratorních potkanech, že jim způsobuje nádory v mozku. Ten, kdo ukazoval a hlásil vedlejší účinky, většinou zmizel, výsledky se falšovaly nebo po nich už nebyly stopy a na trh bylo uvedeno sladidlo „bezpečné jako mateřské mléko“. A nyní, po vypršení patentových práv, je aspartam ještě levnější a dostupnější, než kdykoliv před tím.

Během války v Perském zálivu v roce 1991 se americkým vojákům posílaly tisíce palet dietních nápojů zdarma. Ty se nahřívaly na pouštním slunci po řadu týdnů (aspartam se nemá údajně vystavovat teplotě vyšší než je 30 stupňů kvůli rozkládání, toto označení bylo na obalu do roku 1993, poté zmizelo s jeho masovým rozšířením). Soubor obtíží, který dostal název „syndrom z války v Perském zálivu“ může být otrava aspartamem, který se štěpí na hodně jedovatý koktejl. Vojáci jiných národností, kteří nedostávali dietní limonády zdarma, těmito symptomy dlouhodobě netrpěli. Pentagon nakonec přiznal, že 90 000 vojáků si stěžuje na ztrátu paměti, závratě a problémy s udržováním rovnováhy, nevolnosti, únavu, chronické bolesti kloubů a svalů. Nejdříve se spekulovalo o vystavení nervovým plynům jako je sarin. U těch jsou však bezprostřední příznaky.

V nedávné době bylo zjištěno, že aspartam má podíl na vzniku leukémie a lymfomů, což opět vyvolalo bouřlivé reakce lékařů a vědců. Tvrdí, že se sladidlo nemělo nikdy na trhu objevit a odvolávají se zejména na působení jeho metabolitů metanolu, formaldehydu a fenylalaninu. EPA (Environmental Protection Agency) vydala následující stanovisko k methanolu v lidském těle: “Jeho maximální doporučená denní návka je 7,8 miligramu denně. Jeden litr dietní limonády obsahuje okolo 56 miligramů methanolu. “Vyznavači” aspartamu potom v průměru tímto přijmou více než 250 miligramů methanolu denně, čili zhruba 32x více než limit EPA”. Dokážete si představit, co to s tělem udělá?

Vědci Massachutsettského Technologického Institutu k aspartamu:

“Zřetelně jsou vidět rostoucí případy nemocí, souvisejících s aspartamem. Fenylalanin v aspartamu zvyšuje riziko onemocnění mozku a blokuje produkci serotoninu. Nízká produkce serotoninu vede k depresím, zuřivosti a paranoie.”

Oficiální časopis amerického letectva “Flying Safety” v roce 1992 zveřejnil tuto zprávu: “Jak bylo zjištěno, piloti, kteří pili dietní limonády s aspartamem jsou více náchylní k závratím. Dále bylo zjištěno, že se mohou vyskytovat nenadále ztráty paměti, či přeludy.” Velký počet pilotů, zaměstnaných u leteckých společností, bylo nuceno ze zdravotních důvodů opustit svá místa.

FDA zveřejnila zdokumentovaných 92 symptomů, které vyvolává aspartam. Odkaz zde: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/03/Jan03/012203/02P-0317_emc-000199.txt. Toto sladidlo se v současné době používá přibližně ve výrobě 6 000 druhů potravin, nápojů, mléčných výrobků, sladkostí a doplňků výživy. Další smutná kapitola o úplatcích, zastírání pravd, podplácení a klamání všech spotřebitelů. Hlavně že to cinká v pokladnách…

Existuje zdravá náhrada za toxický aspartam?

Na světě však existuje přírodní sladidlo, které je zdravotně nezávadné. Je to rostlinka, která se jmenuje stévie a na východě ji používají stovky let bez vedlejších účinků. Je až 300krát sladší než cukr a to bez jediné kalorie. Proč není stévie rozšířená a proč se neustále lidé tráví chemickými sladidly? Hlavním problémem je opět FDA. Úřad tuto rostlinku, která má pozitivní vliv na zdraví člověka, klasifikoval jako nebezpečnou. Ohledně této rostliny nastala informační tma a tichá válka trvající 20 let. Více se o této rostlině a účincích dalších umělých sladidel dočtete v tomto článku: http://pravdu.cz/zdrava-vyziva/zdrava-konkurence-pro-toxicky-aspartam-stevie

Stévie je u nás téměř neznámá rostlina. Je 300x sladší než cukr a to bez jediné kalorie! Je to bojovník proti obezitě a velký pomocník diabetiků. Tak proč jsou obchody stále plné nápojů sugar free – plných aspartamu E951? Je za tím lobby? Nebo se dokonce rýsuje konspirační teorie?

Vyšlo také jako Toxický aspartam na DeenaMedia.blogspot.cz

Foto: Flicker.com

převzato: http://pravdu.cz/zdrava-vyziva/aspartam-e951-meni-chemicke-slozeni-mozku