Tajné společnosti vládnou světu tisíce let. První tajné společnosti byly založeny v Babylonii a Egyptě. Postupně se modernizovaly a jejich okultní praktiky přetrvávají dodnes skrze Vatikán po celém světě.

Jednou z nejvlivnějších tajných společností jsou Jezuité, kteří převzali okultní praktiky z dávných dob, kdy bylo zvykem uctívání temných sil, protože členové řádu věřili, že jedině tak si získají moc nad světem. Už jenom přísaha Jezuitů mluví za vše komu tento řád sloužil a dodnes slouží:

„Já, (jméno), nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, svaté Panny Marie, svatého archanděla Michala, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů, svatého Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů. …(dále kněz přísahá) – slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý příkaz od svých nadřízených, že půjdu kamkoli do světa a udělám cokoli, o co budu svým představeným nebo papežovým agentem požádán, že budu vyvolávat války – tajně nebo otevřeně – a že budu bojovat proti protestantismu, že budu dělat vše pro to, abych odstranil protestantismus ze světa, ať jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli věku. … Dále přísahám a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji válku, skrytě nebo otevřeně proti všem heretikům, protestantům a liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země. Abych nešetřil nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav…

    … a budu tyto odpadlíky věšet, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaživa, vařit, likvidovat, stahovat jim kůži, škrtit je, párat jim břicha a těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztříštil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení…

    V případě, že to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně. Budu tajně používat jed a otrávených nápojů, škrcení a škrticích provazů, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohledu na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost, důstojnost nebo autoritu člověka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova.”

Všimněte si, že Jezuité jsou odhodlání dělat všechna tato zvěrstva kdykoliv je k tomu vyzve „agent papeže“. Podle Dr. Waltera Veitha církev neslouží Ježíši, nebo Bohu, ale naopak Luciferovi, Bálovi, nebo také Satanovi. Spousta kostelů a chrámů, které se tváří, jako křesťanské, tak obsahují okultní symboly o motivy, které se používaly v dávných dobách při okultních rituálech vzývajících temné síly.

Dr. Walter Veith říká, že z Jezuitského řádu vznikly další řády, jako jsou Jakobýni, Svobodní zednáři, Ilumináti, Skull and Bones (hnáty a lebky) a Bohémský klub. Tato společenstíví dnes prakticky ovládají celý svět skrze organizace: OSN, WHO, Římský klub, Trilaterální komisy, Radu pro zahraniční záležitosti, Bilderberg, Královský institut mezinárodních záležitostí a spoustu dalších organizací.

Tito lidé (pokud se to tak dá nazvat) vytvořili dvě protikladné ideologie a to je nacismus a komunismus. Právě díky svárům mezi lidmi jsou schopni je ovládat systémem „rozděl a panuj“ a vytvářet neustále pandemie, války a ekonomické krize. Dr. Veith poukazuje na to, že v Jihoafrické republice odkud pochází, si kvůli těmto machinacím vzaly tisíce farmářů život i s jejich rodinami, protože nedokázali unést to, že přišli o své farmy předávané po mnoho generací.

Dnes již na Evropské kontinentu můžeme také vidět, jak je jejich Agenda 2030 prosazována a lidém jsou odebírany majetky skrze vyvlastňovaní, vysoké zdanění, pokuty a jiné nezákonné praktiky vyvolávaním umělých krizí a nouzových stavů.

Podrobnou historii těchto tajných společností od jejich původu až k jejich vývoji dnešní dobou Dr. Walter Veith vysvětluje ve své přednášce Tajemství taných společenství:

Navazující jeho přednášku s názvem Skrytá agenda můžete shlédnou zde:

AUTOR: Dr. Walter Veith