img_1470Dogoni, kteří se považují za potomky mimozemšťanů ze souhvězdí Velkého psa, ze soustavy Síria, obývají část území státu Mali. Kněží tohoto kmene již po tisíciletí uchovávají a opatrují velmi podrobné znalosti o uspořádání Sluneční soustavy, o čtyřech hvězdách Síria, o Velkém třesku a následném vývoji vesmíru. Odkud se ale tyto vědomosti vzaly u lidí, kteří ještě pořád žijí v téměř prvobytné společnosti?

K čemu jsou dobré nízké stropy

Název kmene pochází od Evropanů, z anglického Dog Star, tedy Psí hvězda, a označuje příchozí ze souhvězdí Velkého Psa, jejíž nejjasnější hvězdou je Sírius, jinak také Psí hvězda.

Dogoni žijí v nevelkých hliněných chýších, postavených blízko sebe. Zvláštní stavbou vesnice je toguna, která slouží jako poradní místo mužů při řešení různých problémů. Toguna má velmi nízký strop, ten nedovoluje vztyčit se v plné K čemu jsou dobré nízké stropyvýši a argumentovat „pěstmi“.

Další oddělenou budovou ve středu vesnice je obydlí vůdce (hogona). Po svém zvolení do této pozice má hogon povinnost opustit svoji rodinu a žít sám. Je považován za duchovního vůdce a učitele, váží si ho natolik, že nikomu není dovoleno se ho dotknout.

Dogoni nejsou až tak malým národem, je jich zhruba 800 tisíc a mluví několika velmi blízce spřízněnými jazyky. Zabývají se zemědělstvím, pěstují hlavně kukuřici a bobovité kultury, chovají také ovce, kozy a slepice. Na polích pracují společně a sklizenou úrodu si mezi sebou rozdělují podle počtu členů v rodinách. Někteří z Dogonů se věnují řemeslům – kovářství, hrnčířství nebo vydělávání kůží a výrobkům z nich, ti žijí v oddělené skupině a sňatky mezi nimi a zemědělci jsou zakázány.

img_1471

Tanec na chůdách

Do počátku 30. let minulého století byli Dogoni v podstatě izolovaní a žili v těžko přístupném místě uprostřed hor, na úzkých terasách, kde mají svá obydlí. To bylo i důvodem, že se jim podařilo uchránit svoji svébytnou kulturu po celá tisíciletí.

Jejich kalendář se zásadním způsobem liší od jiných, které mají jako základ měsíční cyklus a sedmidenní týden (čtvrtina lunárního měsíce). Dogoni mají týden pětidenní a poslední den, je dnem odpočinku. Jejich největší svátek se nazývá Sigi a slaví se jednou za 50 let.Tanec na chůdách

Nicméně každoročně si tento svátek připomínají slavností Des Masques (opět evropský název), která trvá celý týden, tedy pět dní. Hlavním programem slavnosti jsou tance masek, které vypráví historii Dogonů. Při rituálních tancích používají velké dřevěné masky. Je jich 80 druhů a zobrazují jak lidi, tak i zvířata a ke každé patří příslušný kostým, ve kterém tanečník představuje určitou konkrétní postavu.

Dogoni věří, že tyto rituální tance propojují svět zemřelých se světem živých a jsou „branou“ pro komunikaci s předky. Masky jsou posvátné a nesmí je nosit ani ženy, ani cizinci. Muži, kteří při tanci představují ženské postavy, používají často chůdy, aby zvýraznili velmi důležitou roli matky ve svém kmeni. Po skončení slavnosti se masky navrací do místa, které znají pouze místní kněží.

img_1472

Moderní znalosti, obsažené v jeskynních kresbách

Kmen Dogonů byl pro civilizovaný svět objeven v roce 1931 francouzskými antropology Marcelem Griaule a Germaine Dieterlenem. Při svých cestách po Africe narazili na neznámý národ, a aby ho mohli studovat, zůstali tam ještě dalších 10 let.

img_1473

Ve svých pracích se vědci věnovali především popisu stylu života a kultury Dogonů a teprve v roce 1950 uveřejnili Moderní znalosti, obsažené v jeskynních kresbáchčlánek, který pojednával o vědomostech Dogonů v oblasti astronomie. Právě tento článek se stal opravdovou senzací.

Pro srovnání uvedeme několik údajů. V roce 1924 Edwin Hubble dokázal, že spirální mlhoviny (pozn. překl. dnes se nazývají galaxiemi) jsou tvořeny hvězdami. V roce 1927 se vědcům podařilo určit rychlost rotace naší galaxie a 1950 zjistili, že má také spirálovou formu. 1862 astronomové zjistili, že Sírius je dvojhvězda a v současnosti předpokládají, že soustava Síria se skládá ze čtyř vesmírných těles (což je dodneška předmětem sporů).

A, kupodivu, se ukázalo, že všechny tyto novodobé poznatky, byly již dávno známé prvobytné společnosti Dogonů! Jejich kněží mají k dispozici podrobné informace o vesmíru, Sluneční soustavě s jejími planetami i o oběžnicích, které krouží kolem Síria. Přičemž Dogoni neznají písmo a všechny posvátné vědomosti kmene jsou předávány ústně a také „zapsány“ ve skalních malbách.

Na území, obývaném Dogony, jehož centrem je náhorní plošina Bandiagara, se nachází ohromná jeskyně s nástěnnými malbami, nejmladším je zhruba 700 let. U vchodu do podzemí je vždy ochránce posvátného místa a zasvěcenec. O jeho obživu se stará kmen a stejně tak jako hogona je zakázáno se dotýkat i tohoto muže. Po smrti strážce přebírá ochranu jiný zasvěcenec.

Jeskynní malby obsahují neuvěřitelně přesné astronomické znalosti. Konkrétněji, že okolo Saturnu jsou otáčející se Moderní znalosti, obsažené v jeskynních kresbáchprstence, po jakých orbitách se pohybují planety Sluneční soustavy, včetně Neptunu, Uranu a dokonce i Pluta. Nejzajímavější malby pro nás se ale týkají Síria, podle nichž se Sírius skládá ze čtyř hvězd, a na kresbách je také vidět, že před mnoha lety jedna z nich vybuchla.

Relativně nedávno se vědcům podařilo vypočítat dobu oběhu bílého trpaslíka Síria B kolem Síria A. Přitom se ukázalo, že oběžná doba je téměř 50 pozemských let (50,1), což odpovídá periodicitě oslav dogonského svátku Sigi.

img_1474

Záhada starověkého teleskopu

Na jeskynních malbách je také zobrazen příběh příchodu návštěvníků z vesmíru na Zemi. Jedna z kreseb ukazuje létající stroj v podobě talíře, který přistál na Zemi a stojí na třech oporách. Dále zde vidíme bytosti ve skafandrech, které z něj vystupují, jsou podobné ještěrům nebo delfínům a hovoří s lidmi.

Dogoni nazývají návštěvníky Nommo a jsou přesvědčeni, že mimozemšťané jim nejenom předali své vědomosti, ale uzavřeli i sňatky s místními ženami. Z těchto svazků se pak rodily děti a tak došlo ke smíšení lidské a mimozemské krve.

img_1475

V posvátné jeskyni se ještě nachází hluboké jezero, nad kterým je přímý „východ“ na povrch. Tímto otvorem je vidět část hvězdného nebe, pokud stojíme na určitém místě, hladina vody bude fungovat jako zrcadlo teleskopu, namířeného na Sírius. Jak mohli starověcí lidé „vyrobit“ takový dalekohled je pro nás prozatím záhadou, nicméně K čemu jsou dobré nízké stropys jeho pomocí je možné pozorovat hvězdy a planety Síria.

Podle dogonské mytologie obíhaly kdysi kolem třetí hvězdy této soustavy dvě planety. Na jedné z nich, Ara-Tolo, žili reptiloidní Nommo a druhou, Ju-Tolo, obývala rasa rozumných ptáků Balako. Jejich vědci přišli v určitý moment k vývodu, že nejbližší hvězda, Sírius B, vybuchne a tím dojde ke zničení obou civilizací.

Nommové a Balakové vyslali několik mezihvězdných průzkumných výprav a hledali vhodné planety k životu. Když Nommové přistáli na Zemi, zjistili, že planeta odpovídá jejich potřebám, zajistili si na Zemi potomstvo a odletěli domů, aby informovali svůj národ. Na jejich planetě se však mezitím katastrofa již odehrála. Orbity hvězd Síria se k sobě přiblížily a na Síriu B došlo k výbuchu, který zničil veškerý život na okolních planetách.

Zkázu hvězdné domoviny si Dogoni připomínají každých 50 let, v období přiblížení se k sobě hvězd Síria, kdy slaví svůj největší svátek Sigi, Den uctění zemřelých předků.

Očekávejme hosty z vesmíru!

Pro Dogony je jejich posláním ochraňovat vědomosti, předané návštěvníky, a nevstupovat do svazků s cizinci aby Očekávejme hosty z vesmíru!zůstali potomky mimozemšťanů a byli schopni se znovu stát Nommy a vzkřísit hvězdnou civilizaci. Podle kněží, přeživší Nommové, kteří jsou na jiných planetách, se jednoho dne na Zemi vrátí a všechny Dogony si odvezou sebou.

img_1476Legendy a malby tohoto kmene připadají mnohým stěží uvěřitelné, skeptici mluví o náhodách, o nepřesném překladu ústního podání a o tom, že současné znalosti mohli Dogonům předat misionáři, kteří pracují v Africe…

Někteří vědci, mezi nimi i Eric Guerrier nebo Robert Temple, autor knihy Tajemství Síria, však připouští, že v dávných dobách k přistání mimozemšťanů v Africe došlo

Významný americký astronom, Carl Sagan, je přesvědčen, že důkazem návštěvy mimozemšťanů mohou být artefakty v podobě předmětů nebo přístrojů, které nebyli pozemšťané, vzhledem k úrovni jejich znalostí, schopni vyrobit. Stejně tak to mohou být i znalosti, ke kterým primitivní lidé nemohli dojít. A je velmi pravděpodobné, že vědomosti kmene Dogonů tuto teorii potvrzují.

Zdroj: Neveroyatno.info , Suenee.cz