Svarog je podle knihy Veles hlavou Boží rodiny. Je otcem bohů. Slované vědí, že Svarog miluje lidi, kteří jsou pracovití, silní a věrní svému slovu. Slované se obracejí na Svaroga, aby získali prosperitu a úspěch v práci. On je Bůh Otec (stvořitel), který pomůže těm, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat! Muži žádají od Svaroga dobré zdraví, obracejí se na něj s prosbou aby ochránil děti před nemocemi. Pokud chtějí Slované najít správné řešení, požádají o nápovědu Svaroga, moudrého soudce ve sporech.

Svarog je hlavním Bohem univerzálního Triglava (Svarog (otec) – Perun (syn) – Sventovit (duch světla)). Den Boha Svaroga se slaví poté, co jsme oslavili vrchol léta (letní slunovrat) a těšili se z teplého slunce. Letní prázdniny má každý rád, ale je čas vrátit se do práce. Den Svaroga mezi Slovany je svátek připomínající skutky, konec veselých slavností. Letní Svaroží připadá na nejteplejší dny na konci června. Již koncem 19. století se mezi kozáky na jihu slavily Svarožiny – společné stolování v kruhu se vzpomínkou na své předky a oslavováním boha Svaroga s opojným medem.

Letní prázdniny jsou veselé a bezstarostné. Práce na polích už skončily. Proto se mladí lidé baví až do samého dne Svaroga. Potom se kluci a holky vrátí k práci, starosti po letním Svarogovi.

Den Svaroga se slavil v nejteplejších letních dnech. Obvykle dovolená trvala dva-tři dny. Den Svaroga je pro mladé dívky poslední příležitostí najít si ženicha toto léto, domluvit svatbu na podzim. Kluci – příležitost ukázat svou zdatnost, účastnit se zábavných her, v noci zpívat písně kolem ohňů.

Den Svaroga mezi Slovany – čas na výběr nevěsty

Bůh Svarog je uctíván nejen jako zručný kovář, ale také jako Otec slovanských bohů, manžel Lady Matky, patronky rodiny. Den Svaroga mezi Slovany je proto poslední příležitostí dohodnout se na svatbě. Mladé dívky doufají, že dnes najdou lásku. Odcházejí na noc do lesa, čekají na úsvit a ráno sbírají dvanáct různých květin z dvanácti polí. Chlapci s děvčaty, které se prohlásily za pár, se v den Svaroga houpají na dřevěné houpačce ve tvaru člunu zavěšené na větvích vysokého silného stromu. Dívka stojí na jedné straně houpačky a chlapec je naproti ní.

Úsvit

Za úsvitu v den Svaroga sledovali Slované hru slunce. Dívky z vesnice přinesly lavičky, postavily je na kopec kolem ohně. Na stejném místě byla nedaleko zavěšena houpačka. Každý večer se shromáždili u ohně, zpívali písně, tancovali tradiční tance, hráli zábavné hry. A ráno z nejvyššího kopce sledovali, jak si slunce hraje v den Svaroga. Říká se, že za úsvitu se objeví slunce, třpytící se všemi barvami, třpytící se jako duha. Kdo uvidí hrát slunce v den Svaroga, bude šťastný celý rok!

 

Zdroj: https://www.slovanskenoviny.sk/den-svaroga-medzi-slovanmi/