VŠICHNI SE NÁS PTALI, JAK MOHOU POMOCI PŘI OBNOVĚ PRÁVNÍHO STÁTU, A JAK TO BYLO A JE S VOLBAMI !!!?

Toto je výzva k prokázání kompetencí občana ČSR, vydávajícího se za občana ČR a prezidenta České republiky, Miloše Zemana !!! Protože se nikdo z Čechoslováků nikdy nevyvázal z československého občanství, což již máme potvrzeno z více míst, je jednoznačné, že Zeman své kompetence neprokáže, a že tedy volby vyhlásil z pozice občana ČSR, převlečeného za občana ČR, neoprávněně, a navíc z pozice dlužníka a škůdce LVČR a ČSR. 

Tento dokument s doručenkou dvakrát vytiskněte, zajděte s nimi do volebních místností, a předejte je předsedům volebních komisí s tím, že o předání Výzvy k prokázání kompetencí chcete udělat zápis, a nechte si orazítkovat oba dokumenty pro sebe, abyste je pak mohli vystavit na sociálních sítích i se zápisem !!! Tyto všechny dokumenty se pak pošlou na Nejvyšší správní soud, panu Langáškovi, který v minulosti zřetelně prokázal, že patří k vlastizrádcům a jejich komplicům !!!

Vy se všichni divíte, že si vlastizrádci a jejich komplici dělali co chtěli, a že je nebyl schopen nikdo zastavit, ale vysvětlení je nasnadě !!! JAKO FIKTIVNÍ OBČANÉ ČR A SR, NEBYLI TI GAUNEŘI SICE K NIČEMU OPRÁVNĚNI, ALE TAKÉ NEBYLI NIKOMU NIČÍM POVINOVÁNI, TAKŽE NEZÁKONNÁ MOC NAŠICH DLUŽNÍKŮ, ŠKŮDCŮ, BYLA NEOMEZENÁ !!! Nebyli oprávněni používat jakékoliv zákony, a zároveň nebyli ani povinni dodržovat jakékoliv zákony !!! Nebyli povinni dodržovat ústavu, občanský soudní řád, ctít Listinu základních práv a svobod, nebyli povinni rušit svá nezákonná rozhodnutí, atd. !!! Ano, nikdo z vás si neuvědomil, že ve “státní správě” funguje neomezená anarchie, a nacházíme se ve skryté totalitě !!! To jste ale všichni viděli v době rádoby pandemie, kdy jedno nezákonné rozhodnutí stíhalo druhé, a nejvyšší správní soud až s křížkem po funuse konstatoval jejich protiprávnost, což národu jaksi vůbec nepomohlo !!! Vy, občané Československé republiky, jste oprávněni, vzít si zpět moc, o kterou nás vlastizrádci okradli, a jste povinni, obnovit právní stát, kde nebude místo pro vlastizrádce a bezpráví !!!

….. https://t.me/spolecenstvilegitimnichveritelu/206

Dne, 26.9.2022 vešel v platnost DEKRET č. 5/2022 Sb., Rady nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku, kterým se prohlašují všechny volby od roku 1989 za neplatné !!!

Každý občan ČSR je nyní povinen informovat své spoluobčany, ale i  starosty obcí a měst, primátory a hejtmany, o nezákonném stavu státu, o neplatných volbách od roku 1989, o vlastizradě těch, kteří se drželi neoprávněně u moci, vydávaje se za občany ČR a SR !!! 

Dekret byl zaslán Nejvyššímu správnímu soudu na vědomí a ke zveřejnění, do datové schránky úřadu !!!