Jsme ve spirituální válce, kterou proti nám rozpoutali a my některé věci vidíme, jak se odehrávají a projevují na fyzické rovině. K našemu vítězství musí dojít v duchovní říši a bude se to manifestovat i “tady”. Elity a “globálně-mocenský systém” používaly dlouho tuto taktiku, kdy nás označovaly za zvířata a ne za duchovní bytosti. Lidské vědomí, které funguje jak na duchovní, tak i na světské úrovni, se ale nezadržitelně na celém světě pozvedává. Jejich taktika, kdy nás cíleně a masívně odlidšťovali, selhala. Globálně-mocenský systém nad námi ztrácí kontrolu, pokud se hlásíme k tomu, kým skutečně jsme, totiž vznešenými duchovními bytostmi a ne zvířaty s nízkými pudy. Jejich agenda je zaměřena na to, aby byly potlačeny základní znalosti o nás samotných a o našem pravém dědictví. Lidský duch přece jen nakonec zvítězí.

Ukazuje se, že Deep State, Cabal, Ilumináti nebo globální mocenský systém, je jedno jak je nazveme, nemohou jen tak kohokoliv odstranit, kdykoliv se jim zachce. Tady probíhá především duchovní bitva a Deep State, aby byl úspěšný a obstál, musí dodržovat a řídit se tím, čemu říkají “Pravidla” a to na nejrůznějších úrovních. Pravidla stanovují, že Deep State nemůže udělat nic, na co nemá oprávnění ani na individuální, ani na kolektivní úrovni. Proto útoky spáchané na Emeryho ho nezabily a ani nezpůsobily žádné trvalé poškození jeho zdraví nebo schopnost správně fungovat. Přestat mluvit a být zticha by v tomto okamžiku bylo to nejhorší, co by mohl Emery udělat. Pokud jste bezostyšně napadeni, musíte se bránit, ale k tomu potřebujete mít co nejdokonalejší a co nejméně zatíženou karmu. Pečlivou péčí o svou karmu se vyhnete katastrofám a neštěstím. Nikdy byste neměli zpychnout nebo se cítit nadutě, když jde o úroveň vaší bezpečnosti a ochrany. Vždy je možné uklouznout. Rizika jsou velmi reálná. Jinak řečeno, úzkostlivým věnováním se své “duchovní bezúhonnosti” můžete značně omezit pravděpodobnost, že bude “povoleno” spuštění nějakých zneklidňujících událostí vůči vaší osobě.

Jacob, jeden z důležitých zasvěcených insiderů, odhalil, že než lidé z Deep State/Cabal někoho mohou úspěšně napadnout, musí vyčkat na správný okamžik. To je velmi odlišné od konvenčního přístupu, že mohou jen tak “vydat příkaz, udeřit a zabít” a to vše provést bez jakýchkoliv problémů a následků. Aby takovou operaci mohli vůbec zahájit, tak v mnoha případech značná část jejich úsilí spočívá předtím v nutnosti dostatečně dotyčného zkorumpovat a znegativizovat, případně uvést do nevědomosti či v omyl, aby ve své “slepotě” něco udělal, přijal či podepsal. Ve spirituální rovině platí podobně jako v právním státě: neznalost zákonů neomlouvá. To platí i při neznalosti karmických a vesmírných zákonů. Prohnaní jedinci a temné bytosti vždy lidem nabízeli bezcenné tretky za hodnotné poklady a nedůležité mámení, za nesmrtelnou duši…

Pokud sami nevytvoříte dostatečný důvod pro jejich “oprávněný” zásah, budou se vám snažit vnutit nejrůznější lákadla, aby vás přiměli myslet a chovat se negativním způsobem. To jim pak poskytne důvod, aby vás napadli způsobem, který je v souladu s karmou, kterou jste si tak vysloužili. Dokonce, i když jste byli oklamáni nebo podvedeni, přesto to bude vaše karma. Nejběžnějším prostředkem k “přípravě” někoho, aby na něj mohli zaútočit, je použití vodiče/manipulátora. Jedná se o osobu, která se ve vašem životě objeví “náhodou”, ale je ve skutečnosti tajným zaměstnancem, placeným za to, aby vás sledoval, narušil, rozložil a připravil pro “karmický” útok. Musíte být vždy opatrní na lidi, kteří vystupují někdy až příliš přátelsky, zatímco pracují jako dvojití agenti. Jednoduchá a zřejmá pokušení, která by mohla tyto typy útoků opravňovat, zahrnují zneužívání návykových látek, sexuální nerozvážnosti, bezcitné nelidské jednání, bezostyšné, nehorázné lhaní nebo okrádání ostatních a korupce.

Pokud dospějeme k porážce Deep State můžeme mít ihned létací objekty na antigravitaci a volnou energii, které nás mohou vzít na plavbu po sluneční soustavě dřív, než si myslíme. Stále se zvyšuje počet zasvěcených lidí/insiderů, kteří potvrzují, že jsme již naši sluneční soustavu za pomoci špičkové technologie kolonizovali. Spolupracuje s námi mnoho mimozemských skupin a “Aliance” postupně pracuje na odtajňování všech těchto informací. Všichni zasvěcení insideři jsou si také vědomi nadcházející masivní události “slunečního záblesku”, který dramaticky změní naši DNA, promění naše vědomí a naplní tak proroctví o “Vzestupu” vyskytující se ve 35-ti různých starodávných učeních.

Celá naše sluneční soustava stále více demonstruje příznaky náhlé masivní změny klimatu jako předzvěst těchto ohromujících událostí.

Boj o zpřístupnění všech lidstvu utajovaných informací a technologií je rozhodně bojem politickým. Přestože existují různé odtržené skupiny, velká část administrativy tajného kosmického programu zde na Zemi řídí Deep State. Deep State je velmi úzce zapojen do kontroly masmédií a využívání filmů, televizních pořadů, hudebních videí, videoher a ceremonií předávání cen k propagaci svého kultu. Celá jejich veřejná platforma se nyní před našima očima hroutí. To není náhoda. To vše je součástí vysoce organizované kampaně nové planetární síly – “Aliance”. Probouzení lidstva se ordinuje ve stále se zvyšujících dávkách tak, aby nedošlo k přílišnému šoku veřejnosti z obrovské přemíry všech informací. Za všemi zamlženými ději a rozrušujícími veřejnými událostmi okolo nás se skrývá boj lidstvu pozitivně nakloněných sil proti globálním protilidským strukturám (Deep State). Bude to největší revoluční změna, jakou kdy svět poznal.

Od roku 1996 se desítky zasvěcených osob/insiderů, kteří odhalili, že vláda před námi skrývá obrovské tajemství, rozhodlo promluvit, i přes velké nebezpečí, které jim hrozilo. Použitý pojem “vláda” dokumentuje fakt, že tito lidé ovládli v Americe obě politické strany, a proto nikdy neprohráli volby. Tato “vláda” držela v šachu média, vrcholné korporace, armádu, zemědělství, farmacii, ropný průmysl a banky. To všechno se změnilo se vznikem nové planetární síly, kterou nazýváme “Aliancí”. Ve skutečnosti je Aliance konfederací nejrůznějších odlišných frakcí, které pracují proti této zlovolné síle. Tato zlovolná síla je nyní příhodně nazývána Deep State (Stát v hlubinách). Mezi další běžně užívané názvy patří Cabal, Nový světový řád nebo Ilumináti. Blížíme se stále více k okamžiku, kdy proběhne oficiální odhalení Deep State na hromadné úrovni. Ale zatím každý, kdo se o to pokouší, je vystaven šikaně, posměchu a nátlaku ze strany oficiálních struktur. Ačkoli důkazy o existenci Deep State jsou ohromující, budou jeho členové neustále bojovat na život a na smrt, aby udrželi své obrovské tajemství v tajnosti, které ve své obrovské negaci vytvořili.

Hlavní média jsou stále pod velmi silnou kontrolou Deep State. Pokud jste to ještě plně nepochopili, tak vám všechno, co se právě děje, bude připadat záhadné a možná nepravděpodobné. Lidé z Aliance však vědí z první ruky, že Deep State je stejně skutečný a vážný jako infarkt. Nemusí si lámat hlavu tím, jestli je “něco z toho” pravda. Deep State je pro ně tvrdým faktem. Je to vražedná a zabijácká skupina, která bezohledně bojuje do posledního dechu o moc. Pro většinu lidí je vše bohužel stále jen fantazie a nechtějí vidět, že se za plentou odehrává osudová bitva o základní existenci jejich a jejich dětí. Pro slabochy, zbabělce a zabedněnce je jednodušší mít klapky na očích a vyhnout se tak emocionální bolesti, než čelit pravdě tváří v tvář.

Podíváme-li se pečlivě na realitu, tak uvidíme, že čelíme skutečným problémům v našem světě. Pokud temná síla převzala kontrolu nad naší planetou, měli by si nejvíce duchovně pokročilí lidé toho být vědomi a snažit se ji zastavit. Je udivující jak snadné je “udělat si domácí úkol” a shromáždit důkazy, které dokazují, že Deep State skutečně existuje. Vyřešení této úlohy je pro nás ve skutečnosti velká odměna a vstupenka “do dospělosti”. Jakmile jednou projdete touto zkušeností, uvědomíte si, že svět, o kterém jste si mysleli, že ho dobře znáte, je lež a velká iluze. Tento krok ale vyžaduje vaši velkou statečnost, sílu ducha a odhodlání dovolit si skutečně uvěřit všem důkazům, které jsou sice zcela jasné, ale taky absolutně neuvěřitelné…

Přestože existují hory a hory průkazných důkazů, že Deep State je skutečný, je zatím pro většinu z nás až příliš snadné to přehlížet. Proč? Jednoduše, je to mnohem, mnohem pohodlnější “zůstat spát”, právě tak, jak to Deep State po nás chce, vše popírat a odmítat. Tímto způsobem můžeme pokračovat v předstírání, že je vše v pořádku, nejsme konfrontováni se svým svědomím a nemusíme udělat nic, co by tyto závažné problémy pomohlo řešit. Obchodní model Deep State, který s námi manipuluje, vyžaduje, abychom zůstali nevědomí a ignorantští – přinejmenším do konečné fáze jejich plánu, podle kterého se ještě stále pokoušejí získat rozhodující převahu.

Chrabré úsilí Aliance způsobilo, že Deep State svého starodávného snu o “Novém světovém řádu” už ale nemůže dosáhnout. Množství luciferiánské propagandy, která nám defiluje před očima, je ale v těchto posledních letech obrovská. Některé filmy, jako Zoolander č. 2, kde se v epizodních rolích objevují opravdové módní ikony, které se na konci účastní satanské dětské oběti, to dokonce vůbec neskrývají. Žádná suma peněz ani intriky celebrit by nikdy nemohly přesvědčit probuzené, lidsky vnímající a chápající herce, aby hráli ve filmu, kde jsou ohrožovány děti satanskou rituální obětí. Stále více se ukazuje “kdo je kdo” a to také platí u všech vrcholných ikon v módním průmyslu, které si oblékají satanské hábity a zúčastňují se těchto odpudivých scén. Každý, kdo tento film viděl si ani přinejmenším nemůže myslet, že jde jen o nějakou legraci. Jakmile pochopíte jejich hru a rozpoznáte jejich zvrácenou propagandu, najdete stovky, ne-li tisíce takových příkladů a téměř každý film v hororovém žánru je přecpaný znepokojujícími scénami, kterými vás tato skupina chce indoktrinovat a naočkovat.

“Lidé” z Deep State doufají, že pomocí manipulací a našeho hlubokého nevědomí využijí sílu našeho kolektivního vědomí k tomu, abychom tuto jejich zrůdnou apokalypsu přijali, manifestovali a tak ji odsouhlasili a schválili. Bezpočetné akční thrillery plní naši mysl znecitlivujícími scénami, násilím a brutální smrtí a psychopatičtí darebáci často zřetelně vyjadřují a nabízí své zvrácené přesvědčení a propagují temnou víru této skupiny. Nejnovější filmy o Batmanovi, ve kterých hraje Christian Bale, jsou všechny toho legendárními příklady. Heath Ledger zemřel krátce po své roli Jokera, ve které absolutně přesně ztvárnil to, jak Deep State myslí a funguje. Batman vs. Superman je jedním z nejagresivnějších luciferiánských filmů, které kdy byly natočeny. Kromě neustávající záplavy symbolizmu globálně-mocenského systému, jsou oba superhrdinové bezostyšně vykreslováni a označováni za “padlé anděly”. Superman býval dříve hrdina a přítel lidstva, zatímco v nových filmech je temný, nebezpečný, destruktivní a ničící. Filmy o zločincích nám ukazují, jak je “opravdu skvělé” ukrást obrovské množství peněz a zmizet s nimi.

Špionážní thrillery idealizují špinavou práci zpravodajských agentur, včetně brutálního mučení, zabíjení a šokujících zrad a slouží jako náborové prostředníky pro CIA a další organizace. Filmy, ve kterých figurují mimozemšťané, téměř vždy zobrazují mimozemce jako zlověstné zlo, jehož cílem je zničit veškerý život na Zemi během invaze. Stěží u pokladny nenaleznete alespoň jeden film, obsahující očividnou propagandu “globálně-mocenského systému”. Dokonce i romantické komedie se často uchylují k závažně pohoršlivým a urážlivým scénám, které jsou zbytečné a nechutné, stejně jako jejich postavy, které se navzájem zrazují a podvádějí. Vnucují tak lidem myšlenku, jak jsou všichni amorální, vypočítaví, ziskuchtiví, s kariérou na prvním místě v žebříčku hodnot. Láska, tolerance, soucit, lidská sounáležitost, pravda a čestnost jsou pro ně jen směšné hodnoty. Chtějí tak lidstvo rozdělit, oslabit, demoralizovat, zotročit a plně ovládnout, jak na fyzické tak i na mentální rovině.

Představte si, že Deep State nebyla vytvořena jen za účelem vydělávání peněz, ale slouží větší agendě, na níž se tato skupina dohodla. Předpokládejme také, že hlavní program a agenda této skupiny je duchovní: a to, že se zuřivě drží svého temného náboženského přesvědčení a protihumánní víry. Představte si, že praktikování jakýchkoliv činů a všech aktů svobodné vůle, včetně těch nejzvrácenějších a nejzvrhlejších, je spojeno s tím, stát se dle nich “osvíceným neboli iluminovaným“. Představte si, že lidé, kteří se do této skupiny rodí, jsou od narození trénováni a cvičeni, aby byli zuřivě věrní a zároveň naprosto mlčenliví. Představte si, že tito lidé jsou pravidelně mučeni a nuceni dělat naprosto hrozivé věci, aby se co nejvíce “odlidštili”, byli cyničtí, fanaticky poslušní a co nejvíce potlačili svoji duši. Tím vším se postupně stávají velmi nešťastnými. Představte si, že tato korporace má k dispozici ke své správě a administrativě tři hlavní města-státy, z nichž je v každém vztyčen jeden z hlavních obelisků.

 • Vatikán jako duchovní centrum
 • město Londýn jako finanční centrum
 • Washington, DC jako vojenské centrum

Představte si, že členové této skupiny byli po mnoho generací strašlivě mučeni a neuvěřitelně se obávají smrti, pokud by o tom někdy veřejně mluvili. Představte si, že přinejmenším nejvyšší členové tohoto kultu věří, že jsou “Bohem vyvolení” a chtějí, aby každý buď smýšlel jako oni nebo prostě zmizel. Představte si skupinu, která opovrhuje všemi ostatními, jako by to byli podlidé a věří, že lidé jsou “škodliví pro životní prostředí” a proto musí být vyhlazeni. Představte si, že pojetí masové genocidy je přeformulováno do podoby “láskyplného převzetí” Země do náručí, které, jak doufají, ji vyléčí od “infekce” – totiž od nás (Tak o nás Agent Smith hovořil v prvním filmu Matrix, což je jen jeden z mnoha příkladů). Představte si, že tato skupina se systematicky infiltrovala do nejrůznějších podniků, zejména nadnárodních, které postupně ovládla a používá je jako “zbrojní systémy”. Představte si, že účelem těchto zbrojních systémů je se postupně a potichu postarat o masívní snížení množství lidí na Zemi. Představte si, že tyto zbrojní systémy obsahují následující položky, přestože běžná zmanipulovaná “věda hlavního proudu” je bude bránit a hovořit o nich jako o “konspiračních teoriích”.

 • Fluorid ve vodě a konvenční zubní pasta, který ucpává epifýzu a snižuje IQ a spiritualitu
 • Dráty elektrického vedení a vysílací věže pro mobilní signály, které vytvářejí rakovinu, pokud žijete v jejich blízkosti
 • Mobilní / bezdrátové telefony a sluchátkové soupravy, které přivádějí nebezpečné elektromagnetické pole do blízkosti mozku
 • Benzínová vozidla, která vytvářejí oxid uhelnatý a další toxické atmosférické emise
 • Aerosoly rozprašované určitými letadly, které zvyšují celkové znečištění a toxicitu
 • Pesticidy jako Roundup v konvenčních produktech, které napadají a oslabují tělo
 • Hliník v konvenčním deodorantu do podpaží, který způsobuje rakovinu prsu
 • Rtuť v zubních výplních, která vytváří systémovou toxicitu a otravu těžkými kovy
 • Chemické koktejly v cigaretách, které udržují pracovníky naživu až do důchodového věku, a poté vyžadují dlouhodobou lékařskou péči
 • Osvěžovače vzduchu do elektrické zásuvky, které uvolňují toxické chemikálie a obelstí vás tak, že ignorujete plíseň a jiné domácí toxiny
 • Růstový hormon a antibiotika v konvenčním mlékárenském a masovém průmyslu
 • Geneticky modifikované organismy v obilí, zejména kukuřici, sóje a pšenici
 • Glutaman sodný Monosodium glutamate, který se skrývá za “přírodním aroma”, kořením, hydrolyzovaným extraktem, autolyzovanými kvasnicemi, sirovátkovým proteinem atd.
 • Umělé bílkoviny v pšenici nazvané “gliadin”, které napadají štítnou žlázu, ničí energii a zvyšují hmotnost
 • Přísady do vakcín, které zvyšují hladinu hliníku a těžkých kovů na toxickou úroveň a vytvářejí autismus u dětí (viz film Vaxxed) a (see “Vaxxed” movie)
 • Rafinované cukry v konvenčních potravinách, které způsobují nadměrné chutě, zvýšení tělesné hmotnosti a diabetes (viz film Fed Up) (see “Fed Up” movie)
 • Smažené potraviny, u kterých přepálený tuk žlukne a kde se cukr a koření používá k maskování odpovídající špatné chuti
 • Chemické koktejly v rychlém občerstvení (Fast foodech) požívané jako zbraň, které vedou k závislosti, přírůstkům hmotnosti, letargii a smrti
 • Alkohol jako zvolený omamný a opojný prostředek, který napadá každou buňku v těle, aby vyvolával pocit radosti a potěšení
 • Farmaceutické léky, jako jsou léky proti bolesti, které jsou ve skutečnosti toxičtější a návykovější než heroin

Všechny tyto praktiky na výše uvedeném seznamu pochází od zasvěcenců z Deep State, kteří byli vtaženi do této koncepce a záměru rozmístění těchto strategií. Většině těchto zbraňových systémů se lze jednoduše vyhnout praktikováním důsledné zdravé výživy.

Představte si, že tato skupina, aby dosáhla svých cílů a upevnila si moc, vyvolává masové války a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svého ústředního cíle. Představte si, že všechny hlavní války ve 20. století byly tajně financovány, vyzbrojovány a kontrolovány stejnou skupinou na obou stranách, a to za účelem naplnění této zlověstné agendy. Představte si, že němečtí nacisté a další fašistické země, jako byla Mussoliniho Itálie, jsou některé z nejviditelnějších příkladů toho, jak tato skupina skutečně myslí a cítí.

Představte si, že tato skupina používala 1. a 2. světovou válku jako zástěrku pro to, aby mohla systematicky zabavovat všechny významné držby zlata na světě, a aby tak nic nemohlo konkurovat její “nekryté” měně nepodložené ničím. Představte si, že rozvoj této nekryté měny znamená, že tato skupina může doslova tisknout peníze z čirého vzduchu, a to v jakékoliv míře, jak se jí zachce. Tím pádem získala neomezené zdroje na ovládnutí, zkorumpování a koupení si všechno a všech kdo a co bylo na prodej. Naštěstí se všechno a všichni nedají koupit…

Rychle se blížíme k realitě úplně ve stylu science-fiction, anebo, jak to označuje Corey Goode(informátor, který pracoval dvacet let v tajném kosmickém programu): do “společnosti startrekovského typu”. V tajných kosmických programech jsou již používány technologie, které nás po předání lidstvu posunou minimálně o 100 let evolučně dopředu. Tato odhalení nás budou šokovat a rychle změní celý náš život i celý svět. Proto je tak důležité, abychom si byli těchto témat vědomi, abychom se na evoluční skok a šok v budoucnosti připravili. Nezadržitelně, ale zatím vinou mainstreamu skrytě, probíhá celosvětová revoluce a posun celého paradigmatu v informacích i technologiích.

Média jsou nejmocnější entitou na Zemi a kontrolují mysl mas. Mají moc udělat z nevinného viníka a z viníka nevinného a tak vypadá moc.Postupné probouzení lidstva, které právě probíhá je celosvětová revoluce, která se neděje pouze v USA. Je to posun kolektivního vědomí, které postupně dodává sílu lidem na celém světě, aby si vzali zpět do svých rukou vládu nad svým kolektivním osudem. Na celém světě si lidé začínají postupně uvědomovat, co se v naší realitě skutečně děje. Jsou již podezíraví, pokud jde o útoky pod falešnou vlajkou a hledají jejich charakteristiky okamžitě poté, co dojde k nějaké nehodě a sdílejí důkazy online.

Nové ekonomické modely, jako hnutí za osvobození Ubuntu, vedené Michaelem Tellingerem, se šíří po celém světě. Tento model vytváří “zcela nový systém, který mění soupeření ve spolupráci”, což je filozofie, známá jako kontribucionizmus. Nepoužívají se peníze, ale společně se pracuje, aby města, městečka, země a život překypovaly hojností, jídlem, uměním, sportem, technologiemi, zdravím, zábavou a nekonečnou různorodostí… První etapou takové iniciativy jednoho městečka je vytvořit projekty, z nichž komunitě plynou jídlo a příjmy, a to vše běží na základě snahy členů komunity. Na začátku jsou tyto fondy vraceny zpátky, do dalších projektů na podporu produkce a výdělku, dokud město nakonec není soběstačné a dokud negeneruje přiměřený výdělek za pomoci externího obchodování.

Jsou zřizovány soudy pro stíhání narušitelů práva z řad elit (pro zločiny proti lidskosti), které v současném právním systému nelze stíhat (horní příčky žebříčku stojí v současném právním systému mimo zákon). Tyto soudy jsou:

“Mezinárodní soudní dvůr pro přirozenou spravedlnost”

“Právní komise pro vyšetřování obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání dětí”

“Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny církve a státu” (ITCCS, založený Kevinem Annettem)

Jejich účelem je “zákonným způsobem stíhat lidi a instituce, odpovědné za zneužívání, obchodování, mučení a vraždy dětí, jak v minulosti, tak i v současnosti a zastavit tyto i další trestní činy církve a státu a dosáhnout rozpuštění těchto institucí”.

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/deep-state-vyvolava-masove-valky-a-tajne-ovlada-obe-strany-aby-tak-dosahla-svych-protilidskych-cilu-deep-state-5-cast?serial=13