Tak už i soudruh Prymula, ta skála ideové pevnosti, titán vědy. Ano, drazí přátelé, profesorisimus přešel na stranu temné síly do dezinformačního tábora, když veřejně vyhlásil, že „dnes již máme dostatek indicií na to, abychom mohli říct, že došlo k úniku covidu-19 z laboratoře“. Docela nedávno příklad naprosto nesmyslné proruské dezinformace.

Čas oponou trhnul

Inu čas oponou trhnul a došlo nám k vývoji. Peková v roce 2021 říkala nesmysly, ale v roce 2023, co čert nechtěl, se ukázalo, že měla pravdu. Potvrzení se jí dostalo ze zdroje naprosto nečekaného a to od samotné modly bojovníků s covidem-19, soudruha Prymuly. Lze namítnout, že se o potvrzení nejedná, protože Prymula řekl, že šlo o únik, kdežto Peková mluvila o uměle vyrobeném viru. Aby nebyly pochyby, tak se Prymula rozpovídal o výzkumu a potvrdil, že jde o koronavirus vyvinutý v laboratoři, tedy uměle. Výzkum byl prováděn v čínsko-americké koprodukci, o tom jsou jasné záznamy. Sice se to snažil kapku napravit, že šlo o vývoj případných léčiv, kdyby náhodou došlo k přenosu na člověka. Ano, to je logické. Uměle se vyvine virus, který neexistuje v přírodě. Jestliže virus neexistuje, proč je potřeba zkoumat jeho přenos na člověka? Inu vysoká věda, pro nás prostý lid nepochopitelná. To se ani nezmiňuji o tom, že zpochybnil čtvrtou dávku očkování a její potřebnost. Sám si kladu otázku, copak soudruha přinutilo k takovému bezbřehému voluntarismu? Najednou je vůle prohlašovat virus za umělý, přestože dříve nebyla.

Boj s dezinformacemi dostal zásadní ránu

Nejdřív jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, ale když mne smích přešel, tak mi nějaký démon začal našeptávat otázky. Jaký má smysl vládní boj z dezinformacemi? Není po tomto skandálním prohlášení naprosto zdiskreditovaný? Ne, že by nebyl už i před tím, ale teď je to nezpochybnitelné a viditelné na hodně mediáně známém tvrzení. Když si představím, že by už tehdy platil zákon o boji s dezinformacemi v podobě, jak je navrhován dnes, co by se stalo? Doktorka Peková by byla jako naprostý a zlotřilý dezinformátor odsouzena k nějakému trestu. Máme relativně milostivé doby a tak by to třeba byl rok ve vazbě a pak rozsudek na rok a osm měsíců nepodmíněně. Protože by soud shledal, že mluvila s autoritou vědce, tudíž to bylo zvláště společensky nebezpečné. Navíc to tvrdila pořád a neměla ani náznak sebereflexe, stále si slepě trvala na svém. Takže soud by souhlasil s návrhem státního zástupce a rovnou by poslal takovou dezolátkou do basy. Takže by byla následně po výkonu trestu propuštěna na svobodu. A teď by hlavní postava vědeckého boje s covidem-19 řekla, že měla celou dobu pravdu. Pokud žijeme, alespoň teoreticky, v právním státě, musela by následovat obnova procesu, kde by bezpochyby padl osvobozující rozsudek. Takže stát by musel zaplatit odškodné za její uvěznění podle ceníku. Což by státní rozpočet stálo sto tisíc nebo podobně komickou částku, která se neprávem pronásledovaným lidem u nás přiznává. Tohle je doprovázeno vtipnou argumentací, že dosud nikdy víc vyplaceno nebylo, takže není možné dát vyšší částku.

Samozřejmě jde o mnou vymyšlený scénář. Ale lze z toho vidět, že myšlenka někoho stíhat za dezinformaci s sebou nese riziko v čase, když se dezinformace záhadným způsobem změní na pravdu. Nejde o riziko malé, protože změna dezinformace na pravdu není naprosto ojedinělý jev, ale podle covidových lží železné pravidlo. Z této skutečnosti pak logicky vyplývá, že trestat dezinformátory je nemožné ve skutečně demokratické společnosti, protože výsledky zkoumání nebo tvrzení se v čase mění. Samotná myšlenka omezování svobody slova ve jménu boje s podvracením, jak se dříve přiléhavě tyhle věci nazývaly, je marná. Pokud něco cítím jako lež, tak se s ní dá bojovat pouze diskusí a poukázáním na svou verzi. Komunisté neuspěli v boji s podvracením socialismu, protože zákazy nefungovaly. Pamatuji si tu atmosféru, kdy články z Rudého práva byly brány jako něco, co se skutečným světem příliš mnoho společného nemá. Úplně stejnou cestou jdou oficiální média a naše vláda. Přičemž pod pojmem vláda nechápu úzce vládu jako zákony vymezenou instituci, ale obecněji jako moc. Protože ne vždy se institucionální vláda kryje se skutečnou mocí.

Co teď, soudruzi?

Co na to třeba soudruh Doležal, který se zalyká radostí nad tresty pro dezinformátory? Tón toho článku je úžasným výplodem jedince věřícího ve svobodu, jak o sobě píše. Nějak mi to připomíná rozplývání se sovětských autorů nad stavbou Bělomořského kanálu, kde si kapitalistické živly vyzkoušely tvrdou práci po životě v zahálce. Autor je sice naprosté dno české novinařiny, ale co se mi zdá naprosto úžasné, že sám sebe nazývá svobodomyslným, ale na druhou stranu je nadšený, když se trestají lidé za své názory. On tedy ty názory označuje za proruské lži rozkládající Západ. Nějak takhle argumentovali komunisté, když zakazovali štvavé vysílačky provozované ideodiverzními centrálami. Nešlo o omezení svobody slova, ale o útok na socialistické výdobytky. Ale co v této situaci, soudruhu novináři? Odporná proruská podvratná demokracii ničící dezinformace se ukázala jako pravda. Takže ses ocitl v roli dezinformátora popírajícího vědu. Přece se nebudeš přít s předním vědcem, že ne? Jsi svobodomyslný a ne slabomyslný, jak jsi sám říkával, takže situace je naprosto jasná. Můžeme se těšit na Doležala, jak zametá ulici? Copak? Vlastní recepty už nejsou v pořádku? Pozoruhodné na lidech jeho typu je to, že vždy mají pravdu, nelze u nich zaznamenat ani špetku nějaké sebereflexe. Nic. Nebo už netřeba věřit vědě? Ale kdež, bude se stejnou sebejistotou psát zase jiné propagandistické fráze.

To ticho je výmluvné

Zvláštní je i to ticho kolem celé aféry. Další dezinformace se ukázala být pravdivá. Kdepak jsou dobrosrdeční novináři, kteří nás mnohomluvně ujišťovali, že boj s dezinformací je nutnost k ochraně Pravdy, té naší kosmické s velkým P. Žádná sebereflexe, ani ťuk. Je mi s podivem kolik kriticky myslících lidí, abych používal správné termíny, v klidu bez přemýšlení zbaštili legendu o netopýrovi a nutnosti popřít všechny dosavadní zkušenosti v obraně před nakažlivými chorobami. Šili roušky, zpívali hrdinům na jednotkách intenzivní péče, které byly plné jako vždy. Každý se může splést, o tom žádná. Lidi prostě nejsou neomylní. Proto je nyní v novinách spousta článků a omluv doktorce Pekové, že na ni kydali špínu. Cože? Že takové články nějak není vidět? To je divné, že by morální majáky naší společnosti nějak selhaly?

Co dalšího se ukáže jako pravda?

Dalším závažnějším důsledkem je skutečnost, že kdosi vyrábí v laboratořích nebezpečné viry, přestože je to zakázáno mezinárodními úmluvami. Vím a chápu, že zákaz je jedna věc a skutečnost druhá, nicméně biologické zbraně jsou skutečně nebezpečné právě svojí nevypočítatelností a dvojsečností. Skýtají sice značnou výhodu v anonymitě použití, protože můžete nepříteli způsobit značné škody, aniž je znám původce útoku. Vypuštěný vir není vypuštěná raketa. Ale jejich užití vede ke spirále vzájemného podezírání a tajných odvetných úderů. Zda se tak již děje nebo ne, neumím posoudit. Leč podle známého výroku doktorky Pekové o modlitbě za Putina, byly jedním z hlavních cílů ruského útoku na Ukrajině právě biologické laboratoře, kde se ve skutečnosti pochopitelně zkoumalo, jak vypěstovat nejlepší květiny do truhlíků za okna. Samozřejmě cokoliv jiného bylo americkými zdroji označeno za naprostou dezinformaci, ale ve světle Prymulova prohlášení to lze vykládat i jinak. Raději však ani nenaznačuji jak. Pokud se jedná o čínsko-americkou virovou produkci, tak v tomto světle politika nulové tolerance covidu-19 v Číně má takový zvláštní přídech. Copak ten virus umí, nebo měl umět, a my to nevíme, že se čínské vedení jeho šíření tolik obává? Nebo je platná domněnka o dělení trhu před válečným konfliktem a ochrana před virem jen záminka? Navíc pokud byl virus uměle vytvořen a vypuštěn, ať už omylem, či záměrně, tak to otvírá cestu k nalezení viníka a odškodňování. Je-li virus umělý, a o slovech slovutného vědce samozřejmě nelze pochybovat, pak to dává teoriím o spiknutí docela zvláštní příchuť. V kombinaci s příhodně rychlým nalezením očkování jako léku na strašlivou pandemii, pozoruhodně rychlým šířením viru a vypleněním zdravotních fondů na tuto nesmyslnou akci, se to zdá jako zvláštní souhra okolností, což?  Takže v čem všem nám ještě lžete? Co třeba něco o zlém sodovkovém plynu, tam je vše bez mráčku? Nebo se skácí z podstavce i sám idol dnešních dnů z nejvyšších?

AUTOR: Josef Vohnout

ZDROJ

Soňa Peková děkuje za „dva roky pekla“. Využila to období a posunula se do jiných sfér molekulárního oboru

MUDr. Soňa Peková, molekulární genetička a mikrobioložka, byla první vědkyní v ČR, která označila virus SARS-CoV-2 za uměle vytvořený v laboratoři. Za svůj výrok byla dehonestována, označena za dezinformátorku. Avšak umělý původ viru nyní již připouští další vědci, lékaři a už i tajné služby.

Omluvil se Dr. Pekové někdo za její perzekuci? ptá se redakce Svědomí národa, která si ji do studia pozvala k vánočnímu rozhovoru loni koncem roku.

Omluvu nežádá a ani o ni nestojí – odpovídá mikrobioložka a dodává, že:

„V podstatě ti, kteří toto způsobili, jsou typy lidí, od kterých bych omluvu ani nepřijala. Lze je pozorovat po dobu 2,5 roku, jak vystupují.“

„Zda je virus umělého původu, ví pouze ten, kdo ho vyrobil. A ten to zatím nahlas neřekl,“ vyslovila se k původu viru. Avšak podle Pekové je tam tolik indicií ze všech stran, a to jak původ viru zpočátku rozeznala, bylo díky tomu, že se věnuje molekulární mikrobiologii a byla zvyklá dívat se na různé druhy koronavirů.

„Moje tvrzení, že virus pochází z laboratoře, mělo tehdy znamenat: Pozor! Máme tady humanitární katastrofu. Ani ve snu mne nenapadlo, že by to byla taková humanitární a lidská katastrofa globálního charakteru.“

V současnosti už se jedná o žalobách – a to znamená, že soudce musel přijmout ten dokument, což předtím ani nebylo možné – a nyní běží soudní žaloba na člověka jménem Peter Daszak, na doktora Ralpha S Barica z univerzity v Severní Karolíně – to je ta „dvojka“, která pasírovala vše do Wu-hanu. Rovněž dr. Fauci je pod drobnohledem. Mainstream o tom stále informuje nedostatečně, což je velkou závadou, míní Dr. Peková.

„Kdyby to tak nepřeháněli a nehnali do extrému, tak by se mi tak nedostalo pod kůži. Úplně mi to zahltilo receptory pro vnímání. Extrémní, vymyšlené, úchylné, ďábelské – stékalo to po mně pryč,“ vzpomíná na dobu propagace nepravdivých informací.

S odstupem času na to vzpomíná pozitivně. Díky tomu se dostala k věcem a ke knihám, o kterých ani netušila, že jsou. Využila to období a posunula se do jiných sfér molekulárního oboru. A tak vlastně děkuje za dva roky toho pekla.

SN: Nejsme sice v Číně, nikdo z nás nezmizel, ale byly tu obrovské tlaky, zejména na vás – odpustila jste?

„Pro mne to byla úžasná škola! Nebýt toho, tak bych nikdy nezažila, co člověk dokáže vydržet. Té nenávisti bylo tolik!“

Tlak, pod kterým byla v posledních letech, ji dle jejích slov nezlomil, nedostal se jí pod kůži, vypověděla redakci Svědomí národa.

„Zjistila jsem, co všechno dokáže člověk vydržet a vyvzdorovat… A využila jsem tu dobu i jinak. Dostala jsem se k novým sférám zkoumání, k věcem, o kterých jsem předtím ani nevěděla, že existují,“ komentuje vědkyně.

Člověk má svědomí, které nemá nekonečný objem

K vakcinaci a propagaci očkování sdělila Peková, že „generální pardon nemůže nastat, protože zemřelo příliš mnoho lidí. Amnestie nemůže nastat.“

Ale – jak dodává: „Člověk má jednu takovou strukturu. Jmenuje se svědomí. To svědomí nemá nekonečný objem, neunese tíhu extrémních událostí. Až to svědomí bude přeplněno, ti lidé promluví. I lékaři veřejně promluví. Nevím, kdy se to stane, ale bude to mít neuvěřitelné konsekvence a bude to určitě vyžadovat velkou míru schopnosti lidí odpouštět,“ říká Soňa Peková k tématu následků doby nedávno minulé.

Kvantová fyzika – koníčkem

Jejím dlouholetým koníčkem je kvantová fyzika, se kterou se seznámila kdysi, když byla těhotná – a to ji vlastně přivedlo k prostudování tlusté knihy o tématu kvantové fyziky. Poté naznala, že toto téma je úplně famózní a že kvantový fyzik je vlastně – umělec. Musí mít ohromnou představivost.

Kvantoví fyzici dokáží svůj obor podat pomocí rovnic, ale umí to i přetavit do jazyka, kterému rozumí běžný člověk. Tam začal ten vztah.

SN: Jaké knihy čtete?

Jiné dějiny římského impéria od Alexandra Tamanského, knihu najdete na „zakázaném vzdělání“.

A v ní se dočtete, že vlastně historie římské říše je z velké míry vymyšlená. A bylo to provedeno nikoliv proto, že historii píšou vítězové, ale historii píšou mocnáři. A píšou ji tak, aby to vyhovovalo jejich mocenským zájmům. Většina toho, co se nám říká, je faleš.“

MUDr. Peková překládá S. Hawkinga do češtiny: Ve vesmíru byl pravděpodobný zásah stvořitele, uznal kosmolog na sklonku života

Další kniha, kterou se mikrobioložka zabývá, má název Darwinův omyl. To se týká biologie. Poskytuje trochu jiný pohled na evoluci.

Peková pokračuje, že měla nyní velké štěstí, když se dostala ke knize Tomase Hertoga, kterou napsal se Stephenem Hawkingem. Tuto knihu Peková právě překládá do českého jazyka. A je o tom, že kvantová fyzika přidala velký kus filozofie do svého oboru a dospěla k tomu: Vesmír se zdá jakoby hologram a všechno v něm je jakási projekce něčeho. A zde se člověk musí zeptat: Projekce čeho? Koho?

To tam Hawking explicitně neříká, ale připouští, že „nelze vyloučit zásah stvořitele“.

To vše kvantová fyzika ukazuje. Než Hawking zemřel, přehodnotil svůj život, usoudil, že jeho ateistický přístup byl chybný, vyznal se z toho, neuměl to ještě pojmenovat – ale řekl, že zásah stvořitele je velice pravděpodobný. Fyzikální zákony to umožňují, jen je potřeba se na to podívat silně kvantovým pohledem, dodává Peková.

„Je to další krok, který my lidé musíme udělat. Protože se vědomí lidí dostává na vyšší úroveň. Jsou tady věci, které neumíme změřit, ale nemůžeme říct, že neexistují. Uvědomit si, že to není o 3D,“ uzavírá doktorka svoje poznání o kvantové fyzice.

AUTOR:  ZDENKA DANKOVÁ

https://cz24.news/sona-pekova-dekuje-za-dva-roky-pekla-vyuzila-to-obdobi-a-posunula-se-do-jinych-sfer-molekularniho-oboru/