Správce české národní domény po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a v souladu s výzvou vlády České republiky zablokoval 25. února 2022 osm jmen domén, které byly Vojenským zpravodajstvím označeny jako ohrožující bezpečnost. Hlavním cílem tohoto opatření v době zahájení agrese Ruské federace bylo omezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v on-line prostoru, které se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat tuto agresi, vysvětluje svůj postup CZ.NIC. Záměrem prý bylo bránit ohrožení počítačové bezpečnosti, ke kterému šířením takových informací prostřednictvím elektronických prostředků docházelo.

Listina základních práv a svobod článek 17…. Udělejte si obrázek kde končí “dezinformace” a kde začíná oficiální porušování práv a svobod…

Sdružení CZ.NIC již od začátku deklarovalo, že se jedná o mimořádné a bezprecedentní opatření, které bude v souladu s pravidly registrace jmen domén každý měsíc přezkoumáváno. Smyslem bylo vytvoření časového prostoru pro reakci příslušných orgánů veřejné moci, nikoliv trvalá blokace pouze z rozhodnutí sdružení CZ.NIC. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v on-line prostředí, vysvětluje sdružení. Během dubna začalo sdružení také zveřejňovat seznam zablokovaných domén.

CZ.NIC už ale nadále nechce zmíněných osm domén blokovat a pro další omezení požaduje soudní příkaz. V zájmu transparentnosti a předvídatelnosti svého rozhodování sdružení CZ.NIC po splnění účelu blokace oznamuje, že poté, co uplynou tři měsíce od zablokování uvedených dezinformačních webů, ponechá sdružení dotčené domény vyřazené ze zóny pouze na základě příkazu soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu, neboť důvody vyřazení ze zóny podle čl. 17 pravidel již pominuly, říkají zástupci sdružení.

Zdroj: https://www.root.cz/zpravicky/cz-nic-uz-nechce-dal-blokovat-dezinformacni-weby-zada-soudni-prikaz/