iscad71f0yDokument o podivuhodném působení Ježíše po zmrtvýchvstání, kdy se zjevoval, kázal a působil. Toto období je často zamlčováno, ale právě ono má mělo hlavní vliv na zrod křesťanské víry a na hluboké a trvalé vnitřní obrácení se na víru apoštolů a jejich prvních následovníků, prvotních křesťanů, kteří neváhali za Ježíše a svou víru i položit svůj život…¨