Důkazů o tom bohužel stále přibývá , že „vakcíny“ proti Wuhanskému koronaviru (Covid-19) způsobují, že se u všech jejich příjemců všude časem rozvine cosi jako AIDS.

Syndrom získaného selhání imunity vyvolaný vakcínou Covid-19 neboli VAIDS se zdá být jedním z těch vůbec nejvážnějších dlouhodobých nežádoucích účinků způsobených injekcemi. Injekce v podstatě časem úplně zničí imunitní systém lidí a zanechávají je tak náchylné k infekcím všeho druhu.

Nejde ani tak o to, že účinnost těchto injekcí časem klesá, jak někteří tvrdí, ale spíše tu jde o výkon imunitního systému. Injekce proti Fauciho chřipce totiž působí na náš imunitní systém takříkajíc smrtelně

Účinnost očkování je totiž negativní , pokud jde o imunitní ochranu, kterou poskytují. Data ukazují, že imunitní funkce organismu podléhá čistému snížení po každé injekci, což je přesný opak toho, co by měla dělat skutečná vakcína.

„Účinnost vakcíny +50 % by znamenala, že plně očkovaní lidé jsou o 50 % více chráněni proti Covid-19 než ti neočkovaní,“ uvedl Daily Exposé . „Jinými slovy, plně očkovaní by měli mít imunitní systém, který je o 50 % lepší v boji proti Covid-19.“

„Ale účinnost vakcíny -50 % by naopak znamenala, že neočkovaní byli o 50 % více chráněni proti Covid-19 než plně očkovaní. Jinými slovy, výkonnost imunitního systému očkovaných je o 50 % horší než přirozená výkonnost imunitního systému neočkovaných osob. Proto vakcíny Covid-19 poškozují lidský imunitní systém.

Průměrnému člověku, kterému byla podána dvojitá injekce této Covid „vakcíny“, tak zbývá pouze 35 % z jeho původní imunitní funkce

Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) publikuje svoji týdenní zprávu ze sledování vakcín, která obsahuje údaje o „případech“, hospitalizacích a úmrtích podle stavu očkování za čtyři týdny. Tyto zprávy nadále ukazují, že nejhůře na tom jsou lidé, kteří jsou plně očkovaní.

Nejnovější zpráva jasně ukazuje, že procento nových případů onemocnění je nejnižší mezi neočkovanými a nejvyšší právě mezi plně očkovanými. Populace s trojitým očkováním zaznamenává téměř dvojnásobný výskyt případů onemocnění ve srovnání s neočkovanou populací, zatímco u populace s dvojnásobným pobodáním je zaznamenána dokonce trojnásobná četnost výskytu.

„Tato data sama o sobě by měla velice hluboce znepokojovat i ty nejzapálenější zastánce vakcín,“ uvádí Exposé .

Pomocí vzorce účinnosti vakcíny společnosti Pfizer tedy Exposé zjistil, že skutečná účinnost vpichů je v průměru -183 procent ! To je naprosto šokující, ohromující a velmi znepokojující.

„Nejnižší účinnost vakcíny proti Covid-19 byla v průběhu ledna 2022 pozorována ve věkové skupině 40–49 v Anglii, zaznamenaná minus-209,4 %, přičemž ani věková skupina 50–59 let nezůstala pozadu,“ jak bylo zjištěno.

Údaje ze Spojeného království jdou však ještě dále a ukazují, že plně očkovaní mají nyní dokonce negativní imunitní výkon. Průměrný dvakrát očkovaný člověk v Anglii je nyní na pouhých 35 procentech své normální imunitní kapacity, která v průběhu času ovšem stále klesá.

To znamená, že plně očkovaní mají sníženou imunitu, pokud jde o schopnost jejich těla bojovat proti virům, bakteriím a dokonce i rakovině.

Nejhůře na tom je opět věková skupina 40–49 let, ve které se k 30. lednu snížila imunita až na -67,7 procenta. To dokazuje, že injekce covidu poškozují přirozenou imunitu lidí, která se postupem času stále více zhoršuje.

„Účinnost vakcíny proti Covid-19 v reálném světě proti úmrtí v Anglii mezi 3. lednem a 30. lednem 22. ledna byla snížena až -110,24 % u osob starších 80. letech, o -97 % u lidí ve věku 70-79 let a o -98,14 % v průměru u všech dospělých. starších 18 let,“ uvádí dále magazín Exposé .

U plně očkovaných starších osob se mezitím podle těchto údajů již mohl rozvinout plnohodnotný VAIDS. Demografie ve věku 70–79 let nyní vykazuje imunitní výkonnost -49,2 procenta, zatímco lidé starší 80 let mají imunitní výkonnost sníženou až o -52,4 procenta.

„V posledním týdnu končícím 21. ledna měli plně očkovaní statisticky dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než neočkovaní,“ varuje Exposé .

Takže běžte a nechte to do sebe dobrovolně nahulit! To by udělal skutečně jen blázen. A totálně zkorumpovaný mainstream bude neustále tvrdit, jak to jejich „očkování“ chrání a jak je důležité! A ještě zkorumpovanější vlády budou vyvíjet snahu dokonce o povinné očkování touto globalistickou sračkou, která má jediný účel, nenápadně a co nejdříve vás zabít. Do mě to tedy nenarvou a to ani náhodou a to dokonce ani v případě, že by to skutečně udělali povinné, protože to je úplně stejné, jako kdyby rovnou udělali povinou sebevraždu. Je to cosi jako ruská ruleta o vlastní život, kterou máme právo nehrát

ZDROJ:  ChemicalViolence.com

Překlad: Myšpule/myspulesvet.org