Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Co znamená Aliance a proč se ještě neudálo, co očekáváme? Co je lidstvu utajováno?

Tyto informace jsou výsledkem tisíců hodin výzkumu desítek nezávislých novinářů a hledačů pravdy. V některých zemích, například v USA, se informace poskytují, ale stále zkorumpovaná francouzská média neříkají nic. Lidé, kteří by nikdy nevěřili, že lidé se po staletí dopouštěli takové krutosti a korupce vůči jiným LIDEM, budou mít brzy k dispozici důkaz. Naše historie je z velké části falešná, protože elity se po tisíciletí, a zejména sionisté od roku 1706, snažili vše zmanipulovat a změnit, aby nás mohli plně ovládat, manipulovat a zotročit, ale to vše je už minulost. Pravdu odhaluje a chápe každý den stále více lidí, kteří se pomalu, ale jistě probouzejí. (Následuje popis situace ve Francii…)

PROBÍHÁ VELKÉ PROBUZENÍ LIDSTVA A NIC HO NEMŮŽE ZASTAVIT!
Macron zemřel 21. prosince 2018 na sepsi. Od té doby jsme viděli tucet dvojníků nebo hologramů jeho osoby. Jeho bývalí ministři byli popraveni, další jsou ve vězení, nejméně zkorumpovaní jsou pod kontrolou. Všechny světové elity jsou popraveny nebo ve vězení. Když se objeví v médiích, vidíme místo nich desítky herců a dvojníků. Tyto informace jsou klíčem k pochopení minulých, současných a budoucích událostí. Kdo byla Emmanuelle Macronová, nebo spíše Emmanuelle de Rothschildová?

Macron se narodil jako „DÍVKA“ a jmenoval se Emmanuelle de Rothschild, dcera sionistického bankéře Davida de Rothschilda, který byl popraven jako všechny sionistické elity. Do satanismu ji v roce 1983 jako šestiletou zasvětila Brigita, jeho budoucí „falešná“ manželka, a to znásilněním a zasvěcením do satanistických rituálů.

Sionisté a satanisté „de Rothschild“ praktikovali rodinné orgie s cílem získat dvojčata nebo trojčata s nadějí, že budou mít transgenderové dítě. Tyto rituály jsou součástí jejich satanistických zvyků a pomáhají regulovat budoucí zrození. Sionisté vždy chtěli vytvořit „antikrista“, tzn. j. nejvyššího představitele satanistických lóží ve světě: zkrátka symbol absolutního zla: Macron byl k tomu ideální dívkou po zasvěcení do satanismu, sexuální přeměně a vyneseni na nejvyšší úroveň země, která obsahuje „tajemství lidstva“: Francie. Macron podstoupil několik sexuálních operací, aby vypadal mužněji, ale jeho poslední operace v říjnu 2018 se podle správného rozhodnutí vesmíru infikovala a on 21. prosince 2018, jen 41 let po narození, zemřel na sepsi.

Všechna data jsou symboly pro satanisty, ale i pro vesmír, který je spravedlivý. Macrona do prezidentského křesla posunula jeho rodina Rothschildů, a to podvodem ve volbách díky softwaru DOMINION, stejnému softwaru, který umožnil vyhrát americké volby i zesnulému Bidenovi (ty volby vyhrál Trump a on nám to brzy řekne). Macron se v prezidentských volbách v roce 2017 umístil na 4. místě, takže měl být zvolen François FILLON. Jakmile bude „falešný Macron“ (jeho dvojník) sesazen, tyto informace budou zveřejněny.

Covid 19 je záminkou k radikální změně našeho lidstva. Neexistuje žádná Covidova pandemie (kromě běžné sezónní chřipky), ani žádná skutečná zdravotní diktatura: vše je falešné v tom, co vidíme ve zkorumpovaných médiích. Jsme svědky obrovského filmu, gigantické inscenace vojenské aliance, která ovládá svět a která umožňuje médiím, nemocnicím, lékařům a některým laboratořím, aby nám ukázaly svou zkaženost. Tato inscenace je nutná, aby nás probudila, znechutila starý svět a přiměla nás chtít lepší svět. Naše skutečná vláda neexistuje od března 2020, protože ji tehdy převzala armáda!

Téměř všechny vysoké světové elity byly popraveny, některé jsou stále ve vězení na Guantánamu, které Trump rozšířil, nebo v evropských věznicích. Armáda inscenuje tuto obrovskou operaci, kterou 60 let připravovali Kennedy, admirálové a generálové, aby nás probudili, zničila starý svět a připravili nás na nový, který bude krásný pro naše děti.

Je důležité si uvědomit, že jsme zažili dvě období Covid 19: období od roku 2018 do března 2020:
Macron a sionističtí miliardáři stále ovládají svět a chtějí šířit virus s jediným cílem – zastrašit nás, aby dokončili naše zotročení, přičemž naše totální zotročení začalo sílit zejména před 50 lety. Před 300 lety velmi pomalu příchodem sionismu do Švýcarska (Sion a Curych), poté Yale v USA a Izraeli. Naneštěstí pro ně tento virus nebyl o nic nebezpečnější než chřipka, ale jejich lži vyvolaly náš strach, protože jsme byli naučeni jim věřit.

Televize, filmy a reklama nás také naučily jim věřit: to byl klíč k jejich úspěchu po celá desetiletí. Jejich machiavelistický plán by se povedl kolem roku 2030, kdyby Macron a jeho přátelé nezemřeli. Chtěli zavést „nový světový řád“ založený na masivním snížení počtu obyvatel a našem úplném zotročení (očkování, čipování a dobře poslušní).

Druhé období Covid: od března, dubna 2020 do dnešního dne:
Výjimečná vojenská aliance již 60 let sleduje tento „hluboký stát“ a bojuje proti němu ve stínu. Tato vojenská aliance zatkla a popravila tisíce těchto zkorumpovaných a zejména pedofilních elit, od kdy Trump nastoupil do úřadu. Ve skutečnosti Trump tajně vládl s armádou, aby za čtyři roky zničil všechny vysoké elity, které dostávaly naše lidstvo do stále většího otroctví. Bidenovu inauguraci zinscenovali Trump a armáda. Válečný stav platí v USA, stejně jako ve Francii, a v mnoha zemích diskrétně, aby nevznikla panika.

Tato americká a evropská vojenská aliance od dubna 2020 kontroluje a řídí Francii i většinu velkých zemí světa. Aby nás nešokovali, místo popravených nebo vězněných elitářů postavili stovky jejich dvojníků. To nám umožňuje plynule měnit naši lidskost: covid byl tedy záminkou k radikální změně naší lidskosti, nejprve negativní s Macronem, potom pozitivní s vojenskou aliancí. Korupce médií, nemocnic, některých lékařů, laboratoří se nám ukazuje každý den a brzy ji odhalí a oficiálně odsoudí armáda.

Proč byly elity odstraněny vojenskými soudy? Za tři století, a zejména za posledních 50 let, dosáhly bývalé elity (sionisté a satanisté) takové úrovně zkaženosti, zvrácenosti v drogách, v pedofilii, v obecném satanismu, že vesmír řekl STOP. Vesmír není sám v této radikální změně našeho lidstva.

Americká vojenská aliance a také světová aliance s Putinem a čínským prezidentem se podílejí na tomto plánu na odstranění starého světa a obnovení nového světa založeného na LÁSCE, úctě k Zemi a naší lidské suverenitě. A konečně, každý z nás se může a musí podílet na tomto pozdvižení našeho lidstva svými myšlenkami a činy ve vysokých vibracích, abychom tomuto vzestupu pomohli. Můžeme zůstat ukotveni a klidní, protože tento božský a pozemský plán se plní bez ohledu na všechno. Čím dříve se probudíme, tím dříve se osvobodíme od omezení, která nám ukládá armáda, a oni konečně udělají odhalení. Vojenská aliance, která vládne světu, je samozřejmě na naší straně, ale proč pak pokračuje v diktatuře zesnulého Macrona a elit?

Důvodů je několik:

Vojenská aliance ve velmi krátké době zpřísnila liberticidní zákony, aby nám ukázala, co chtěl Macron a jeho přátelé udělat do roku 2030. A díky tomuto velmi krátkému času konečně vidíme jejich plán. Musíme to vidět, abychom tomu uvěřili. Tato současná diktatura je samozřejmě falešná. Jakmile prokážeme svoji suverenitu, armáda nás přestane mučit a udělá „VELKÁ“ odhalení o činech a korupci bývalých elit. Vojenská aliance chce, abychom se vzbouřili a konečně ukázali svou suverenitu jako svobodní lidé, a to se jí daří: bouříme se, protože je to nevyhnutelné. V novém světě, který se vytváří, bude každý člověk zcela svobodný, proto bude nezbytné, aby byl nejprve suverénní, aby mohl řídit svůj vlastní život, aniž by spoléhal na nějakého politického pána.

Vojenská aliance vykonává ve Francii od března 2020 obrovskou práci: Vzpomeňte si na tehdejší vylodění americké armády: Nešlo o manévry, ale o operaci „Mušketýr“ během prvního zadržování. Toto zadržování bylo zapotřebí, aby armáda zatýkala naše francouzské vůdce a elity ve vší diskrétnosti, aniž by je někdo viděl nebo zasahoval. Od té doby armáda provedla několik dalších operací. Každé z následujících zatčení bylo zároveň záminkou k zatýkání zkorumpovaných a pedofilních lidí po celé Francii a Evropě, přičemž se uskutečnilo několik dobře cílených vojenských operací.

Byly objeveny tajné tunely elity, které se hledaly, aby se osvobodily uvězněné děti. Papež a kardinálové byli také zatčeni a většina z nich je popravena, stejně jako všechny koruny světa. Anglická královna zemřela před dvěma lety na infarkt během zatýkání armádou. Hvězdy jako Lady Gaga, Celine Dion, Tom Hanks, Spielberg a stovky dalších byli také popraveni, protože praktikovali pedo-satanismus a jeho mnohá zneužívání.

Náš starý svět byl iluzorní a naprosto umělý:
Staré elity nás udržovaly ve strachu a v iluzi úspěchu prostřednictvím peněz: byly to jejich dva klíče, jak nás manipulovat a zotročit. Přesvědčili nás, že musíme pracovat a nadměrně konzumovat, abychom jim vydělali spoustu peněz. Postarali se o to, aby naše životy byly tak zaměstnány závody o peníze, že jsme neměli čas vidět jejich excesy, ani naše rostoucí otroctví, ani skutečný smysl naší existence, který je mnohem hezčí.

Naše peníze použili na investování do tajných, nepojmenovaných programů. Člověk například nikdy neletěl na Měsíc: falešné mise se natáčely v nevadské poušti. Za peníze na tyto mise vybudovaly tisíce kilometrů tunelů s vysokorychlostními vlaky pod zemí po celém světě, aby usnadnily obchodování s drogami a lidmi. Postavili také létající talíře s cílem „pro jistotu“ se vystěhovat na jiné planety, ale to se nedalo počítat s ostražitostí našich vysoce vyvinutých mimozemských přátel, kteří tomu zabránili.

Pedosatanismus, peníze a totální moc byly třemi hnacími silami starých elit: Elity měly po celém světě sítě únosců, kteří unášely děti a dospělé na obchod s orgány, embryemi, krví a lidským masem: V každém uneseném člověku se využívalo všechno, dokonce i utrpení, aby se snížily naše vibrační frekvence. Jejich satanistické rituály spočívaly v „černých mších“, které měly snížit naše frekvence, a v obětování dětí na oltářích, přičemž se měly zabíjet dýkou, rozřezávat, jíst orgány a pít krev. Všichni jsme jedli lidské maso v některém z řetězců potravin nebo fastfoodů: nabádali nás ke kanibalismu, který je z dlouhodobého hlediska návykový. Miliony unesených dětí byly uloženy v klecích, ukryty v jejich tunelech.

Odhaduje se, že za 50 let bylo uneseno, znásilněno, mučeno a obětováno 100 až 200 milionů dětí a dospělých! Krev těchto mučených obětí se používala k výrobě jejich oblíbené drogy: adrenochromu, který se vyrábí z adrenalinu uvolněného v krvi během znásilnění nebo mučení. Tento adrenochrom se prodával za 10 000 eur za gram světovým hvězdám a elitě, které věřily, že jeho užíváním získávají elixír mládí a dlouhého života.

Tajné podzemní laboratoře se nacházejí po celém světě a armáda je objevuje během několika měsíců. Tunely hrůzy se už léta nepřetržitě objevují v USA a poslední dva roky i ve Francii, dokonce pod Elysejským palácem. Armáda zkoumá a čistí tisíce kilometrů tunelů a objevuje naprostou hrůzu. Mnohé děti zemřely a jiné byly nalezeny živé a byly léčeny v „MED BED“, stále tajných kvantových lékařských postelí. Někteří vojáci se na těchto lékařských lůžkách léčí také proto, aby se jim z mysli vymazali určité vzpomínky. Mnozí vojáci spáchali sebevraždu poté, co viděli a zažili tyto hrůzy v tunelech.

Odhalení přijdou hned, jak řekneme „NE“ falešné diktatuře, ve které žijeme. Stane se to brzy. Rozšířený pedostanismus našich bývalých elit se ukáže na fotografiích a videích, jinak by spící lidé, kterými jsme byli, nikdy neuvěřili, že jiní lidé jsou schopni takové krutosti s našimi dětmi.

(Falešný) zdravotní průkaz je záminkou ze dvou hlavních důvodů:

Aby nás probudili a pomohli nám získat zpět naši suverenitu. Vojenská aliance čeká, až prokážeme svoji suverenitu, aby nás konečně osvobodila. Připomínám, že žádná pandemie neexistuje. Druhou záminkou je odvrátit nás od materialismu, masové distribuce, zbytečného odpočinku, luxusu a zbytečného cestování. Všechna omezení jsou uložena v tomto smyslu. Jsme pozváni vrátit se ke způsobu života blízkému přírodě, upřednostňováním krátkých obchodních okruhů, výměnou a vzájemnou pomocí. Naše Země se blíží k samému konci 12 000letého cyklu, přibližně v letech 2022 až 2025. Posledních sedm let cyklu našeho lidstva se nazývá „Apokalypsa“, což znamená Zjevení a očista prostřednictvím chaosu.

Vše musí být odhaleno:

Podívejte se pozorně na katastrofy a neobvyklé výkyvy počasí na celé Zemi. Je to součást velmi intenzivního přirozeného očišťování, které Země provádí každých 12 000 let, střídavě vodou a ohněm. Vesmír má vše pod kontrolou a pomáhá mu několik vysoce vyvinutých mimozemských ras s bezpodmínečnou láskou, jejichž jediným cílem je, abychom spolu s naší Zemí dosáhli úspěchu v tomto vzestupu naší mladé lidské civilizace. Lidská populace se v posledních letech enormně zmenšuje a na konci cyklu zůstane jen velmi málo lidí. To vše je přirozené. Po těchto datech začne nový cyklus 12 000 let se „zlatým věkem.“

Naše budoucí správa věcí veřejných se bude velmi lišit od toho, co známe: Budeme vedeni, ne řízeni „duchovní bytostí“ a radami moudrých lidí, kteří budou zvoleni, jakmile odejdou poslední zkorumpovaní. Armáda je zde dočasně, aby zajistila plnění PLÁNU, a bude tiše, jakmile bude zavedeno naše nové „VODSTVO“. Politici, jak je známe, zmizí, a mnozí z nich už skutečně zmizeli. Vedení vyžaduje, aby byl každý člověk suverénní, a armáda nám pomáhá se současnými omezeními.

Tyto informace jsou výsledkem tisíců hodin výzkumu desítek nezávislých novinářů a hledačů pravdy. V některých zemích, například v USA, se informace poskytují, ale stále zkorumpovaná francouzská média neříkají nic. Lidé, kteří by nikdy nevěřili, že lidé se po staletí dopouštěli takové krutosti a korupce vůči jiným LIDEM, budou mít brzy k dispozici důkaz. Naše historie je z velké části falešná, protože elity se po tisíciletí, a zejména sionisté od roku 1706, snažili vše zmanipulovat a pozměnit, aby nás úplně ovládli, zmanipulovali a zotročili, ale to vše je už minulost. Pravdu odhaluje a chápe každý den stále více lidí, kteří se pomalu, ale jistě probouzejí.

Abyste pochopili, proč jsou elity satanistické a tak špatné na lidi (jako na zvířata na jatkách), je to proto, že jsou to mimozemšťané pocházející z konfederace, která chtěla anektovat Zemi jako osmou planetu předtím, než jsme se připojili ke Galaktické konfederaci. Jelikož lidé věří, že myslí mozkem, který je ve skutečnosti tlumičem nárazů pro mysl (95 % vody), která je sídlem myšlení a emocí, neměli problém rozdrtit mysl, která původně ovládala těla klíčových postav planety, a převzít nad nimi kontrolu! Hollywood často natáčí filmy, které zesměšňují naši duchovní nevědomost. Film „Seznamte se s Joe Blackem“ ukazuje, jak můžete rozdrtit ducha, který se zmocnil těla při narození, a převzít nad ním kontrolu. Další přesně ukazuje, jak existuješ mezi životy („Ghost“)…

Tito mimozemšťané přicházeli na Zemi mnohokrát jako sedm archandělů vyvoleného národa (nimi) a masově od začátku 18. století, pověstný stále chromý „X“ (Adam Weishaupt) si vzal na sebe tělo někoho, kdo byl vzdělaný jezuity (armáda černého papeže), který byl 1. května 1776 (památný svátek maskovaný jako Svátek práce) zakladatelem bavorských iluminátů, kteří se infiltrovali do zednářství. Přinesli na Zemi komunismus, psychiatrii s její elektrošokovou terapií, TEROR „francouzské“ a „ruské“ revoluce, aby experimentovali s psychickou kontrolou lidí. Pro Covid to fungovalo dobře…

Nakonec, černí duchové, kteří ve filmu Duch berou s sebou padouchy, naštěstí nejsou jen výmyslem scénáře. Když víme, že na Zemi jsou zástupci těch, kteří nás chtějí anektovat a kteří mají vždy možnost ovládnout tělo jiných, můžeme se divit, že po vojenském soudu je zájem je popravit. Měli byste vědět, že Galaktická hlídka má prvky, které je zachycují elektronickými prostředky, využívajíc mentální masu vzpoury kolem nich a dočasně je umisťují do Faradayových klecí, dokud nebudeme mít čas se s nimi vypořádat…

Zdroj:

https://qactus.fr/2021/09/20/une-alliance-militaire-americaine-et-aussi-mondiale-avec-poutine-et-le-president-chinois%E2%80%AF-pour-nous-permettre-de-mieux-comprendre-par-claude-lmp/

Proč se některé očekávané události ještě nestaly?

Stále se mluví o vítězství světla, které však stále nevidíme zhmotněné. Je dobré si tímto článkem pár věci objasnit/připomenout. Proč se to tedy ještě neudálo?

První věc je, co všechno je ještě třeba udělat. Toto není o pár členech cabaly, nějakých těch politicích a pedofilech. Uvědomme si, že tisíciletí zažraná temnota se neodstraní jen tak jednoduše a určitě ne takovým mírumilovným a utajovaným způsobem jakým se to děje. Neumím si představit kolik práce dá vyčistit zlo na úrovni jednoho státu, natož celého světa. Protože to není jen o zatýkání, ale musíte vědět koho zatýkáte, proč, s kým má propojení, jakou by mohl mít pojistku a podobně. Dovedeme si to představit. Hlavy států, politici, lidé v showbyznysu, lidé ve velkých organizacích jako například WHO a červený kříž, jakož i lidé malých neziskovkách, nemluvě o podhoubí skrytém před očima veřejnosti. To jsou všichni ti pedofilové a okultisté, jejichž jména ani neznáme.

Je třeba vyčistit celý podzemní svět, všechny hrozby pro lidstvo nastražené jako pojistka pro mocné. Zajištění smluv, finančního systému a technologie pro celý svět, ovládnutí každého aspektu společnosti… Takže to určitou dobu pochopitelně trvat bude. Přesto je úžasné, že něco takového se dokázalo uskutečnit a navíc bez škod na veřejném obyvatelstvu. Opačný případ by bylo jednoduše zničení Země a zachránění těch několika světlých duší, které jsou toho hodné. Děkujte Bohu za to, že má s námi stále tolik trpělivosti.

Mnozí zasvěcenci řekli, že se věci zdrželi, s čím souhlasím. Sám jsem cítil, že se to všechno bude ubírat jiným tempem. Proč se to posunulo nevím, ale měli bychom si uvědomit, že to určujeme my všichni. Není to žádný film bílých klobouků, ve kterém oni režírují co a kdy přesně se stane. Oni bojují s lidmi, kteří to budovali tisíciletí a prodávali si znalosti a technologie z generace na generaci s podporou negativních mimozemských ras. Oni nejsou hloupí. Jedině v tom, že věří, že mají šanci. Vítězství světla je nezvratné, ale podmínky a průběh toho není. Na nás všech záleží. Kdyby zde nebyli všichni ti světlí lidé, nic by se nestalo, protože by se světlo nemělo o co zachytit. A čím více světla, tím dříve a jednodušeji to celé proběhne.

Podívejme se například na to, jak to vypadá na našem milovaném Slovensku. Přijedete do obchodu a každý jeden má náhubek na ústech. Přijedete tam na další týden, když se konkrétní okres ocitne v jiné barvě (nevím jaké barvičky k tomu používají) a najednou všichni do jednoho chodí s respirátory! Co potom chceme, když většina se neumí ani zastat sebe a svých práv v takové základní věci? Mnoho lidí je probuzeno, ale jsou probuzeni potichu. Nadávají na systém, vědí o co tady jde, ale poslušně chodí s těmi zobáky na ústech, a když se na ně dostatečně přitlačí, utíkají pod určitou hrozbou na vakcínku. Nadcházející doba bude právě o vládě lidu, ale k tomu musíme být způsobilí. Také je třeba připomenout, že Slovensko a Česko jsou duchovně nejvyspělejší národy, proto se na nás od začátku tlačilo více.

Buďme realisté a pochopme, že to, co se děje je boj světla s temnotou, ve kterém my jsme bojovníci. Nebudeme za týden žít ve zlatém věku a to co přijde nebude lehké. Mnozí se příliš soustřeďují jen na sluníčko a nevidí mraky. Vedle zpráv o vítězství světla zapomínají na to, že věci se nejprve musí zhoršit předtím, než se zlepší. Jednoduše musí, protože mnozí ještě schopni probuzení to potřebují zažít. Zákon zvratného působení říká, že co člověk zaseje to i musí sklidit. Každý čin a myšlenka se vrací k jeho původci a přinese mu buď požehnání, nebo trest podle toho, co vyslal.

A to platí jak na úrovni jednotlivce tak na úrovni celku. A protože v dnešní době se zhmotňuje vše lidmi vyslané, je pochopitelné, že to nebudou světlé věci vzhledem k duchovnímu úpadku lidstva. Pod přibližujícím se tlakem světla se ve světě dostává na povrch všechno temné a nezdravé a to se pod tímto tlakem musí projevit a všechno temné zničit. Co je schopno změny se pro transformuje do jiné podoby, a co je příliš temné se zhroutí. A jelikož toho temného je opravdu dost, musí se to zhroutit a vzniknout nové. Toto nové nevznikne jednoduše, ale bude to bolestivý přerod.

V současnosti se setkávají 2 reality. Ta pozitivní světlá realita, která se postupně zhmotňuje v našich životech a ta negativní cabalistická realita, která zoufale bojuje o přežití. Některé věci, které jsou nám předstírané, jsou skutečně jen nějaký film, maskování, aby mohly proběhnout operace, ale děje se kolem nás ještě mnoho zla, které oni na starosti nemají. To jsou závěrečné pokusy druhé strany stáhnout do temnot co nejvíc lidí. Probíhá největší operace na vyčištění pozemského zla a nemůžeme čekat, že vše proběhne hladce a jednoduše.

Přesto to, kde se nyní nacházíme, je jen zlomek z toho, co jsme měli původně zažít podle množství zla, které jsme po celou tu dobu jako lidstvo produkovali. Ve skutečnosti už žijeme více ve světle než temnotě, jen se to ještě neprojevilo ve hmotě. Ta energie už zdaleka není to, co to bylo minulý rok. I když to možná ještě nějakou dobu potrvá, toto jsou poslední záchvěvy temnoty co se týká této globální situace.

Když jsme u těch realit, momentálně si každý vybíráme, ve které chceme žít, tedy kterou budeme svým jednáním a myšlením zhmotňovat. To je celý smysl velkého probuzení. Čím více lidí něco chce, tím dříve se to uskuteční. Čím více lidí odhalí a odmítne celý covid podvod, tím dříve to skončí. Čím více lidí bude věřit ve vítězství dobra, tím dříve se to stane a čím více duchovně probuzených lidí zde bude, tím více se pozvedne duchovní kolektivní jádro lidstva a tím blíže budeme ke zlatému věku. Je to jednoduché a zároveň náročné. Jednoduché pro pochopení, těžší pro zrealizování.

Stále více lidí zde šíří v komentářích osvětu, jako je celé Q past pro probuzené a nic se neděje. Proč takové komentáře mažu naleznete zde. To, zda se něco děje nebo ne, závisí na tom, přes co věci posuzujete. Ať přes rozum, tedy přes čistě logické uvažování, nebo k tomu používáte vlastní vnitřní cítění. Pokud chce mít člověk na všechno důkazy a jeho víra se zakládá výhradně na tom, je probuzená ovce. Sice se odstřihl z většinového spánku společnosti, ale pokud se jeho víra zakládá pouze na důkazech, je také rozumově založen člověk jako běžné ovce žijící v materialismu života.

Dosud bylo lidstvo orientováno výhradně na rozum a vidíme kam nás to dostalo. Probuzení lidstva a vůbec nacházející doba bude postavena právě na duchovní úrovni lidí, na intuici. Řídit se důkazy dokáže každý hlupák, ale vědět něco ve svém nitru bez důkazů vyžaduje pořádnou vnitřní práci a vyzrálého ducha. Mnozí si myslí, že něco cítí, ale je to jen pocit a je obrovský rozdíl mezi pocitem a vnitřním cítěním. Nevytvořil jsem a nedřím zde každodenně na této stránce proto, že někdo tvrdí, že existuje Aliance a plán na záchranu lidstva. Ne. Dělám to proto, že vím. Pochopitelně člověk nemusí vědět všechno, ale cítí směr cesty, cítí co zavání pravdou a co manipulací.

To, že někdo to má postaveno tak, že se domnívá že on nic nezmůže a veškerou zodpovědnost předal bílým kloboukem je už něco jiného. Toto od lidí nikdo nechce, tato přesvědčení si lidé tvoří sami. To, co se děje nebylo o spáse lidstva. Nechci znevažovat všechno to, co se pro nás dělá, protože je to opravdu neuvěřitelné a běžní lidé by proti tomu nezmohli nic, ale na druhou stranu to není o tom, že někdo to celé udělá za nás a my nejsme potřební. Je naivní si myslet, že během největších změn v historii lidstva není třeba nic dělat. Měli bychom se v dnešní době učit věřit Bohu a umět se na věci dívat z vyššího nadhledu, ale na druhou stranu bychom měli být aktivní.

Měla by v tom jednoduše vládnout harmonie, tak jako ve všem. Mnoho lidí Aliance bojuje s tím nejhorším zlem, jiní na důležitých pozicích zase vystupují veřejně proti zlu a odhalují ho, jiní pracují více po duchovní stránce a pomáhají světlu se ukotvit na Zemi, další chodí například na protesty a bojují na lokální úrovni, někteří si založili web jako je tento a každodenně na něm makají někdy i na vlastní úkor jen proto, aby lidé měli informace a pomohlo to probouzet, zatímco mnozí jsou tací, kteří jen fňukají nad tím, že kdy to už bude, nebo dokonce znevažují práci všech těch , kteří pro světlo skutečně něco dělají! Občasná frustrace je v dnešní době běžná věc a takové chvíle postihnou téměř každého, ale znevažovat práci druhých pozitivnější budoucnosti nijak neprospěje.

Je mi popravdě jedno jestli věříte Q, nebo Alianci. Důležité je kým jste uvnitř a co pro vítězství světla děláte vy. Nemusí každý poznat, že existuje nějaká Aliance, ale každý by se měl probudit v duchu. Není důležité co víte, ale kým jste. Mnozí si neuvědomují rozměr toho, co se děje. Není to jen o nějaké cabale a Alianci, ale je to o každé lidské duši. Je to velký převrat světů, Boží soud a každý se soudíme na základě našeho vnitřního stavu duše. Proto jedná věc je znát globální situaci zahrnující alianci a cabalu a druhá věc je, co dělám se svým vlastním životem, jaký mám vztah s Bohem, nakolik jsem duchovně probuzen a zda pomáhám přinášet světlo na tuto Zemi jakoukoli formou.

Být probuzen na duchu má ještě jeden význam a to ten, že jste odolní všem útokům temnoty. Nyní je vrchol běsnění všech temných entit a temno chce napáchat co nejvíce škody a vytvořit co nejvíce negativní energie. Pozná každou vaši slabost a posune vám myšlenky podporující tuto slabost. Pokud máte například problém věřit nitrem, temno vám poskytne logické důkazy proč nevěřit a podobně. Proto je důležité se jakoby obrnit světlem a zacelit všechna slabá místa. Bůh od nás požaduje určitou duchovní zralost příslušející této době.
Daniel

Zdroj:

https://qanon.sk/preco-sa-to-este-neudialo/

1 komentář

  1. Libuse Vyhlasova

    Vojenská aliance čeká, až prokážeme svoji suverenitu, aby nás konečně osvobodila.- asi ano—- ale to už potom nebude třeba si myslím já — svět potřebuje aby byly zveřejněny některé věci A MUSÍ TO BÝT HLASITÉ — TŘEBA SLIBOVANÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE VŠECHNY VLÁDY SPOLUPRACUJÍCÍ S KABALOU JSOU VINNI A MUSÍ ODSTOUPIT – ABY VLASTENCI KONEČNĚ MOHLI PŘEVZÍT ZEMI — vážím si neuvěřitelné práce aliance a nedivím se, že to trvá dlouho , bude to trvat ještě dlouho . Nejde mi o peníze ale o rozsudky že se jedná o celosvětové spiknití – pak mohou vlastenci převzít moc, vytvořit lidové soudy a očišťovat zemi od temnoty. Ano měli jsme volby , ale dopadly hrozně – přičítám to tomu že je 70% lidí naočkováno a tudíž očipováno a tito očipovaní jsou zřejmě kabalou ovládáni, takže volby v tomto čase ztrácejí význam

Napsat komentář

© 2022 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑