Apokalyptický kůň s rudě žhnoucíma očima? Ranvej ve tvaru hákového kříže? Děsivé nástěnné malby? Divná slova a symboly na podlaze? Gargoylové sedící v kufřících? OK, tohle místo je děsivé, jde o letiště v Denveru.

Vážně, na tomto místě je tolik nezvyklostí, že by se o tom dala napsat obsáhlá kniha. Toto místo a jeho umělecký styl tak mnohé lidi přesvědčilo, že jde o něco víc než jen letiště, doslova jde o katedrálu New Age plnou okultních symbolů a odkazů na tajné společnosti. Toto místo není jen směsí okultních symbolů, jak si někteří můžou myslet. Jde o soudržnou kolekci symbolů, která reflektuje filozofii, víru a cíle globálních elit. Denverské mezinárodní letiště je největší letiště v Americe a stálo přes 4,8 miliard dolarů. Vše týkající se tohoto letiště bylo puntičkářsky naplánováno a to vše z nějakého důvodu.

Letiště
Samotné zařízení letiště vytváří tuny otázek ohledně skutečného účelu této mega stavby. Početné „kreativní“ teorie tvrdí, že jde o podzemní vojenskou základnu, mimozemské nebo reptiliánské stvůry. Jsem si vědom, že je to možné, takže si pospojujeme zdokumentovaná fakta.

Letiště bylo postaveno v roce 1995 na 13 800 hektarech. Jeho stavba donutila zavřít mezinárodní letiště v Stapletonu, i když používalo více bran a ranvejí než to v Denveru. Náklady byly zpočátku odhadovány na 1,7 miliard dolarů, ale ve finální fázi projektu se vyšplhaly na 4,8 miliard, což je 3,1 miliard dolarů nad rámec rozpočtu. Další nesrovnalosti se týkají konstrukce letiště:

– Na různé části letiště byli najati různí dodavatelé. Poté, co bylo vše hotovo, tak dostali padáka. Tohle vede mnohé k tomu, že šlo o strategii, aby si nikdo neudělal celkový obrázek o projektu.

– 84 milionů kubických metrů země bylo přesunuto, což je více, než je obvykle potřeba. Objevují se tak podezření, že by mohlo být něco ukryto v podzemí.

– 5 300 mil optických vláken bylo instalováno pro komunikaci (pro porovnání je to v USA od pobřeží k pobřeží zhruba 3 000 mil)

– Tankovací systém dokáže pumpovat 1 000 galonů leteckého paliva za minutu. Takové množství je absolutně absurdní pro komerční letiště.

– Z celého světa byla dovezena žula, i když byl projekt značně nad rámec rozpočtu.

– Stavba obrovského systému tunelů (můžou v nich jezdit nákladní vozy) a podzemní vlaky. Většina z toho se nyní nevyužívá.

Analýza dostupných dat dochází alespoň k jednomu závěru: tato gigantická stavba bude nakonec mnohem větší než jakékoliv běžné komerční letiště. Má kapacitu vypořádat se s obrovským množstvím lidí a vozidel, což vede k tomu myslet si, že může být použita jako vojenská základna a někteří dokonce tvrdí, že by v budoucnu mohla být využita jako civilní koncentrační tábor. Já toho nejsem zastáncem, protože pro taková tvrzení nemám důkaz. Nicméně chápu, že by takové plány byly přísně tajné. Podívejme se nyní na umění, které je vyobrazeno na letišti v Denveru.

Podívejme se na umění, které je vyobrazeno na letišti v Denveru. Kůň apokalypsy a zednářský kámen.

1) Kůň apokalypsy

Tohle vás přivítá, když vstoupíte do bran letiště. Deset metrů vysoký hřebec z laminátu s žílami ze svého těla a démonickýma očima, která rudě září. Slyšel jsem, že se dětem líbí. Zajímavý fakt: kůň zabil svého tvůrce Luise Jimeneze, když na něm pracoval. Spadl na něj kus sochy a způsobil mu smrtelná zranění. Jeho přátelé nyní tvrdí, že je kůň prokletý.

Co tento kůň znamená? První věc co mě napadne, když vidím tuto strašlivou sochu (minimálně na letiště) je: Bledý kůň apokalypsy. Jde o čtvrtého koně z knihy Zjevení v Bibli a jmenuje se „Smrt“.

A když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti říci: „Pojď a dívej se.“ A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Peklo. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a šelmami země.
Zjevení 6:7-8

2) Zednářský kámen
Tento kámen se nachází ve Velké hale (Great Hall) letiště (tento termín je také používán zednáři poukázání na místnost jejich setkání). Na kameni a na „klávesnici“jsou symboly svobodných zednářů, které vypadají být napsány Braillovým písmem.

Povšimněte si, že je na kameni zmíněna „Letecká komise nového světa“ (New World Airport Commission). Tato komise neexistuje, takže pravděpodobně odkazuje na Nový světový řád (New World Order). Pod kamenem je zakopána časová kapsle, která bude otevřena v roce 2094. Zahnuté rameno je velmi záhadné a zdá se, že má nějaký jiný než dekorativní účel.

Depopulace lidstva. Smrt židovsko-křesťanské víry. Mír a harmonie s přírodou. Testament NWO?

3) Prorocké stěny
Stěny jsou čtyři, byly malovány Leem Tangumou a mají reprezentovat mír, harmonii a přírodu. Ale mně to tak vůbec nepřipadá. Pokud zanalyzujete symboly na těchto stěnách, tak si uvědomíte, že vypráví hrozivý příběh budoucích událostí, které se stanou, jako kdyby šlo o nějaký druh proroctví. Jsou tam specifické sociální a politické odkazy a další okultní detaily, které z těchto maleb dělají manifest Nového světového řádu. Tanguma opakovaně potvrdil, že dostal nařízení, jak stěny malovat a dostal zaplaceno 100 000 dolarů. Později popíral, že dostal instrukce a vyvracel jakékoliv otázky ohledně skrytých významů v jeho malbách. Předchozí Tangumovy stěny byly v typickém Chicano umění, politicky nabité a orientované na komunitu. Nicméně jeho práce u DIA udává jiný „pohled“, já tak cítím, že jednoduše nakreslil něčí vize. Pojďme se postupně podívat na jednotlivé malby:

3A) Mír a harmonie s přírodou

Oficiální webové stránky letiště tvrdí, že se tato stěna jmenuje „Mír a harmonie s přírodou.“ Opravdu? Uprostřed díla je smutné dítě s vyhynulým druhem zvířete a rostliny. Na pozadí hoří les a město.

Zajímavý fakt je, že toto město bylo mnohokrát během posledních let retušováno a přemalováno, jako kdyby reprezentovalo něco důležitého pro tvůrce. Zdá se být obklopeno mlhou s divnou barvou, jako kdyby šlo o útok bio-chemické zbraně.

Jedno z dětí drží mayskou destičku zobrazující konec civilizace.

Na spodku této „mírumilovné malby“ vidíme tři otevřené rakve obsahující mrtvá těla dívek různých kultur. Vlevo je černošská žena, uprostřed indiánská. Proč tam leží s ostatními zvířaty? Již víme, že armáda vyvinula chemické zbraně zaměřené na rasy. Zde je to, co Projekt pro Nové americké století (Project for New American Century, PNAC), think-tank, který definuje zahraniční a obrannou politiku USA, o tom říká:

„…umění boje…bude naprosto odlišné od toho dnšního…boj bude probíhat v nové dimenzi…pokročilé formy biologických zbraní, které můžou zacílit na určité genotypy, mohou transformovat biologický boj ze sféry teroru na politicky užitečný nástroj.“ [zdroj]

Dívka napravo drží Bibli a žlutou „Židovskou“ hvězdu, kterou používali nacisté k rozpoznání Židů. Zdá se, že to symbolizuje smrt židovsko-křesťanské víry. Skupina stojící za původem těchto maleb na letišti určitě NEJSOU křesťané nebo židé. Tajné společnosti mají vlastní systémy víry, které jsou příliš složité na to, abychom je zde vysvětlovali. Mohu vám nicméně sdělit, že rakve jsou důležitou součástí symboliky svobodných zednářů, jak můžete vidět na dalším obrázku, který zobrazuje hlavní symboly svobodných zednářů. Hrobky jsou také velkou součástí rituálů Skull and Bones.

3B) Děti světa sní o míru

Druhá nástěnná malba je dvoudílný kus. Čteme zleva doprava, tak ji zanalyzujeme zleva doprava.

První část

Děti všech barev oblečené do krojů rozdávají zbraně zabalené v národních vlajkách jejich zemí…německý chlapec? Ano, bavorský kostým nenechá nikoho na pochybách. Tento chlapec je uprostřed malby, drží kladivo a zřejmě buduje něco německého. Dokonce i americký kluk (oblečený jako skaut) se zdá horlivě dát svou zbraň a vlajku německému chlapci. Jste na největším letišti v USA, uprostřed USA a toto zobrazuje nástěnná malba. Amerika se radostně dává Německu. Je to značně divné. Představuje to země, jak se vzdávají své vojenské síly a národní identity ve prospěch „společného dobra“. Další odkaz na Nový světový řád s jednou vládou a jednou armádou. Ale proč je německý chlapec v centru toho všeho? Na tomto letišti existuje mnoho narážek na Německo a nacismus, není pochyb o tom, že to není náhoda. Nemohu si pomoci, ale myslím na operaci Paperclip, která dovezla prominentní nacistické vědce a výzkumníky do USA po druhé světové válce. V dolní části malby je poražená postava se zbraní (což představuje válku) se dvěma holuby na ní sedícími (což představuje mír). Potěšující. Nyní sledujme pohyb duhy, která začíná pod touto postavou, jde kolem dětí a vede nás ke druhé části fresky (která byla nedávno přemalována).

Druhá část

Monstrum se probudilo! Tato velká a agresivní militaristická postava je oblečená v nacistické uniformě (všimněte si symbolu na čepici) s obličejem ve tvaru plynové masky. V ruce drží pušku a šavli, což představuje spíše násilí než mír. Na levé straně je zobrazen nekonečný zástup pláče – rodiče drží své ochablé mrtvé děti. Jde opravdu o brutální obraz bez morálky. Skutečnost, že tato malba byla vyobrazena u hlavní brány největšího letiště Ameriky během doby politické korektnosti (devadesátá léta) je zcela nenormální. Militaristická postava je oslavována a všemocná, nachází se v centru dění. Zdá se, že získala svou sílu, kterou ztratila po druhé světové válce. Je zpět v plné síle a vede nás k novému holocaustu.

Podívejme se pozorně na lidi po levé straně a mrtvé děti ležící na cihlách. Nejsou na nich žádné stopy násilí. Jsou prostě bez života, jako kdyby byly otráveny smrtícím plynem vycházejícím z duhy nad nimi. Monstrum je chráněné plynovou maskou.

Dopis, který představuje skutečný dopis napsaný Hamem Herchenbergem, 14 let starý chlapec, který zemřel 18. prosince roku 1943 v Osvětimi (jak je napsáno na spodku dopisu). Celkem znepokojující že? Osvětim byl známý použitím jedovatého plynu.

Velitel tábora Rudolf Höß svědčil u soudu v Norimberku, že v Osvětimi zemřely až 3 miliony lidí, asi 90% z nich byli Židé. Většina obětí byla zabita v plynových komorách plynem cyklon B.

Přítomnost barevné duhy a plyšového medvídka naše mysl okamžitě spojuje s mládeží a nevinností, což je zcela odporné. A poslední věc – šavle, často používaný symbol v zednářských metaforách.

3C) Mír a harmonie s přírodou

Co uděláte, když jste zabil většinu světové populace toxickým plynem? Samozřejmě slavíte okolo geneticky modifikované rostoucí rostliny! Šťastní lidé z celého světa míří neodolatelně k této rostlině, někteří k ní přímo letí. Přímo nad rostlinou (která ve skutečnosti neexistuje) je postava vypadající jako Ježíš, ale rozhodně to Ježíš není.

Ze všech těch vyhynulých druhů na první malbě jsou všechny zpět a dokonce vidíte malou holubici přímo v té rostlině. Jak krásné. Nyní se cítí mnohem lépe, když je na Zemi mnohem méně lidí. Zvířata jsou také šťastná a děkují vám za umírání. Lidé nyní mohou používat vysoce pokročilé vědecké znalosti, aby žili ve světě štěstí, které poskytují geneticky modifikované rostliny. Dobře pro ně. Velryby skáčou do vzduchu a tleskají s lidmi. Pokud se podíváte blíže na mládě tygra, tak má tvář lidského dítěte. Celkem bizarní.

Shrňme si, co tyto nástěnné malby zobrazují, cíle Nového světového řádu:
– Masivní depopulace Země
– Smrt židovsko-křesťanské víry
– Jedna světová vláda
– Obnova přírody

Pokud jste četli o Georgijských kamenech (Georgia Guidestones), tak jste si mohli všimnout, že jde o podobné téma. Náhoda? Tyto kameny mají pod sebou také časovou kapsli. Není to „konspirační teorie“, ale fakta. Vše je to napsané v těch kamenech. Elity toto místo vlastní a postavily tyto monumenty, aby oslavily svou kulturu. Jejich „duchovní znalosti“ jsou nicméně nepřístupné, pokud nejste vysoce postavený člen.

4) Ranvej ve tvaru hákového kříže
Poté, co jste viděli všechny ty narážky na nacistické Německo, byli byste překvapení, kdyby měla ranvej tvar hákového kříže? Zde je letecký snímek ranveje a dole je obrázek ranveje v Google Maps. Závěr si udělejte sami.

Silně pochybuji o tom, že si člověk, který kreslil tuto ranvej, nevšiml tohoto tvaru. Ale nevím, z jakého důvodu má ranvej tento tvar.

Na ranvej se můžete podívat >>zde<<

5) Další zvláštnosti
Gargoylové

Symbolika gargyolů byla vždy tajemstvím. Nikdo nedokáže opravdu vysvětlit důvod jejich přítomnosti, obzvláště na náboženských stavbách. Jde o pozůstatky minulých pohanských náboženství? Znamenají něco pouze pro „osvícené (illuminated)“ lidi?

Podlaha

Tyto fotky jsou zvláštním setem symbolů, které jsou na podlaze na jižním konci Velké haly v pátém podlaží a pokračují do severní části. Všimněte si černého disku, který stíní slunce. Není pochyb, že tato architektura na podlaze zobrazuje slunce a černý disk ji zastiňuje. V severní části je socha Jeppesen, který zakrývá slunce. Jde o odkaz na černé slunce ctěné nacisty?

????

Má to být „přírodní“ umění reprezentující matku zemi? Vypadá to jako mimozemšťan „sypající“ život na Zemi. A co ty malé obličeje na horní části malby? Jde o mimozemšťany, kteří nás sledují z vesmíru? Nevím, nemůžu o tomhle najít žádné informace. Z nějakého důvodu přemýšlím o kruzích v obilí.

Poznámka překladatele:
– Oficiální stránky Denverského letiště: www.flydenver.com

Překlad článku Sinister Sites – The Denver International Airport
vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-denver-international-airport

 

převzato: http://www.freepub.cz/2013/okultni-symboly-na-letisti-v-denveru/