Dne 24. 2. 2022 zahájila Ruská federace závěrečnou a dlouho očekávanou vojenskou osvobozovací operaci vedoucí primárně k ukončení 8leté kruté války neonacistického Deep State proti civilnímu obyvatelstvu na východě Ukrajiny.

To bylo radosti! Lítaly špunty a měl jsem chuť mávat šeříky (tedy, kdyby aspoň už trochu kvetly!) a křičet: „Sláva! Konečně se po tolika letech utrpení dočkali obyvatelé Donbasu svého osvobození!“ Osvobozením Donbasu to ale rozhodně nemohlo skončit, protože zlo je nutné vykořenit z celé planety.

Bude nezbytné deratizovat nejen celou Ukrajinu a přilehlé státy, ale bude potřeba vyčistit i smrdutou fašistickou stoku, rozlitou po celé Evropě. Tímto krokem přešlo odstraňování Deep State z utajené fáze do vojenské otevřené konfrontace. A to je skvělá zpráva, protože to znamená, že jsme těsně před cílem, a že ty pomyslné štafle, o kterých jsem v minulosti psal, brzy dopadnou – už můžeme slyšet jejich svist!

S radostí se ale současně dostavilo i zděšení, když jsem si začal uvědomovat, jak na tuto radostnou zprávu zareagovalo většinové stádo! S přibývajícími informacemi, kdy jedna velká absurdita stíhala ještě větší absurditu, jsem si uvědomil, že hypnóza davu je v případě Ukrajiny ještě mnohem hlubší (nebo hlupší?), než tomu bylo v případě Covidu.

 

Od té doby jsem si neustále kladl desítky otázek a snažil se tento, pro mě nepochopitelný fenomén, rozklíčovat. Uvedu jen pro názornost některé z otázek:

Co mají společného Covid a Ukrajina? Proč je pro stádo tak těžké pochopit, že v obou případech se jede úplně stejná propaganda a jedou ji stále titíž? Proč někteří u Covidu prozřeli a při Ukrajině spadli zase zpět do hluboké nevědomosti? Proč probíhají zkoušky na VDA (Vesmírnou Duchovní Akademii) právě v tomto pořadí? Proč právě tyto 2 zkoušky daly stádu tolik zabrat? Proč je pro stádo tak těžké uvěřit pravdě o Rusku? Proč je nenávist k Rusku tak velká? A další a další…

Článek jsem pojal jako volné filozofické zamyšlení nad tímto tématem.

Všichni víme, že platí: „Jak nahoře, tak dole“, „jak uvnitř, tak navenek“, apod. Když si představíme ČLOVĚKA V UNIVERSU z pohledu toho člověka, kde on tvoří jakési „rozhraní“, tak to, co se týká samotného člověka – to je „UVNITŘ“, a co se týká prostředí, ve kterém člověk existuje, to je to „VENKU“.

Člověk přišel na tento svět proto, aby se zde něco naučil; aby se duše vývojově posunula. Planeta Země je výjimečná v celém vesmíru, protože disponuje obrovskou diversitou druhů a lze zde zažít širokou škálu velmi intenzivních emocí. Je to zkrátka elitní výběrová škola, na kterou se hned tak někdo nedostane a z toho vyplývají pochopitelně i povinnosti a závazky pro všechny studenty. Proto jsem to také nazval VDA – Vesmírnou duchovní akademií. Trvale se učit a vzdělávat, pracovat na sobě a nepromarnit tu vzácnou možnost být právě tady a právě teď. Bohužel některé duše, které se sem privilegovaně dostaly, si toho moc neváží, jak můžeme vidět všude okolo sebe. A nebudou se učit a nebudou!!!

Každý člověk tady má své povinnosti, z nichž bych chtěl vyzdvihnout zejména jednu a tou je zodpovědnost. Být zodpovědný za svoji existenci, za svůj život.

Jsou zde 2 složky: 1. Zodpovědnost za sebe, za svůj propůjčený transportní oblek neboli tělo, které nám umožňuje efektivně existovat v prostředí planety Země. Zodpovědnost za svoje fyzické a duševní zdraví. 2. Zodpovědnost za svoji existenci v prostředí, do kterého jsme se narodili tedy zodpovědnost za svoje chování vůči ostatním obyvatelům planety a celému ekosystému.

Vyjádřím to ještě srozumitelněji: je naší povinností starat se nejen o sebe čili o zdraví našeho těla a naší duše, ale musíme také regulovat svoje počínání v prostředí, ve kterém žijeme. Tím nemyslím nějakou zvrácenou ekologii, ale mám na mysli chování člověka v souladu s vesmírnými zákony. Aby se člověk mohl řídit vesmírnými zákony, musí toho hodně znát: sociální prostředí společnosti, pravdivé dějiny lidstva, zákony vesmíru, psychologii lidí a jejich chování, musí mít vědomosti o nástrahách a lžích tohoto světa a spoustu dalších věcí.

Z výše uvedeného nám pak snadno vyjde, co se zdá být tím nejdůležitějším věděním pro tento konkrétní jeden život na Zemi právě v této době. Určitě to není to jediné, co bychom měli vědět a znát, ale zdá se, že je to naprosto nutný základ, bez kterého to tady opravdu nefunguje.

  1. Znát své tělo, znát potřeby svého těla a své duše, znát příčiny nemocí těla a duše, a co nám nemoci sdělují, umět si sám léčit všechny nemoci těla i duše. Ve zkratce být sám sobě léčitelem.
  2. Vyznat se v geopolitice, neustále se vzdělávat, číst veškerou dostupnou i nedostupnou literaturu, aktivně se podílet na dění okolo sebe – být aktivním člověkem, který není lhostejný k tomu kde a jak žije.

Co udělali lidi? Z pohodlnosti delegovali veškeré kompetence za zdraví svého těla a své duše na doktory a kompetence za prostředí, ve kterém žijí, na politiky. Dobrovolně se vzdali zodpovědnosti za tyto 2 hlavní oblasti. Jak uvnitř, tak venku! A oboje špatně.

Co to způsobilo? Předáním zodpovědnosti za 2 nejdůležitější oblasti došlo k masivnímu porušení vesmírných zákonů. Došlo k nerovnováze, kterou okamžitě využila temná strana.

Zdraví

Pokusím se to vysvětlit na příkladu nemoci. Každá nemoc je způsobena nesprávnou myšlenkou, slovem nebo činem dotyčného člověka. Když píšu každá, myslím tím naprosto KAŽDÁ! Lidé si nesprávně myslí, že se nemoci takzvaně „chytají“. Nic nemůže být dál od pravdy! Za každou nemoc si může každý sám, od rýmy, až po rakovinu, od říznutí do prstu, až po autonehodu. To je zákon, který platí, ať se to někomu líbí nebo ne. O zákonech fungování vesmíru je zbytečné diskutovat, ty prostě platí a tečka.

Nemoc by měla být pro člověka darem, který mu přišel sdělit, že něco dělá špatně nebo v sobě chová nesprávné myšlenky. Co se ale stane, když tento dar člověk nevnímá jako dar, ale jako křivdu? Místo aby hledal chybu v sobě, hledá viníky! „Já jsem chytil tuhle pitomou nemoc, tak mě koukejte dát zase hezky rychle do pořádku!“ Nemoc je informace, že něco dělám špatně a zároveň je i návodem, jak to napravit. Pro 99,999999….. % lidstva je tento návod napsán v jazyce, kterému nerozumí. To ale není chyba tohoto návodu, ale lidí samotných.

Existuje hrstka, která je schopna tyto návody ostatním interpretovat. Jsou to vyspělí léčitelé, kteří dokáží vidět souvislosti mezi nemocemi a jejich příčinami. Tito lidé se snaží sdělovat jednoduché pravdy, ale naráží na nepochopení, ignoranci a tupost zdegenerovaného stáda. Píší knihy, snaží se otvírat lidem oči, ale sklízí jen znevažování, výsměch a zmar. Dlouhodobě to vydrží dělat jen ti nejsilnější jedinci. Lidi si vůbec nechtějí připustit, že tady něco takového, jako jsou zákony vesmíru, vůbec existuje. A co se stane člověku, který se dozvěděl pravdu o nemocech, a přesto ji odmítl a zesměšnil?

Dostane velmi rychle další nášup a další varování v podobě ještě horší nemoci nebo se mu stane nějaký úraz, neštěstí, přijde o rodinu, o majetek, o hlavu… to je jedno, prostě vesmír udělá cokoliv, aby dotyčného probral. Jenže on neví, že to jsou další signály, které mu mají pomoci. Bere to jako další křivdy, a tak se jeho zdravotní stav zhoršuje tak dlouho, až nakonec umře. Jeho duše se po smrti všechno dozví a vrátí se sem znovu a pokouší se to dělat o něco lépe. Proto mají lidé nemoci, proto jsou jich plné nemocnice, a proto se dožívají tak směšně nízkého věku. A tak to tady funguje pořád dokolečka dokola.

Pro lepší pochopení uvedu jeden motoristický příklad: máme auto, v něm je motor a palubka a na ní jsou kontrolky. Abychom věděli, co se s motorem děje, potřebujeme vidět současněi kontrolky. Ten stejný člověk, který řídí auto, potřebuje současně vidět i kontrolky, aby mohl správně a ihned reagovat. Říká se tomu zpětná vazba.

Tím, že lidé odevzdali zodpovědnost za své nemoci někomu jinému, ztratili kontrolu nad svým tělem a udělali to samé, jako kdyby ze svého auta vymontovali všechny signalizační přístroje a dali je někomu cizímu. V případě auta taková blbost nikoho ani nenapadne, kdežto v případě svého zdraví to udělalo minimálně 90 % populace. To si jako fakt někdo naivně myslel, že ten „někdo“, kdo má úplně jiné zájmy, bude zodpovědně sledovat jeho kontrolky? Opět, v případě auta, to každý snadno pochopí. Když svěřím kontrolky svého auta do značkového servisu, jaký zájem bude mít tento servis?

Bude ve dne v noci hlídat moje kontrolky, aby se náhodou něco nepokazilo nebo se na to prostě vykašle a tím pádem bude mít víc kšeftů? Ten autoservis záměrně vůbec nechce, abyste věděli, že vám dochází olej. Naopak, schválně vám to neřekne včas, abyste zadřeli motor! Ano, takhle je to jednoduché a tuto gigantickou chybu, jen přetřenou na jinou barvu, lidi opravdu udělali!

Proto muselo přijít celé to šílené Covidové absurdní divadlo, aby se tato chyba obnažila v celé své nahotě. Aby se všichni dozvěděli, co jsou zač ti zrádci v bílých pláštích, co jsou zač ti výrobci „léků“, co jsou zač ti „ochránci vašeho zdraví“ jako jsou hygienici, epidemiologové, ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, CDC, WHO, Červený kříž a další podobné satanistické instituce. Ale co je ještě důležitější, aby se také všichni dozvěděli, že udělali fatální chybu, když odevzdali zodpovědnost za své zdraví někomu jinému. Sice drsné, ale účinné. Na hrubý pytel, hrubá záplata.

Politika

Analogií předání zodpovědnosti za svoje zdraví někomu jinému je i politika. Přebujelá, zkorumpovaná, prolhaná a pokrytecká administrativa, parta grázlů, zlodějů a mafiánů, která si říká vláda, vyzbrojená všudypřítomnou mediální mašinérií, dostala od lidí do ruky mandát, aby si mohla dělat co chce.

Tak, jak by ti stejní šmejdi loupili bez politického krytí v malém, mohou pod politickou imunitou loupit ve velkém stylu. V podstatě je to zlegalizovaná, zákonem a policií chráněná kriminalita, převlečená do barevných politických šatů dvorních šašků. A stejně jako v případě Covidu; lidi by tomu neuvěřili, kdyby to neviděli na vlastní oči.

Teď, v případě Ukrajiny, to můžeme vidět všude naprosto zřetelně. Vlastizrádci, fašouni a vůbec ta nejhorší lůza, jaká se v národě našla, odrývá své pravé já. Vidíme divadlo, při kterém se trumfují politici, kdo dokáže přebít hnus ještě větším hnusem. Tak to muselo být. Všichni se odkryjí, opona půjde dolů a bude ticho. Zločinci půjdou tam, kam patří a lidi budou sedět doma, hlavu v dlaních a budou přemýšlet. Pro většinu už bude ale pozdě.

Ten, kdo porušuje vesmírné zákony, se dopouští velké nespravedlnosti a uvede tím vždy do pohybu mechanizmus, který má za úkol zase vše uvést do původní rovnováhy. Někdo tomuto mechanizmu říká KARMA, někdo TREST a někdo PECH! To je jedno, jak to kdo bude nazývat, ale vesmír vždy dosáhne rovnovážného stavu a chaos změní v řád. Nikoho neomlouvá, že zákony nezná, nechce znát nebo je dokonce zesměšňuje.

Největší chyba lidstva

Já jsem dospěl k troufalému názoru, že zbavení se zodpovědnosti za „UVNITŘ i VNĚ“, je největší chybou lidstva jako celku. Jestli si někdo myslí, že nemám pravdu a nějakou ještě větší chybu jsem přehlédl, sem s tím, napište mi a pojďte do mě, budu za to velmi vděčný! Pochopitelně že vím, že to lidi neudělali jen tak sami od sebe a dobrovolně. Temná strana to nastražila tak, aby odevzdávání zodpovědnosti bylo roztaženo do velmi dlouhého časového úseku, do mnoha generací, takže si tohoto procesu v podstatě málokdo všiml a s každou další generací se to zdálo být méně zřetelné.

Liberál by určitě řekl, že i k tomu by se mělo přihlédnout při udílení trestů. Jenže vesmír není liberální, a proto to vyřešil tak, jak je to správné a spravedlivé. Covidové šílenství tak dokázalo za 2 roky odkrýt na dřeň tuto základní lidskou chybu a nespravedlnost a tím současně i vymýtilo stovky let trvající alibizmus.

Kdo se v minulosti nezabýval svým zdravím, zdravým životním stylem, kdo nepochopil, že západní medicína tady není od toho, aby někoho vyléčila, ale aby vyráběla pacienty, ten pravděpodobně ani nevěděl, že virus nemůže být nakažlivý. Nevěděl tudíž, že záměry medicíny jsou téměř vždy proti člověku a sednul jí tedy na lep. Dnes je takový jedinec 6x vyšpejlovaný, 3x zapíchnutý a čeká v tomto pozemském světě na svůj brzký odchod do jiné dimenze, aby se tam dozvěděl, že zodpovědnost za svoje zdraví nikdy, nikdy, nikdy za žádných okolností neměl nikomu předat.

Kdo se v minulosti nezabýval geopolitikou a nevěděl, že tady existuje nekonečný souboj dobra a zla, kde zlo je zde ztělesněno „západem“, USA, Německem, EU apod. a dobro je personifikováno „východem“, Slovanským světem a Ruskem (samozřejmě se to snažím vyjádřit velmi zjednodušeně a obrazně), ten nemohl pochopit nic z toho, co se tady na Zemi posledních 5 let odehrává, co dělá trump, co putin, a tudíž už vůbec nedokáže pochopit, co se děje na Ukrajině.

Kdo delegoval pravomoci na politiky a sám pak seděl v hospodě, na všechno jen nadával, ale nic proti tomu neudělal, ten se nemůže divit, že se na světě rozmohlo zlo v takové míře, že už ho většina ani nevnímá, bere všechny události jako normál a standard, do kterého se narodil, a ve kterém zase i umře. Pro stromy nevidí les. A že ten bordel svým pasivním životem bez zájmu o cokoliv v podstatě podporoval a udržoval při životě, to nepřipustí nikdo. Ale je to tak! Všichni ti, kteří nešli aktivně proti korupci, proti vládním byrokratům, proti systému, činili zlo silnějším.

Vyprávíme pohádky, jak milujeme své děti, chceme pro ně jen to nejlepší, a přitom většina rodičů strčila svoje děti do škol, kde je fašounské učitelky pravidelně špejlovaly a nechaly je dusit celý den v náhubcích s výmluvou, že je to přece nařízeno seshora! Vše bude mít nedozírné následky na celou generaci, a to je ještě slabý odvar proti tomu, co se mělo stát, kdyby nezasáhla Aliance a nezachránila by nás.

Dnes bychom se dívali na to, jak nám ozbrojená komanda FEMA nebo EUROGENDFOR odvážejí děti do laboratoří, kde z nich budou odebírat orgány, sosat adrenochrom nebo prodávat do sexuálního otroctví těm největším úchylákům. Tohle všechno jsme dovolili svou laxností – život v jednom obrovském pozemském koncentráku. Že přeháním? Tak se podívejte, co se děje v Číně.

Tak proto musely přijít přesně ty zkoušky, které přišly, a v tom správném pořadí. První zkouška ze zdravotní gramotnosti, následovaná zkouškou z geopolitiky.

Jak jsem už napsal v článku o VDA, další budou následovat. Začínám tušit, podle jakého klíče se volí pořadí předmětů a zkoušek a vychází mi z toho, že další téma bude materializmus a vše co s ním souvisí. To bude mazec! Peníze, pozemská pozlátka, pohodlnost, lenost, různé závislosti apod.

Těšíte se?

Zdroj: https://kresadlo.com/co-ma-spolecneho-covid-a-ukrajina/