Téměř každá teorie rozvoje osobnosti používá model stadií nebo fází

v němž vnitřní konflikt představuje prvotní impulz k rozvoji osobnosti. Z psychologického hlediska bychom tedy měli období úzkosti, zmatků a pochybností považovat spíše za naději než za hrozbu „a zvolit si růst místo strachu“. Čakrová centra určují fyziologické mechanizmy i psychologické modely růstu osobnosti. Každé centrum je z elektrochemického hlediska sběrným bodem pro určitou oblast konfliktů a rozvoje. Čakry fungují jako převody podél dvou hlavních elektrických obvodů v těle. Regulují změny organické polarity a zaznamenávají každou elektromagnetickou operaci. Protože mnohé posuny organické polarity nepřímo vyplývají z emocionální reakce, stávají se čakry databankami, uchovávající informace o konfliktech jedince a jeho dojmy ze zážitků. Třemi nižšími energetickými centy jsou nižší čakry : sakrální čakra, čakra pupku a solárního plexu. Většina z nás utrácí spoustu energie bojem s konflikty a dojmy uchovávanými v nižších centrech. A tak jsem vězni zážitků, konfliktů, postojů a nadějí a vyšším centrům odbíráme energii nezbytnou k jejich fungování proto je důležité mít první tři energetická centra v harmonii.

Harmonická funkce první čakry

Je-li tato čakra otevřená a harmonicky funguje, zažívá se osobní hluboké spojenectví se Zemí a jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Člověk se cítí být zařazen do přirozeného běhu života, do střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Jednání osoby s harmonickou funkcí první čakry je neseno přáním spoluúčastnit se života na jeho mateřské planetě, v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá mu snadné uskutečňovat jeho cíle. Život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažívá se Země jako místo jistoty, kde může člověk dostat všechno, čeho je mu zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvírá s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se mu dostává, přijímá s vděčností.

Disharmonická funkce první čakry

Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových prožitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bažíš, si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýšlel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zatěžko otevřeně brát a dávat. Máš tendenci se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy. Tvé jednání je zaměřeno především na uspokojování tvých fyzických potřeb. Přitom přihlížíš nebo nevědomky přecházíš potřeby jiných, stejně jako potřebu svého vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života. V extrémních případech trváš na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokážeš odpoutat. Jestliže jsou tvoje utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguješ předrážděně a hněvivě, v extrémnějších případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené první čakry. Vztek, hněv a násilí jsou konec konců obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco co ti dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je pro tebe místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní makře u většiny dnešních lidí.

Nedostatečná funkce první čakry

Při zablokované nebo uzavřené základní makře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starosti, pocity nejistoy znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš _ne zcela přítomen“. Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný. Jestliže jsi rozvíjel jednostranně své vyšší čakry, může ti nedostatečná funkce tvé základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříš. Protože můžeš přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází – v spojení s blokádou v druhé a třetí čakře – v některých případech k chorobnému hubnutí, „útěkové“ reakci. Budeš však tak dlouho konfrontován s problémy pozemského života, dokud se nenaučíš považovat je za milníky svého celkového vývoje.

Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přirody: Pozorování krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánků oživuje a harmonizuje základní čakru a uvolňuje vše v oblasti její působnosti. Aby ses dostal do spojení s uklidňující, stabilizační a tvořivou silou naší planety, posaď se v pozici lotosového sedu nebo pouze ze zkříženýma nohama na příjemné místo na holé zemi a vědomě dýchej a vnímej nejí vůně. Optimálního, komplexního vlivu dosáhneš, když se ti podaří spojit oba tyto zážitky dohromady.

Účinky zvuků

Monotónní hudba se silně zdůrazňovaným rytmem je k aktivaci základní čakry vhodná. Nejlépe ji vyjadřuje archaická hudba mnoha přírodních národů. Také jejich tance jsou zaměřeny na spojení s přírodou, s jejími silami a s její podstatou. K harmonizaci základní čakry můžeš použít zvuky z přírody. Dnes existuje už i mnoho CD, nemáš-li možnost poslouchat zvuky v originále. Vokál: Základní čakru reprezentuje samohláska „u“, zpívaná v hlubokém C. Zvuk „u“ tě spouští dolů k tvým kořenům, zavádí tě do hlubin podvědomí a oživuje původní zemité síly první čakry. Mantra: LAM.

Účinky barev

První čakra se aktivuje jasnou svítící červenou barvou. Tato barva oživuje a hřeje, dodává vitalitu a odvahu. Červená smíchaná s trochou modré ti pomáhá ovlivňovat tvé vitální potřeby duchovní silou.

Účinky drahokamů

Achát – podporuje vážnost, pevnost a vyrovnanost. Pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalovou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu živou v tobě – ať je to tělesné nebo duchovní dítě – bezpečí a ochranu. Dodává důvěru a ulehčuje porod. Krvavý jaspis – Zelenočervený jaspis tě spojuje s elementární silou a trpělivou láskou Matky Země. Učí tě nesobeckosti a skromnosti, posiluje krev, propůjčuje vitalitu, stabilitu a trpělivost. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí v přirozeném běhu života. Granát – Dává životní sílu, sílu vůle, sebedůvěru a úspěch. Otevírá pohled do utajeného, až k jasnovidnosti. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh. Červený korál – Dodává vitální energii a sílu. Podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a zároveň i pružnost, takže zůstáváš v proudu životních událostí vnitřně pevný. Rubín – Zprostředkovává životodárnou teplou kreativní energii vedoucí k očištění a proměně. Vytváří harmonické spojení mezi tělesnou a duševí láskou, mezi sexualitou a duchovnem, což přináší nové zážitky.

Účinky vůní

Cedr – Trpká vůně cedrového oleje te spojuje se zemitými silami a podstatou přirody. Pomáhá ti shromažďovat energii, dodává klid a pocit bezpečí v klíně „Matky Země“. Hřebíček – Olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní makře. Podporuje schopnost uvolňovat a rozpouštět všechny staré úzkostné struktury, které vznikly z potřeby obrany a bezpečnosti, a otevřít se tak novým čerstvým energiím. Spolehneš-li se na poselství jeho vibrací přinese ti změnu a oživení.

Druhy jógy, ovlivňující přednostně první čakru

Hatajóga: Rozvoj vědomí očištěním a stimulací fyzického těla určitými tělesnými cviky a pozicemi ve spojení s dechovími cvičeními. Kundalíní-jóga: Probuzení tzv. hadí síly, která prochází paralelně s páteří a při svém vzestupu aktivuje a oživuje všechny čakry. K tomuto účelu existuje řada nejrozmanitějších tělesných i duchovních cvičení.

Harmonická funkce druhé čakry

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jak vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a růst k vitřní úplnosti. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí. Činí plodným tvůj vlastní život i životy ostatních.

Disharmonická funkce druhé čakry

Chybná funkce druhé čakry másvyj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybíjí nevhodným způsobem – většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času niká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáš sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsi nepoznal tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. Možná také, že žiješ v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž bys poznal, že příčina, proč se tvé přání neuskutečňuje, je v tobě samém. Se ztrátou nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíš také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětský údiv nad zázrakem života.

Nedostatečná funkce druhé čakry

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už tvojí rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její „úspěšné“ potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

Možnosti čištění a aktivování druhé čakry

Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měšíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc, obzvlášť v úplňku, stimuluje tvoje pocity a činí tě vnímaým vůči poselstvím tvé duše, která se ti vyjevují v obrazech fantazie a ve snech. Tiché posezení u čisté, přírodní vodní hladiny, koupel v ní, nebo pár doušků z čistého pramene ti pomáhají očistit tvoji duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život v tobě mohl zase volně proudit.

Účinky zvuků

K aktivování druhé čakry se hodí každá plynulá hudba, vzbuzující proudit nezkalené životní radosti. Je to i plynulá hudba lidových tanců, v podstatě každá hudba, která rozproudí tvé emoce. Ke zklidnění a harmonizaci druhé čakry naslouchej v klidu zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody v přírodě, ve městě alespoň zurčení pokojového vodotrysku. Vokál: Druhá čakra se aktivuje přivřeným „o“, zpívaným tónem D. Tento vokál vyvolává krouživý pohyb. Ve své uzavřené formě, když se blíží vokálu „u“ , vzbuzuje hloubku pocitu a vede tě k celistvosti kruhu, ve které jin a jang, ženský a mužský prvek, dospívají vzájemným ovlivňováním k harmonické jednotě. Výkřik „ó“ vyjadřuje údiv. Vokálem „o“ tak také oživujeme schopnost žasnout nad zázrakem strovření. Mantra: VAM.

Účinky barev

Druhou čakru aktivuje jasná oranžová, která zprostředkovává očkující, obnovující energii a osvobozuje od zafixovaných citových vzorů. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků. V Ajurvédě se říká, že oranžová je vnitřní barva vody.

Účinky drahokamů

Karneol – Spojuje tě s krásou a s tvořivou silou Země. Pomáhá ti prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci. Obnovuje úžas nad zázrakem stvoření, uvádí tě do proudu života a oživuje tvojí schopnost tvořivě se projevovat. Měsíční kámen – Otvírá ti tvé vlastní vnitřní bohatství pocitů. Spojuje tě s citlivou, vnímavou a snivou stránkou tvé podstaty a pomáhá ti ji přijmout a integrovat do tvé osobnosti rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému a u žen vyváženost hormonálního hospodářství.

Účinky vůní

Ylang Ylang – Jemný olej získávaný z květů stromu Ylang Ylang je jedno z nejznámějších afrodisiak. Uvolňuje a otvírá tě jemnějšímu smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně ti dává pocit bezpečí, díky kterýmu se svěříš proudu svých pocitů. Zadržované a nahromaděné emoce se uvolní a rozplynou. Santal – Santalové dřevo se užívá v Orientu často ke zvýšení sexuální energie a k povznesení sexuálního spojení s milovaným partnerem na úroveň duchovního zážitku. Také povzbuzuje fantazii a probouzí radost z tvořivé činnosti. Vibrace všech úrovní našeho myšlení, cítění i jednání.

Druhy jógy, ovlivňující především druhou čakru

Tantrajóga: V Tatře se považuje celá příroda za hru ženských a mužských sil, Šaktí a Šivy, který v neutuchajícím tvořivém tanci produkují svět forem. Otevřením všech smyslů, úplným „ano“ k životu a zjemněním a prohloubením sexuálních zážitků vede tantra ke splynutí s touto, „kosmickou sexualitou“.

Harmonická funkce třetí čakry

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máš pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro tvůj život, vidět je „v pravém světle“ a integrovat je do své osobnosti. Tvoje jednájí je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, který platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak tobě i tvým bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplnění. Jsi plný světla a síly. Jas v tobě obklopuje i tvoje tělo, chrání tě tak před negativními vibracemi a vyzařuje do tvého okolí. Máš-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváš, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se ti tvá přání, protože jsi tak úzce spjat se silou světla ve všech věcech, že to, co si přeješ, přitahuješ jako magnet. Tak dojdeš ve svém životě k poznání, že plnost je tvé právo od narození a tvé božské dědictví.

Disharmonická funkce třetí čakry

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat sovou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a v dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama, kterého se ti vnitřně nedostávalo, teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu, kterou se pokoušíš překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí ti vnitřní uvolněnost, připadá ti obtížné „vypřáhnou“ a uvolnit se. Když myslíš v první řadě na to, jak získat uznání a vnější bohatství, jsi pravděpodobně opravdu úspěšný. Postoj, že všechno „jde“ , vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se tvoje emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví tě, aniž jsi schopen je usměrnit vhodným směrem. Také lehce „vybouchneš“ a ve tvé předrážděnosti se projevuje všechno to množství hněvu, které jsi během času polykal, aniš bys ho zpracovával. Nakonec musíš zjistit, že ti pouhá snaha po vnějším bohatství a uznání nemůže dát trvalou spokojenost.

Nedostatečná funkce tření čakry

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíš často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání. Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen. Ze strachu, abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal při tom příliš mnoho, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost tvým přáním a tvému jednání. Ještě dnes se pokoušíš získat uznání přizpůsobením se což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V Obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi tak nervózní, že je tvoje jednání těkavé a nesouvislé. Nejraději by ses před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky ti nahánějí strach a trpíš pocitem, že na životní boj ve skutečnosti nejsi zralý.

Možnosti čištění a aktivování třetí čakry

Účinky přírody: Zlaté světlo Slunce koresponduje se světlem, teplem a silou čakry solar-plexu. Když se jeho vlivu vědomě otevřeš, oživíš tak v sobě tyto kvality. Pozorování Sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky ti dá zážitek manifestované hojnosti jako odezvy na teplo a silu Slunce. Ve středu květu slunečnice, v jednotě otáčejícího se kruhu, nalezneš spirálovité vzory a v okvětních lístcích vyzařující zlaté světlo. Při ponoření se do vzoru této přírodní mandaly zažiješ, že ve vnitřním prožitku, jednoty je smysluplná, uspořádaná a zároveň tančící aktivita, která mocně a radostně a zároveň měkce a plná krásy vyzařuje do okolí.

Účinky zvuků: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy

K její harmonizaci může byt použita i orchestrální hudba s harmonickou souhrou mnoha zvuků. Při hyperaktivitě je k uklidnění vhodná každá uvolŇující hudba, která tě vede do tvého nitra. Vokál: Makře solar-plexu přináleží otevřené „o“ , zpívané tónem E. Toto „o“ vyvolává krouživý pohyb, který se otvíráním „o“ směruje zevnitř ven. Podporuje vnější uspořádání bytí vyplývající z vnitřní celistvosti. Plně otevřené „o“ se přibližuje vokálu „a“ čakry srdce. Přináší šířku, plnost a radost projevu. Mantra: RAM.

Účinky barev: Třetí čakru aktivuje a její funkci posiluje jasná sluneční žlutá

Oživuje nervovou činnost a myšlení a podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu vnitřní únavy, dává veselost a jásavou volnost. Jsi-li příliš pasivní nebo zasněný, pomůže ti jasná žlutá, aby ses zaktivoval. Kromě toho podporuje fyzické i „psychické“ trávení. Zlatožlutý barevný tón vyjasňuje a uklidňuje duševní problémy a onemocnění. Posiluje duchovní aktivitu a veškerou moudrost zrozenou ze zkušenosti.

Účinky drahokamů

Tygří oko: Podporuje vnější i vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznávat vlastní chyby a těžit z nich. Jantar: Dává teplo a naději. Jeho sluneční síla tě vede na tě v cestě k větší radosti a jasnějšímu světlu. Zprostředkovává vhled a ukazuje ti , jak se v životě můžeš realizovat. Propůjčuje také „šťastnou ruku“ při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí a hormonální systém a čistí a posiluje játra. Topas: Zlatožlutý topas tě naplňuje tryskající silou a hřejivým světlem Slunce. Prohlubuje uvědomění, bdělost a jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů a zemných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a stimuluje celé tělo podporuje tělesné i duševní trávení. Citrín: Poskytuje pohodu, teplo a živost, jistotu a naději. Pomáhá ti zpracovávat životní zážitky integrovat je do tvé osobnosti, stejně jako využívat intuitivní vjemy v běžném životě. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje tě při uskutečňování tvých cílů. V tělesné oblasi podporuje vylučování jedovatých látek a pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce. Oživuje krev a nervovou činnost.

Účinky vůní

Levandule: Levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivní třetí čakru. Jeho měkké teplé vibrace pomáhají při uvolňování a zpracovávání nahromaděných emocí. Rozmarýn: Trpce kořenný rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry. Oživuje a povzbuzuje připravenost k jednání. Bergamot: Vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamot, v sobě mají mnoho světla. Jeho čerstvá, citrónu podobná vůně posiluje naše životní energie. Dává sebedůvěru a sebejistotu.

Druhy jógy, ovlivňující především třetí čakru

Karmajóga: Karmajóga odstraňuje egoismus v jednání a zaměření na osobní zisk a výhody. Tím se otevřeme boží vůli a jednáme v souznění s evolučními silami přírody, který ji ve všem svém tvoření zrcadlí.