Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Všechny původní myšlenky a počiny plné lásky, tolerance lidské sounáležitosti a lidské spolupráce byly vždy atakovány, torpédovány a napadány archontím virem, až byl zcela převrácen jejich smysl a jejich poselství, ať už pocházely z “dílny” raného křesťanství, buddhismu, demokracie či z Francouzské revoluce.

Zákulisní manipulace vždy perfektně odváděly pozornost od skutečného problému lidí – od Archontů (ať už jsou to Anunnakové, reptiliáni, šediváci či jiní), kteří prostřednictvím svých “lidských” zkorumpovaných přisluhovačů a svých rodových linií ničili původní lidskou identitu, naši duchovní orientaci i poznání, že jsme jeden “živočišný druh” a musíme v rámci úspěšné evoluce společně rozvíjet kolektivní vědomí, zvyšovat svoje vibrace a rozšiřovat své přirozené schopnosti, jak na hmotné, tak i na duchovní úrovni. Na duchovní úrovni máme rozvíjet svou skrytou božskost a na fyzické svou přirozenou biologickou imunitu.

Byli jsme zmanipulováni, abychom bourali svoji ušlechtilost a zapomněli na všechna poučení, která nám přinášela historie, jež nám byla navíc z tohoto důvodu vyměněna. Pálili nejen písemně zaznamenané zkušenosti lidstva, knihovny a důležité vědecké výzkumy, ale i ty nejhodnotnější syny a dcery lidského rodu, kteří prozřeli a chtěli lidstvo pozitivně posunout dopředu a byli zároveň i jeho svědomím. Snažili se všemožně rozbít institut rodiny, rodové vazby, ničili všechny pozitivní tradice a potlačovali naši lidskost. Zpřetrhali naše kořeny s rodnou Gaiou, která nás vyživuje, dává nám sílu a podporuje moudrost, nezlomnost a také vazby s naším duchem a napojení na celou duchovní říši. Jejich cílem bylo rozdělit lidstvo až na digitální body, na slabé kousky beztvaré hmoty, které pak chtěli Archonti a jejich hybridní zástupci zde na Zemi modelovat a skládat v poslušné otroky a vojáky, kteří by bojovali na povel proti každému, koho by určili.

Neustále nás rozdělovali! Přece jen stačí postavit lidi proti sobě a ukázat jim, kdo je jejich “nepřítel” a koho je pak potřeba zabít. Nutili nás prosazovat někoho či nějakou politickou stranu, klub či náboženství nebo se postavit na jednu stranu v nějakém válečném konfliktu. Archontům zejména šlo o odvedení pozornosti od toho, kdo a co je skutečnou příčinou a původcem všeho zla. Sionismus, Židé, Vatikán, američtí neokloni, globalisté nebo různé politické strany jsou v konečném důsledku koně z jedné stáje. Nyní, na konci věků, ale vytvořili, ti, co se rozhodli po desítkách tisíců let dobýt pro lidstvo planetu Zemi zpět, grandiózní a smělý plán. Použili totiž k tomuto cíli stejnou taktiku jako Archonti. Postupně infiltrovali veškeré organizace a instituce, aby v příslušný den a hodinu povstali a zbavili všechny lidi, kteří zůstali věrní své duchovní rodině a základním “vesmírným” a lidským zákonům, veškerých “okovů”, které je tak dlouho, systematicky a neurvale svíraly a svazovaly.

Všechny původní světlé ideje, úžasné božské myšlenky a dokonalé systémy byly cíleně překrouceny, zatemněny a infiltrovány archontským virem. Tak se čistota, úsměv a pravda postupně měnily na temný chaos, lež a démonský škleb, jak můžeme vidět dnes. Tak v rámci láskyplného křesťanského a čistého “Nezabiješ” byly páleny “čarodějnice”, vybíjeno původní mírumilovné obyvatelstvo v křižáckých výpravách a zabíjeni ti nejčistší (Bogomilové, Kataři).

Tak můžeme vidět, jak je v “demokracii” zakázáno říkat, co si kdo myslí a jak byly myšlenky přátelství, soudružství a spolupráce přeměněny na zvůli, násilí, korupci a jak heslo “svoboda, rovnost, bratrství” ve Francouzské revoluci bylo přetaveno ve smrt těch, kteří byli původně propagátory svobody a tolerance. Vy všichni ale nemusíme propadat skepsi a panice. Stačí si uvědomit, kdo jste, odkud jste přišli a kam směřujete. Jste nesmrtelné duše, inkarnované v této falešné “skutečnosti” jako avataři ve hmotných tělech, které vám slouží jako dopravní prostředek. Vaše hmotná schránka je dočasným sídlem vaší světelné duše a nástrojem pro v současnosti probíhající osvobození Země, lidstva i sebe.

Intenzivní ponoření do našeho nejhlubšího nitra nás přivede k důležitému vnitřnímu poznání a propojení s naší skutečnou podstatou – svým Duchem a Světlem poznání. To nás zcela osvobodí od strachu a hrůz této pseudoreality. Jako vnější pozorovatelé pak můžete v zóně vnitřního klidu, a bezpečí svého středu pozitivně ovlivňovat a probouzet všechny zmatené, začarované a zhypnotizované lidské bytosti a pomáhat jim postupně se zbavit archontského klamu, lži a naordinovaného otroctví.

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Ze sféry pro nás neviditelné nám Archonti berou dlouhodobé výsledky našeho poznání a bádání. Tímto navádí naši evoluci do temné slepé uličky. Mnoho převratných výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dně trezorů mimo lidský dosah. Organizované a kontrolované vědecké experimenty slouží jen úzké skupině archontských hybridů, ovládaných loutkovodiči za “zrcadlem”.

Lidem jsou pak zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Výzkumy, které by lidstvo skutečně evolučně posunuly, jsou všemožně zesměšňovány, přísně kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci musí v utajení sloužit Systému nebo jsou sváděni ze skutečné cesty poznání prostřednictvím korupce, manipulativně vypsaných zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. To vše způsobuje, že lidstvo dnes používá dávno přežité technologie a stále dokola objevuje věci a informace, se kterými se setkalo již dávno v hluboké minulosti.

Archontské bytosti “za oponou” výsledky jejich práce ničí, převrací, zatajují nebo je zesměšňují. Evoluční rozvoj lidstva by totiž jednoznačně zvýšil vibrace lidstva. To by se odvrátilo od nízkofrekvenčních praktik a tím by archonti přišli o svůj pravidelný zdroj nízkovibrační potravy. Proto byly průběžně ničeny důležité zdroje informací včetně starodávných knihoven. Místo toho se “naoko” usiluje o objevování neznámého, ale skutečným cílem je nic neobjevit.

A pokud by se omylem přece jen objevilo něco skutečně důležitého, tak to dostane patřičné čtyřmístné číslo a je to pečlivě uschováno hluboko na dno trezoru nebo je to skryto v nekonečných sklepeních Vatikánu. Jak jinak chcete vysvětlit třeba tyto do očí bijící utajované skutečnosti: Už před 6 000 tisíci lety v Sumerské říši byly vytvořeny tabulky a válečky s klínovým písmem, na nichž byly objeveny vysoce odborné výpočty oběžných drah velmi vzdálených planet a to dokonce třemi různými způsoby. Také 200 let před Kristem, v době rozkvětu antiky Aristoteles přesně a matematicky definoval naši sluneční soustavu a pohyb planet.

A přes všechny tyto dlouhodobě známé astronomické a matematické znalosti a informace, byl v roce 1600 upálen Giordano Bruno za svá tvrzení, že Země je kulatá a není středem vesmíru. Tisíce let archontská síla ohlupuje lidstvo, sráží ho a brání mu používat historicky nabyté vědomosti, poznání a rozvíjet logické dovednosti a duchovní schopnosti. Ti nejlepší a nejkreativnější byli vždy přinuceni mlčet a tajně spolupracovat s těmi za oponou nebo byli pronásledováni, upalováni a zabíjeni. Je nejvyšší čas pochopit a přijmout plnou pravdu a tomuto zlu se postavit.

Archontské královské rody pořádaly a podporují i nadále krvavé hody po celé planetě. Masové zabíjení zvířat jsou na každodenním pořádku a neustálé válečné konflikty a války jsou organizovány často pro malichernost či zástupný problém. V konfliktech na vrcholové úrovni vlastně ani tak často nešlo o to, kdo vyhraje, ale o to, aby bylo co nejvíce obětí, utrpení a vyteklo co nejvíce krve.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamerne-nedovoluji-evolucne-dozrat