Falešná statečnost, kterou Chelsea Clintonová projevila na závěr svého vojenského tribunálu, se rychle vypařila, když se dozvěděla, že Úřad vojenských tribunálů ji zamýšlí oběsit. Stejně jako její matku, za zločiny spáchané na národu a nevinných dětech.

Rozhodnutí pověsit Clintonovou, řekl zdroj JAG Real Raw News, nebylo rychlé, protože kontraadmirál Crandall si zpočátku nebyl jistý, zda právní precedens umožňuje popravu zločince, který nebyl odsouzen za vraždu nebo zradu. Ačkoli tříčlenná porota doporučila kapitální trest, kontraadmirál Crandall místo jednostranného rozsudku vyčkával.

28. října, dva dny po Clintonové odsouzení, kontraadmirál Crandall pověřil 6 vyšších důstojníků JAG, aby rozhodli, zda má být Clintonová pověšena nebo strávit zbytek života na Guantánamu. Do té doby se všechny popravy konaly poté, co vojenský tribunál shledal obviněného vinným z vraždy nebo zrady, jasně definovaných trestných činů hlavního obvinění, které si zaslouží oběšení nebo popravčí četu. Obchodování s cizími dětmi, na rozdíl od amerických, „zakalilo vody“, řekl kontraadmirál Crandall, ale také připustil, že závažnost zločinů Ch. Clintonové se vyrovnala zločinům její matky.

Devět dní nejbystřejší právníci JAG jednali o Clintonové osudu a nakonec došli k závěru, že Chelse bude oběšena. „Zločiny Chelsea Clintonové, za které byla odsouzena, její pohrdání utrpením a životy dětí nám nedávají jinou možnost, než vykonat trest smrti. Její nedostatek lítosti u soudu nás vede k přesvědčení, že doživotní vězení není dostatečný trest,“ napsali v memorandu.

Když se Clintonová dozvěděla o svém osudu, zhroutila se v slzavém záchvatu.

„Nemůžete mě pověsit, jsem matka, a co moje děti? Zůstanou bez matky?” namítla Clintonová Crandallovi.

“Myslím, že jste na to měla myslet, než jste zničila životy tisíců matek a dětí,” odpověděl Crandall.

„Proč místo mě nepověsíte Marca? Proč ho nepověsíte?” vztekala se Clintonová.

“Spolupracoval s námi,” odpověděl kontraadmirál.

“Je mi to moc líto. Všechno organizovala moje matka a Bill. Přinutili mě …” snažila se omluvit Clintonová, ale Crandall ji přerušil.

“Nejste moc obratná v předstírání emocí. Zítra budete viset.”

Ráno 6. listopadu se Chelsea Clintonové zlomil krk, čímž skončilo více než 30 let masakrů Clintonových.

RRN nepovažovalo za nutné upřesňovat podrobnosti provedení oběšení, protože bylo zrcadlově podobné těm, které měli ostatní agenti Deep State, jejichž životy skončily na popravišti.

Zdroj:

https://realrawnews.com/2021/11/chelsea-clinton-hanged-at-gitmo/