Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: BIBLE

Podle egyptského rukopisu dokázal Ježíš měnit podobu

Starý egyptský rukopis odhaluje příběh Ježíšova ukřižování. Rukopis obsahuje dějové zvraty, které jsou doslova neuvěřitelné, včetně skutečnosti, že byl Ježíš měňavec.

Starověký text odhalil, proč Jidáš mohl použít polibek jako způsob, jak zradit Ježíše. Také se v textu hovoří o tom, že Ježíš naposledy povečeřel s Pontským Pilátem, který nařídil Ježíšovu popravu a který údajně nabídl obětovat svého vlastního syna místo Ježíše.… Čtěte víc ...

Odkrývání tajemství Vatikánu

Tajemství Vatikánu: Rukopis ukazuje, že lidské bytosti mají nadpřirozené síly

Existují teorie o tom, že všechny lidské bytosti mají mimořádnou moc. Jediný problém je v tom, že si jí málokdo uvědomuje, nebo ji neumí přirozeně aktivovat. Mnoho lidí navíc není připraveno takovou skutečnost pochopit natož přijmout.Čtěte víc ...

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši vrhají nové světlo na křesťanství

Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí. Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku.… Čtěte víc ...

Abaddon

V židovských a křesťanských tradicích je Abaddon popisován jako bezedná propast nebo ztělesnění destrukce.

image3

Abaddon ve Starém zákoně

Jméno Abaddon má kořeny v hebrejštině a znamená „zničit či ničit“. Ve Starém zákoně je zmíněno celkem šestkrát.

Přísloví 15:11: Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských?… Čtěte víc ...

BEYOND 2012 – VELKOLEPÉ ZAŘÍZENÍ

Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu.Čtěte víc ...

Bible

image17

http://youtu.be/D4DG6WnmXfk

Čtěte víc ...

Byla Marie spoluautorkou bible?

Žena jako autorka jednoho z evangelií? Ještě před pár lety by tuhle myšlenku církevní otcové odsoudili jako rouhání nejhrubšího zrna. Jenže mezitím se doba přece jen změnila, a tak některá biblická tajemství přestávají být tabu. Velkou zásluhu na tom má také dr.Čtěte víc ...

Průvodce labyrintem člověka

obr68952Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk. Porovnejme tedy, čím zásadním se od sebe tyto kategorie liší…

Nerosty jsou obsaženy ve všech čtyřech skupinách.

Ale víme, že rostliny, na rozdíl od nerostů, rostou – musejí tedy mít něco navíc a musí to být organizované.

Čtěte víc ...

Co víme o Turínském plátnu…

Podle křesťanské tradice bylo do Turínského plátna krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista. Lněná textilie je dlouhá 436 centimetrů, široká 110 centimetrů a váží 1420 gramů. Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie uchovávána od roku 1578.Čtěte víc ...

Deset biblických morových ran

220px-allisvanityDokument nabízí neotřelý a moderní pohled na tradičních deset biblických morových ran. Věnuje se biblické potopě, invazi kobylek, zkažené vodě atd. Nezůstává však u pouhého vylíčení biblických projevů Božího hněvu, nýbrž je přenáší do moderního světa pomocí velmi zdařilých animací. A navíc pátrá i po historických souvislostech, které mohly autorům Bible sloužit jako inspirace.

Čtěte víc ...

Čtyřicet ztracených dní a Ježíš…

iscad71f0yDokument o podivuhodném působení Ježíše po zmrtvýchvstání, kdy se zjevoval, kázal a působil. Toto období je často zamlčováno, ale právě ono má mělo hlavní vliv na zrod křesťanské víry a na hluboké a trvalé vnitřní obrácení se na víru apoštolů a jejich prvních následovníků, prvotních křesťanů, kteří neváhali za Ježíše a svou víru i položit svůj život…¨

Čtěte víc ...

Enochův stroj

Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu.

Čtěte víc ...

Bájná hora Ararat

Ararat

Dnes víme, že biblické vyprávění o potopě je zkrácenou verzí starších a podrobnějších textů z Mezopotámie. Nicméně i přes svou stručnost obsahuje tajemné prvky dřívějších textů. Informuje nás o tom, že v dobách před potopou:

“Synové boží viděli, že dcery lidské jsou krásné, a vzali si za ženy, kterých se jim zamanulo…

V těchto dobách byli na Zemi Nefilim, a ještě i potom.”Čtěte víc ...

Jidášovo evangelium

Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity.
Čtěte víc ...

Ježíšova zmrtvýchvstání

Křesťané věří, že Kristus zemřel na kříži, aby spasil lidstvo, nekřesťané zas soudí, že jen moc mluvil, což bývá smrtelné poměrně často. Jsou ale i tací, podle nichž Ježíš kruté ukřižování přežil – ne proto, aby se po zázraku zmrtvýchvstání odebral ke svému nebeskému Otci, ale jako obyčejný emigrant z masa a kostí.Čtěte víc ...

Archa Noemova – Utajená pravda

archa-udoli-konstrukceKlikni:  http://www.youtube.com/watch?v=psu4QVqLvY0&feature=related

Čtěte víc ...

Biblická potopa nastala! A důkaz? Perský záliv!

Závěry vědců bourají i domněnky o migraci našich předků

Úrodné údolí životodárných vod Eufratu a Tigridu obývají lidé už stovky generací. Každým dalším rokem ale pociťují růst teploty. Jednoho dne první mořské vlny překonají svahy a vtečou do nížin. Nakonec zaplaví oblast o rozloze britských ostrovů!Čtěte víc ...

Identifikována Ježíšova prababička

Středověké legendy naznačují, že Ismeria, potomek pokolení krále Davida, byla babička Panny Marie.

jesus-christ-278x225Podle florentských středověkých rukopisů analyzovaných historiky, byla Sv Ismeria prababička Ježíše. Legendy sv Ismerii popisují jako světici a kajícnici na rozdíl od krvavého mučednictví.Čtěte víc ...

© 2024 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑