Vojenský tribunál v pátek odsoudil bývalého komisaře FDA Stephena Hahna za velezradu a spoluúčast na vraždě poté, co přiznal, že on a další členové Trumpovy pracovní skupiny pro koronaviry oklamali svého prezidenta, aby věřil, že nevyzkoušené vakcíny Covid-19 jsou bezpečné a účinné, což Trumpa dotlačilo k zahájení operace Warp Speed.

Hahnovo přiznání bylo překvapením, protože do té doby tvrdil, že je nevinný. Bezprostředně po svém zatčení 29. prosince řekl Hahn vyšetřovatelům JAGu, že sloužil prezidentu Trumpovi s vírou, ctí a loajalitou, a trval na tom, že byl obviněn ze zločinů, o nichž nevěděl. Popřel, že by byl na výplatní listině Moderny a Pfizeru. Popřel tvrzení, že má k dispozici údaje, které dokazují, že očkování zabilo nebo vážně poškodilo účastníky vakcinace na Covid-19. Jakékoli usvědčující důkazy, řekl Hahn, byly vyrobeny nebo zfalšovány, aby ho usvědčily ze zločinů někoho jiného. Navíc vyšetřovatelům řekl, že nemohl zradit prezidenta Trumpa, protože zrada není „v jeho povaze“.

Po celé dva týdny vyčerpávajících výslechů lpěl na tvrzeních neviny, i když mu nabízel možnou shovívavost výměnou za písemné přiznání popisující jeho roli v Plandemii. Hahn se však ani nehnul. Ve svém posledním čtvrtečním rozhovoru vynadal vyšetřovatelům, že „porušují jeho občanská práva“, a požadoval audienci u prezidenta Trumpa. „Až Donald zjistí, co jste mi udělali, bude to peklo,“ řekl údajně Hahn, na což vyšetřovatelé odpověděli: „Myslíte si, že neví, kde jste? Máme jeho požehnání.“

V pátek ráno si vykračoval do soudní síně GITMO jih plný sebevědomí, ramena dozadu, hruď vypnutou, a vychloubal se před viceadmirálem Darsem E. Crandallem, že ho žádný soud nemůže shledat vinným. Jakmile usedl ke stolu obhajoby, zvedl spoutané ruce a řekl: „Můžete mi svázat ruce, ale nemůžete svázat duši nevinného člověka. Budu zproštěn viny.“

Viceadmirál Crandall položil na stůl fotodokumentaci doktorů Fauciho a Collinse houpajících se na provaze.

Hahnovi splaskla hruď a zbledl. Jakákoliv odvaha, kterou sebral, prchala z jeho nyní se chvějícího těla jako pára z hrnce s vařící vodou.

„Jak… jak jste to mohl udělat?“ zeptal se pokorně.

„Udělali si to sami,“ odpověděl admirál. „Sdíleli váš vzdorný postoj. Jestli si myslíte, že důkazy, které na vás máme, jsou slabší než ty, které jsme měli my na ně, mýlíte se.“

„Když se přiznám, necháte mě žít? Takhle odejít nemůžu. Prostě nemůžu,“ žadonil Hahn.

„Já podám doporučení k vynesení rozsudku, ale rozhodne porota,“ řekl viceadmirál a ukázal na tři důstojníky, kteří měli za úkol zvážit podstatu případu JAG.

„Jsem vinen,“ řekl Hahn a energicky pokýval hlavou. „Ale donutili mě to udělat.“

„Udělat co?“ zeptal se viceadmirál Crandall.

Hahn vylíčil, jak Collins a Fauci vymysleli plán na hromadné očkování Američanů pod záminkou národní zdravotní krize. V dubnu 2020 se na něj obrátili s návrhem: pomozte přesvědčit Trumpa, aby co nejrychleji uspíšil dodávku vakcín do těla každého amerického občana a bojoval tak proti vyvíjejícímu se viru, který hrozil vyhubit lidstvo. „Všichni jsme věděli, že SARS-Cov2 není nebezpečnější než sezónní chřipka, že ano, může nakazit starší a imunokompromitované, ale vakcíny nikdy neměly zmírnit šíření, byly pro zisk a kontrolu. Trump je chytrý – měl podezření, že snaha očkovat populaci proti mírnému koronaviru je marná, a nebezpečná. Byl na špičce s ivermectinem a hydroxychlorochinovými terapiemi, ale z těch produktů nejsou zisky, žádné peníze. Fauci řekl, že k podpoře vakcín Trumpa přiměje jen kolektivní úsilí napříč lékařskou obcí. Potřebovali mě – byl jsem jediný člověk, který mohl dát farmaceutické firmě povolení k nouzovému použití. A potřebovali Trumpa na palubě, protože jen on měl pravomoc vyvolat zákon o nouzových zdravotních pravomocích, aby se Warp Speed rozjel. Byl to kolaborativní podvod, tisíce a tisíce zdravotníků tam venku lhaly o potřebě vakcín. Prodali jsme lež.“

„A vy jste měl důkaz, že první účastníci pokusů zemřeli v důsledku užívání vakcín?“

„Absolutně, ale dostal jsem ho náhodou. Moderna mi omylem poslala jejich skutečné výsledky pokusů, ne zfalšovanou zprávu, kterou jsem viděl později. Řekl jsem to Faucimu, ale on mi řekl, abych zničil skutečné výsledky a vystoupil s podvodnými údaji. A toho jsem využil, abych Trumpa přiměl, aby Warp Speed byl spuštěn,“ řekl Hahn.

„A dostal jste zaplaceno? Miliony?“

„Několik milionů,“ připustil Hahn.

„Očekáváte, že tento tribunál uvěří, že stařec Fauci a stařec Collins všechno zosnovali?“

„Jestli to půjde výš než oni, nevím, kdo tahá za nitky,“ řekl Hahn.

„Tento tribunál oceňuje vaši opožděnou upřímnost, ale vzhledem k vašemu prohlášení o vině nemám jinou možnost než doporučit, abyste byl pověšen,“ řekl viceadmirál Crandall.

Hahn protestoval. „Počkej. Říkal jsi, že mě necháš žít.“

„Řekl jsem, že dám doporučení,“ opravil ho admirál, „ale nespecifikoval jsem, jaké bude.“

Porota souhlasila – Hahnovy zločiny si nezasloužily shovívavost.

Zuřivě křičel „podvedl jsi mě“, zatímco ho stráže eskortovaly do cely.

Vice Admirál Crandall stanovil datum popravy na pondělí 16. dubna

https://realrawnews.com/2023/01/military-tribunal-convicts-former-fda-commissioner-stephen-hahn/