Achnaton byl faraonem 18. dynastie Egypta, který vládl 17 let a zemřel kolem roku 1335 př. n. l. Jeho manželkou byla Nefertiti a Tutanchamon byl pravděpodobně jeho synem nebo nevlastním bratrem (o tom se dodnes vedou spory).

Achnaton (vyslovuje se též „Echnaton“, před pátým rokem jeho vlády známý také pod jménem Amenhotep IV.) je jedním z nejznámějších egyptských faraónů, kvůli zavedení revoluční formy monoteismu ve starém Egyptě. Tedy víru pouze v jednoho boha. Opustil tak pradávny kult egyptského mnohobožství a zasvětil svůj zbylý život bohu Atonovi. Rané záznamy ho přirovnávají ke slunci jakožto spojce s hvězdami a vesmírem. Později je oficiálním jazykem uznán jako nový Bůh slunce, který je nad všemi ostatními bohy. Ještě později je však tento bůh doslova zakázán a jeho kult je rozprášen dalšími panovníky.

Po Achnatonově smrti byly postupně tradiční náboženské praktiky obnoveny. Následující panovníci přinesli do Egypta zpět panteon bohů a pokusili se postupně zničit veškeré záznamy a důkazy o vládě Achnatona a uctívání boha Atona. Byly zničeny celé jeho chrámy, komplexy a další významné monumenty. Achnaton tak zůstal pro historiky neznámý až do 19. století, kdy bylo objeveno město Amanra. Toto město bylo zasvěceno právě bohu Atonovi. Jeho sochy byly nalezeny vestavěné do zdí a stejně tak v základech později postavených budov. Následující panovníci totiž použili tento materiál ke stavbě vlastních soch a městských budov.

Kresby a malby z doby Achnatonovi vlády jsou diametrálně odlišné od „běžného“ egyptského umění v ostatních jeho epochách. Obyčejní lidé, zvířata a rostliny jsou na nich znázorněni velice realisticky a přirozeně. Naproti tomu faraon a jeho rodina je v této době znázorňován velice nepřirozeně. Ve všech dalších epochách tomu bylo právě naopak. Mají totiž protáhlé hlavy, vyčnívající žaludky, těžké boky, tenké paže a nohy a jejich výraz v obličeji působí často dost nepřítomně, až futuristicky.

Achnaton sám je popisován jako člověk bizarní a androgynní, to znamená v doslovném překladu „oboupohlavní“. Achnaton se nevyhýbal líčení, jemnosti a jakékoliv podobné stylizaci svého zevnějšku. Proto odborníci u jeho podobizen často váhají, jestli patří skutečně Achnatonovi, anebo jeho ženě Nefertiti. Je to velmi neobvyklé, protože opět ve všech ostatních

epochách vlády egyptských faraonů byly na obraze jasně rozděleny a znázorněny úlohy krále a královny.

Vědci se pokusili najít logické vysvětlení pro předpokládanou deformaci obličeje. Jmenovali několik nemocí a genetických abnormalit, které by mohly být příčinou pro jeho neobvyklou podobu. Přesto se zdá, že Achnaton žil zdravý život, ve kterém stihl zplodit několik dětí.

Zastánci teorií o UFO však mají svůj jasný názor. Co když byl Achnatonův vzhled znamením nadpřirozené mutace? Co když to byl opravdu „superčlověk“? Nebo dokonce bůh? Jeho obličej nám spíše připomíná hada, respektive kobru. Lebka je ve tvaru vejce, vzadu je dost neobvykle protáhlá a má tak daleko větší mozkovou kapacitu, než najdeme u normálního člověka. Jeho prsty nám připomínají spíše pavoučí nohy. Achnatonovi genetické abnormality – a možná také jeho mimořádné náboženské přesvědčení – by mohly být výsledkem jakéhosi experimentu mimozemšťanů. Odkazy na události spojené s návštěvou mimozemských bytostí z okolí Siriuse najdeme u starých Egypťanů stejně dobře, jako u jiných národů (Sumerové, Dogonové, aj.). Doposud se vlastně ani pořádně neví, co zapříčinilo Achnatonovu smrt. Ale v době jeho smrti prý v Egyptě řádil určitý typ moru. Někteří egyptologové věří, že před 100 lety nalezená mumie v Luxoru patří právě Achnatonovi, ale genetické testování zatím nevydalo žádný důkaz o pravosti jejich tvrzení. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Akhnaton Připravil: Marek Pernica Foto: google.com Zdroj: http://www.astronauti.cz/news/achnaton-mimozemsky-vladce-egypta/