Dlouhá léta bylo Gobekli Tepe považováno za nejstarší lidské sídliště. Nedávno objevili Boncuklu Tarla, o němž se předpokládá, že je zhruba o 1 000 let starší. Gobekli Tepe předchází Stonehenge o neuvěřitelných 6000 let. Gobekli Tepe u Şanlıurfy v jihovýchodní Anatolii v Turecku pochází z předpotopního neolitu kolem 9500 a 8000 let před naším letopočtem. Na samotné lokalitě se nachází mnoho kruhových staveb, které jsou nejstaršími megality na světě.

Lokalita je známa od roku 1963. Předpokládá se, že místní obyvatelé v průběhu let přemisťovali kameny a narušili horní vrstvy naleziště. Zatím bylo vykopáno méně než 5 % této lokality. Mezi nejnovější objevy patří obelisky ve tvaru písmene T z období neolitu, z nichž každý váží až 60 tun. Jedním z nejzajímavějších nálezů byla 0,5m vysoká lidská socha, která pochází z doby před více než 12 000 lety. V souvislosti s Gobekli Tepe je stále mnoho otázek.

Objevení Boncuklu Tarla během výstavby přehrady Ilısu v roce 2008 s sebou přineslo ještě více otázek týkajících se toho, které záhadné starověké civilizace mohly tato sídliště vybudovat. Práce na odkrytí Boncuklu Tarla začaly v roce 2012 v okrese Dargecit. Tato oblast byla domovem mnoha minulých civilizací, včetně Sumerů, Babyloňanů, Řeků, Římanů a Osmanů. Na tomto archeologickém nalezišti se nacházejí pozůstatky osídlení, o němž se předpokládá, že bylo obýváno v období pozdního epipaleolitu až předpotopního neolitu B.

Větší pozornost začala lokalita přitahovat v roce 2019, kdy byla týmem pracujícím na Boncuklu Tarla objevena velká společenská budova s kamennými sloupy. Odhalen byl také nejstarší dosud známý kanalizační systém na světě. Je možné, že tyto prvními osadníky v této oblasti byli věřící. Potenciálně se jedná o jednu z prvních oblastí, kde se lidstvo usadilo, a její stáří se odhaduje zhruba na 12 000 let. Dosud bylo objeveno mnoho domů, obydlí, chrámů a pozoruhodných staveb. Mnohé ze staveb, které byly dosud v Boncuklu Tarla odkryty, se nápadně podobají stavbám v Gobekli Tepe, vzdáleným 300 kilometrů.

Jednou z největších otázek v souvislosti s tímto nalezištěm je, jak se v tomto časovém období vybudovala dostatečně početná populace, aby mohla toto místo vytvořit. V Gobekli Tepe se vědcům stále nepodařilo interpretovat piktogramy. Předpokládá se, že některé ze zvířecích obrazů s mnoha obrázky dravců měly za cíl odvrátit zlo s potenciálními vazbami na magii minulosti. Domněnky, že Gobekli Tepe je spojeno s kultem minulosti a nebylo obydleno, jsou většinou vyvráceny díky velkým společným domům.

V některých ohledech jsou velmi podobné prkenným domům minulosti na severozápadním pobřeží Severní Ameriky. V současné době je Boncuklu Tarla z větší části odkrytá na vrcholu kopce. Mnozí vědci se zdráhají připustit, že by lokalita až o 1000 let starší než Gobekli Tepe mohla skutečně existovat. width= Zdroj: https://universe-inside-you.com/ancient-site-older-than-gobekli-tepe-discovered-in-turkey/

http://channeling.safo.cz/detail.php?id=2220