Q všem lidem vzkazuje

…..Čeká na nejvhodnější okamžik a spouštěcí událost, aby mohl zasáhnout. Je velmi obtížné určit přesný okamžik, ale armáda je rozmístěna na 80 % území planety a čeká jen na znamení, aby mohla jednat.

Zabere to jen několik sekund. Tento scénář je biblický, protože nic podobného se v dějinách lidstva ještě nestalo. Nejdůležitější věc, kterou *Q* a prezident Trump řekli, je VODA! A právě na to bychom měli zaměřit svou pozornost.

Na čínskou společnost Evergrande se vztahuje Trumpův exekutivní příkaz 13848: Zahraniční vměšování do voleb. Byly placeny za falšování voleb po celém světě a byly řízeny Korunou a jejími zpravodajskými službami: CIA, M*ossad, Mi*5, Blackrock a Van*guard.

Na Štědrý den a na Boží hod byly rozpečetěny fondy Saint Germain a Rodrigues, které obsahovaly obrovské částky peněz, a byly rozděleny na různé humanitární projekty, včetně programu GESARA.

Hollywood je uzavřen a není jisté, zda se vrátí. Elvis Presley pro nás také připravil film. Skutečné, jakkoli to zní dojemně.

Historie, jak ji známe, byla Kabalou vybělena a změněna. Kabalu tvoří globální a politické elity v USA Ins. Koruna a Vatikán, kteří v touze po moci uctívají Satana prostřednictvím pedofilie a dětských obětí.

Hranice zemí na celém světě se změní.

Suverénní republika Spojené státy severoamerické bude zahrnovat celou Kanadu s Quebecem a Novým Skotskem, Spojené státy a Mexiko a Austrálii a Nový Zéland.

Vznikne nová unie těchto zemí. Havajské ostrovy se odmítly připojit ke Spojeným státům a prohlásily se za suverénní stát. Každý občan každého svobodného státu by dostal šek se základním příjmem.

Rusko získá zpět Ukrajinu, Bělorusko, pobaltské státy Litvu, Lotyšsko a Estonsko, možná i Kazachstán a možná se připojí Finsko. V případě Rumunska, Moldavska, Bulharska a Řecka zatím není jasno, alespoň ne pro nás. Možná vznikne nějaká balkánská aliance, i když některé zdroje uvádějí, že Bulharsko se pravděpodobně spojí s Ruskem.

Bez ohledu na to, které země se v jaké formě sjednotí, budou mít všechny stejné šance na budoucí rozvoj. Země třetího světa budou moci dohnat ekonomické lídry.

Masivní boje v Íránu – více než 700 zemětřesení za jeden měsíc. Většina z nich se nachází v hloubce 10 km nebo menší a ukazuje na těžbu masivní nevybuchlé munice pomocí božích tyčí – podzemní války. To však nemůže iráckou revoluci zastavit.

Četná zemětřesení po celé planetě v posledních dnech svědčí o ničení tunelů Božími pruty.

Dne 4. ledna Aliance definitivně zrušila sídlo CIA pod Ženevským jezerem ve Švýcarsku.

Bývalou sovětskou republiku Kazachstán vybrali Il-umi-náti jako sídlo Nového světového řádu.

Protestující v Kazachstánu za necelých 24 hodin svrhli sídlo Nového světového řádu, poté uzavřeli očkovací centra a zatkli lékaře a policisty Covidu.

Převzato:

https://tadesco.org/vzkaz-od-q-pred-velkou-udalosti/


Britská vláda přiznává velký COVID-19 podvod. BOOOOOM BOOOOOM

Rychle a jistě se derou na povrch důkazy o podvodu s očkováním. Dle zpráv od známého pojišťovacího agenta v Bernu, který pracuje u nejmenované pojišťovny, nebudou vypláceny žádné životní pojistky pro zemřelé. Rovněž tak nebudou pojišťovnami hrazeny autohavárie, pokud byl člověk očkovaný. Budou si je muset zaplatit sami z vlastní kapsy.

***** **** ***** ****

Vláda Spojeného království přiznává, že vakcíny poškodily přirozený imunitní systém osob, které byly očkovány dvakrát. Vláda Spojeného království přiznala, že po dvojitém očkování již nikdy nebudete schopni získat plnou přirozenou imunitu vůči variantám Covid – nebo případně jakémukoli jinému viru. Sledujme tedy, jak „skutečná“ pandemie začíná právě teď! Ve zprávě o sledování vakcíny COVID-19, která vyšla ve 42. týdnu, britské ministerstvo zdravotnictví na straně 23 přiznává, že „hladiny protilátek N se zdají být nižší u lidí, kteří se nakazili po dvou dávkách očkování“. Dále uvádí, že tento pokles protilátek je v podstatě trvalý. Co to znamená?

Víme, že vakcíny nezabraňují nákaze ani přenosu viru (ostatně zpráva na jiném místě ukazuje, že u očkovaných dospělých je nyní mnohem větší pravděpodobnost nákazy než u neočkovaných). Britové nyní zjistili, že vakcína narušuje schopnost organismu vytvářet po infekci protilátky nejen proti SPIKE-PROTEINU, ale i proti dalším částem viru. Zejména se zdá, že očkovaní lidé netvoří protilátky proti proteinu nukleokapsidu, tedy obalu viru, který je klíčovou součástí reakce u neočkovaných lidí. Dlouhodobě jsou očkovaní mnohem náchylnější k jakýmkoli mutacím SPIKE-PROTEINU, a to i v případě, že již byli jednou nebo vícekrát infikováni a vyléčeni. Na druhou stranu neočkovaný člověk získá dlouhodobou, ne-li trvalou imunitu vůči všem kmenům údajného viru poté, co se jím přirozeně nakazí byť jen jednou.

Zdroj: assets.publishing.service.gov.uk

První pojišťovny odstupují od vyplácení pojistek, protože se na ně valí obrovská vlna pojistných událostí.
Anthony Fauci potvrzuje, že test PCR nedokáže odhalit živé viry.

Anthony Fauci potvrzuje, že ani antigenní test, ani test PCR nám neřeknou, zda je někdo nakažlivý, nebo ne!!!

Tím jsou znehodnoceny všechny základy takzvané pandemie.

Test PCR byl jedinou indikací pandemie. Bez PCR testu by nebyla žádná pandemie.

Pro všechny pracovníky tisku, lékaře, právníky, státní zástupce atd. TOTO je poslední klíč, konečný důkaz, že všechna opatření musí být okamžitě zrušena.

Rozumíte? MUSÍ BÝT ZRUŠENA!!!!! !!!!

Převzato:

https://tadesco.org/britska-vlada-priznava-velky-covid-19-podvod-booooom-booooom/