Množství informací o těchto událostech je již velmi četné a poskytuje mnoho důkazů o tom, že určité skryté společnosti řízené mocenskou elitou se snaží změnit historii lidstva a to během velmi krátké doby.
Na všech úrovních výzkumu v komunitách hledajících pravdu existují dopředu určení trollové, řízená opozice a agitátoři, kteří jsou placení za zpochybnění tohoto hnutí. Tito online trollové se objeví mezi prvními diskutujícími, hlasitě a neomaleně křičí a snaží se přesvědčit veřejnost o idiotské povaze těchto vyšetřování. Během nedávného sledování vztahů Měsíce spojených s velkými povodněmi minulosti se téma bahenních záplav dostalo do povědomí lidí spolu s vnitřním zpochybňováním tohoto příběhu. Mnohé stopy odhalují utajovanou skutečnost, co se tehdy stalo. Byl to epický reset vůči lidstvu, který byl uskutečněn v polovině 19. století. Tehdy bylo “okamžitě vymazáno” mnoho míst, lidí a událostí z našich historických záznamů.

.
Mnoho důležitých událostí z té doby je chybně datováno a neodpovídá skutečnosti. Mnoho veřejných záznamů po celých Spojených státech a po celém světě bylo náhle zničeno požáry, povodněmi a podivnými nehodami v období konce 80. let 19. století do počátku 20. století. Zdálo se, že zničení důkazů a záznamů se shoduje s událostmi následujícími po změně moci spojené se zákonem z roku 1871, který zřídil District of Columbia a předal kontrolu mezinárodním bankéřům ve Vatikánu a v Londýně připravujícím Řád jednoho světa.

V roce 1881 dal Kongres Spojených států 5 000 dolarů Smithsonovu institutu na provedení archeologických vykopávek a inspekcí týkajících se sortimentu prehistorických staveb a mohyl. Většina těchto artefaktů zmizela, chybí nebo byla skryta a už o nich nebylo nikdy nic slyšet. Během této doby “vzniklého náboženského nadšení” cokoli, co nepodporovalo církevní výklad Bible, nebylo předurčeno k tomu, aby spatřilo světlo veřejnosti. Je zde toho skutečně hodně ke znovunalezení a k dotazování se úřadů odpovědných za archeologické projekty a za chybějící důkazy, které zahrnují širokou škálu prehistorických artefaktů, od hrobů obrů, objektů špičkových technologií, kamenných kruhů, mohyl, pyramid až po skryté ruiny z nedávné minulosti.

Mnoho map z posledních několika století zobrazuje velkou říši jménem Tartaria, která byla zobrazena v severní Asii, ale její vysoce pokročilý architektonický podpis se nachází po celém světě. Historie Tartarie jasně ukazuje, že šlo o vyspělou civilizaci využívající volnou energii a technologická zařízení podobná atlantské kultuře, což zcela narušuje oficiální “globální pohádky” a vyprávění. Existence Tartarie byla takřka vymazána ze všech historických záznamů asi před sto dvaceti lety a tato země se v hodinách dějepisu nikdy nezmiňuje. Mnohé faktické důkazy ukazují na to, jak byla a je naše nedávná historie zmanipulována a jak byla vytvořena pro účely, které neslouží na rozvoj a podporu lidstva, ale na jeho zotročení. Ztráta našich historických záznamů a vzpomínek znamená, že trpíme hlubokou ztrátou na úrovních našeho kolektivního vědomí. Byla nám ukradena naše skutečná identita, která drží sílu inherentního božství, kterým jsme.

Pokročilá architektura navržená pro extrakci atmosférické energie je odvozena z toho, co se jeví jako poslední zbytky strukturních důkazů civilizací, které nalezli badatelé při pohledu na nejstarší články a staré fotografie umístěné v historických archivech různých národů. Většina těchto nádherných budov a věží má různé antény a měděné nebo kovové kopule, které byli zničeny nebo částečně pohřbeny v pusté bahnité krajině s několika zmatenými diváky. Některé z těchto zařízení a věží pro generování bezdrátové energie lze nalézt na starých fotografiích pořízených v období od poloviny 19. století do přibližně roku 1912 a kolují i v komunitě s bahenními záplavami. Ukázalo se, že těch velmi málo černobílých fotografií s post-atlantickými technologiemi využívají kymatické principy pro extrémně sofistikované úrovně architektury budov, kterým se podařilo přežít, a jsou hmatatelnými důkazy zařízení, které byly použity na územích dříve známých jako Tartaria. Těmto důkazům se nějak vyhnula informační inkvizice, detekce a tak nebyly zabaveny četnými pověřenými kontrolory “Systému”.

.
Pokročilé znalosti v této civilizaci doporučovaly plánovat budování měst na strategických místech na Zemi poblíž dlouhých kanálů, řek, moří, jezer a oceánů. Některá města byla postavena ve hvězdných pevnostech, které extrahovaly elektromagnetickou energii z prostředí, která pak byla bezdrátově cirkulována přes věže a obelisky a poté uložena v elektrárnách s červenými a bílými pruhy.
Vše nasvědčuje tomu, že během velkého resetu před sto padesáti lety byly důkazy o tatarské civilizaci zničeny. Bylo to v období mezi 19. a 20. stoletím prostřednictvím plánovaného masového vyhlazování obyvatelstva, bahenních záplav a řízených energetických zbraní.

.
Architektura i technologie této nadřazené civilizace byly ukradeny a předány do rukou zástupců těch, kteří měli za úkol zdecimovat a zotročit lidskou civilizaci. I četné události roku 1800 byly součástí událostí, které zničily všechny historické záznamy a odstranily veškeré pokročilé znalosti vyspělé lidské civilizace, která zahrnovala i tatarský lid?

Pro ty, kteří se zajímají o chybějící artefakty v USA, může být objevný článek publikovaný v novinách Franklin Repository dne 7. července 1858, který uvádí: V každé části Spojených států byly nalezeny zajímavé ruiny, sochařské postavy sta zvířat různých druhů, provedené ve stylu, který daleko předčí indiány. Stát Ohio oplývá ruinami ve městech a opevněních, s rozsáhlými věžemi a pyramidami, v Marietta a v Missouri, ze země byla vykopána nádherná keramika, stříbrné a měděné ozdoby a perly velké krásy a lesku. V jeskyních Tennessee a Kentucky byly nalezeny mumie ve velmi zachovalém stavu, oděné látkami a kůžemi různé textury, vykládanými rysy. Tyto ruiny, majestátního a krásného vzhledu, ale porostlé hustými mahagonovými a cedrovými lesy nesmírných rozměrů a vysokého stáří, dokazují světu, že velká říše se hemžila velmi početným obyvatelstvem, lidmi zběhlými v mechanickém umění a všestranně vyspělými.

.
Je zřejmé, že v současné době prožíváme další pokus o velký reset a výrazné snížení velikosti lidstva naplánovaný v dlouhodobě připravovaném plánu, který má být dokončen do roku 2030. Tato protilidská akce je plná podvodů na časové ose a zkreslení historických faktů a záznamů, které jsou před našima očima ničeny a vymazávány, jako už mnohokrát dříve.

https://celostnivzdelavani.cz/bahenni-zaplava-a-tartarie-lisa-renee-2-cast