Kde v minulosti mohla církev získat majetek… O čem byly křížové výpravy a církevní soudní procesy? Komu vlastně slouží? Mimo jiné Vatikán je napojen na FED a z povzdálí řídí nejen světové banky, ale podílí se na veškerých smutných akcích, jako světové války, pedofilie a obchod s dětmi, drogami atd… spoustu je vidět ve filmech, ovčané myslí, že jde o fikci…

Když se dostala vojska SHAEF pod Vatikán, zjistila, že je zde tunel do Izraele. Při projíždění bylo 240 kilometrů po obou stranách tunelu ve 30ti patrech naplněn zlatými pruty…

A jak je to s majetky církví v ČR?

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Registrace: 1989
Počet duchovních v roce 2005:
 156
Počet věřících v roce 2001:
 4 584
Počet duchovních v roce 2010:
 184
Počet věřících v roce 2011:
 4 934
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 27
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 48 529 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 1 056 336 374 Kč

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ

Registrace: 1951
Počet duchovních v roce 2005:
 21
Počet věřících v roce 20
01: 3 641
Počet duchovních v roce 2010:
 49
Počet věřících v roce 2011:
 3 208
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 66
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 14 081 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém v
yrovnání s církvemi: 227 862 069 Kč

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Registrace: 1951
Počet duchovních v roce 2010:
 93
Počet věřících v roce 2011:
 7 394
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 79
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 31 000 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 520 827 586 Kč

CÍRKEV BRATRSKÁ

Registrace: 1951
Počet duchovních v roce 2005:
 90
Počet věřících v roce 2001:
 9 971
Počet duchovních v roce 2010:
 111
Počet věříc
ích v roce 2011: 10 872
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 98
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 32 335 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 761 051 303 Kč

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Registrace: 1920
Počet duchovních v roce 2005:
 388
Počet věřících v roce 2001:
 99 356
Počet duchovních v roce 2010:
 382
Počet věřících v roce 2011:
 39 276
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 103
Výše roční finanční podpory od s
tátu v roce 2011: 114 472 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 3 085 312 000 Kč

CÍRKEV ŘECKOKATOLICKÁ

Registrace: Rakousko-Uhersko 
Počet duchovních v roce 2005:
 37
Počet věřících v roce 2001:
 7 704
Poč
et duchovních v roce 2010: 45
Počet věřících v roce 2011:
 9 927
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 223
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 12 641 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s c
írkvemi: 298 933 257 Kč

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 2753
Počet věřících v roce 2001:
 2 748 918
Počet duchovních v roce 2010:
 3 191
Počet věřících v roce 2011:
 1 083 899
Počet věřících na jednoho duchov
ního v roce 2011: 340
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 951 466 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 47 200 000 000 Kč

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet
duchovních v roce 2005: 228
Počet věřících v roce 2001:
 117 540
Počet duchovních v roce 2010:
 256,7
Počet věřících v roce 2011:
 51 936
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 202
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 82 957 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 2 266 593 186 Kč

EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 11
Počet věřících v roce 2001:
 14 914
Počet duchovních v roce 2010:
 18
Počet věřících v roce 2011:
 6 645
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 363 
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 5 574 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 118 506 407 Kč

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ

Registrace: 1951
Počet duchovních v roce 2005:
 45
Počet věřících v roce 2001:
 2 705
Počet duchovních v roce 2010:
 51,5
Počet věřících v roce 2011:
 1 952
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 38
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 15 760 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 367 634 208 Kč

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR

Registrace:Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 36
Počet věřících v roce 2001:
 1 527
Počet duchovních v roce 2010:
 112
Počet věřících v roce 2011:
 1 132
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 27
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 12 093 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 272 064 153 Kč

JEDNOTA BRATRSKÁ

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 73
Počet věřících v roce 2001:
 3 443
Počet duchovních v roce 2010:
 112
Počet věřících v roce 2011:
 2 156
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 19
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 31 316 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 601 707 065 Kč

LUTERSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR

Registrace: 1995
Počet duchovních v roce 2005:
 13
Počet věřících v roce 2001:
 5 420
Počet duchovních v roce 2010:
 11
Počet věřících v roce 2011:
 2 591
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 238
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 3 725 000 Kč 
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 113 828 334 Kč

NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH UNITÁŘŮ

Registrace: 1930
Počet duchovních v roce 2005:
 3
Počet věřících v roce 2001:
 302
Počet duchovních v roce 2010:
 4,5
Počet věřících v roce 2011:
 155
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 35
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 1 394 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 35 999 847 Kč

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 155
Počet věřících v roce 2001:
 23 053
Počet duchovních v roce 2010:
 169
Počet věřících v roce 2011:
 20 628
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 122
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 44 996 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 1 146 511 242 Kč

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 87
Počet věřících v roce 2001:
 14 038
Počet duchovních v roce 2010:
 102
Počet věřících v roce 2011:
 8 162
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 80
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:
 29 676 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 654 093 059 Kč

STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR

Registrace: Rakousko-Uhersko
Počet duchovních v roce 2005:
 35
Počet věřících v roce 2001:
 1 614
Počet duchovních v roce 2010:
 47
Počet věřících v roce 2011:
 1 736
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:
 37
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2010:
 12 738 000 Kč
Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
 272 739 910 Kč

Na závěr jedna prostá otázka pro ty z vás, kteří jste dosud nepochopili, že církev je pouze manipulace s lidmi a nástroj pomáhající ovládat masy… Co má církev společného s vírou ve stvořitele, dobro pro všechny, v čistotu a všeobjímající bezpodmínečnou láskou?????

Zdroj: internet