Zatímco Deep State zvyšuje útoky tím, že udržuje paranoiu Covid-19 a vede nelítostnou válku proti svobodě slova, americká armáda neúnavně pracuje v zákulisí na vymýcení sil zla, které zasvětily svůj život porušování ústavy a zotročení zákonů dodržovaných americkými občany. Poslední, kdo padl, nebyl nikdo jiný než bývalý generální prokurátor William Barr, kterého armáda 2. srpna popravila.

Jak již bylo uvedeno dříve, Úřad vojenských tribunálů 21. června odsoudil Barra za velezradu poté, co získal důkaz, že přijal úplatky výměnou za zradu, porušení své přísahy a za účast na spiknutí s cílem svrhnout demokraticky zvoleného prezidenta USA Donalda J. Trumpa. Tříčlenná porota pečlivě zvážila důkazy a rozhodla, že závažnost Barrových zločinů si zaslouží trest smrti.

Tento trest se uskutečnil ve formě oběšení v časných ranních hodinách 2. srpna. Hned po východu slunce ochranka GITMO doprovodila Barra z jeho zadržovací cely Camp Delta na šibenici poblíž majáku Windward Point na jižním okraji Gitmo, kde je konečná stanice agentů Deep State.

Kontraadmirál Darse E. Crandall ze sboru generálního prokurátora amerického námořnictva dohlížel na popravu… oslovil malé shromáždění republikánských zákonodárců a vojenských důstojníků, kteří přišli jako svědkové k Barrově popravě. Barr byl kdysi považován za zářící hvězdu v Trumpově vnitřním kruhu, za muže, který měl přinést spravedlnost na zkorumpované ministerstvo spravedlnosti tím, že by pomohl Trumpovi a armádě proti sabotérům z Deep State. Jeho zrádný obrat k temné straně ale rozhněval mnoho bývalých kolegů, dokonce i těch, kteří se raději kousli do jazyka, mlčeli a veřejně ho neznevažovali.

“Byl jste shledán vinným ze zrady, zadržený Williamr Barre. Ustanovením zákona o povstání z roku 1807 a zákona o vlastencích umožňují tomuto tribunálu, aby s vámi jednal jako s válečným zajatcem. Tři důstojníci jednomyslně odsouhlasili, že budete za své zločiny pověšen. Přejete si vyslovit poslední slova z důvodu výčitek svědomí? “ Zeptal se Crandall.

Zatím co hovořil, voják bez označení hodnosti a bez jmenovky na uniformě, utáhl Barrovi smyčku kolem krku.

“Toto je nezákonný soud, který vymáhá nezákonný trest. Jako jmenovaný úředník jsem sloužil své zemi s vyznamenáním. Obvinění proti mně jsou falešná, “řekl Barr.

“Tak budiž,” řekl kontradmirál.

O chvíli později se otevřely dvířka pod Barrovými nohami. Jeho zavalité tělo viselo a houpalo se několik okamžiků, než voják na horní plošině přestřihl lano. Barrovo bezvládné tělo leželo na trávě s povyplazeným jazykem. Kontradmirál Crandall pohlédl na blízkého vojenského lékaře, který Barra prohlásil za mrtvého.

“Břemeno odpovědnosti za výkony rozsudků těžce tíží nás všechny,” řekl kontradmirál Crandall. “Vůbec mě netěší, když říkám, že toto zařízení uvidí ještě velkou spoustu odsouzených.”

Zdroj:  https://realrawnews.com/2021/08/military-eliminates-william-barr/